Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üretim teknolojisi ve bilişim teknolojisindeki değişim

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üretim teknolojisi ve bilişim teknolojisindeki değişim"— Sunum transkripti:

1 Üretim teknolojisi ve bilişim teknolojisindeki değişim
TEKNOLOJİK DEĞİŞİM Üretim teknolojisi ve bilişim teknolojisindeki değişim

2 Teknolojik değişim: Bir teknoloji yapısının teknik performansını artırmayı ya da Tümüyle yeni bir teknolojiyi geliştirmeye yönelik teknolojik yeniliği ifade eder.

3 Üretim teknolojisi Örgütlerin en kolay algıladıkları ve uyguladıkları değişim türüdür. Üretimin verimliliğini sağlamak için mevcut teknoloji geliştirilir ya da teknolojik yenilikler izlenir.

4 Bilişim teknolojisi Örgütlerin içsel ve dışsal uyumunu sağlamak için ihtiyaç duydukları bilginin toplanması, sınıflandırılması, kaydedilmesi, yorumlanması ve iletilmesini sağlar.

5 BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER ÜRETİM TEKNOLOJİSİNİ DE ETKİLER.
Bilgisayar destekli tasarım ve üretim sistemlerinin gelişmesi bilişim teknolojindeki gelişmelerin üretim teknolojisini de etkilediğinin bir göstergesidir.

6 Örgütsel açıdan teknoloji;
Yapılan işleri İşleri yapan kişilerin niteliklerini Örgütsel ilişkileri Bu ilişkilerin yönetimini etkiler

7 Günümüzde; Örgütlerin teknolojik açıdan değişmesini tanımlayan en önemli strateji esnek otomasyondur.

8 Mekanik otomasyon tümüyle mekanik teknolojiye dayalıdır; daha az sayıda ve vasıfsız insan gücü kullanımını gerektirir.

9 Esnek otomasyon Bilişim teknolojisine dayalıdır. Sık sık değişen müşteri gereksinmelerine göre ayarlanabilir. Masa üstü bilgisayarlarından otomatik envanter ve müşteri desteğine, bilgisayar destekli üretimden elektronik posta ve video konferansa kadar olan gelişmeleri kapsar.

10 Teknolojik değişimin örgüt yapısına etkisi
Bilişim teknolojisi süreçlerin etkenliğini artırır. Bilginin ve gücün kaynağını değiştirir. Yönetsel kararlar için veri altyapısı sağlar. Geri beslemenin dönüş zamanını azaltarak iş süreçlerinin ve iletişimin zaman boyutlarını değiştirir.

11 Teknolojik değişim yaklaşımları
Teknik yerleştirme Sistem yaklaşımı Fark analizi

12 Tartışma Manuel teknolojilerden, mekanik teknolojilere
Mekanik teknolojilerden mekanik otomasyona Mekanik otomasyondan esnek otomasyona geçiş aşamalarında örgütlerin değişimi

13 Yeniden yapılanma(restructuring) Yeniden örgütleme(reorganization)
YAPISAL DEĞİŞİM Yeniden yapılanma(restructuring) Yeniden örgütleme(reorganization)

14 Yapısal değişimin nedenleri
Rekabet baskısı Hızla büyüyen pazarlar ve işletmenin dış pazarlara açılması Birleşme, ortak yatırım vb. stratejiler Teknolojik gelişmeler

15 Bürokratikleşme Rekabetin etkisiyle yeni bölüm ya da birimlerin açılması Her birimde mevcut işlere yeni işlerin eklenmesi sonucu oluşturulan yeni kademeler Yeni işleri ve durumları standartlaştırma ihtiyacıyla belirlenen kurallar, ilkeler ve yöntemler Kontrol ihtiyacının artması Merkezi yönetim

16 Bürokratik örgütlerde başarısızlık nedenleri
Bireylerin insiyatiflerinin sınırlandırılması davranışlarının katılaşmasına neden olur. Statü sembolleri ve kurallara bağımlılık işgörenlerin başka seçenekler aramasını engeller. Bürokrasinin kuralları dışında ya da kuralların karşılayamayacağı durumlarda esneklik gösterilememektedir.

17 Yapısal Değişim Yaklaşımları
Geleneksel örgüt dizaynı(işlerin tanımlanması, sorumlulukların tanımlanması, yeni bölüm kurma, raporlama sistemleri) Merkezleşmeme(yetki devri) Yeniden merkezleştirme İş akışının ve süreçlerin değiştirilmesi

18

19 Örgüt yapısının yeniden tasarımına ilişkin yöntemler
İşin yeniden tasarımı (işbölümü, iş genişletme, iş zenginleştirme ve takım oluşturma) Örgütün yeniden tasarımı(özerk alan tasarımı, yeniden keşfetme tasarımı, yeni biçim tasarımı)

20 Tartışma Strateji değişimi örgüt yapısındaki değişimi nasıl etkiler?
Teknolojik değişim örgüt yapısındaki değişimi nasıl etkiler? Son yıllarda örgüt yapısındaki değişim eğilimleri

21 Örgütler yaratıcı girişim yönünde ya da kontrol yönünde değişirler.
Örgüt yapısı Yaratıcı girişim Dengeli dinamik örgüt Hiperaktif örgüt Katı örgüt Kontrol


"Üretim teknolojisi ve bilişim teknolojisindeki değişim" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları