Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okumada Anlamaya Engeller (Metin)‏ Birkaç düzeyde ortaya çıkar : - Nöro-fizyolojik düzeyde - pedagojide (okur -metin -bağlam)‏ Bu Signesetsens projesinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okumada Anlamaya Engeller (Metin)‏ Birkaç düzeyde ortaya çıkar : - Nöro-fizyolojik düzeyde - pedagojide (okur -metin -bağlam)‏ Bu Signesetsens projesinde."— Sunum transkripti:

1 Okumada Anlamaya Engeller (Metin)‏ Birkaç düzeyde ortaya çıkar : - Nöro-fizyolojik düzeyde - pedagojide (okur -metin -bağlam)‏ Bu Signesetsens projesinde işlenmeyen engeller J. Giasson tarafından listelenen ve Signesetsens ile (kısmen de olsa) işlenen engeller.

2 Bir anlamı üretmek için, bilgi bir yol takip eder : Algılama girişleri Beyne iletilmesi ve beyin tarafından aynı zamanda bir kaç yerde birden işlenmesi Algılama girişleri Çeşitli hasarlar engel oluşturabilir Anlam üretimi  zevk üretimi Signesetsens'da işlenmeyen engeller

3 = Okuma akışkanlığı Sözcükleri tanıma becerisi Sözcükleri saptama becerisi Sözcük gurubu olarak okuma becerisi + + Aynı anda gereken becerilerin çokluğu – ayrıntılar izleyen diapolarda Bu yolun bilmeyle ilgili yönü : Signesetsens tarafından kısmen değinilen engeller – 1 Disleksiye değinilmiyor (Bkz.J. Giasson, Böl.3)‏ Anlam üretimi  zevk üretimi 2

4 Zorluk (  engel) : Neye ?  Anlam göstergelerinin saptanması (tümce, paragraf, metin, kitap düzeyinde)‏ (Giasson, Böl.3 – 5 – 6 – 7)‏  Tümce, paragraf, metin, kitap düzeyinde tutarlılık göstergelerinin saptanması (= bağlantı kurma) : 3 engel : referans bağlantı araçları birbirinin içine geçme (metin ya da kitabın ötesinde bile)‏ (Giasson, Böl. 4 – 5 – 6 – 7 - 8)‏ Signesetsens'da işlenen engeller

5 Zorluk (  engel) : Neye ? (devam):  Sözcükleri somut çağrışım olarak tercüme etmek (Giasson, Böl. 8)‏  Metin üzerine düşünmek, bir yargıya varmak, … (Giasson, Böl. 8)‏  Kendi süreçlerine göre ve iyi bir anlama için gerekli süreçlere göre daha « ötede » bir tutum almak (Giasson, Böl. 9)‏  Metnin verdiği bilgiyi kendi bilgileriyle bütünleştirmek. (Giasson, Böl. 8)‏

6 Zorluk (  engel) : Neye ? (devam):  İyi bir anlama için şart olan eski bilgilere başvurmak, bu bilgilerin miktar ve kalitesini arttırma zorluğu  Yeter derecede sözcük bilmek ve bunların miktarını arttırma zorluğu (Giasson, Böl. 11)‏  Dil bilgisi  Metin yapıları hakkında bilgi  Hayat, dünya, kültür bilgileri, … (Giasson, Böl. 1 - 10)‏

7 Zorluk (  engel) Neye bağlı ?  Okuyucunun dugusal yapısı : kendine güven, risk göze alma yeteneği, okumanın temsili, okuma niyeti,vb. (Giasson, Böl.1)‏  Okuma niyetine bağlı : lHangi projelerle okuma ? (Giasson, Böl. 1 ) Ve son olarak, okumada anlama engellerinin şeması :

8 Bir metni anlama zorlukları Toptan anlam projesinin olmaması Sözlü hale getirme projesi Hafızaya kaydetme projesi Anlam göstergelerini saptama sorunu -Metni somut çağrışımlar haline getirmede sorun, bilgiyi bilgileriyle bütünleştirmede, metin hakkında düşünmede sorun Tutarlılık göstergelerini saptama sorunları : referanslar Zımnî olan, birbirinin içine geçme Eski bilgilere atıfta bulunma sorunu : Dil bilgisi Hayat bilgisi+kültür Metin yapıları hakkında bilgi Anlam varsayımları ortaya koyme sorunu. Özgüven eksikliği, okumanın kötü temsil edilmesi, … okurun duygusal yapısı Bağlantı araçları Asgarî sözcük bilgisinden yoksun olma Hangi okuma niyeti ? Öte bir tutum benimsemede sorun


"Okumada Anlamaya Engeller (Metin)‏ Birkaç düzeyde ortaya çıkar : - Nöro-fizyolojik düzeyde - pedagojide (okur -metin -bağlam)‏ Bu Signesetsens projesinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları