Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Entegrasyon Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Entegrasyon Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Proje Entegrasyon Yönetimi
Proje Yönetimi

2 Entegre Değişim Kontrolü.
İçerik : Entegrasyon Yönetimi, Proje Planı, Entegre Değişim Kontrolü. Proje Yönetimi

3 Proje Yönetimi

4 Proje Entegrasyon Yönetimi Süreçleri
Proje Planı Geliştirme: planlama süreci sonuçlarını bir dokümanda toplayıp “proje planı” hazırlama sürecidir. Proje Planı Uygulama: Proje planı doğrultusunda projeyi gerçekleştirmektir. Entegre Değişim kontrolü: proje ile ilgili değişikliklerin koordinasyonudur. Proje Başarısının anahtarı: İyi Proje entegrasyon Yönetimi’dir Proje Yönetici’leri tüm bilgi alanlarını proje hayat çevrimi süresince koordine etmek durumundadırlar. Yeni proje yöneticileri büyük resmi göremeyip detaylarda boğulurlar. Proje Entegrasyon Yönetimi ile yazılım entegrasyonu aynı şey değildir. Proje Planı Geliştirme: planlama süreci sonuçlarını bir dokümanda toplayıp “proje planı” hazırlama sürecidir. Proje Planı Uygulama: Proje planı doğrultusunda projeyi gerçekleştirmektir. Entegre Değişim kontrolü: proje ile ilgili değişikliklerin koordinasyonudur. Proje Yönetimi

5 Proje Entegrasyon Yönetimi
PROJE PLANI GELİŞTİRME 1.GİRDİLER Diğer planlanan çıktılar Geçmiş bilgiler Organizasyonel politikalar Kısıtlamalar Kabuller 2. ARAÇ VE TEKNİKLER Proje planlama metodolojisi Yatırımcıların bilgi ve tecrübeleri Proje yönetim bilişim sistemi(PMIS) Kazılımış değer yönetimi(EVM) 3.ÇIKTILAR Proje planı Destek detaylar PROJE PLANINI UYGULAMA 1. GİRDİLER Destek detayı Koruyucu faaliyetler Düzeltici faaliyetler 2.ARAÇ VE TEKNİKLER Genel yönetim becerileri Ürün beceri ve bilgisi İş yetki sistemi Durum gözden geçirme toplantıları Proje yönetim bilişim sistemi Organizasyonel procedürler İş sonuçları Talep edilen değişiklikler ENTEGRE DEĞİŞİM KONTROLÜ Performans raporları Değişim kontrol sistemi Konfigürasyon yönetimi Performans yönetimi İlave planlar Proje yönetimi bilişim sistemi Güncellenmiş proje planı Düzeltilmiş faaliyetler Edinilen dersler. Şekil ile inceleyecek olursak: Not: The PMBOK® Guide 2000 her bilgi alanına ilişkin örnek tablolar vermektedir.. Proje Yönetimi

6 Proje Entegrasyon Yönetimi Çerçevesi
Projenin başarıya ulaşması için tüm her şeyi ileriye doğru itme Şekilde Proje Entegrasyon yönetim çerçevesi görülmektedir. proje entegrasyon yönetimi;Tüm bilgi alanlarının bir arada gerçekleştirilmesini amaçlar Proje Yönetimi

7 Proje Planı Geliştirme
Proje Planı tüm proje planı dokümanlarının koordine edilip bir araya getirildiği dokümandır. Ana amacı projenin uygulama aşamasına kılavuzluk etmektir. Proje planları, proje yöneticisinin ekibine liderlik etmesine ve proje durumunu değerlendirmesine yardımcı olur. Proje performansı “baseline plan” üzerinden planlananla-gerçekleşen arasındaki analizle belirlenir. Proje Yönetimi

8 Proje Planı Özellikleri
Her proje birbirinden farklı olduğuna göre, planlarda öyle olacaktır; Dinamik Esnek Değişiklik olduğunda güncellenebilir Proje Uygulamasının başlamasına ve sonrasına kılavuzluk edebilecek nitelikte olmalıdır. Proje Yönetimi

9 Proje Plan’larının Ortak Özellikleri
Giriş yada projenin genel bir açıklaması Projenin nasıl organize olacağı Projede kullanılacak olan yönetimsel ve teknik süreçler Yapılacak işler, zaman ve maliyet bilgileri Proje Yönetimi

10 Örnek – Yazılım Projesi Yönetim Planı
Proje Yönetim Planı Bölümleri Giriş Proje Organizasyonu Yönetimsel Prosesler Teknik İş paketleri, Çizelge ve Bütçe K O N U L A R Projeyi gözden geçirme Projede teslim edilecekler Yazılım projesi yönetim planının geliştirilmesi Malzemeler Tanımlamalar ve kısaltmalar Proses modeli Organizasyonel yapı Organizasyonel sınırlar ve arakesitler Proje sorumlulukları Yönetim amaçları ve öncelikleri Kabuller Kısıtlar ve bağımlılıklar Risk yönetimi Görülen ve kontrol edilen mekanizmalar Personel planı Metotlar, araçlar ve teknikler Yazılım dokümanları Proje destek fonksiyonları İş paketleri Bağımlılıklar Kaynak ihtiyaçları Bütçe ve kaynak ödenekleri Çizelge IEEE Std Proje yönetiminde başarılı olanlar, öncelikle proje ile gerçekleştirilecek ihtiyaçların kim, ne zaman ve nasıl yapılacağını yazılı hale getiriyorlar. Bunun için çeşitli araç, metod ve teknikler uyguluyorlar. Eğer bir programlama şablonu tekrar tekrar kullanılırsa alışkanlık haline gelecek, daha verimli ve daha az belirsizlik ortamı oluşturacaktır. Halbuki proje yöneticisinin her defasında yeniden bir program oluşturması “boş kağıtta boşa zaman harcamak olacaktır” Proje yönetiminde başarılı olanlar, öncelikle proje ile gerçekleştirilecek ihtiyaçların kim, ne zaman ve nasıl yapılacağını yazılı hale getiriyorlar. Bunun için çeşitli araç, metod ve teknikler uyguluyorlar. Proje Yönetimi

11 Paydaş Analizi Paydaş Analizi dokümanı önemli paydaş bilgileri içerir;
Paydaş isim, birim, kurumları Projedeki rolleri Sadece onlara has durumları Projeden etkilenme ve ilgilendirme seviyeleri İlişkileri yönetme önerilerini Proje Yönetimi

12 Proje Planı Uygulama Proje Planı Uygulama proje planında yer alan işlerin yönetilmesi ve gerçekleştirilmesidir. Zamanın ve paranın en önemli kısmı bu bölümde harcanmaktadır. Proje ürünleri bu aşamada çıktığından projenin uygulama alanı bu noktada doğrudan etkilenmektedir. Birçok kişi eski deneyimlerinden zayıf planlar çıkarırlar. Yöneticiler plan isterler ama takip edilmediğinden bu planlar bir işe yaramazlar. Örneğin, bir proje yöneticisi her proje lideri ile 2 ayda bir projeyi değerlendirme toplantısı yapmak istemiş ve bu gözden geçirme ile ilgili de detaylı bir program hazırlamıştır. Başka bir iş sebebiyle ilk toplantıyı iptal etmiş, bir sonraki toplantıyı da gereksiz sebeplerle ertelemiştir. Birkaç ay geçmesine rağmen proje yöneticisi halen ekip liderleri ile bir araya gelememiş durumdadır. Proje ekibi üyeleri planlarını takip etme zorunluluğu hissederken proje yöneticisinin bunu uygulamama sebebi sizce nedir? Sorusunun cevabını size bırakıyorum. Proje Yönetimi

13 Proje Uygulaması için önemli beceriler
Liderlik, iletişim ve politika gibi genel yönetim becerileri Ürün bilgi ve becerisi Özel araç ve teknikleri kullanabilme Proje Yönetimi

14 Proje uygulamasında Araç ve Teknikler
İş Otorizasyon Sistemi Durum Gözden Geçirme Toplantıları Proje yönetimi Yazılımı İş Otorizasyon Sistemi: ilgili kişilerin doğru zamanda doğru işi bir plan doğrultusunda yaptığının güvencesini alma metodu Durum Gözden Geçirme Toplantıları: Düzenli toplantılarla proje ile ilgili bilgilerin paylaşımı Proje yönetimi Yazılımı: proje yönetimlerinde kullanılan yazılımların kullanımı Proje Yönetimi

15 Entegre Değişim Kontrolü
“ Entegre Değişim Kontrolü, proje hayat çevriminde ortaya çıkan değişimlerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesidir. “ Değişim kontrolünün 3 ana amacı vardır; Değişimlerin etkisinin olumlu olacağını garanti altın almak Değişim olacağına karar vermek Değişimin yapılma zaman ve şeklini yönetme Proje Yönetimi

16 Entegre Değişim Kontrol Süreci
Proje Yönetimi

17 Bilgi Teknolojileri Projelerinde Değişim Kontrolü
Klasik Bakış: Proje ekibi planlananı zamanında ve bütçesinde gerçekleştirmek için çalışmaktadır. Problem: Paydaşlar projenin kapsam, zaman ve maliyetleri konusunda net kararlarını vermemişlerdir. Modern bakış: Proje yönetimi düzenli iletişim ve görüşmeler sürecidir. Çözüm: Değişimler bazen yararlıdır ve proje ekibi bunlar için plan yapmalıdır. Proje Yönetimi

18 Değişim Kontrol Sistemi
Klasik süreçte proje dokümanlarının nasıl ve ne zaman değiştirileceği yazılı hale getirilir. Değişime kimin yetkili olduğu ve değişikliği kimin yapacağı tanımlıdır. Çoğunlukla Değişim Kontrol Grubu aracılığı ile konfigürasyon yönetimi ve iletişim süreci değişiklikleri koordine edilir. Değişim kontrol grubu, Proje ile ilgili değişiklikleri onaylayan yada red eden gruptur. Bu grup değişiklik talebinin yapılması, talebin değerlendirilmesi ve onaylanan değişikliklerin uygulanması ile ilgili düzenlemeleri yapar. Mevcut organizasyondaki paydaşlardan oluşur. Bazı Değişim Kontrol Grupları periyodik olarak toplanır ve buda bazı değişikliklerin gerçekleşmesini geciktirir. Bazı organizasyonlar ise değişikliklerin yapılması konusunda zaman açısından çok hassastırlar Proje Yönetimi

19 Konfigürasyon Yönetimi
Ürünlerin ve ürünlere ait açıklamaların doğru ve tam olduğunun garanti altına alınmasıdır. Ürünlerin fonksiyonel ve fiziksel tasarım karakteristiklerinin teknolojik açıdan yönetimine konsantre olmaktır. Konfigürasyon Yönetimi uzmanları konfigürasyon gerekliliklerini tanımlar ve yazılı hale getiriler, değişimleri kontrol ederler, değişiklikleri kaydeder ve raporlarların ürünün beklentilere uygun olup olmadığının kontrolünü yaparlar Proje Yönetimi

20 Entegre Değişim Kontrolünün Yönetimi
Proje yönetimine düzenli iletişim ve görüşme süreci olarak bakma Değişimi planlama Değişim kontrol standart sistemi oluşturma İyi konfigürasyon yönetimi kurma Küçük değişikliklerin zamanında hayata geçirilmesi için uygun prosedürleri oluşturma Değişimi tanımlamak ve yönetebilmek için yazılı ve sözlü performans raporlaması kullanmak Proje yönetimi ve diğer yazılımları kullanarak değişimi yönetmek ve iletmek Proje Yönetimi

21 www.savassakar.com; www.projeyonetimi.com
Kaynak Proje Yönetimi


"Proje Entegrasyon Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları