Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Topiramat 1997 yılında ABD’de epilepsinin ek tedavisi için pazarlanmaya başlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Topiramat 1997 yılında ABD’de epilepsinin ek tedavisi için pazarlanmaya başlanmıştır."— Sunum transkripti:

1

2 Topiramat 1997 yılında ABD’de epilepsinin ek tedavisi için pazarlanmaya başlanmıştır.

3 Kimyası [2,3:4,5-bis-o-(1-metileden) b-D-fructo-piranoz sülfamat] Monosakkarid yapıya sülfat eklenmiştir

4 Farmakolojik özellikler % 80’lik biyoyararlanıma sahiptir Yiyeceklerden etkilenmeyen doğrusal bir kinetiğe sahiptir. % 15 oranında plazma proteinlerine bağlanır. 0.8L/kg gibi orta dereceli bir dağılım hacmine sahiptir Enzim indükleyicilerle birlikte alınmadığında yaygın bir şekilde metabolize olmamaktadır. Yaklaşık % 70’i değişikliğe uğramadan atılmaktadır

5 KBZ ve fenitoin gibi enzim indükleyicilerle alındığında bu rakam % 50 oranında azalmaktadır. Klirensi 25 mL/dk dır. Enzim indükleyicilerle klirensi 2 katına çıkabilir.

6 Farmakodinamik özellikler Na kanal tıkayıcısıdır GABA tip A olumlu olarak modüle ettiğinden dolayı, GABAerjik etkilere sahiptir, akut ve kronik uygulamanın insanlarda serebral GABAyı artırdığı görülmektedir.

7 Kainat ve AMPA(alfa-amino-3-hidroksi-5-metil-4- izoksazolepropionik asit) reseptörlerini engellediğinden dolayı, anti-glutamaterjik etkilere sahiptir. Karbonik anhidraz tip2 ve tip 4 izoenzimlerini de zayıf bir şekilde engellemektedir.

8 Klinik kullanımları Nöbet bozukluklarında Migren Esansiyel tremorda ALS Obezite ve yemek bozukluğu(tıkanırcasına yeme bozukluğunda) Alkol bağımlılığında İki uçlu bozukluk hastalığının akut mani döneminde etkili olduğu gösterilememiştir

9 Diğer psikiyatrik bozukluklarda kullanımı TSSB Klozapin kullanan Şizofreni hastalarında kilo alma ve nöbet gibi yan etkileri azaltabileceği gösterilmişse de küçük bir vaka dizisinde ek topiramat kullanımının şizofreni belirtilerini daha da kötüleştirdiği bildirilmiştir.

10 Yan etkiler En yaygın görülen yan etkiler; Somnolans Baş dönmesi Ataksi Konuşma sorunları Psikomotor yavaşlama Görsel değişikler Hafıza güçlükleri

11 Parestezi Diplopi Yorgunluk Konsantrasyon güçlüğü Dozun ayarlanmasıyla yan etkiler azalabilir İştahsızlık ve kilo kaybına yol açabilir.

12 Nadir yan etkiler Görme netliğinde azalma veya göz ağrısı(açı kapanması glokomu) Gözle ilgili yan etkiler genellikle ilk bir ayda ortaya çıkmaktadır. Doza bağlı hiperkloremik, anyon- açığı olmayan metabolik asidoz meydana gelebilir. Serum bikarbonat düzeyi başlangıçta ve daha sonra periyodik olarak ölçülmeli Metabolik asidoz meydana gelirse doz azaltılmalı yada kesilmeli

13 Böbrek taşı Topiramat alan yetişkinlerin %1.5’inde böbrek taşı meydana gelir.(genel nüfustan 2-4 kat fazladır) Karbonik anhidraz inhibitörü etkisinden dolayı idrarda sitrat atılımını azaltır, idrar PH’sını yükseltir bu şekilde böbrek taşı meydana gelir. Hipertermi oluşturabilir Gebelik kategorisi C dir.

14 İlaç etkileşimleri KBZ ve fenitoin gibi enzim indükleyicilere bağlı metabolizması artar Asetozalamid veya diklorfenamid gibi diğer karbonik anhidraz inhibitörleriyle birlikte kullanılmamalıdır Böbrek taşı veya sıcaklıkla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir

15 Doz ve kullanımı 1-3 mg/kg ile başlanıp Haftada 1-3 mg/kg artırılarak 5-9 mg/kg dozuna kadar artırılması önerilir. Max doz 400 mg Günde iki doz şeklinde verilir Böbrek bozukluğu olan hastalarda dozun % 50 ye kadar azaltılması gerekebilir


"Topiramat 1997 yılında ABD’de epilepsinin ek tedavisi için pazarlanmaya başlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları