Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTÖRİZASYONU İLE KLİNİK SEDASYON SKORLAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Yusuf Sarı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTÖRİZASYONU İLE KLİNİK SEDASYON SKORLAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Yusuf Sarı."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTÖRİZASYONU İLE KLİNİK SEDASYON SKORLAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Yusuf Sarı Ç.Ü. Tıp Fakültesi Ç.Y.B. Bilim Dalı

2 2 korku anksiyete konfüzyon ajitasyon şaşırtıcı çevre invaziv işlemler mekanik ventilasyon uykusuzluk

3 3 NEDEN SEDASYON UYGULUYORUZ? Hastada optimum konforun sağlanması İnflamasyon ve travmaya bağlı olarak gelişen “stres yanıt”ın baskılanması Diagnostik ve terapötik girişimlerin kolaylaştırılması

4 Endotrakeal aspirasyon Cerrahi insizyonlar Kateterler – sondalar Dekübit Eklem immobilizasyonu Fizyoterapi

5 5 Farmakolojik olmayan yöntemler  Tanı ve tedavi hakkında hasta ile iletişim  Çevresel faktörler (hastanın bulunduğu mekanın düzeni, ışıklandırılması, sakinliği)  Fizyoterapi, masaj, hijyenik önlemler  Akraba ve arkadaşları ile iletişim  Hastayla iletişim, davranışlarda hassasiyet  Yeterli yiyecek, su ve ısınma  Geceleri uyku düzeni (Pencere varlığı, doğal gündüz-gece ritminin sağlanması)

6 6 İdeal Sedatif İlaç Titrasyonu kolay Etki başlama ve etki süresi kısa Yan etkisi olmayan Metabolizması organ yetmezliklerinden etkilenmeyen Aktif metaboliti olmayan Diğer ilaçlarla etkileşmeyen Uzun süreli kullanımda birikmeyen Maliyeti düşük Hazırlaması kolay Raf ömrü uzun

7 7 İdeal Sedatif Analjezik İlaç ? İlaç kombinasyonları

8 8 Sedative and analgesic practice in the intensive care unit: the results of a European survey Soliman HM. BJA 2001; 87: 186-92  16 Avrupa ülkesi; ankete yanıt veren 647 hekim Midazolam (%)63Morfin (%)33 Propofol35Fentanil33 Haloperidol9Sufentanil24 Klonidin1,8Piritramid0,7 Ketamin1,2Diğerleri1 Flunitrazepam0,9 Droperidol0,7 Alfentanil0,7 Lorazepam0,5 Diazepam0,3 Methoheksital0,3

9 9 Sedative and analgesic practice in the intensive care unit: the results of a European survey Soliman HM. BJA 2001; 87: 186-92

10 10 Sedasyon İçin Kullanılan Ajanlar  Benzodiazepinler Diazepam Midazolam Lorazepam  İV Anestezikler Propofol Barbitüratlar Ketamin Etomidat  Opioidler Morfin Meperidin Fentanil Alfentanil Sufentanil Remifentanil  Diğer ajanlar Dexmedetomidin Nöroleptikler İnhalasyon ajanları MgSO 4

11 11 MidazolamPropofolOpiatlarDxm Uzamış weaning xx Solunum depresyonu xxx Ciddi hipotansiyon xxx Tolerans xx? GI motilitede azalma xx Hiperlipidemi x Kötüye kullanım potansiyeli xxx? Oryantasyon ve kooperasyon kaybı xx Sedatif İlaçların Kullanımını Sınırlayan Durumlar

12 12 İdeal Sedasyon İzleme Yöntemi Değerlendirmesi ve kaydedilmesi kolay Sedasyon/ajitasyonun derecesini doğru olarak belirleyebilen İlaçların titrasyonunu sağlayan YB hastalarında geçerlilik ve güvenirliğe sahip

13 13 Sedasyon İzlem Yöntemleri 1.Direkt gözlem KAH, AKB, pupil çapı, yüz ifadesi, vb... Spesifik değil (Diğer nedenler gözden kaçırılmamalı!!) 2. Skorlama sistemleri (Ramsay, Sedasyon-ajitasyon, Addenbrooke’s, Cook, Cambridge, Observer’s Assessment of Alertness/Sedation Scale, COMFORT) 3. Ölçüm sistemleri Plazma ilaç konsantrasyonu Nörofizyolojik teknikler (EEG, uyarılmış potansiyeller, frontal EMG, BIS, vb..) Özefagus alt uç kontraktilitesi

14 14 BİS (Bispektral İndeks) < 60derin sedasyon < 40derin uyku, barbitürat koması  YB hastaları için bir index henüz yok  Değişik nedenli ensefalopatilerde BIS düzeyinin nasıl etkilendiği açık değil  BIS ve sedasyon skorlarını karşılaştıran çalışmalarda sadece derin sedasyon düzeylerinde korelasyon gösterilmiş  Henüz rutin kullanımı önerilmiyor Crit Care Med 2002,30:1483-1487 Eur J Anaesthesiol 2002, 19:18-22

15 15 Her YBÜ Sedasyon Protokolünü Oluşturmalı! Protokole uygun sedasyon ile;  Mekanik ventilasyon süresi kısa  YBÜ’nde ve hastanede kalış süresi kısa  Trakeostomi gereksinimi daha az Brook AD. Crit Care Med 1999;27:2609-15

16 Amaç: Bu çalışmadaki amacımız bispektral indeks (BİS) monitörizasyonunun kullanılan klinik sedasyon skorlarından Ramsay Sedasyon Skalası (RSS), Brüksel Sedasyon Skalası (BSS), Comfort-B Sedasyon Skalası (CSS), Michigan sedasyon skalalarıyla (UMSS) karşılaştırarak aralarındaki kolerasyonu değerlendirmektir.

17 Metod: Bu çalışmaya Ç.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde 1ay-18 yaş yaşındaki sedasyon alan ve en az 12 saat mekanik ventilatöre bağlı bulunan 50 olgu çalışmaya dahil edilecektir. Nöromuskuler bloker, ketamin uygulanan, cidi nörolojik bozukluğu olan olgular çalışma dışı tutulacaktır.

18 Çalışmaya alınan tüm olgularda BİS monitörizasyonu için cildin alkol ile temizlenip kurumasını takiben bis sensörü, fronto-temporal bölgeye yerleştirilip beş saniye süreyle bastırılarak cilt sensör ilişkisi sağlandıktan sonra monitörde SQI (signal quality ındex) göstergesindeki barın onay vermesinden sonra üç saatte bir BİS değeri, SpO 2, etCO 2,kalp hızı, sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı, ortalama kan basıncı, sedasyonda kullanılan ilaç ve infüzyon dozu, RSS, CSS, UMSS ve BSS değerleri 24 saat kaydedilecek.

19 Olguların çocuk yoğun bakım ünitesinde yatış tanıları, yoğun bakımda kalış süresi, hastanede kalış süresi, yaş, cinsiyet, PIM II skoru, PRISM III skoru, hastanede kalış süresi, inotrop desteği alıp almadığı kaydedilecek. Buna ilaveten aspirasyon işlemi öncesi ve aspirasyon işlemi sırasındaki BİS değeri, SpO 2, etCO 2,kalp hızı, sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı, ortalama kan basıncı, sedasyonda kullanılan ilaç ve infüzyon dozu kaydedilecek


"ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BİSPEKTRAL İNDEKS MONİTÖRİZASYONU İLE KLİNİK SEDASYON SKORLAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Yusuf Sarı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları