Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

#Geçici Koruma GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK ve UYGULANMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "#Geçici Koruma GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK ve UYGULANMASI."— Sunum transkripti:

1 #Geçici Koruma GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK ve UYGULANMASI

2 ÇALIŞMA İZNİNE BAŞVURU HAKKI TANINMASI  11 Nisan 2013 tarihinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 91. maddesinde «Geçici Koruma» statüsü tanımlanmış ve bu kişilere ilişkin her türlü hak ve yükümlülüğün Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.  22 Ekim 2014 tarihinde Geçici Koruma Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları geçici koruma altına alınmışlardır.  15 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik ile bu yabancılara çalışma iznine başvuru hakkı tanınmıştır. #Geçici Koruma

3 ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI #Geçici Koruma  Geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılamaz.  Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının  olması gerekir.

4 #Suriye Yabancı Kimlik Numarası Öğrenme: 98 ile başlayan numarası olan Yabancı Tanıtma kartlarına sahip olan yabancılar yabancı kimlik numaralarını Göç İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesinden öğrenebilirler. http://www.goc.gov.tr/gecicikoruma/Pages/YabanciKimlikSorgulama.aspx ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

5 #Geçici Koruma  Kalmalarına izin verilen illerde çalıştırılabilir.  Geçici koruma kayıt tarihinden altı ay sonra çalışma izni almak için Bakanlığa başvuruda bulunabilir.  Mesleki yeterlilik gerektiren hizmetlerde (öğretmen, doktor vb.) ilgili Bakanlıktan ön izin belgesi alınmış olmalıdır.  Geçici koruma sağlanan yabancılara asgari ücretin altında ücret ödenemez.

6 ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI #Geçici Koruma  Geçici koruma sağlanan yabancı sayısı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçemeyecektir.  İşveren tarafından; işyerinin kayıtlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden, çalışma izni başvurusu tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilir.

7 BAŞVURU YÖNTEMİ  Çalışma izni başvurusu yabancıyı çalıştıracak işveren tarafından e- Devlet Kapısı üzerinden erişilebilen Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden yapılır.  Söz konusu sistemde Geçici Koruma için özel bir modül oluşturulmuştur. Söz konusu modül üzerinden geçici korunan yabancının kimlik numarası girilerek başvuru yapılabilmektedir.  Başvuru ve sonrasındaki tüm işlemler ve kontroller elektronik ortamda yapılacağından Bakanlığa herhangi bir evrak gönderilmesi istenmemektedir. #Geçici Koruma

8 #Suriye Yabancı Çalışan Kişi İçin Eklenmesi Gerekli Belgeler:  İş sözleşmesi  Fotoğraf BAŞVURU YÖNTEMİ

9 YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİ OTOMASYON SİSTEMİ ÇSGB NVİ G.M. SGKGİGMİŞKUR MALİYE BAK. İŞYERİ ve SİGORTALI BİLGİLERİ İŞ ARAYANLAR ve AÇIK İŞLER KİMLİK BİLGİLERİ GEÇİCİ KORUMA KAYDI ve İL BİLGİSİ VERGİ - HARÇ BİLGİSİ #Geçici Koruma

10 #Suriye ÇALIŞMA İZİN BELGESİ  Başvurusu uygun görülen yabancılar adına izin belgesi düzenlenecektir.  Çalışma izin belgesindeki açıklamalar Türkçe/Arapça olacaktır.  Başvuru sahibi bu belgeye istediği anda e-Devlet üzerinden erişebilecektir.

11 #Suriye ÇALIŞMA İZİN BELGESİ Ayrıca, geçici koruma sağlanan yabancının yanında taşıyabilmesi için Bakanlığımızca bu kişilere özel kart şeklinde Türkçe/Arapça bir çalışma izin belgesi de işyeri adresine gönderilecektir.

12 #Suriye MEVSİMLİK TARIM VE HAYVANCILIK Geçici koruma kimlik belgesi olup mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacaklara; kota uygulaması dışında, Valiliklerin (Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü) koordinasyonunda başvuru anında tüm bilgiler elektronik ortamda kontrol edilerek çalışma izni muafiyeti sağlanacaktır. Yabancı İl Müdürlüğüne Kimlik Belgesi ile başvurur. Yabancının Kimlik Numarası Çalışma İzinleri Otomasyon Sitemine Girilir. Yabancının kimlik ve diğer bilgileri İçişleri Bakanlığı kayıtlarından sorgulanır. Sorgu sonucu olumlu ise çalışma izni muafiyet kaydı yapılır ve bilgilendirme formu verilir. Bu işlemin tahmini tamamlanma süresi 2 dakikadır.

13 ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYET BİLGİ FORMU  Muafiyet başvurusu kayıtlardan sorgulanarak uygun görülen yabancılara işlemin sonunda İl Müdürlüğünce bilgi formu verilecektir.  Bilgi formundaki açıklamalar Türkçe/Arapça olacaktır. #Geçici Koruma

14 DENETİM VE KONTROL  Geçici koruma kapsamındaki yabancılara verilen tüm çalışma izin belgeleri ve çalışma izni muafiyetlerinin geçerliliği www.calismaizni.gov.tr adresinden erişilebilen Yabancı Çalışma İzni Sorgulama Sisteminden kontrol edilebilmektedir. www.calismaizni.gov.tr #Geçici Koruma

15 ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME  Geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma hayatına ilişkin temel bilgilerin Türkçe/Arapça olarak yer aldığı bilgilendirme kitapçıkları gönderilecektir.  Ayrıca bu bilgilendirme kitapçıklarına Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden, Göç İdaresi İl Müdürlüklerinden ve internet sitemizden erişilebilecektir. #Geçici Koruma

16 #Suriye GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILAR 4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI 2015 (TL) CEZA MİKTARI 2016 (TL) Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 8.3818.848 Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya835881 Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya3.3503.536 4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 417440

17 #Suriye TEŞEKKÜRLER


"#Geçici Koruma GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK ve UYGULANMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları