Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADANA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞVİKLER 2012. Bir şeyler öğrenelim 15510 26111 34857 4 5 6 5746 5225 25510 7 16322.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADANA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞVİKLER 2012. Bir şeyler öğrenelim 15510 26111 34857 4 5 6 5746 5225 25510 7 16322."— Sunum transkripti:

1 ADANA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞVİKLER 2012

2 Bir şeyler öğrenelim 15510 26111 34857 4 5 6 5746 5225 25510 7 16322

3 MALÇUK A.Ş. KOZAN HOLDİNG ORHAN BEY SALİH BEY ŞAHİN BEY ŞAHİN LTD.ŞTİ.

4 ADANA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

5 5510 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi (2008/93 ve 2009/139 sayılı genelge) 1 01.10.2008 tarihi itibari ile geçerlidir. Hazineden karşılanır.

6

7  Uluslar arası anlaşma kapsamında olan hizmet ve yapım işlerine ait işyerleri  SGDP ye tabi çalışan sigortalılar ile yabancı ülkede çalışan sigortalı işverenleri faydalanamaz Salih Bey,  Kamu ihale kanunu ve Devlet ihale kanununa tabi hizmet ve yapım işlerine ait işyerleri  Kamu işyerleri Nurhayat hanım, kimler bu teşvikten faydalanamaz sayabilir misiniz acaba? Nurhayat hanım, peki birden fazla teşvikten faydalanabilir miyiz ? Tabi ki Orhan Bey öncelikle 5 puanlık prim desteğinden yararlanılır daha sonra diğer teşviklerden yararlandırılır. Ancak yapılan kontrol ve denetimlerde sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilenler bir yıl süreyle 5 puanlık indirimden yararlanamazlar Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. İyi Çalışmalar Nurhayat hanım Bu şartları taşıdığınız takdirde, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden işveren hissenizin beş puanlık kısmına karşılık gelen tutarı hazine tarafından karşılanacaktır. Kurumumuza prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunuzun bulunmaması gerekmektedir. Sigorta primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmesi, Tabiki size şu şekilde anlatayım; 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Kurumumuza verilmesi, Hoşbulduk Nurhayat hanım, 5 puanlık prim indirimi hakkında bilgi almak istiyorum Hoşgeldiniz Şahin Bey size nasıl yardımcı olabilirim ? Bir de, benim Kurumunuza prim borcum var faydalanabilir miyim ? İşveren prim borçlarını düzenli ödemeniz,Borçlarınızı kanunlara göre yapılandırır veya taksitlendirirseniz taksitlerinizi de düzenli ödemeniz halinde 5 puanlık indirimden faydalanabilirsiniz.

8 Bilmekte Fayda Var İşveren bir sigortalı için aynı dönemde - 4447 sayılı Kanunun geç 7 nci, geç 9 uncu ve geç 10 uncu maddesinde, - 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında, - 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde, - 5225 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, - 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, öngörülen prim desteklerinden iki ayrı destekten yararlanmak isterse, öncelikli olarak %5 (5510) destekten, ardından diğer destekten faydalanabilir. İşvereninin yasal süresi geçmiş borcu bulunmamakla birlikte, APHB ni sehven 5510 sayılı Kanun türü seçmeden Kuruma göndermiş, bahse konu dönemin tahakkukunu yasal süresi içinde Kuruma ödenmiş olması halinde, kanunsuz iptal APHB asıl/ek 5510 Kanun türü seçilerek düzenlenecek APHB leri ile Kuruma müracaat etmeleri halinde %5 puanlık indirimden faydalanabileceklerdir. İşveren yasal süresi içinde 5510 Kanun türü seçerek Kuruma gönderdiği asıl APHB sine ek olarak yasal süresi dışında vereceği ek APHB si yine 5510 Kanun türü seçilerek tahakkuk ettirilecek ve işvereni 1/5 asgari ücret değil, 1/8 asgari ücret İPC uygulanacaktır. ADANA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ

9 2 6111 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi (2011-45 sayılı genelge) 01.03.2011-31.12.2015 Hazineden karşılanır.

10 Yok sağolun biz arkadaşı rahatsız etmeyelim Teşvikten yararlanma süreleri hakkında size bilgi vereceğim ancak anlatacaklarımı bir hayal edin 4- İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan APHB lerin de kayıtlı olmaması gerekmektedir. Ayrıca sigortalı yönünden de bazı şartlar var bunlarda: 1-01.03.2011-31.12.2015 arası işe alınmalı 2-18 yaşından büyük olmalı 3-Fiilen çalışmalı 3- APHB zamanında vereceksiniz Bunlara ek olarak 4-Özel sektör işvereni olmalı 5-Sigortalının işe alınmasından önceki 6 aylık dönemin ortalama sayısına ilave alınmış olması Nurhayat hanımın 5 puanlık indirim için söyledikleri 6111 için de geçerli yani işveren olarak 1-Borcunuz olmayacak varsa taksitli ve düzenli ödenmiş olacak 2- Sigortasız işçi çalıştırılmayacak Tabi ki elimden geldiğince yardımcı olayım ama 6111 teşviği biraz uzun isterseniz ayakta beklemeyin buyurun oturun Hoşbulduk Salih Bey, sizden 6111 teşviği hakkında bilgi almak istiyoruz. Hoşgeldiniz sizlere nasıl yardımcı olabilirim ?

11 İŞKUR 18-29 yaş arasında bir erkek işçi ile, 18 yaşından büyük bir bayan işçi düşünün. Bu işçilerin elinde mesleki yeterlilik belgesi varsa, İş-Kur a kaydı varsa 54 ay yoksa 48 ay, ya da bu işçiler mesleki ve teknik eğitim veren bir okul ve ya İş-Kur dan kurs bitirmiş olsun üstüne bir de İş-Kur a kayıt yaptırırsa 42 ay yoksa 36 ay süreyle teşvikten faydalandırabilirsiniz. Ama bu işçiler niteliksiz ise yani kurs, okul veya mesleki yeterlilik belgesi yoksa ama İş-Kur a kayıtlı ise 30 ay yoksa 24 ay faydalandırırsınız. Dikkat ettiyseniz süreler arasında hep 6 ay fark var. OKUL İŞYERİ

12 İŞKUR KAYDI MESLEKİ YETERLİK BELGESİ MESLEKİ YETERLİK BELGESİ OKUL VEYA İŞKUR KURSU İŞKUR KAYDI

13 İŞKUR Şimdi de 29 yaşından büyük erkek bir işçiyi düşünecek olursak; mesleki ve teknik eğitim veren bir okul bitirmiş veya okul okumuş veya İş-Kur kursu bitirmiş olsun, Eğer işçi işkura kayıt yaptırmış ise 30 ay, kayıt yoksa 24 ay, hiçbir niteliği yoksa ama işkur kaydı varsa 6 ay faydalanır yoksa faydalanamaz. Zor geldiyse bundan sonraki şekle bir bakalım OKUL İŞYERİ

14 İŞKUR KAYDI MESLEKİ YETERLİK BELGESİ MESLEKİ YETERLİK BELGESİ OKUL VEYA İŞKUR KURSU İŞKUR KAYDI

15 01.03.2011-31.12.2005 tarihleri arasında işe alınan okul okumamış veya kursa gitmemiş bir işçi çalışırken okursa yada kursa giderse teşvikten 12 ay süreyle faydalanabilir. Erkekler için işe alındığı tarihte 29 yaşından büyük olup olmadığı üzerinde durulmaz. OKUL İŞYERİ +12

16 Bitti mi ? Şimdi uyanabilirsiniz. Zzz Salih Bey 01.03.2011 - 31.12.2015 tarihleri arasında 18 yaşından küçük birini işe alırsam teşvikten faydalanabilir miyim ? 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren faydalandırabilirsiniz. Bu arada ; İşçinin geriye dönük 6 ay içinde Bağ-kur kaydı olması yada 7,22,25,42,43,44 belge türü ile verilen APHB engel teşkil etmez Salih bey son soru peki hangi durumlarda teşvik uygulanmaz? Fiilen çalışılmayan (istirahat) sürelere ilişkin dönemler için, Hizmet alımı ve Yapım ile ilgili ihaleli işler için ve prim borcunu zamanında ödemeyenler için uygulanamaz. Teşvik için nereye başvurmam gerekiyor ? 6111 için herhangi bir başvuru gerekmeyip tüm işverenlere açık olup şartları uymayan işverenlerin bu kanun türünü seçmemeleri gerekir.

17 Bilmekte Fayda Var Toplu iş Sözleşmesi ve İşe iade davaları ile geriye yönelik düzenlenecek olan Ek APHB leri takip eden ayın 23 ü (kamu için 7 si) ne kadar verilirse süresinde verilmiş sayılacağından bu belgeler içinde teşvikten faydalanabilir. Ancak işverenin daha önceki dönemler için süresinde 6111 kanun seçilerek APHB si vermiş olması gerekmektedir. 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bahse konu destekten her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir. Bu bağlamda, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılmış olan bir sigortalının destekten yararlanma süresini tamamladıktan sonra veya destekten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalması halinde, sonradan işe girdiği işyeri işverenince 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır. Bu ibare sadece 4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi kapsamında uygulanmakta olan teşvikten yararlanmakta iken askerlik veya doğum nedeniyle işten ayrılan sigortalıların, ilgili kanun gereğince teşvikten yararlanmakta iken, askerlik/doğum nedeniyle işten ayrılmaları halinde, önceden yararlandıkları teşvik süresi ile (anılan kanunun fiili çalışma öngörmesi nedeniyle) askerlik/doğum nedeniyle çalışılmadan geçen sürenin toplamının, bu sigortalılar için tanınan toplam teşvik süresinden tenzil edilmek, askerliğin/doğum izninin bitimini müteakip bir ay içinde aynı işyerinde askere gitmeden önce işe başladığı tarihteki ortalama sigortalı sayısının aynı kalması (işyerine yeni sigortalı başlatılmaması) veya askerlik/doğum izni nedeniyle aradan geçen sürede yeni işçi alınmış olması halinde; işe başlatılmadan önceki altı aylık ortalama sigortalı sayısına ilaveten işe alınmış olmaları kaydıyla ilgili sigortalılar ile işverenlerin söz konusu kanun kapsamında aranan diğer şartlara da haiz olunması ve hiçbir durumda bu sigortalılar için tanınan toplam teşvik süresinin bitim tarihini aşılmaması şartı ile arta kalan süreler için teşvikten yararlandırılmaları gerekmektedir. Şeklinde değiştirilmiştir. Ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir Kapsama giren sigortalılardan dolayı anılan maddede öngörülen destekten yararlanılması sırasın da, bu sigortalıların kazançlarının prime esas kazanç alt sınırını aşıp aşmadığı üzerinde durulmayacaktır. Örneğin ; Kısa vadeli sigorta kolu prim oranı %2 olan bir işyerinde kapsama giren 5 sigortalı için 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim hizmet belgesinde; prim ödeme gün sayısı toplamı 140 ve prime esas kazanç tutarı toplamı 8879,50-TL olduğu varsayıldığında, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine göre ( 5 puanlık indirimde dahil olmak üzere) İşveren Toplamda 1820,30-TL indirimden faydalanmış olacaktır. ADANA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ

18 3 4857 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi (2008-77 sayılı genelge) 01.07.2008 tarihi itibari ile geçerlidir. Hazineden karşılanır.

19 Merhaba Sibel hanım kolay gelsin, 4857 sayılı Kanunla özürlü sigortalı çalıştıranlar için işverenlere verilen prim desteği hakkında sizden bilgi alabilir miyiz ? Tabi ki Orhan bey şöyle ki; İşverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3, kamu işyerlerinde %4 özürlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler Yer altı ve su altı işyerleri hariç sadece özel sektör işyerleri bu teşvikten faydalanabilirler Eğer kontenjan dahilinde özürlü çalıştırırsanız SPEK alt sınırı üzerinden hissenizin %100, yükümlü olmadığınız halde çalıştırırsanız her bir özürlü için hissenizin %50 si hazinece karşılanır. Özürlü sigortalı statüsünde çalıştıracağınız kişileri bildiren belgeyi İş- Kur a onaylatıp bize getirmeniz yeterli. Ancak bu belgeyi her yılın Ocak ayında yeniletip tekrar bize getirmeyi unutmayın. Sibel hanım peki bu teşvik için nasıl başvuru yapacağız ? Peki kimler bu teşvikten faydalanamaz ? 1-Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar. 2-Yurt dışında çalışan sigortalılar 3-aday çırak, çırak ve öğrenciler bu kanun türünden faydalanamaz. TEŞEKKÜRLER !

20 Bilmekte Fayda Var Aynı il sınırları içinde elli veya daha fazla sigortalı çalıştıran işyeri işverenlerince, kontenjan dahilinde çalıştırdıkları özürlü sigortalılar için 14857 sayılı Kanun türü, kontenjan fazlası olarak çalıştırdıkları özürlü sigortalılar için 54857 sayılı Kanun türü şeçilmekte iken 2014 03. aydan itibaren özürlü çalıştırılan sigortalıların tamamı % 100 olarak değiştirilmiştir. Kanun maddesi özürlüler için 4857 olarak değiştirilmiştir. Korumalı işyeri(Çalışan sayısının büyükşehir sınırları içinde 30, büyükşehir sınırları dışında 15 olduğu ve çalışanlarının %75 i özürlü olan işyerleri) işverenlerince, 14857 sayılı Kanun türü, Özürlü sigortalı çalıştırmakla yükümlü olmayan işverenlerce ise, 54857 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle, Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile işveren tarafından ödenmesi gereken (Hazinece karşılanmayan) tutarının, yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken kısma, gerekse Hazine tarafından karşılanması gereken kısma isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı, işverenden tahsil edilecektir. Ancak geç ödem prim teşvikini bozmaz. 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin, çalıştırmakla yükümlü olduğu özürlü işçi sayısının tespitinde toplam işçi sayısı dikkate alındığından, kontenjan dahilinde özürlü sigortalı çalıştırılmasının söz konusu olduğu durumlarda özürlü sigortalı hangi işyerinde fiilen çalıştırılıyor ise o işyerinden Kuruma bildirimi yapılacaktır. ADANA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ

21 25510 5510 Kan. Ek-2. Mad. (2011-54 genelge) 5 Hazineden karşılanır.

22 49 il Gökçeada ve Bozcaada da gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden 10 ve üzeri işçi çalıştırıp Türkiye genelinde asgari ücretin brüt tutarından fazla Kurumumuza borcu olmayanların faydalandığı bir teşvik türüdür. Bu teşvikten faydalananların SPEK alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesinin ; Organize sanayi veya endüstri bölgesinde kurulu işyerleri için tamamı, diğer işyerleri için %80 i, 31.12.2012 tarihine kadar hazinece karşılanır. ADANA 5084 sayılı teşvikten faydalanan iller arasında değildir ? Nesrin hanım sizden de 5084 sayılı teşvik hakkında kısaca bir bilgi alabilir miyiz ? Peki ADANA bu teşvikten faydalanan iller arasında mı ? 25510 yatırım teşviki hakkında da bilgi verebilir misiniz ? Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı (yatırımın yapıldığı) işyerlerinden dolayı yararlanılabilecektir. Özel ve resmi işyerleri yararlanabilir, İşverenin Türkiye genelinde asgari ücretten fazla borcu olmamalı varsa da tecil veya taksitli olmalıdır. 1/1/2011 tarihinden önce başlamış olan işverenler, -Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, -Diğer yatırım cinslerinde ise tebliğde belirtilen şekilde hesaplanan ortalama işçi sayısına ilave edilen, sigortalılardan dolayı yararlanabileceklerdir 1/1/2011 tarihinden sonra başlamış olan işverenler, -Bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlarda, *sabit yatırım tutarının (ADANA) III üncü bölgede %10’unu * işletmenin KOBİ olması halinde,(ADANA) III üncü bölgede %15’ini -Büyük ölçekli yatırımlarda *Sabit yatırım tutarının (ADANA) III üncü bölgede %5’ini aşmamak kaydıyla *Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, * Diğer yatırım cinslerinde ise tebliğde belirtilen şekilde hesaplanan ortalama işçi sayısına ilave edilen sigortalılardan dolayı yararlanılabileceklerdir Maaşallah ne bilgili, hiçbir şey anlamadım

23 Bilmekte Fayda Var (25510) Kapsama giren işverenlerce, söz konusu destekten yanlış veya yersiz yararlanılmamasını sağlamak amacıyla, Hazine Müsteşarlığınca ilgili Merkez birimimize intikal ettirilen bilgiler, bu birimimizce ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine intikal ettirilecek ve ilgili İl Müdürlüğümüzce/Merkezimizce de söz konusu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecek sigortalı sayısına ilişkin yukarıda yer alan bilgiler işverenlere resmi bir yazı ile bildirilecektir. ADANA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ

24 Kolay gelsin Kadir bey biraz yoğunsunuz galiba. Ben ve arkadaşlarım 15921 teşviki hakkında bilgi almak istiyoruz. Teşekkür ederim Salih bey bu teşvikten faydalanabilmek için sigortalının işe alındığı tarihten geriye dönük 6 aylık APHB bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması Sigortalının 01.10.2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması ve işe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması gerekmektedir.

25 Bilmekte Fayda Var 4447 sayılı Kanun uyarınca sigortalı sayılanlar,  Hizmet akitlerinin anılan Kanunda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermesi,  Süresi içinde şahsen veya elektronik ortamda İŞ-KUR’a başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri,  Hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları, kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar. İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalıyı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alan işverenlerin, işe aldığı sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazandığı tarihi, işsizlik ödeneği alma süresini ve kalan işsizlik ödeneğinden yararlanılmaya hak kazanılmış gün sayısını, Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğüne müracaat ederek, alacakları yazı ile belgelemeleri gerekmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanmakta iken kapsama giren bir işyerinde çalışmaya başlayan sigortalıların, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi içindeki çalışmaları sırasında çeşitli nedenlerle (istirahat raporu, kısmi zamanlı çalışma, ücretsiz izin gibi) ay içinde bazı iş günlerinde çalışmamış ve çalışmadığı günler için de ücret almamış olmaları durumunda, maddede öngörülen teşvikten yararlanılacak sürelerin tespiti sırasında, eksik çalışılmış süreler dikkate alınmayacaktır. ADANA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ

26 3 5225 5225 sayılı Kanun 25. maddesi, 5510 sayılı Kanunun 90. maddesi 7 Hazineden karşılanır.

27 Ayhan bey, 5225 sayılı teşvik nedir kimler faydalanır anlatabilir misiniz ? Kültür yatırımları ve girişimcilerinin faydalandığı bir teşviktir. Kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerden, Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işverenler yararlanabileceklerdir İşverenin, Türkiye Genelinde prim, işsizlik, ipc ve bunlara ilişkin gecikme zammı borçlarının asgari ücretten fazla olmaması veya tecil/taksitli olması gerekmektedir *Kültür Yatırım Belgesi alırsanız belgenin alındığı tarihten itibaren yatırım aşamasında 3 yıl, *Kültür Girişim Belgesi alırsanız belgenin alındığı tarihten işletme aşamasında 7 yıl süreyle faydalanabilirsiniz Kaç yıl boyunca bu teşvikten faydalanabiliriz ? Sen çok kültürlü birine benziyorsun bir de 5746 sayılı teşvik hakkında bilgi verir misin ? Ben sıramı savdım o konuda da Sermin hanım bilgi versin.

28 Bilmekte Fayda Var Yararlanabilecek Azami Sigortalı Sayısı a) Kültür Merkezlerinde: 1. A Sınıfı Kültür Merkezleri: 100 kişi, 2. B Sınıfı Kültür Merkezleri: 60 kişi, 3. C Sınıfı Kültür Merkezleri: 50 kişi, b) Çok Amaçlı Salonlarda: 1. A Sınıfı Çok Amaçlı Salonlar: 50 kişi, 2. B Sınıfı Çok Amaçlı Salonlar: 30 kişi, 3. C Sınıfı Çok Amaçlı Salonlar: 20 kişi, c) Müzelerde: 1. 250 m²’den küçük: 4 kişi, 2. 250 m²-500 m² arası: 8 kişi, 3. 501 m²-1000 m² arası: 20 kişi, Yararlanma Süresi ve Oranı - (55225) ‘Kültür Yatırım Belgesi’ almış olan işverenler, söz konusu belgenin alındığı tarihten itibaren yatırım aşamasında üç yılı, (işveren hissesinin bildirilen SPEK üzerinden %50 si) - (25225) ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işverenler ise, söz konusu belgenin alındığı tarihten işletme aşamasında yedi yılı, (İşveren hissesinin bildirilen SPEK üzerinden %25 i) aşmamak şartıyla yararlanabileceklerdir. ADANA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ

29 3 5746 5746 sayılı Kanun (2008-85 ve 2009-21 genelge) 8 01.04.2008-31.12.2023 tarihleri arası geçerlidir. Maliye Bakanlığı

30 organizasyon yapınız içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurt içinde ar-ge faaliyetlerinde bulunan, en az 50 tam zamanlı eşdeğer Ar Ge personeli istihdam etmeniz gerekmektedir. 5746 sayılı teşvik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi için çıkartılmış bir teşvik türüdür.

31 Bilmekte Fayda Var Yararlanabilecek İşverenler  Teknoloji merkezi işletmeleri,  Ar-Ge merkezleri,  Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen işletmeler,  Ar-Ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler,  Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler,  Teknogirişim sermaye desteği alan işletmeler,  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmeler, İşyerinin Ar-Ge Merkezi Olabilmesi İçin Tam zaman eşdeğer ArGe personeli sayısı = ArGe personelinin üç aylık dönemdeki ArGe faaliyetleri ile ilgili ( Prim ödeme gün sayısı / 90 ) formülü üzerinden hesaplanacaktır. Üçer aylık dönemler, geçici vergilendirme dönemleri olup, Birinci üç aylık dönem; Ocak, Şubat, Mart, İkinci üç aylık dönem; Nisan, Mayıs, Haziran, Üçüncü üç aylık dönem; Temmuz, Ağustos, Eylül, Dördüncü üç aylık dönem;Ekim, Kasım, Aralık, olarak dikkate alınacaktır. ADANA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ

32 Bilmekte Fayda Var Başvuru Şekli ve Yeri  TeknTeknoloji merkezi işletmelerinin; TEKMER müdürlüğünden,  ArGe ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, sözkonusu faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından desteklenen işletmelerin; desteği veren kamu kurum veya kuruluşundan ya da kanunla kurulan vakıftan,  ArGe ve yenilik projeleri uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmelerin; TÜBİTAK’tan,  ArGe merkezlerinin ve rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmelerin; Sanayi ve Ticaret Bakanlığından,  Teknogirişim sermaye desteği alan işletmelerin; merkezi yönetim r. Yararlanabilecek Sigortalılar  ArGe personelinin tamamı ile ArGe personel sayısının % 10 unu aşmamak kaydıyla ArGe faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel (destek personeli), ADANA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ

33 Bilmekte Fayda Var Yararlanılabilecek Süre Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasından, 1/4/2008 den 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, kapsama giren her bir sigortalı için en fazla beş yıl süreyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır. ADANA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ

34 16322 (2012-30 sayılı genelge) 01.04.2008-31.12.2023 tarihleri arası geçerlidir. Ekonomi Bakanlığı 10

35 Kapsama giren işverenlerce, bahse konu destekten yararlanmak amacıyla sosyal güvenlik il müdürlüklerimize / sosyal güvenlik merkezlerimize müracaat edilmesine gerek bulunmamaktadır. Ekonomi Bakanlığınca İşverenler Prim Daire Başkanlığımıza intikal ettirilen bilgiler, anılan Başkanlığımızca Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecek ve anılan Genel Müdürlüğümüzce de söz konusu bilgiler Kurumumuz veri tabanına kaydedilecek ve ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine intikal ettirilecektir. APHB süresinde kuruma verilmelidir. Prim borcu süresinde ödenmelidir. Türkiye genelinde asgari ücret tutarından fazla borç olamamalı veya varsa tecil ve taksitlendirilmiş olmalıdır. Vergi borcu da olmamalıdır. Alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. Teşviklerden yersiz yaralananların tespiti için ilgili dosya memuru her ay düzenli olarak kontrol edecektir. Yersiz yararlananlar işverenlere bildirilecek ve tahsili gerçekleştirilecektir. Kayıt Dışı Sigortalı Çalıştırdığı veya Sahte Sigortalı Bildiriminde Bulunduğu Tespit Edilen İşverenler 1 yıl süreyle yasaklıdır. 5510 sayılı Kanununda öngörülen beş puanlık prim indiriminden, ardından 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen destekten birlikte yararlanılabilir.

36 Bilmekte Fayda Var Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenerek desteklenen işletmeler sigorta primi işveren hissesi desteğinden, Ekonomi Bakanlığınca düzenlenmiş teşvik belgelerinin 1/1/2012 tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. Teşvik belgesi üzerinde ”sigorta primi işveren hissesi desteği” veya “sigorta primi desteği” nin destek unsurları arasında yer alması ve aynı zamanda bu belgelerin yine Ekonomi Bakanlığınca tamamlama vizesinin de yapılmış olması gerekmektedir. Teşvikten yararlanacak olan işyerlerine ilişkin bilgilerin Ekonomi Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirildiği tarihi takip eden ay başından itibaren faydalınabilir. Teşvik belgesinin 1/1/2012 tarihinden önce alınmış olması durumunda ise tamamlama vizesi 1/1/2012 tarihinden sonra yapılmış olsa dahi, sigorta prim desteğinden 2012/1 sayılı Tebliğ hükümleri doğrultusunda değil, 2009/1 sayılı Tebliğ hükümleri doğrultusunda yararlanılabilecektir. ADANA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ

37 Bilmekte Fayda Var 1. Bölge2. Bölge3. Bölge4. Bölge5. Bölge6. Bölge AnkaraAdanaBalıkesirAfyonkarahisarAdıyamanAğrı AntalyaAydınBilecikAmasyaAksarayArdahan BursaBoluBurdurArtvinBayburtBatman Eskişehir Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç) GaziantepBartınÇankırıBingöl İstanbulDenizliKarabükÇorumErzurumBitlis İzmirEdirneKaramanDüzceGiresunDiyarbakır KocaeliIspartaADANAElazığGümüşhaneHakkari MuğlaKayseriMersinErzincanKahramanmaraşIğdır KırklareliSamsunHatayKilisKars KonyaTrabzonKastamonuNiğdeMardin SakaryaUşakKırıkkaleOrduMuş TekirdağZonguldakKırşehirOsmaniyeSiirt Yalova KütahyaSinopŞanlıurfa MalatyaTokatŞırnak NevşehirTunceliVan RizeYozgat Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Sivas ADANA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ

38 Bilmekte Fayda Var Bölgeler 31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar 1/1/2014 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar 1 2 yıl- 2 3 yıl- 3 5 yıl3 yıl 4 6 yıl5 yıl 5 7 yıl6 yıl 6 10 yıl7 yıl Yararlanılacak olan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemeyecektir. Bölgesel Teşvik UygulamalarıBüyük Ölçekli Yatırımlar Bölgeler Sigorta Prim Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%) 1 10 3 2 155 3 208 4 2510 5 3511 6 5015 Stratejik yatırımlarda ise yararlanılabilecek azami sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı, bölge ayrımı yapılmaksızın sabit yatırım tutarının yüzde onbeşini geçemeyecektir. ADANA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ

39 Gemi inşa yatırımlarından dolayı da destekten yararlanılması mümkündür. İşyerinin hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın işveren hissesi desteğinden faydalanabilecektir. Teşvik belgesinin alınmış olması yeterlidir, tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmayacaktır. Ekonomi Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmek kaydıyla teşvik belgesinin düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren inşa edilen her bir gemi için ayrı ayrı faydalanabilir, faydalanma süresi 18 ayı geçemez. 18 aydan fazla yararlanılmasının önüne geçilmesi amacıyla, her bir gemi için işyeri dosyası tescil edilecektir. İşyeri bildirgelerinin yasal süresi dışında Kuruma verilmesi halinde işveren aleyhine İPC uygulanmayacaktır.

40 ADANA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

41 Teşekkürler ADANA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


"ADANA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞVİKLER 2012. Bir şeyler öğrenelim 15510 26111 34857 4 5 6 5746 5225 25510 7 16322." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları