Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BBY352 İ ÇER İ K YÖNET İ M İ. Proje Takvimi BBY 352 İ çerik Yönetimi  İ çerik Nedir? Nasıl Üretiriz?  Neden İ htiyaç Duyuyoruz?  İ çerik Yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BBY352 İ ÇER İ K YÖNET İ M İ. Proje Takvimi BBY 352 İ çerik Yönetimi  İ çerik Nedir? Nasıl Üretiriz?  Neden İ htiyaç Duyuyoruz?  İ çerik Yönetimi."— Sunum transkripti:

1 BBY352 İ ÇER İ K YÖNET İ M İ

2 Proje Takvimi

3 BBY 352 İ çerik Yönetimi  İ çerik Nedir? Nasıl Üretiriz?  Neden İ htiyaç Duyuyoruz?  İ çerik Yönetimi Nedir?  Neden İ çerik Yönetimi?  Nasıl Çalışırlar?  İ çerik Yönetimi Sistemleri?

4 İ çerik Nedir?

5 İ çerik: Görüntüler, video, ses ve multimedya, yanı sıra metin olabilir. ……di ğ er bir deyişle elektronik formatta depolanabilen ve yönetilebilen herhangi bir şeyi ifade edebilir. Video, ses, yazı, makale, harita, grafik ve çizelge, altyazı, tweet, sosyal medya gönderileri, linkler, formlar, veriler, kodlar….

6 İ çerik Nedir? Kişisel olarak üretti ğ iniz içerik nedir? Bu içeri ğ i kime üretiyorsunuz. Kişisel ve profesyonel içeri ğ in farkı ne olabilir? İ çeriklerinizi nasıl üretece ğ inize ve yarataca ğ ınıza dair bir stratejiniz var mı?

7 İ çerik Nedir? Her şey içerik olabilir ama bizim açımızdan: Çerçeveleri sürdürülebilir içerikler İ ş amacı olmalı Kullanıcıların belli başlı ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmiş olmalı Video yazılı basılı vb. olabilir

8 İ çerik Nedir? İ çerik analistleri-Bir kurumdan içerik konusunda destek isteniyor-beş dakika kahve molasında akıllı telefonlara baktıkları analiz ediliyor- mobil içerik-Beş dakikanın 30 saniyesini alabilmişler. İ ş dünyası içeri ğ i tam olarak hangi kanaldan verecekleri konusunda sıkıntı yaşıyorlar. ( İ çeri ğ in ne şekilde ve hangi platformdan paylaşılması sorunu)

9 İ çerik Nedir? My Starbucks Idea- 4000 geri dönüş Toplumsal olaylarda kullanılabilir Anlayamazsınız!!! Birçok marka içerik pazarlamasında #anlayamazsınız hastagini kullanarak de ğ er yarattı. Erişmek istedi ğ iniz bir çok kullanıcının hafızası 5 ile 10 saniye arasında bir japon balı ğ ının da 9 saniye

10

11

12 İ çerik Nedir? İ çerik strateji olarak ele alınmalıdır Facebook content strategist/ Jane Arkadaşını davet et.

13 İçeriğin Yaşam Döngüsü Yayınlama Oluştur Dizinleme depolama Ayıklama Erişilebilirlik Ara Dağıtım Sürüm kontrol Sağlama Yönetme Güvenlik İmha Arşivleme

14 İ çerik Yönetimi Nedir? İ çerik Yönetimi… Dijital içeri ğ in kendi yaşam döngüsünde yönetilmesidir. A CMS is a software tool that enables groups of (centralised) technical and (de-centralised) non technical staff to store, create, edit, manage and publish a variety of digital content types to an intended audience, whilst being constrained during the content process by a centralised set of rules, process and workflows that ensure coherent, validated and managed electronic content is produced.

15 Bilgi Karmaşası  http://www.acikders.net/course/view.php?id=1 07#section-14

16 Is Content Really Such a BIG Deal? In one word or less, YES! ~20% of Enterprise Content ~80%+ of Enterprise Content

17 Örnek: Veri Şelalesi Source: Science  1986-2007 arası işlemci kapasiteleri % 58 arttı  Araştırmacılar birbirlerinine 2 Quadrillion Megabyte (1,000,000,000,000,000,000,000,000) bilgi gönderdiler.  Birçok veri kayıp ya da kullanılamaz durumda  Kütüphanelerin yetersizliği  Fonların yetersizliği  Bilgi paylaşımındaki eksiklikler  Doğru olmayan formatların kullanımı  Verilerin izole sistemlerde korunması

18 İ çerik Yönetimi Üretilen bilgi miktarının artışına karşın erişimin güçleşmesi Dijital bilginin varlı ğ ının süreklili ğ i Teknoloji eskime Bilgi içeri ğ inin ve kapsamının özgünlük ve güvenilirli ğ inin sa ğ lanması Geleneksel lineer yaklaşımlar yerine aynı anda birden fazla yerde farklı koşullarda yer alabilme 

19 Çok kritik kararlar veya süreçler yapılandırılmamış veri yığınlarının arasında yer alabilir.

20 İ çerik yönetim sistemi nedir?  İ çerik yönetim sistemleri, web sitenizin içeri ğ ini özel bir yazılım üzerinden rahatlıkla kontrol etmenizi sa ğ layan özel sistemlerdir.  CMS (Content Management System)  CMS uygulamaları sitenin içerik yönetimini otomatikleştirir.  Teknik bilgi birikimi olmayan yazarların da sistemdeki özel bir kullanıcı arabirimi yardımıyla siteye zahmetsizce içerik ekleyebilmelerine olanak tanır.

21 İ çerik Yönetimi Sistemleri  Web yayınlama sistemidir. İ çerik Yönetim Sistemi (CMS) sayesinde, herhangi bir içeri ğ i, dilerseniz şirketinizin yerel a ğ ında (Intranet) yayınlayabilir, dilerseniz internet üzerinden tüm dünya ile paylaşabilirsiniz.  Web yayınlama sistemi kullanıcıları, aradıkları içeri ğ e veri tabanı içerisinde çeşitli kriterlere göre arama yaparak ulaşır. (anahtar kelimeler, yazarı, oluşturulma tarihi vs.) Web içerik yönetim sistemleri bilgi portalları oluşturmak için bilgi yönetimi hizmeti sunar.  Sınırsız sayıda site yayınlayarak, dinamik menüler oluşturabilece ğ iniz bir Web yayınına sahip olma ve yaşatma maliyetlerinizi belirgin biçimde düşürerek web sitenizi kendiniz oluşturabilir ve güncelleyebilirsiniz.

22 Templates İ çerik sa ğ layıcılar Haberler Okul iletişim kanalları, Vs. Veri Giriş Formu Editor İ çerik Havuzu

23 İ çerik Yönetimi  Web Sayfası İ çerik Yönetimi  Doküman Yönetimi  Belge Yönetimi  İ şbirli ğ ine Yönelik Web 2.0 (Forum, Blog…)  Dijital Varlık Yönetimi  Kurumsal İ çerik Yönetimi

24 Tarihsel Süreç Resmi İ çerik Yönetimi Bilgi teknolojileri açısından 1980’lerde geniş ölçeklerdeki dosyalamalar yerini görüntüleme teknolojilerine bıraktı. 1990lar kişisel bilgisayarların kullanımları arttı 1990ların ortaları- İ nternet- doküman yönetimi__web içerik yönetimi

25 Tarihsel Süreç  Eskiden... Bu tür içerik yönetim sistemleri geliştirilmeden önce web sayfalarını yönetmek çok zor ve masraflıydı.  Örne ğ in; 90 sayfa içeren bir web sitesi demek, her biri ayrı birer dosya olarak bulunan 90 tane web sayfası demekti. Böyle bir web sitesinde, sayfalarınızda bulunan menüye yeni bir başlık daha eklemek için 90 sayfayı da tek tek düzenlemek ve yeni başlı ğ ı herbirine tek tek eklemek gerekirdi.

26 Neden İ çerik Yönetimi? Web sayfalarının esnekliklerini artırır Bilginin do ğ rulu ğ u geliştiririlir Kurumların pazarlama yeteneklerine katkıda bulunur Bilgi tekrarınını azaltır Müşteri deneyimlerini geliştirir Yönetilecek içerikler için uyarlanabilir ve genişletilebilir platformlar sa ğ lar

27 Neden İ çerik Yönetimi? İ çerik Yönetim Sistemi kullanırsanız Siteyi yönetmek için web tasarımcıya ya da teknik personele ihtiyacınız kalmaz. Web sitenizi sık sık ve çok hızlı şekilde güncelleyebilirsiniz. Yaptı ğ ınız güncellemeler anında web sitenize yansır. Güncelleme için ödeme yapmazsınız. Böylece masraflar azalır.

28 Neden İ çerik Yönetimi? Maliyetlerin azaltılmasıVerimlilikRisk azaltılması

29 Neden İ çerik Yönetimi? Risk azaltılması Do ğ ru kayna ğ ın belirlenmesi Içerik güvenli ğ i,versiyon kontrolü Uyumluluk gösteren sistemlerle çalışmak İ çeri ğ in, do ğ rulu ğ u, güvenli ğ ine yönelik endişelerin azaltılması ve siçeri ğ in izlenebilirli ğ i Verimlilik Ka ğ ıt yo ğ un süreçler Do ğ ru bilginin görüntülenebilmesi (analiz) Manuel süreçlerin azaltılması Yayınlama/webmaste r Maliyetlerin azaltılması Yüksek basım ve kargo maliyetleri Yüksek depolama maliyetleri Zamandan tasarruf Birden çok sistemin bir arada hizmet verebilmesi

30 CMS Amaçları Kurumsal İ çeri ğ in Çabuk Güncelleşmesi İ ş Bilgisinin Korunması Bilgi Keşfini Desteklemesi Müşteri Destek Bedellerinin Azalması Site Bakım Bedellerinin Azaltılması Sitenin Ziyaretçilerinin Artırılması

31 Ne yapamaz? Sizin için editoryal kararlar veremez İ ş süreçlerinizin veya kabul süreçlerinizin nasıl olaraca ğ ına karar veremez. Politika belirlenmeli. İ çeri ğ i güncelleştiremez.

32 CMS Yapısı  İ çerik yönetimi fonksiyonlarını destekleyen entegre yazılım araçları kümesidir.  Bileşenleri:  Veri havuzu  Kullanıcı arayüzü  İ ş akışı şeması  Editoryal araçlar  Çıktı araçları

33 CMS Yapısı İ çerik Yaratılması İ çerik Yönetimi Yayımlanma Sunum

34 Planlama - Kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi - İçerik envanter - İçerik takımının oluşturulması Tasarım ve Oluşturma -Site haritası -Gezinme Mimarisi -Sayfa yerlerşimleri -Site tasarımı -Rol ve yetkilerin belirlenmesi QA İçeriğin Taşınması -Otomatik veya manuel -Test -İş akışlarının tanımlanması -İçeriğe katkıda bulunanların eğitimi İ çerik Yönetim Sistemi Uygulama Aşama 1Aşama 2Aşama 3 Yayınlama

35 CMS Modülleri Yönetim ŞekliAmaçÖrnek Site içerik Yönetimi İ nternet sitesinin içeri ğ inin yönetimi ve sitenin güncel kalmasını sa ğ lamak Şirketinizin web sayfası ya da elektronik ticaret siteleri. Ör.: e-bay Bilgi Yönetimi Organizasyonel bilginin arşivlenmesi Servis kılavuzları ve yazılım dökümanları

36 CMS Modülleri Yönetim ŞekliAmaçÖrnek Döküman Yönetimi Çalışanlar için gerekli olan dökümanları arşivlemek ve kullanımı kolaylaştırmak Kılavuzlar, teknik özellik dökümanları İ maj Yönetimi Yazılı döküman olmaksızın elektronik ortamda imaj arşivlenmesi Ürün katalogları resimleri

37 CMS Modülleri Yönetim ŞekliAmaçÖrnek Dijital Nitelik Yönetimi Multimedya içeri ğ in düzgün bir şekilde arşivlenmesi Media basedsitesandcompanies; newspapers Kayıt Yönetimi Güvenlik gerektiren dosyaların erişim seviyelendirilmesi ile görüntülenmesi ya da düzenlenmesi Güvenlik firmaları ve gizlilik gerektiren bilgi içeren şirketler

38 CMS Seçimi Ne çeşit bir siteye sahip olunması planlanıyor? Hangi fonksiyonlara ve hangi özelliklere ihtiyaç var? Sitenin tasarımı nasıl olmalı? İ çerik hakkında Bakım ve yenileme

39 İ YS Seçimi Başlangıç ve senelik masrafları ne olacak? Şirketin çalışma yapısına uygun mu? Başka bir İ YS’ye veri kaybına yol açmadan nasıl geçilir? Yeni versiyon çıktı ğ ında ne olacak? Kullanım Kolaylı ğ ı Stratejik kazanç ne olacak?

40 En Çok Kullanılan CMS’ler WordPress

41 En Çok Kullanılan CMS’ler Joomla

42 En Çok Kullanılan CMS’ler Drupal

43 En Çok Kullanılan CMS’ler Frog

44 En Çok Kullanılan CMS’ler SilverStripe

45 En Çok Kullanılan CMS’ler CushyCMS

46 En Çok Kullanılan CMS’ler modX

47 En Çok Kullanılan CMS’ler modX


"BBY352 İ ÇER İ K YÖNET İ M İ. Proje Takvimi BBY 352 İ çerik Yönetimi  İ çerik Nedir? Nasıl Üretiriz?  Neden İ htiyaç Duyuyoruz?  İ çerik Yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları