Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İMGE nedir?.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İMGE nedir?."— Sunum transkripti:

1 İMGE nedir?

2 İMGE (IMAGE) NEDİR? Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal, hülya. Genel görünüş, izlenim, imaj Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, hayal, imaj Duyularla algılanan, bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj.

3 İMGE (IMAGE) NEDİR? Bir imge, yeniden yaratılmış ya da yeniden üretilmiş görünümdür. İmge ilk kez ortaya çıktığı yerden ve zamandan –birkaç dakikaya da birkaç yüzyıl için- kopmuş ve saklanmış bir görünüm ya da görüntüler düzenidir. Her imgede bir görme biçimi yatar:

4 İMGE (IMAGE) NEDİR? Fotoğraflar için de aynı durum geçerlidir. Her bir bir fotoğraf, fotoğrafçının sınırsız görünüm olanakları içinden o görünümü seçmesidir. Her imgede bir görme biçimi yatar ve her imgeyi algılayışımız görme biçimimize bağlıdır. Nereden baktığımız Neyi gördüğümüz

5 İMGE (IMAGE) NEDİR? İmgeler ilkin bulunmayan şeyleri gözde canlandırmak için yapılmıştır Zamanla imgenin canlandırdığı şeyden daha kalıcı olduğu anlaşılır. Böylece imge bir zamanlar o nesnenin/kişinin nasıl göründüğüne ilişkin de bilgi verir. Tarih tartışması: Kimin tarihi ve nasıl yazılmış!!!

6 İMGE (IMAGE) NEDİR? Bugün imgeleri görmemizin temel ölçütü perspektif. Batı Avrupa’nın ideolojisinin bir ürünü olan perspektif, derinlik yanılsaması yaratmak üzere kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. Her şey bakan kişinin görüş açısına göre düzenlenir.

7 İMGE (IMAGE) NEDİR? Perspektif tek gözü, görünen nesneler dünyasının merkezi yapar. Her şey sonsuzluktaki kayma noktası gibi gözün üstünde toplanır. Görünenler dünyası seyirciye göre bir zamanlar evrenin Tanrı’ya göre düzenlendiği biçimde düzenlenmiştir. Anca bu seyirci Tanrı’dan farklı olarak aynı zaman diliminde, tek bir yerde bulunabilir.

8 İMGE (IMAGE) NEDİR? Fotoğraf makinesi ve sinema seyirciye dünyanın merkezinin kendisi olmadığını gösterir. Bu bilgi resme de yansımıştır. Örn. Kübizm –Örn. Picasso Ağlayan kadın

9 İMGE (IMAGE) NEDİR? Her resmin biricikliği bir zamanlar bulunduğu yerin biricik olmasından kaynaklanıyordu. Aynı anda iki yerde birden olmazdı. Fotoğraf makinesiyle biriciklik ortadan kalkar, resmin anlamı çoğalır, anlam bölünür. Resim artık her seyircinin evine, cebine girer. Resmin biricikliği - kitleselleşmesi - HD Yeniden canlandırma yoluyla bir resmin ayrıntısı bütünden ayrılabilir. Ayrıntı değişime uğrar. Alegorik bir insan imgesi, bir kız portresine dönüşebilir. Venüs&Mars- Boticelli

10 reklâm imgesi nedir? Reklâm imgesi anlıktır. Bir mekânda karşılaşılır ve geçer ya da geçilir. Hiç durmadan yenilenir. Reklâm şimdidedir âma reklâmda hiçbir zaman “şimdiden” söz edilmez. Her zaman geçmişe ya da geleceğe referans verir. Reklâmlar firmalararası rekabetim göstergesidirler. Ancak yalnızca birbirleriyle yarışan mesajlar topluluğu değildir. Aslında reklâmlar her birimize bir nesne daha satın alarak kendimizi ve yaşamımızı değiştirmemizi önerir. Reklâm yüzeysel görünüşü değişmiş, bunun sonucu olarak da kıskanılacak duruma gelmiş insanları göstererek bizi bu değişikliğe inandırmaya çalışır. Kıskanılacak durumda olmak çekici olmak demektir. Reklamcılık çekicilik üretme sürecidir. Reklâm zevk açlığını işler.

11

12 reklâm imgesi nedir? Reklâm hep gelecekteki alıcıya seslenir.
Alıcıya satmaya çalıştığı ürünle ya da olanakla çekicilik kazanmış olan kendi imgesini yansıtır. Bu imgeyle alıcıda, kendisinin gelecekte olabileceği durumu özetleyen bir kıskançlık uyandırır.

13 reklâm imgesi nedir? Reklâm nesneleri değil, toplumsal ilişkileri amaçlar. Reklâm zevk değil, mutluluk vaat eder bize: Dışarıdan, başkalarının gözüyle görülen mutluluk. Kıskanılmanın getirdiği mutluluk. Bu da çekiciliğin kaynağıdır. (THY) Kıskanılmak insanda kendisine güven duygusu yaratır. Bu duygu yaşantıyı kıskananlarla paylaşmamaktan gelir. Bu imgelerdeki insanlar, yaşamalarını sağlayan kıskanç bakışları görmezden gelerek bakarlar.

14 reklâm imgesi nedir? Reklâm imgesi tüketiciden kendisine duyduğu arzuyu çalar ve tüketiciye bu arzuyu ürünün fiyatına satar. Reklâmın amacı seyirciye içinde bulunduğu yaşamdan bir ölçüde memnun olmadığı duygusunu kamçılamaktır. Seyirci toplumsal yaşantıda değil, özel yaşantısında bir eksiklik duymalıdır. Reklâm seyirciye, sunulan nesneyi aldığında yaşamın daha iyi olacağını söyler, ona daha iyi bir yaşam önerir. Para harcama gücü yaşam gücüne denktir artık…

15 reklâm imgesi nedir? Toplumsal koşullar bireylerin kendilerini güçsüz hissetmelerine neden olmaktadır. Bireyin içinde bulunduğu durum ve olmak istediği durum arasındaki uçurum artmaktadır. Üstelik reklâmlar kişilerin içinde yaşamak istedikleri durumlar üretir.


"İMGE nedir?." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları