Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Av. Ahmet T. KEŞLİ (LL.M.) Başkan

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Av. Ahmet T. KEŞLİ (LL.M.) Başkan"— Sunum transkripti:

1 Av. Ahmet T. KEŞLİ (LL.M.) Başkan
w w w . p p p . o r g . t r Av. Ahmet T. KEŞLİ (LL.M.) Başkan

2 PPP Tanımı PPP, geleneksel olarak sadece kamunun yapması beklenen hizmetlerin/yapıların, planlanması ve yapılmasının özel girişimciler ile birlikte gerçekleştirilmesi ve/veya finanse edilmesi ve/veya işletilmesi/yönetilmesidir.

3 Dünyada PPP-1999

4 Dünyada PPP-2007

5

6

7

8 PPP YAPILANMASI PPP Platformu
Kamuda PPP Projelerinden Sorumlu PPP Birimi – PPP İdaresi Başkanlığı Projelerin Hazırlanması ve Uygulanması Standart Sözleşmeler PPP İhale Şartnameleri Kurumsal Birikim PPP Platformu

9 International PPP Platform l Türkiye
Türkiye’nin İLK ve TEK PPP Platformu Kuruluş: Açılış: Ankara Hilton: İstanbul Conrad: Özel Sektör Bankalar ve Yatırım Şirketleri Müteahhitlik Müşavirlik Kamu Sektörü Siyasetçiler ve Bürokratlar Yerel Yönetimler TBMM ÜYELERİMİZ

10 Yönetim ve Denetim Kurulu-1
Başkan Ahmet T. KEŞLİ (LL.M.) Avukat - Group Law Office, Founding Partner As Başkan Dr. Ayhan SARISU İktisatçı-İşletmeci - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Proje Grup Başkanı  As Başkan Pınar YAPANOĞLU Mühendis-işletmeci - UKTI Yatırım ve Ticaret Müdürü    Yönetim Kurulu Üyesi İsmail S. BAKTIR İnşaat Mühendisi - Boydak Holding, Yeni Yatırımlar Grup Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi  Müge TUNA Garanti Yatırım, Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi  Dr. Oğuz CAN Mühendis, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSTAÇ A.Ş., Sistem Geliştirme Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi  Doç. Dr. Orhan ÇAKMAK İktisatçı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi  Özgür PEHLİVAN Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Müdür Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi Rabia EDİBALİ Avukat - Group Law Office Denetim Kurulu Üyesi Ali Güner TEKİN Endüstri Mühendisi-Hukukçu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Daire Başkanı Denetim Kurulu Üyesi  Arda AKARSU İşletmeci, TEB Proje Finansman Müdürü Denetim Kurulu Üyesi  Eyüp Vural AYDIN Kamu Yönetimi, Müsiad Genel Sekreter Yardımcısı

11 Yönetim ve Denetim Kurulu-2
Yönetim Kurulu Üyesi  Y. Ayşen ARAS Avukat - Group Law Office Yönetim Kurulu Üyesi  Y. Berk BABİLA ECORYS Research and Consulting, Türkiye Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi  Y. Dr. Murat OKÇU Öğretim Üyesi, TOBB-ITSO Yönetim Kurulu Üyesi  Y. Nurettin KİLCİ İşletmeci, Kiler Holding Yönetim Kurulu Üyesi  Y. Yusuf TÜRKOĞLU İşletmeci, Başbakanlık İGEME Denetim Kurulu Üyesi  Y. Murat BOYLU İşletmeci, Mercedes-Benz Türkiye, Kamu Satış Müdürü Denetim Kurulu Üyesi  Y. Neriman KORKMAZ Avukat, Group Law Office Denetim Kurulu Üyesi  Y. Sevinç TOKALAŞ Kamu İhale Uzmanı, Sağlık Bakanlığı Bursa Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı

12 Platformun Amacı Kamu – Özel KÖPRÜSÜ (PPP-İhale Farkı)
Tıkanma Noktalarını Açma Mevzuat Çalışmalarında Tartışma Uygulamadaki Hatalarda Uyarıcı ve Çözüm Sunucu Olma Tarafların Buluşma Zemini Olma Ülke Kurumsal Kültürünü Oluşturma Akademik Çalışmalar, Sempozyum Düzenleme Eğitimler Düzenleme

13

14 TÜRKİYE’DE PPP SAĞLIK Hastaneler TURİZM Yat Limanları GENEL İDARE
ENERJİ Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti Barajlar ULAŞTIRMA Otoyol, köprü, tünel, otopark, otoyol işletme tesisleri Demiryolu Sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları İÇME SUYU, KANALİZASYON İçme ve kullanma suyu Arıtma tesisi Kanalizasyon SAĞLIK Hastaneler TURİZM Yat Limanları GENEL İDARE Gümrük Kapıları MADENCİLİK Maden ve işletmeleri ÇEVRE Çevre kirliliğini önleyici yatırımlar İMALAT Fabrika ve benzeri tesisler HABERLEŞME TARIM Sulama

15 MEVCUT KANUNLAR – 1 Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun, 406 Sayılı, Telgraf ve Telefon Kanunu, 1924. 2813 Sayılı, Telsiz Kanunu, 1983. 3096 Sayılı, Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, 1984. 3465 Sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, 1988. 3996 Sayılı, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilmesi Hakkında Kanun, 1994 (4047 SK-1994, 4180 SK – 1996, 4493 SK-1999, 5335 SK-2005, 5762 SK-2008).

16 MEVCUT KANUNLAR – 2 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun, 1994 (3291 SK-1994, 3974 SK-1994, 5335 SK-2005). 96/8269 Sayılı, Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, 1996. 4283 Sayılı, Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 1997. 5216, 5222, 5393 Sayılı (Büyükşehir) Belediye Kanunu, 2004, 2004, 2005. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2005. 5396 Sayılı, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun, 2005.

17 YETKİLİ KURUMLAR: YETKİ KARMAŞASI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Devlet Planlama Teşkilatı Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Belediyeler İl Özel İdareleri Kamu İhale Kurumu Danıştay Başkanlığı Bakanlar Kurulu

18 TEMEL SORUNLAR Kamunun “PARTNERSHIP” mantığından uzak olması
Devletin İşletmecilik Merakı Bürokrasi: Proje İzinlerinin Zaman Alması + Çok Fazla Kurumda İşlem Yapılması Hukuki Risklerden Kaçınma: Bürokratlar çok ciddi hukuki ve cezai sorumluluk altında Siyasi Risklerden Kaçınma: Projenin Fizıbl olması- politik risk – Bağımsız İdari PPP Otoritesi Danışman Seçiminde Sınırlama: Kamu Öğreniyor, Özel Sektör Türkiye’nin En İyileri ile Çalışıyor Eğitimlerde Sınırlama: ÖS En iyi eğitimleri alıyor, KS eğitim alamıyor Kurumsal Birikim Oluşturmama: Koordinasyonsuzluk - kümülatif bilgi Tip Sözleşme: Hataları tekrar Koordinasyonsuzluk: Kurumlar + Kanunlar (1910) Rakam Büyük Olmak Zorunda: 3996 – PPP küçük sözleşmelere de uygun Modeller Sınırlı: 3996, Yİ+YİD+YKD+İDH+BOT Süre Sonu Yenileme Sözleşmesi– Ancak 4046 Sınırlama Getirmemiş Belediyelerin Bütçe Kaydı Yok Kanunlarda Sektör Sınırlaması Var: 3996 Yargı ile Yatırımcı ve İdarenin Birbirini Anlayamaması

19 Çözüm PPP KANUNU

20 MEVCUT YASALAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
DPT Tarafından Hazırlanan Metin International PPP Platform, Türkiye Tarafından Kamuoyu ile Müzakere Edilerek Şekillendirilmiş TASLAK Çalışma

21 NİÇİN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA GEREK DUYULDU?
Türkiye’nin yüksek kamu proje stoku Türkiye’nin bu projeleri yapmak için yabancı sermaye için çekici olmak zorunda olması DPT Tarafından hazırlanan metnin sosyal taraflar ile müzakere edilmesi Türkiye’de tamamen yeni bir sektör oluşturulabileceği-PPP

22 BAŞARININ ŞARTI PPP Kanununun “BANKABLE” olması
Bürokrasinin azaltılması – “tek kapı devlet” modelinin uygulamaya sokulması Proje üretilmesinin önündeki engellerin aşılması Yerel/uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcıların Kanuna sıcak bakması sağlanmadıkça amaç gerçekleşmez Projelerin müzakere edilmesi ve sosyal taraflar ile istişare zemini oluşturulması

23 TOPLANTI FORMATI TARAFSIZ Tamamen şeffaf Katılımcı Uzlaştırıcı
Çoğunluğa saygılı Sonuçların basına duyurulacağı SONUÇ ELDE EDEN PERİYODİK Kesin süreli

24 Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü “…özel sektör ve kamu kurumlarının biraraya getirilerek bahse konu kanun tasarısı taslağının konunun tüm tarafları ile tartışılmasının başarılı kamu özel işbirlikleri oluşturmakta anahtar rol oynayacağı düşünülmekte olup, Derneğinizin böyle bir çalışmayı başlatması büyük önem taşımaktadır….”.

25 KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ KANUNU PROJE VE FİNANSMAN İDARESİ KANUNU
KANUNUN ADI BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN KAMU KESİMİ İLE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ MODELLERİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN TASARISI TASLAĞI KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ KANUNU PROJE VE FİNANSMAN İDARESİ KANUNU

26 KANUNUN ADI PROJE VE FİNANSMAN İDARESİ KANUNU
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ KANUNU

27 PROJE VE FİNANSMAN İDARESİ KANUNU
KANUNUN ADI PROJE VE FİNANSMAN İDARESİ KANUNU KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ KANUNU

28 Amaç ve Kapsam Bu Kanunun amacı ve kapsamı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, yerinden yönetim idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile kamu kaynağı kullanan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen bazı adalet, araştırma geliştirme, bilgi teknolojileri, çevre, eğitim, enerji, genel idare altyapısı, güvenlik, haberleşme, imalat, kentsel dönüşüm, kentsel ve kırsal altyapı, konut, kültür, madencilik, sağlık, sulama, tarım, turizm, ulaştırma ve sair yatırım ve hizmetlerin kamu ve özel sektör işbirliği modelleri çerçevesinde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile Proje ve Finansman İdaresinin kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin hususları kapsamak ve düzenlemektir. PPP ile yürütülmesi mümkün olan bütün sektörleri ve bütün faaliyetleri kapsama alması, Bu kapsama, “imtiyazların” da kesin olarak dahil olacağı şekilde tanımlama yapılması,

29 İLKELER En iyi finansal kaynağın en uygun finansman imkanı ile temin edilmesi, En uygun yatırımcının temini, Proje risklerinin riski en iyi yönetecek tarafa ait olması, Ekonomik veya sosyal kalkınmaya katkıda bulunması, Yatırımın en kısa sürede tamamlanması ve hizmetin aksaksız yürütülmesinin sağlanması, Uygulamaların rekabete ve eşit muameleye dayalı, açık ve şeffaf usullerle yapılması, İdarelerin kendi görev alanları kapsamında proje üretmeleri, Kamu tarafından garanti verilmesi durumunda garantinin miktar ve süresinin piyasanın işleyişi ile uyumlu olması, Verilen garantilerin, kamunun ve idarelerin finansman dengeleri ile uyumlu olması, Görevli şirketlere sağlanan desteklerin, devlet yardımlarına ilişkin genel kurallara uygun olması, İdarenin uygulanacak PPP yöntemini belirlemekte esnek olması, Yatırım projelerinin seçiminde fayda/maliyet analizi’nin dikkate alınması, Projelerde başka bir kamu biriminin aday ve/veya istekli olamaması,

30 PPP Birimlerinin Farklı Rolleri
Avustralya Kanada İrlanda İtalya Hollanda Filipinler G. Afrika B. Krallık Bilgi ve Kılavuzluk Proje Danışmanı Proje Geliştirme PPP Hazırlığı için Finansman Sözleşme Denetimi Onay Yetkisi

31 AB’de Siyasi ve Kurumsal Çevre

32 PPP Biriminin Başarısı Ülkenin PPP Başarısıdır
Liderlik ve uzmanlık sergilemediği sürece PPP Birimi başarılı olamaz. Geleneksel alım prosedüründe tecrübeli olan bakanlıklar, yeni birim ile işbirliği yapmak istemeyebilir. PPP’lerin kullanımını teşvik etmek ve etkinliği sağlamak önemlidir. Ülkenin PPP Başarısı PPP Birimin Başarısı =

33

34 . Başbakanın başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği dört Bakan,
Proje ve Finansman İdaresi Başkanı, Özelleştirme İdaresi Başkanı, Hazine Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Konsey, üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararları 2/3 çoğunlukla alır. Başbakanın bulunmadığı toplantılara Başbakan tarafından belirlenen Devlet Bakanlarından biri başkanlık eder. Konseyin görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda, Konseye Başkan tarafından diğer Bakanlar ve Kamu görevlileri de çağrılabilir. Konseyin sekreterya hizmetleri Proje ve Finansman İdaresi Başkanlığınca yürütülür.

35 . Proje ve Finansman İdaresi Kurulu biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere toplam 7 üyeden teşekkül eder. Kararlar 2/3 oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Bakanlar Kurulu; iki üyeyi Proje ve Finansman Kurulunun, bir üyeyi Maliye Bakanlığı’nın, bir üyeyi Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı’nın, bir üyeyi Adalet Bakanlığının, bir üyeyi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığının, bir üyeyi de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kendi kurumları içinden veya dışarıdan göstereceği ikişer aday arasından seçer ve atar. Bakanlar Kurulu, Kurulun göstereceği üç aday arasından birisini Başkan olarak görevlendirir. İkinci Başkanı Kurul üyeleri seçer.

36 . Müzakere zemini oluşturmak,
Heyetin görevleri şunlardır: a) Kamu projelerinin özel sektör ile işbirliği içinde yapılması konusunda öneriler geliştirmek. b) Kamu projelerinin etkinliğinin ve özel sektör işbirliğinin artırılması hususunda tavsiyelerde bulunmak. c) Kurumun yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek. ç) Kurumun yıllık faaliyet planında yer alan konularla ilgili kurum ve kuruluşların uygulamaya sağlayabileceği katkıları belirlemek. Müzakere zemini oluşturmak, Eleştirilmesi gereken kişi ve kurumların eleştiri zemini oluşturmak, Kamunun atıl kalan kaynak kullanım ve proje imkanlarının belirlenmesine yardımcı olmak, Projelerde ve PPP sektöründe yaşanan aksaklıkları müzakere etmek,

37 . Yüksek İstişare Heyeti; Başbakan tarafından belirlenen bakanlar,
Yatırım Destek Ajansı temsilcisi, PPP sivil toplum örgütleri ve Bankalar Birliği, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye Mimar Müşavir ve Mühendisler Birliği ile Özel sektör temsilcilerinden oluşur. İdare Başkanı Heyetin doğal üyesidir. Heyete Başbakan başkanlık eder. Heyetin görüşeceği konuların nitelik ve özelliklerinin gerektirmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum örgütleri temsilcileri de Heyet Başkanının daveti üzerine toplantıya çağrılabilir. Heyet yılda en az bir defa toplanır. Heyet sekretarya hizmetlerini İdare yürütür.

38 KAMU PROJELERİNDE KULLANILACAK MODELLER
Kamu idareleri, görev ve sorumluluklarıyla uyumlu olmak kaydıyla, bir hizmetin sağlanması ve/veya bir eserin tasarımı, yapımı, işletilmesi, kiralanması, ortaklık, menkul kıymetleştirme ve finansmanının temininde özel sektörle genel hükümler ve özel kanunlarda belirtilen isimli sözleşmeler ile aşağıda örnekleri verilen isimsiz sözleşme yöntemlerinin uygulanması suretiyle özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeler yapabilir. ANA UNSURLAR Yapım İşletme Kiralama Ortaklık Menkul Kıymetleştirme Sınırlı Ayni Hakların Tesisi

39 (1) Kamu idareleri, görev ve sorumluluklarıyla uyumlu olmak kaydıyla, bir hizmetin sağlanması ve/veya bir eserin[A1]  tasarımı, yapımı, işletilmesi, kiralanması, ortaklık, menkul kıymetleştirme ve finansmanının temininde özel sektörle genel hükümler ve özel kanunlarda belirtilen isimli sözleşmeler ile aşağıda örnekleri[A2]  verilen isimsiz sözleşme[A3]  yöntemlerinin uygulanması suretiyle özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeler yapabilir. Bu madde kapsamında yapılan sözleşmenin konusu veya unsuru olan şey[A4]  üzerindeki mülkiyet hakkı sözleşmede belirlenen şekilde ve şartlarla kamuya geçebileceği gibi özel sektörde de kalabilir. (2) Bu kapsamda kullanılacak ana unsurlar özellikle şunlardır; a) Yapım: Kamu ile özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme çerçevesinde, bir eserin[A5] , tamamlama, yenileştirme, geliştirme, arama, restorasyon, bakım-onarım, ilave yatırım yapma ve benzeri işler biçiminde yapılmasıdır. b) İşletme: Kamu ile özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme çerçevesinde, mevcut veya yapılacak mal veya hizmetin veya bunların üretim birimlerinin bir bütün olarak veya kısmen özel sektör tarafından işletilmesidir. c) Kiralama: Kamu ile özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme çerçevesinde, bir eserin belirli bir süre için kiralanmasıdır. d) Ortaklık: bir projenin geliştirilmesi veya gerçekleştirilmesi ve/veya finansman katkısı sağlanması amacıyla [A6]  kamu kuruluşları özel sektör ile kamu nakdi ve/veya ayni sermaye karşılığı gelir ortaklığı ve/veya ortaklık kurulmasıdır. Ancak, ortaklık kurulması halinde kamu payı %49’u geçemez. e) Menkul Kıymetleştirme: Mevcut veya yapılacak bir varlığın kendisinin ve/veya bu varlığı aktifinde bulunduran şirketin menkul kıymetleştirilmesidir. f) Sınırlı Ayni Hakların Tesisi: Kamu ile özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme çerçevesinde, mevcut veya yapılacak mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkların, Türk Medeni Kanununda öngörülen şekil ve şartlar dahilinde, malike ait kullanma hakkına ilişkin bazı tasarruflara rıza gösterilmesine veya malikin mülkiyete bağlı haklarını kullanmasından vazgeçmesi sonucunu doğurmasına ilişkin hakların tesisidir. (3) Bu unsurların bileşiminde yapılacak sözleşme türleri, özellikle şunlardır: Yap-İşlet-Devret Modeli: Kamu ile özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme çerçevesinde, bir eserin özel sektör tarafından gerekli hallerde tasarlandığı, finanse edilerek yapıldığı, işletildiği ve belirlenen süre sonunda idareye devredildiği modeldir. Yap-İşlet Modeli: Kamu ile özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme çerçevesinde, bir yapının özel sektör tarafından gerekli hallerde tasarlandığı, finanse edilerek yapıldığı, işletildiği ve yapının mülkiyetinin özel sektörde kaldığı modeldir. Yap-Kirala Modeli: Kamu ile özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme çerçevesinde, bir yapının özel sektör tarafından tasarlandığı, finanse edilerek yapıldığı, belirli bir süre için idareye kiralandığı, gerekli hallerde yatırım kapsamındaki mal ve hizmet üretim birimlerinin kısmen veya tamamen yapımcı tarafından işletildiği ve yapının mülkiyetinin kira dönemi sonunda sözleşmede düzenlenmesi durumunda kamuya geçtiği modeldir. İşletme Hakkı Devri Modeli: Kamu ile özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme çerçevesinde İdarelerin aktifindeki mal veya hizmet üretim birimlerinin bir bütün olarak veya kısmen, mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla bir bedel karşılığında belli süre ve şartlarla işletilmesi hakkının özel sektöre verildiği modeldir. İşletme - Bakım Modeli: Kamu ile özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme çerçevesinde; su temini ve atık su arıtma tesisi, kanalizasyon sistemleri, katı atık işleme üniteleri, yol bakımı, park ve oyun alanları peyzajı, bakımı ve benzeri hizmetlerin bir bedel karşılığında belli süre ve şartlarla yapımı, işletilmesi ve bakımı ile ilgili faaliyetlerin özel sektöre verildiği modeldir. Tasarla-Yap Modeli: Kamu ile özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme çerçevesinde; yollar, otoyollar, su ve atık su işleme istasyonları, kanalizasyon sistemleri ve benzeri tesislerin kamunun standart ve ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanması ve inşasının, mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla bir bedel karşılığında özel sektöre verildiği modeldir. Geliştir-İşlet Modeli: Kamu ile özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme çerçevesinde; İdarelerin aktifindeki mal veya hizmet üretim birimlerinin mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla bir bütün olarak veya kısmen, modernizasyon veya genişletme yatırımı yaparak işletilmek üzere bir bedel karşılığında belli süre ve şartlarla yapımcı tarafından işletildiği ve yapının mülkiyetinin işletme dönemi sonunda sözleşmede düzenlenmesi durumunda kamuya geçtiği modeldir. Ek Yatırım Yap - Tüm Tesisi İşlet - Ek Yatırıma Sahip Ol Modeli: Kamu ile özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme çerçevesinde; özel girişimcinin, mevcut bir kamu yatırımına ilave bir yatırımı yapması karşılığında, ilave yatırımın da dahil olduğu tüm tesisin belirli bir süre işletme hakkına sahip olduğu ve işletme dönemi sonunda, sözleşmede hüküm bulunması halinde ilave olarak yaptığı yatırıma sahip olma hakkını da elde edebilmesinin mümkün olduğu modeldir. Yap-Devret-İşlet Modeli: Kamu ile özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme çerçevesinde, bir yapının özel sektör tarafından finanse edilerek yapıldığı, uzun süreli işletme hakkının leasing yolu ile yapımcı özel sektöre verilmek üzere, mülkiyetinin kamuya devredildiği modeldir. Yap-İşlet-Sahip Ol-Devret Modeli: Kamu ile özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme çerçevesinde bir yapının tasarlanması, finanse edilerek yapılması ve işletilmesine ilişkin olarak bir franchising anlaşması yapılarak özel sektöre bazı imtiyazların verildiği, gerekli hallerde yapının özel sektörce yeniden tasarlandığı, finanse edildiği, yapıldığı ve yapının mülkiyetinin belli bir süre için özel sektöre devredildiği ve süre sonunda mülkiyetin kamuya iade edildiği modeldir. Tasarla-Yap-Finanse Et-İşlet Modeli: Kamu ile özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme çerçevesinde bir yapının tasarlanması, finanse edilerek yapılması ve işletilmesinin özel sektöre verildiği, sözleşme süresince belirli performans standartlarında sunduğu hizmet karşılığında özel sektöre ödeme yapılan, yapının mülkiyetinin kamuda kaldığı modeldir. Tasarla-Yap-İşlet Modeli: Kamu ile özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme çerçevesinde yapının tasarlanması ve yapılması için gereken finansmanın kamu sektörü tarafından sağlandığı, ancak işletilmesinin yönetim ücreti ödenerek özel sektöre devredildiği modeldir. Menkul Kıymetleştirme: Mevcut veya yapılacak bir varlığın kendisinin ve/veya bu varlığı aktifinde bulunduran şirketin menkul kıymetleştirilmesidir. Ortaklık: bir projenin geliştirilmesi veya gerçekleştirilmesi ve/veya finansman katkısı sağlanması amacıyla [A7]  kamu kuruluşları, özel sektör ile kamu nakdi ve/veya ayni sermaye karşılığı gelir ortaklığı ve/veya ortaklık kurulmasıdır. Ancak, ortaklık kurulması halinde kamu payı %49’u geçemez. (2) İdareler yukarıda belirtilen yöntemlerin veya unsurlarının birinin veya birkaçının birlikte uygulanması suretiyle kendi ihtiyaçlarına uygun veya uluslararası uygulamalarda genel kabul gören yöntemler çerçevesinde başka modeller geliştirebilirler.

40 KAMU PROJELERİNDE KULLANILACAK MODELLER
Yap-İşlet-Devret Modeli Yap-İşlet Modeli Yap-Kirala Modeli İşletme Hakkı Devri Modeli İşletme - Bakım Modeli Tasarla-Yap Modeli Geliştir-İşlet Modeli Ek Yatırım Yap - Tüm Tesisi İşlet - Ek Yatırıma Sahip Ol Modeli Yap-Devret-İşlet Modeli Yap-İşlet-Sahip Ol-Devret Modeli Tasarla-Yap-Finanse Et-İşlet Modeli Tasarla-Yap-İşlet Modeli Menkul Kıymetleştirme Ortaklık İdare yukarıda belirtilen yöntemlerin veya unsurlarının birinin veya birkaçının birlikte uygulanması suretiyle kendi ihtiyaçlarına uygun veya uluslararası uygulamalarda genel kabul gören yöntemler çerçevesinde başka modeller geliştirebilir.

41

42 PROJE VE FİNANSMAN İDARESİNE BAŞVURU
PPP modelini kullanmak isteyen idare, Gerçekleştirilmek istenen projeye ilişkin hazırlayacağı ön yapılabilirlik etüdü ve ihale stratejisi ile birlikte Bağlı veya ilgili olduğu Bakanlık, mahalli idareler ise İçişleri Bakanlığı kanalıyla Proje ve Finansman İdaresi Başkanlığı’na başvurur veya Proje ve Finansman İdaresi ya da yatırımcı adayları doğrudan doğruya sözleşmeci idareye ilişkin proje önerisinde bulunur. Proje tutarı 10 milyon YTL’ye kadar olan projelerde sözleşmeci idareler Konsey tarafından yetkilendirme aranmaksızın Proje ve Finansman İdaresi Başkanlığı’nın olumlu görüşü ile bu Kanun kapsamında ihaleye çıkabilirler. PPP projeleri bu Kanun kapsamındaki proje limitinin dışına çıkılmak amacıyla bölünemez.

43 PROJE KABUL SÜRECİ Proje ve Finansman İdaresine başvuru
Proje ve Finansman İdaresi Başkanlığının projeyi ilgili sektör dairesine havalesi ve proje ile ilgili olabilecek kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünün alınması. Sektör dairesinin ön çalışmalar sonucu görüşü; Olumlu ise proje Kurula sunulur Olumsuz ise proje işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa iade. Proje Kurula sunulmuşsa Kurul projeyi inceler, Kabul Gerekçeli Red: sektör dairesi ya projeyi red gerekçesine uygun duruma getirip yeniden Kurula sunar veya proje işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa iade edilir. Proje Kurulda kabul edilmişse; projenin PPP modeli ile yaptırılmasına ilişkin yetki almak üzere Konseye başvurulur. Konsey, bu başvuru sonunda, seçilecek PPP modelini, yapılacak olan yatırım ve hizmetleri, ihale stratejisinin esaslarını ve yetkinin geçerli olacağı süreyi de belirleyerek idareyi PPP modeli ile ihaleye çıkması için yetkilendirme kararı alır veya projeyi gerekçeli olarak idareye iade eder.

44

45 KABUL EDİLEN PROJENİN İHALE HAZIRLIK SÜRECİ
Konsey kararının uygulanması zımnında proje; Sektör dairesi tarafından Uzmanlık dairelerinin de işbirliği ile İhale hazırlıkları tamamlanarak İhale komisyonunca ihalesi yapılır.

46 İhale Komisyonlarının Oluşumu
İlgili projeden sorumlu sektör dairesinin bağlı bulunduğu başkan yardımcısının başkanlığında, İlgili proje daire başkanı, Proje grup başkanı veya bu projede görevli bir uzman, Bu projeye ilişkin sözleşmeci idarenin görevlendirmesi halinde görevlendiren idarenin temsilcisi iki kişi, İhale Hizmetleri Daire Başkanı veya bu dairede görevli bir uzman ile Hukuk müşavirliğinde görevli bir hukuk müşaviri veya avukat olmak üzere Beş veya yedi üyeden oluşur ve Proje ve Finansman İdaresi Başkanının teklifi ve Başbakanın onayı ile göreve başlar. Komisyonda yukarıda adı geçen birimlerde görevli olmak kaydı ile aynı sayıda ve aynı usulle yedek üye görevlendirilir.

47 PPP İHALELERİNDE UYGULANACAK İHALE USULLERİ
Belli istekliler arasında ihale usulü Rekabetçi diyalog usulü Müzakere usulü Açık artırma veya eksiltme usulü Pazarlık usulü

48 İTİRAZLARIN İNCELENMESİ
Gerçekleştirilen ihaleler ile ilgili menfaati ihlal edilenlerce yapılan itirazlar, bu Kanun hükümleri doğrultusunda hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek itirazların incelenmesi usulleri çerçevesinde 3  kişilik itiraz inceleme komisyonunca değerlendirilerek sonuçlandırılır. İtiraz inceleme komisyonu, sözleşmeci idare tarafından ihale komisyonu ile eş zamanlı olarak görevlendirmesi yapılması halinde biri sözleşmeci idareden olmak üzere, Başbakanca atanır. Komisyon, bütün üyelerin katılımı ve oy çokluğu ile karar alır ve ihale sürecinin usule uygun yapılıp yapılmadığını değerlendirmeye yetkilidir.

49 UYGULAMA SÖZLEŞMESİ Proje ve Finansman İdaresinin hazırladığı ve
Sözleşmeci İdare ile ihaleyi kazanan gerçek ve/veya tüzel kişilik arasında yapılacak uygulama sözleşmesi özel hukuk hükümlerine tabidir. Bu Kanun kapsamında yapılan sözleşme sürelerinin belirlenmesinde yatırımın geri dönüş süresi de dikkate alınarak sözleşmelerin süresi 49 yıldan fazla olamaz.

50 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Taraflar arasında doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda öncelikle tavsiye kararı niteliğinde ilk aşama tahkimine gidilir, İlk aşama tahkim heyeti, hukukçu bir başkan başkanlığında taraflarca belirlenecek sayıda PPP konusunda uzman kişilerden oluşur, olayı açıklayan ve bu yolla çözüme ulaşılamaması halinde yargılama aşamasında kullanılacak temel dokümanları da içeren rapor hazırlar. Bu yolla çözüme ulaşılamaması halinde, uyuşmazlıkların çözümü Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi olup, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Taraflar uygulama sözleşmesinde uyuşmazlıkların Türk Hukukuna göre tahkim yolu ile çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Taraflardan biri yabancı olan durumlarda uluslararası tahkime gidilmesi mümkündür. Ancak, sırf uluslararası tahkimden yararlanabilmek için yabancılar ortakmış gibi gösterilemez.

51 Dikkatiniz için teşekkür ederim.
Ahmet T. KEŞLİ (LL.M.) Başkan Tel : Faks :


"Av. Ahmet T. KEŞLİ (LL.M.) Başkan" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları