Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ Organik üretim Düzenleme ve Yönetmeliklerinde bulunan organik tarım ana ilkeleri ve yöntemleri.” 834/2007 nolu Düzenleme (AT), 889/2008 nolu Düzenleme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ Organik üretim Düzenleme ve Yönetmeliklerinde bulunan organik tarım ana ilkeleri ve yöntemleri.” 834/2007 nolu Düzenleme (AT), 889/2008 nolu Düzenleme."— Sunum transkripti:

1 “ Organik üretim Düzenleme ve Yönetmeliklerinde bulunan organik tarım ana ilkeleri ve yöntemleri.” 834/2007 nolu Düzenleme (AT), 889/2008 nolu Düzenleme ve Tarım ve Gıda Bakanlığının 22/2001 nolu Yönetmeliği Pomoriye 14-16.10.2011 Nikolay Tihov, Petar Kkirov “Biyoselena“ Organik Tarım Vakfı projesi AB tarafından CCI 2007CB16IPO008 nolu Bulgaristan ile Türkiye arasında sınırötesi işbirliği İPA Programı çerçevesinde mali yardım alıyor.

2 Tüketicılerin organik gıdayı seçtiklerinde bilmesini isteyen bu: onlar tam ödedikleri şeyi alıyorlar. Başka bir deyimle: organik ürün hakkikaten organik. Sertifikasyon: Organik tanımlamasına uygun tarım ürünlerini piyasaya sunabilmesi için şu ana kadar konvansiyonel tarımı geliştirmiş olan çiftçiler ilk önce organik tarıma asgari 2 senelik bir geçiş döneminden geçmelidir.Aynı zamanda konvansiyonel ve organik ürünleri üretmek isterlerse onlar iki etkinliği her bir üretim aşamasında açıkça farklılaştırmalı. AB Düzenlemesi, üretici ve işlemcilerden kendilerine uygulanabilir kurallara kesinlikle uymalarını gerektirir. Bunu sağlamak için, onlar özel veya kamu kuruluşları tarafından kontrole tabi tutulur. Kontrol prosedürleri başarıyla tamamladığı üreticiler sertifika alır ve ürünlerini organik olarak göstermek hakkına sahip olur.

3 Açıklık Açıklık Kötüye kullanma olanaklarını azaltmak ve tüketicilerin hangi ürünün organik olduğu tereddütlerini önlemek amacıyla işaretlenme ve reklam uygulamalarında dahil kullanılan bütün terimler organik olmayan ürünlerin işaretlenmesi için kullanılamaz. Bundan başka organik ürün, genetik olarak değiştirilmiş organizmaları da içerdiğini gösteren etiket kullanamaz. Düzenleme organik ürün işaretinin belirtmesi ve kullanılmasına dair sıkı kuralları içerir: Tyüketiciyi ürünün veya onun öğelerinin işbu Düzenlemenin şartlarını yerine getirdikleri yönünde telkinde bulunulması neticesinde yanıltabildiği “organik ’’, ‘’bio’’, ‘’eko’ gibi v.s. ticari markalarda veya reklamlarda kullanılan terimleri organik olmayan ürünler ve gıdalar için kullanılamaz. Tyüketiciyi ürünün veya onun öğelerinin işbu Düzenlemenin şartlarını yerine getirdikleri yönünde telkinde bulunulması neticesinde yanıltabildiği “organik ’’, ‘’bio’’, ‘’eko’ gibi v.s. ticari markalarda veya reklamlarda kullanılan terimleri organik olmayan ürünler ve gıdalar için kullanılamaz.

4 Endikasyonlar Endikasyonlar Size organik ürünün gerçekliğinde fazla güven vermek amacıyla Düzenleme ve Yönetmelik, organik olarak işaretlenmiş bütün ürünlerde üretim-dağıtım zincirindeki sonuncu operatörün isminin gösterilmiş olmasını gerektirir. Mesela: üreticinin, işlemcinin ve dağıtımcının adları olduğu gibi gereken kontrolü yapmış olan kurumun adı veya kodu. İşaret AB’nin organik ürünleri belirleme işareti ve AB üye ülkeleri tarafından kabullenmiş çeşitli logoların mahiyeti, “organik ’’ tanımının verdiği garantilerini tamamlamak ve tüketicilere yönelik organik ürünün ‘’görünürlüğünü’’ yükseltmek yani onun daha kolay farkedilebilmesini sağlamaktır. AB’nin organik ürünleri belirleme işareti ve AB üye ülkeleri tarafından kabullenmiş çeşitli logoların mahiyeti, “organik ’’ tanımının verdiği garantilerini tamamlamak ve tüketicilere yönelik organik ürünün ‘’görünürlüğünü’’ yükseltmek yani onun daha kolay farkedilebilmesini sağlamaktır.

5 Kontrol Organik üretime doğru geçiş döneminin bitmesinden sonra üreticiler ve işlemciler aşağıgaki noktalarda her sene geniş bir kontrole tabi tutulur: - Gerçekleştirilmiş alış-veriş belgeleri kontrolü, hayvanların sağlığı konusunda tutulan günlükler v.s. - Gerçekleştirilmiş alış-veriş belgeleri kontrolü, hayvanların sağlığı konusunda tutulan günlükler v.s. - Numune alması mümkün - Numune alması mümkün - Hayvanların kapalı binalarda ve açık alanlarda yetiştirilme koşullarının kontrolü - Hayvanların kapalı binalarda ve açık alanlarda yetiştirilme koşullarının kontrolü - Depolar, meyve bahçeleri, seralar ve otlakların kontrolü - Depolar, meyve bahçeleri, seralar ve otlakların kontrolü Bir operatörün riskli olarak kabllendiğinde kontrol kurumları yerinde ilaveten ziyaretler ve teftişler yapabilir. Bir operatörün riskli olarak kabllendiğinde kontrol kurumları yerinde ilaveten ziyaretler ve teftişler yapabilir. Her bir AB üye devleti organik ürünlerinin üzerinde kontrolü ve sertifikasiyonu gerçekleştiren saptanmış kontrol sistemine ve tayın edilmiş resmi kurumlar ve /veya onaylanmış özel teşkilatlarına sahiptir.

6 .Mevzuat organik Bitkiler, bitkisel ürünler ve menşesi bitkisel gıdaların organik üretim ile ilgili Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın 04.07.2004 ve değişmesi 10.02.2006 tarihli 22 nolu yönetmeliği. organik 2029/91 nolu Avrupa ekonomi toplulukları düzenlemesinin iptali ve Biyolojik üretim ve organik ürünlerinin etiketlenmesi ile ilgili Konseyin 28.06.07 tarihli 834/2007 nolu Düzenleme (AT). Organik Organik üretim, etiketlenmesi ve kontrol hakkında 834/2007 nolu Düzenlemenin uygulanmasını öngören ayrıntılı kuralların tespit edilmesi ile ilgili 05.09.08 tarihli 889/2008 nolu Komisyonun Düzenlemesi (AT).

7 Organik üretim ile ilgili,Resmi gazete’nin 10.02.2006 tarihli 13. sayısında değiştirilmiş 04.07.2001 tarihli TGB ‘ın 22 nolu Yönetmelik Organik üretim ile ilgili,Resmi gazete’nin 10.02.2006 tarihli 13. sayısında değiştirilmiş 04.07.2001 tarihli TGB ‘ın 22 nolu Yönetmelik Tanımlar Tanımlar Bölüm 1 – Genel hükümler Bölüm 1 – Genel hükümler rganik Md.2(1) Bitkiler ve bitkisel ürünler organik yontemle üretilmiş sayılır eğer: 1. 1. Yonetmelikte gösterilmiş üretimle ilgili asgari şartlar karşılanmıştır 2. 2. Üretimde saadece: a) a) 1 ve 2 nolu ekte tarif edilmiş bitki koruma ürünleri, gübreler ve toprağın kalitesini artıran maddeler b) rganik b) organik yontemde üretilmiş tohum ve çoğaltım maddeleri kullanılmıştır. (2) Genetiği değiştirilmiş organizmalar veya ürünleri kullanılmamıştır

8 . 22 nolu Yönetmelik / İkinci Bölüm /. Madde 6 (1): Organik üretim kuralları: Bitki ve bitkisel ürünlerin organik üretim kuralları, mahsulün ekiminden en az 2 yıl önce ve çayırlar hariç uzun ömürlüler için ilk hasattan en az 3 yıl önce uygulanmalı.

9 22 nolu Yonetmelik – Geçiş dönemi (2) Paragraf 1)’deki süre bitkilerin ve bitkisel ürünlerin organik üretimine doğru geçiş dönemi olarak belirlenir. Geçiş döneminin başlangıcı denetim kurumu ile kontrat imzalanması anında başlar. (3) Denetim kurumu, tarım toprağının kullanım tarzına bağlı olarak par.1’deki süreyi artıra veya azaltabilir (5) Bu süre böyle belirlenir ki onun dolmasında ilgili bitki koruma maddesinin çöküşü neticesinde meydana gelen bileşiklerin kalma miktarlarının toprakta bulunmadığı garanti edilebilir.

10 . Yonetmelik 22 Madde 9 (1) Organık üretimde toprağın verimliliği ve organik aktivitesi şu yontemlerle desteklenir ve artırılır: 1. Uygun ekim rotasiyonu çerçevesinde baklagiller, yeşil gübre verilmesi veya derin köklü bitkiler. 2. Toprağa organik üretimi geliştiren çiftçiliklerden alınan ahır gübresi, komposta dönüşmüş ve dönüşmemiş maddeler ve hayvancılığından alınan çerçöp verilmesi.

11 Yonetmelik 22 (4) Bitkilerin tam baslenmesi veya toprağın kalitesinin artırılması mümkün olmadığında 1 nolu ekte yazılmış gübreler kullanılabilir (5) Ekteki gübreler yalnız ahır gübresiyle birlikte bir kombinasiyonda yıl bazında bir hektarda 170 kilo azotu geçmedikleri takdirde kullanabilir.

12 Yonetmelik 22 Madde 10(1) Organik üretimde zararlı, hastalıklar ve yabancı otlarla mücadele için bu önlemler alınır: 1. 1. Uygun tür ve çeşitlerin seçilmesi 2. 2. Uygun ekim rotasiyonu 3. 3. Toprağın uygun işlenmesi 4. 4. Zararlılara tabi düşmanların korunması 5. 5. Yabancı otların yakılması (2) Bitkiyi tehdit eden direkt bir tehlikede 2 nolu ekteki malzemeler kullanabilir

13 Yonetmelik 22 Madde 11 (1) Kullanılmış olan fide, tohum ve fidan organik usulde üretilmlş olursa o zaman bitki ürünleri de organik usulde üretilmiş sayılabilir. (2) Tohum ve fide bitki ürünleri, organik üretimi için anne bitkisi veya fide ebeveyn bitkilerinin organik yöntemde bir nesil zarfında uzun ömürlü ise GDO kullanılmadan iki vejetasyon devri içerisinde üretilmiş olduklarında kullanılır. (2) Tohum ve fide bitki ürünleri, organik üretimi için anne bitkisi veya fide ebeveyn bitkilerinin organik yöntemde bir nesil zarfında uzun ömürlü ise GDO kullanılmadan iki vejetasyon devri içerisinde üretilmiş olduklarında kullanılır.

14 www.organicxseeds.com Yonetmelik 22 Madde 11 ( yeni – RG sayı 13/2006) Çeşit inceleme onama ve tohum kontrolü yürütme ajansı organik usulde üretilmiş fide ve fidan çeşitlerinin elektronik veri tabanı oluşturup destekler. www.mzh.government.bg OrganicXseeds.bg ‘’Organik tarım’’ başlığı - OrganicXseeds.bg – Bulgaristan için organik tohum ve fide resmi veritabanı.

15 834/2007 nolu Düzenleme (AT) Konseyin organik tarım ve organik ürünlerinin etiketlenmesine ve 2092/91 nolu Düzenlemenin (AET) iptaline dair 28.06.2007 tarihli 834/2007 nolu Düzenlemesi (AT)

16 AB konseyi AB konseyi Avrupa topluluğunun oluşturulması sözleşmesini gözönünde bulundurarak, ve daha somut onun 37. maddesi, Komisyonun teklifini gözönünde bulundurarak, Avrupa Parlamentosunun kanaatini gözönünde bulundurarak (1), Aşağıdakileri gözönünde bulunduruyor: (1) Organik tarım, üretme yontemi ve hayvanların refahı için yüksek standartların uygulanması, doğal kaynakların korunması, yüksek seviyeli biyoçeşitlilik, çevre korunması ile ilgili en iyi uygulamaların birleştirildiği gıda üretimi ve tarım yonetimi için genel bir sistem olur. (1) Organik tarım, üretme yontemi ve hayvanların refahı için yüksek standartların uygulanması, doğal kaynakların korunması, yüksek seviyeli biyoçeşitlilik, çevre korunması ile ilgili en iyi uygulamaların birleştirildiği gıda üretimi ve tarım yonetimi için genel bir sistem olur. (2) Üye devletlerinden çoğunda organik tarım kesiminin payı artırılmaktadır. Son yıllarda tüketicilerin talebi artırılması önemli olur.

17 (3) Organik tarımı düzenleyen Topluluğun mevzuatı adil rekabet ve iç piyasasının doğru çalışmasına yönelik olmalı. (4) Komisyonun AP ve Konseyine organik tarım ve gıda ile ilgili Avrupa harekat planı hakkındaki mesajı Topluluğun standartlarını iyileştirme ve teyit etmeyi amaçlıyor. (5) Bunun için görünürlük ve tüketici güveni açısından organik tarımda uygulanabilen hedefler, ilkeler ve kurallar daha açık belerlenmeli. (6) Bu amaçla organik ürünlerin üretilmesi ve tarım ürünleri ve gıdalar üzerinde belirtilmesi ile ilgili Konseyin 24.06.1991 tarihli ve 2092/91 nolu Düzenlemesi (AET) iptal olup yeni bir Düzenleme ile değiştirilmeli.

18 (7) Topluluğun, bitkicilik, hayvancılık ve su kültürlerinin organik üretimi ile ilgili genel bir hukuki çerçevesi oluşturulmalı. Bu çerçeve yabani bitkilerin ve yenebilen deniz yosunları toplanması kuralları, organik tarıma geçiş ile ilgili ve işlenmiş gıdaların üretilmesi ile ilgili hükümleri de ihtiva etmeli. (8) Organik üretimin gelişmesine organik üretime daha elverişli yeni usullerin ve malzemelerin kullanılmasının teşviki ile ek yardım gösterilmeli. (9) GDO ve GDO yoluyla meydana gelen ürünler organik tarım doktrini ve tüketicilerin organik ürünler hakkındaki anlayışına ters geçer.

19 BÖLÜM I HEDEF, KAPSAM VE TANIMLAR Madde 1 Hedef ve kapsam Madde 1 Hedef ve kapsam 1. 1. Mevcut Düzenleme organik tarımın sürdürülebilirliğinin tabanını temin ederken iç piyasasının efektif çalışmasını sağlar, adil rekabet için garanti verir, tüketicinin güveni temin eder ve tüketicilerin menfaatlerini korur. Mevcut düzenlemenin hükümlerinin temelinde bulunan genel hedefler ve ilkeler işbu alanda olur : a) organik ürünlerin üretilmesi, işlenme ve dağıtımın tüm aşamaları ve üzerindeki denetim hakkında b) etiketlenme ve reklamda kullanılan organik ürünü gösteren işaretler hakkında 2. Bu Düzenleme piyasaya sunulan veya sunulacak su ürünleri dahil işbu tarım ürünleri için uygulanır: a) canlı veya işlenmemiş tarım ürünleri b) gıda için işlenmiş tarım ürünler c) besleme malzemeleri d) dikim ve ekim malzemesi

20 Madde 2 Tanımlar Madde 2 Tanımlar Mevcut Düzenleme için aşağıdaki tanımlar uygulanır: a) ‘’Biyolojik (organik) üretim’’ üretim, işleme ve dağıtımın her bir safhasında mevcut Düzenlemede bulunan hükümlere uygun üretim yontemin kullanılmasıdır.. b) ‘’üretim, işleme ve dağıtım safhaları’’ belirli bir organik ürünün o dahil ilk üretilmesinden onlar da dahil onun muhafaza, işlenme, nakliyat ve satışına kadar anlamına gelir... c) ‘’Organik’’ terimi biyolojik üretim neticesinde veya onunla ilgili olarak oluşturulan bir şeydir ç) ‘’operatör’’ onun tarafından denetlenen organik üretim işletmesinin çerçevesinde mevcut Düzenlemenin hükümlerinin riayet edilmesinden sorumlu tüzel veya fiziksel kişi anlamına gelir d) ‘’bitkicilik’’ iktisadi maksatla yabani bitki ürünlerin toplanması dahil tarımsal bitki ürünlerin üretilmesi anlamına gelir.

21 BÖLÜM II ORGANİK ÜRETİMİN HEDEF VE İLKELERİ BÖLÜM II ORGANİK ÜRETİMİN HEDEF VE İLKELERİ Madde 3 HEDEFLER Madde 3 HEDEFLER Organik üretim aşağıdaki ana hedefleri takip eder: a) a) Tarım idaresi için sürdürülebilir bir sistem oluşturmak. Bu sistem : i) tabiatın sistemleri ve döngüleri ile uymludur ve toprak, su, bitkiler ve hayvanların sihhatini ve arasındaki dengeyi iyileştirir. ii) Biyolojik çeşitliliğin yuksek seviyesine katkıda bulunur iii) Enerjiyi ve doğa kaynakları olan su, toprak, organik madde ve havayı sorumlu bir şekilde kullanır. iv) Hayvanların refahına yönelik yüksek standartlara riayet eder ve daha somut hayvanların söz konusu türe özgü davranış ihtiyaçlarını karşılar.

22 Madde 4 Ortak ilkeleri Madde 4 Ortak ilkeleri Organik tarım şu ilkelere dayanır a) Çevre sistemlerine dayanan ve bu sistemlerin iç doğa kaynaklarını kullanan biyolojik süreçlerin geliştirme ve idaresi. Metotları bu: İ) Canlı organizmaların ve mekanik üretim yontemlerinin kullanılması. iı) yere bağlı olan ürün ve hayvanların yetiştirmesi veya balık kaynaklarının sürdürülebilir tüketilmesi ilkesine uygun balıkçılık geliştirilmesi iii)Veteriner ürünleri hariç GDO veya GDO’dan veya onun neticesinde üretilmiş ürünlerin kullanılmasına engel oluşturur. b) Dış kaynakların kullanılmasını azaltma. c) Kimyasal yolda sentezlenmiş maddelerin yalnız istisna olarak kullanılması.

23 BÖLÜM III ÜRETİM HÜKÜMLERİ BÖLÜM III ÜRETİM HÜKÜMLERİ BAŞLIK 1 ÜRETİMİN GENEL KURALLARI BAŞLIK 1 ÜRETİMİN GENEL KURALLARI Madde 8 Genel şartlar Operatörler mevcut bölümde tespit edilmiş üretim hükümlerinin olduğu gibi madde 38 harf a) metninde kaydedilmiş ve uygulama hükümlerinde öngörülmüş nasihatlara riayet eder. Madde 9 GDO kullanılmasına yasak 1. Organik üretimdeki gıdalar, beslemeler, teknolojik yardımcı maddeler, bitki koruması ürünleri, gübreler, toprak iyileştiricileri, tohum, dikme malzemesi,mikroorganizmalar ve hayvanlar için GDO ve bazında üretilmiş ürünlerin kullanılması yasaktır. Madde 10 İyonizasyon radyasyon kullanılma yasağı Organik gıda ve beslemelerde olduğu gibi onlarda kullanılan maddelerinde de iyonizasyon radyasyon kullanılması yasaktır.

24 BÖLÜM 2 Tarım üretimi BÖLÜM 2 Tarım üretimi Madde 11 Tarım üretimine yönelik genel hükümler Madde 11 Tarım üretimine yönelik genel hükümler Bütün çiftlik organik üretime mutabık şartlara uygun olarak idare edilir. Madde 12 Bitkicilikle ilgili hükümler Madde 12 Bitkicilikle ilgili hükümler Madde 11’de öngörülmüş tarımla genel olarak ilgili olan hükümlerden başka organik tarımda aşağıdaki hükümler de uygulanır: a) Organik bitkicilikte toprakta organik maddelerin varolmasını destekleyen ve çoğaltan, toprağın dayanaklığını ve biyoçeşitliliğini artıran ve onun sıkıştırılması ve erozyonu önleyen maddeler kullanılır. b) Toprağın verimliliği ve biyolojik aktivitesi çok yullık ürün rotasyonu baklagiller ve diğer ürünler dahil ile desteklenir ve artırır. Bu ürünler yetiştirilmesinde yeşil gübreleme, mümkün olduğu kadar organik üretim neticesinde oluşturulan ve kompost haline getirilmiş organik maddeler veya ahır gübresi kullanılır. c) Biyodinamik preparatların(hazırlıkların) kullanılmasına izin var.

25 d) Mineral azot gübreler kullanılmasın e) Tüm bitkicilik mekanizmaları çevre kirletilmesine yol açan herşeyi önler veya minimize eder f) Zararlı, hastalıklar ve yabancı otlar tarafından meydana gelen zararların önlenmesi esas olarak doğal düşmanlar koruması yoluyla, çeşitlerin ve türlerin seçilmesi, ürün rotasyonu, tarım teknik yöntemleri ve termik yöntemler yoluyla gerçekleşir. g) Belli bir kültüre yönelik yakın tehlike durumunda bitki koruma maddeleri yalnızca madde 16 uyarınca organik tarımda kullanılmasına izin var olduğunda kullanılabilir. h) Dikim ve ekim malzemeden farklı ürünlerin üretilmesi için yalnızca organik yöntemle üretilen dikim ve ekim malzemesi kullanılır.

26 Madde 13 Deniz yosunları üretilmesine yönelik hükümler Madde 14 Hayvancılığa yönelik hükümler Madde 14 Hayvancılığa yönelik hükümler 1. Madde 11’de öngörülmüş tarım üretimi için genel hükümlerden başka hayvancılık için şu hükümler de uygulanır: a) hayvanların menşesine dair a) hayvanların menşesine dair b) hayvancılık uygulamaları ve yetiştirme koşullarına dair b) hayvancılık uygulamaları ve yetiştirme koşullarına dair c) üreme dair c) üreme dair d) beslemelere dair d) beslemelere dair e) hastalıkların önlenmesi ve veteriner tedavisine dair e) hastalıkların önlenmesi ve veteriner tedavisine dair f) temizleme malzemelerin ve hayvanların yetiştirildiği bina ve tesislerin temizlenmesi ve dezinfeksiyonuna dair f) temizleme malzemelerin ve hayvanların yetiştirildiği bina ve tesislerin temizlenmesi ve dezinfeksiyonuna dair

27 Madde 15 Madde 15 Su kültürlerinin üretilmesi hükümleri Madde 16 Tarımda kullanılan ürün ve maddelerin ve onların onaylanması kriterleri Madde 17 Organik üretime geçiş 1.Organik üretime başlanacak çiftçilikte şu hükümler uygulanır: a) a) Organik tarıma geçiş dönemi en erken, operatörün faaliyetiyle ilgili yetkili kuruma bilgi vermiş ve çiftliğini denetim sistemine geçirmiş olduğunda başlar. b) b) Organik tarıma geçiş dönemi sırasında mevcut Düzenlemenin bütün hükümleri geçerlidir

28 BÖLÜM IV ETİKETLENME BÖLÜM IV ETİKETLENME Madde 23 Organik tarımla ilgili terimlerin kullanılması 1.Mevcut Düzenlemeye göre belli bir ürünün organik üretim yöntemi terimlerini içerdiği yalnızca, etiketlenmede, reklam malzemelerde veya ticari evraklarında söz konusu ürün, öğeleri veya besleme malzemeleri müşteriye, ürün, öğeleri veya besleme malzemelerinin mevcut Düzenleme uyarınca olusturulduğunu gösteren terimlerle karakterize edilmişlerse, sayılabilir. Madde 24 Zorunlu işaretler Madde 24 Zorunlu işaretler 1. Madde 23 fıkra 1 uyarınca terimlerin kullanıldığı zaman : a) Etikette zaman açısından en yakın üretim veya işleme faaliyeti yapan operatörü teftiş eden denetim veya kontrol kurumunun madde 27 fıkra 10 ‘da belirlendiği gibi kod numarası yazılmış bulunur. b) Madde 25 fıkra 1’da belirlendiği Topluluğun işareti aynı şekilde paketlenmiş gıdalarla ilgili etikette koyulur.

29 . Madde 25 Organik tarımı belirleyen işaretler Madde 25 Organik tarımı belirleyen işaretler 1. Topluluğun organik ürünleri belirleyen işareti mevcut Düzenlemedeki şartları karşılayan ürünlerin etiketlenmesi tanıtılması ve reklamında kullanılabilir. AB çerçevesinde biyolojik logosu ve etiketine sahip organik ürünlerin üretimi ve dağıtımı kesinlikle düzenlenmiştir.

30 Organik üretim etiketlenme ve kontrole dair 834/2007 nolu Düzenlemenin uygulanmasına yönelik ayrıntılı kuralların tespit edilmesi ile ilgili 05.09.08 tarihli 889/2008 nolu Komisyon’un Düzenlemesi (AT) Organik üretim etiketlenme ve kontrole dair 834/2007 nolu Düzenlemenin uygulanmasına yönelik ayrıntılı kuralların tespit edilmesi ile ilgili 05.09.08 tarihli 889/2008 nolu Komisyon’un Düzenlemesi (AT) BÖLÜM I – GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM I – GENEL HÜKÜMLER KONU VE KAPSAM KONU VE KAPSAM 1. Mevcut Düzenleme aşağıdakilerle ilgili ayrıntılı kuralları belirler: - organik üretim - organik üretim - etiketlenme - etiketlenme - kontrol - kontrol - 834/2007 nolu Düzenleme’nin (AT) 1.maddesi 2. fıkrasında adı geçen bütün ürünler için - 834/2007 nolu Düzenleme’nin (AT) 1.maddesi 2. fıkrasında adı geçen bütün ürünler için

31 DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ ! projesi AB tarafından CCI 2007CB16IPO008 nolu Bulgaristan ile Türkiye arasında sınırötesi işbirliği İPA Programı çerçevesinde mali yardım alıyor.


"“ Organik üretim Düzenleme ve Yönetmeliklerinde bulunan organik tarım ana ilkeleri ve yöntemleri.” 834/2007 nolu Düzenleme (AT), 889/2008 nolu Düzenleme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları