Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’"— Sunum transkripti:

1

2 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’

3 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’ ÖNSÖZ Sporun insan sağlığındaki yerini bilmeyen yoktur. Ruh ve beden sağlığı için yararlarını tartışmaya bile gerek duymayız. Sosyal açıdan ise ne kadar önemli olduğunu Ak Parti Teşkilatı olarak yapmış olduğumuz organizasyonlarla ortaya koymaktayız. Sporu yaygınlaştırarak her yaşta çocuk genç ve yetişkinleri önemli bir sosyal faaliyet içerisine dahil etmek hepimiz için bir vazifedir. sağlıklı bir yaşam için temel olan sporu, beden sağlığı yanında ruh sağlığını da destekleyecek bir biçimde yaygınlaştırmalıyız. Sporun insan bedeni ve psikolojik yapısı üzerindeki olumlu etkileri oldukça fazladır. Bizde Ak parti olarak siyasetin yanı sıra 70 milyonun hükümeti olarak insanımıza sağlıklı bir yaşam, psikolojik rahatlık ve ruh dinginliği, öz güven, cesaret, ahlaki erdemler, kararlılık gibi bir çok noktada bizi zirveye taşımakla birlikte kendisine ve topluma yararlı olma anlayışını kişiye benimseten mükemmel bir mekanizma olan Spor u Sosyal işler başkanlığımız ve spor komisyonumuzla yapmaktayız Partimizin Tüzüğünün Temel Amaçları İçersinde yer alan “insan” merkezli siyasi bir partidir. En üstün hizmetin, insana hizmet olduğuna inanır. İnsanın mutluluğu, huzuru, güveni ve sağlığı çalışmalarının hedefini teşkil eder’’ amacına uygun olarak teşkilatlarımızı, Parti üyelerimizi ve Halkımızı Spor a teşvik etmek ve kaynaştırmak için hazırlanan AK OLİMPİYAT OYUNLARI ile ‘DURMAK YOK SPOR A DEVAM’ sloganı ile yola çıktık Aziz BABUŞCU Ak Parti İstanbul il Başkanı

4 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’

5 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’ AMAÇ AK PARTİ; “insan” merkezli siyasi bir partidir. En üstün hizmetin, insana hizmet olduğuna inanır. İnsanın mutluluğu, huzuru, güveni ve sağlığı çalışmalarının hedefini teşkil eder. Bütün insanlarımızı, “Türkiye” coğrafyasında kurulu “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” ismi altında büyük bir aile, diğer devletleri kendi sınırları içinde komşu aileler olarak kabul eder. Sulh içinde bir arada yaşamanın, insana verilen değerle mümkün olacağına inanır. Bu amaçla hazırlanan AK OLİMPİYAT OYUNLARI

6 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’

7 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’ 1) Parti Teşkilatlarımızın ve gönüllülerimizin ve insanımızın sporun barış, kardeşlik ve bütünleştirici gücünü kullanarak bir arada motivasyonlarını yüksek tutabilme, 2) İnsanımızın Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme, 3) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme, 4) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme, 5) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme, 6) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,

8 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’

9 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’ 7) Oyunlarla diğer partilerden farklılığımızı ortaya koyabilme, 8) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme, 9) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme, 10) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme, 11) Parti içerisinde yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve Teşkilata karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır

10 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’

11 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’ İLKELER AK PARTİ; insanların farklı inanç, düşünce, ırk, dil, ifade etme, örgütlenme ve yaşama gibi doğuştan var olan tüm haklara sahip olduklarını bilir ve saygı duyar. Farklı olmanın ayrışma değil, pekiştirici kültürel zenginliğimiz olduğunu kabul eder.Bu bağlamda Ak Olimpiyat Oyunlarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir. Bu ilkeler doğrultusunda; 1) 81 İl,957 İlçe,1974 Belde Teşkilatlarımızın oyunlara iştirak etmesine 2) İnsanımızın Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine, 3) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların Siyaset içi ve Siyaset dışı etkinlikleri içermesine, 4) Teşkilatlarımızın toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,

12 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’

13 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’ 5) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına, 6) Teşkilatlarımızın ve üyelerimizin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine, 7) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde İnsanımızın ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına, 8) Oyunlarda verimi sağlamak için il,ilçe,belde,mahalle ve köy teşkilatlarınca oluşturulacak olan Spor komisyonları arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına, 9) Oyunların daha çok Barış Kardeşlik ve Dostluk içersinde karnaval şeklinde planlanıp uygulanabilmesine 10) Çıkacak yetenekli sporcular göz önünde bulundurularak desteklenmesine, 11) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan Spor kulüpleri ile ortak çalışmalar yapmalarına,

14 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’

15 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’ 12) Engelli insanımızın Ak Olimpiyat Oyunlarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına ve PARALİMPİK Yarışmaların düzenlenmesi 13) Sosyal etkinlik çalışmalarının Kurulacak Spor komisyonlarınca sürdürülmesine, 14) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinin sağlanmasına, 15) Oyunlarla üyelerimizin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına özen gösterilir.

16 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’

17 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’ YÖNTEM AK OLİMPİYAT OYUNLARI çalışmaları aşağıda belirtilen Yöntem çerçevesinde yapılır; 1) Genel Merkez Bünyesinde İl, İlçe, Belde, Mahalle ve Köy Spor Komisyonları Kurulur. Komisyonlar Teşkilatların ve insanımızın ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda planlamalarını yapar ve her yıl il birincilikleri yaparlar 2) Oyunlar, Parti yönetimi ve üyelerin iş birliği ile Parti içi ve Parti dışı imkânlardan yararlanılarak İnsanımıza en iyi hizmet kapsamında yürütülür. 3) Spor Komisyonlarının Faaliyetleri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir. 4) Spor komisyonları yapacakları etkinliklerde sağlanacak desteklerle ilgili olarak Parti Teşkilatını bilgilendirir ve İl Başkanının olurunu alır. 5) Spor Komisyonları Teşkilatlarındaki yetenekli gençlere yardım ve rehberlikte bulunurlar. 6) Oyunlar kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, Teşkilatlar ve bağışlarla sağlanır.

18 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’

19 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’ 7) Spor Komisyonlarının Oyunlar kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, Raporlar düzenlenerek Genel Merkez Spor Komisyonuna sunulur. 8) Olimpiyat Oyunları; İl, İlçe,Belde,Mahalle ve Köy Komisyonları tarafından İlan edilir ve geniş katılım sağlanır Oyunlara katılanlar Partiye üye yapılır Komisyonların çalışmaları buna göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu Komisyonlar ödüllendirilir. 9) Oyunlar için Spor Komisyonları Yıllık Çalışma Planı (EK–1) veya Spor Etkinlikleri Proje Öneri Formundan (EK–2) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmaların hayata geçmesine Parti Organları birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Spor Etkinlikleri Proje Öneri Formunun yanı sıra, Spor Etkinlikleri Proje Uygulama Takvimi (EK–3) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Spor Etkinlikleri Proje Sonuç Raporu (EK–4) düzenlenir. Tüm çalışmalar, spor Komisyonları ve İl Başkanı onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

20 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’

21 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’ PROJEDE BEKLENEN KAZANIMLAR Bu proje aracılığı ile Türkiye Cumhuriyetinin en ucra köşesinde yaşayan insanımız bile spor yapma imkanı bulacaktır Teşkilatlarımız ve Üyelerimiz arasında koordinasyon bütünlüğü kaynaşma birlikte hareket etme duyguları en üst seviyeye çıkacak Siyasi partilerin sadece siyaset yapmadığını bu proje herkese göstermiş olacak

22 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’

23 AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’ PROJENİN SAHİBİ AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI HAZIRLAYAN MEHMET SERHAT KARADAĞ SPOR KOMİSYONU BAŞKANI


"AK OLİMPİYAT OYUNLARI 2012 ‘SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN, DURMAK YOK SPOR’A DEVAM ’" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları