Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLARDA AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE TEDAVİSİ. AYŞE’NİN SOLUNUM YETMEZLİĞİNİ KİM TEDAVİ EDEBİLECEK?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLARDA AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE TEDAVİSİ. AYŞE’NİN SOLUNUM YETMEZLİĞİNİ KİM TEDAVİ EDEBİLECEK?"— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLARDA AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE TEDAVİSİ

2 AYŞE’NİN SOLUNUM YETMEZLİĞİNİ KİM TEDAVİ EDEBİLECEK?

3 Olgu Ayşe Dönmez 14 aylık kız hasta Ani gelişen öksürük, nefes almada güçlük ve morarma şikayetiyle çocuk acil polikliniğine getirildi

4 Olgu Ateş: 36.5 °C Nabız: 166/dk SS: 58/dk SaO 2 : % 82 Genel durumu kötü Siyanoz Takipne-retraksiyonlar ve sitridor Sağ akciğerde solunum seslerinde azalma, solda ronkus Kan gazı;% 60 oksijen alırken pH: 7.14 pCO 2 : 69.2 pO 2 : 45 HCO 3 : 25.4

5 Olgu

6 Soru Öykü alırken başka hangi belirtileri sorgulardınız?

7 Beklenen Yanıtlar Ateş Burun akıntısı, ses kısıklığı Havlar tarzda öksürük Ağızdan salya akması Şikayetlerinin ne zaman başladığı, önceden benzer şikayetleri olup olmadığı Gerçekten daha önce hiçbir bulgusu yokken ani olarak mı gelişti ? Daha önce kalp problemi var mıydı ? Etrafında ağzına alabilecek, yutabilecek herhangi bir şey var mıydı ? Evde büyük bir abla veya abi var mı ?

8 Pediatrik kardiopulmoner arrestlerin % 80’inin nedeni..........................’dir A) Dolaşım yetmezliği B) Ventriküler fibrilasyon C) Solunum yetmezliği

9 Pediatrik kardiopulmoner arrestlerin % 80’inin nedeni..........................’dir A) Dolaşım yetmezliği B) Ventriküler fibrilasyon C) Solunum yetmezliği Beklenen Yanıt

10  Solunum sistemi ile ilgili sorunlar bebek ve çocuklarda yaygın olup hastanede ve hastane öncesinde meydana gelen kardiyo-pulmoner arrestin en önemli nedenidir  Solunum problemlerinin erken tanısı ve etkili tedavisi ileri yaşam desteğinin temelini oluşturur

11 Çocuk havayollarının erişkine göre farklılıkları var mı ? Neden daha fazla solunum problemi gözleniyor ?

12 Ağlamak hava akımına direnci 32x kadar artırabilir Ödem 1 mm Normal Havayolu Beklenen Yanıtlar Havayolu küçüktür

13 Atelektazi ve solunum yetmezliği daha hızlı gelişir Hava yollarında kıkırdak doku daha az Alveol sayısı az ve çapı erişkinin yarısı kadar Kollateral ventilasyon tam gelişmemiştir Alveola/kapiller membran diffüzyon kapasitesi erişkinin 1/3’ü Metabolik hız çocuklarda daha yüksek 3-4 ml/kg/dak & 7-8 ml/kg/dak oksijen tüketimi Beklenen Yanıtlar

14 Farklılık < 4 ay altında zorunlu burun solunumu Alveol elastik lifleri daha az gelişmiş FRC düşük Solunum kontrolü immatür Larinks yüksekte, koni şeklinde, yumuşak ve daha elastik Sonuç Nasal konjesyon anlamlı solunum sıkıntısı Kolay alveolar kollaps, V/P bozukluğu Daha hızla PaO 2 düşer Yanıt yetersiz Zor entübasyon Beklenen Yanıtlar

15 Solunum sisteminin görevleri nelerdir ?

16 Esas görevi metabolik ihtiyaçlar için O 2 sağlamak ve CO 2 atılması İkincil görevleri; Asid baz dengesi Savunma mekanizması Hormonal regülasyon Beklenen Yanıtlar

17 Dispne, taşipne, bradipne, hiperpne ve hipopneyi tanımlayabilirmisiniz?

18 Dispne: Solunum zorluğudur Taşipne: Yaşa göre solunum sayısının artmasıdır Bradipne: Yaşa göre solunum sayısının azalmasıdır Hiperpne: Solunum derinliğinin artmasıdır Hipopne: Solunum derinliğinin azalmasıdır Beklenen Yanıtlar

19 Bizim hastamızda bunlardan hangisi var?

20 Burun kanadı solunumu Dispne Taşipne Hiperpne Retraksiyon Beklenen Yanıtlar

21

22 Solunum sıkıntısı ile solunum yetmezliği aynı şeyler midir?

23 Solunum sıkıntısı (Respiratory distress): Hava yolundaki anatomik veya fonksiyonel bir bozukluğa bağlı olarak solunum işlevinin artmasıdır. Solunum Yetmezliği (Respiratory failure): Solunum fonksiyonlarının yerine getirilememesi sonucunda, gerekli metabolik dengenin bozulması ve yeterli gaz değişiminin (oksijen-karbondioksit) sağlanamamasıdır. Beklenen Yanıt: Hayır

24 Bu iki durum eş anlamlı değildir !!! Solunum sıkıntısı (+) Hiperpne/Taşipne (+) Solunum sıkıntısı (-) Hipopne/Bradipne (+) SOLUNUM YETMEZLİĞ İ

25 Hipoksemi ve hiperkapniyi tanımlayabilirmisiniz?

26 Hipoksemi: Kan gazlarında parsiyel arteriyel oksijen basıncı (PaO 2 ) < 50 mm Hg olmasıdır. Bütün solunum yetmezliği tiplerinde hipoksemi genel kuraldır. Hiperkapni: Kan gazlarında parsiyel arteriyel karbondioksit basıncı (PaCO 2 ) > 50 mmHg olmasıdır. Hiperkapni genel olarak alveolar ventilasyonun iyi olmadığını gösterir. Beklenen Yanıtlar

27 Solunum yetmezliği genel olarak kaç tipe ayrılır?

28 Tip 1: Hipoksemik Tip 2: Hiperkapneik Beklenen Yanıtlar

29 Hipoksemik Solunum Yetmezliği (PaO 2 < 50 mmHg) V/P uygunsuzluğu Difüzyon bozukluğu Hipoventilasyon Yetersiz insp. oksijen basıncı Şant Kardiyak debide azalmaya bağlı venöz desaturasyon

30 Hiperkapneik Solunum Yetmezliği PaCO 2 =VCO 2 x (k/V A ) PaCO 2 > 50 mmHg Yetersiz alveolar ventilasyon Solunumsal pompa yetersizliği Göğüs duvarı patolojileri (eventrasyon, kifoskolyoz) Solunum kası patolojileri (DMD, GBS, SMA, Myestenia) Solunum santral kontrolünde yetersizlik Hava yollarında obstrüksiyon V/P dengesizliği Artmış CO 2 üretimi

31 Bizim hastamızdaki hangi tipe uyuyor. Kan gazı;% 60 oksijen alırken pH: 7.14 pCO 2 : 69.2 pO 2 : 45 HCO 3 : 25.4

32 Tip 2 Beklenen Yanıt

33 Çocuklarda solunum yetmezliği tanı kriterleri nelerdir?

34 Klinik Taşipne, bradipne, apne, düzensiz solunum Solunum seslerinin azalması veya duyulamaması Stridor, hışıltı, hırıltı Belirgin retraksiyon % 40 O 2 ile siyanoz Bilinç değişikliği Öksürme ve öğürme refleksinde azalma Kas tonusunda azalma Laboratuvar PaO 2 50 mmHg (oda havasında) % 60 O 2 ile; PaO 2 60 mmHg ve artması pH < 7.30 Solunum yetmezliği: İki klinik ve bir laboratuvar bulgusu varlığında Fleisher GR, et al. Textbook Pediatric Emergency Medicine-2006 Beklenen Yanıtlar

35 Çocuklarda solunum yetmezliği nasıl monitorize edilir?

36 Arteryel kan gazı Pulse oksimetre (nabız oksimetre) Kapnografi Beklenen Yanıt

37 Arteryel kan gazı Oksijenizasyon, ventilasyon ve asid-baz dengesinin monitorizasyonunda Venöz kan gazı pCO 2 daha yüksek pH daha düşük Kapiller kan gazı pH, pCO 2 için korelasyonu iyi pO 2 için kötü

38 Pulse oksimetre Oksi-Hb yüzdesini gösterir Non-invaziv Ucuz Kullanımı kolay Hipoksemiyi gösterir Beşinci vital bulgu

39 Kapnografi Ekspirasyon sonu CO 2 ölçer PaCO 2 ’den ~ 5 mmHg daha düşüktür Alveolar ventilasyon, CO 2 üretimi, pulmoner perfüzyon değişikliklerinden etkilenir Entübasyon doğrulanmasında altın standart

40 Solunum yetmezliği nedenleri nelerdir?

41 Solunum yetmezliği nedenleri Üst havayolu obstrüksiyonu İnspratuvar fazda bulgu-stridor Ajite-korkmuş, salya akması, boğuk ses, konuşma ve ağlama sesinde değişiklik İnspiratuvar retraksiyon, burun kanatları solunumu Hafif taşipne Göğüs havalanması ve hava girişinde azalma

42 Solunum yetmezliği nedenleri Üst havayolu obstrüksiyonu Genellikle ateşli Epiglottitis Retrofaringiyal abse Trakeit Ağır krup Genellikle ateşsiz Yabancı cisim Anjionörotik ödem Boyun travması Trakeaya bası yapan Tm Kostik veya termal injuri

43 Solunum yetmezliği nedenleri Alt havayolu obstrüksiyonu Ekspiratuvar fazda bulgu-hışıltı Retraksiyon, ekspiriyum fazında uzama Taşipne Öksürük

44 Solunum yetmezliği nedenleri Alt havayolu obstrüksiyonu Status Astmatikus Bronşiolit Yabancı cisim aspirasyonu Pulmoner kanama Mediastinal tm KKY

45 Solunum yetmezliği nedenleri Parankimal akciğer hastalıkları Hem inspiratuvar hem ekspiratuvar Hipoksemi ön planda Hiperkapni geç bulgu Retraksiyon, takipne belirgin Hırıltılı solunum (PEEP yapma çabası) Dinleme bulguları Raller Siyanoz geç bulgudur

46 Solunum yetmezliği nedenleri Parankimal akciğer hastalıkları Pnömoni Pulmoner ödem ARDS ALI RDS, Mekonyum aspirasyonu sendromu Pulmoner kontüzyon Diğer (toksin, vaskülit, infiltratif hastalıklar)

47 Solunum yetmezliği nedenleri Solunumun anormal kontrolü Solunum düzensiz Aile “garip nefes alıyor” Hızlı-yavaş, yüzeyel Hipoventilasyon, apne Neden; SSS patolojileri (enfeksiyon, kitle, ADEM, travma) Periferik sinir kas hastalıkları (GBS, myestenia, muskuler distrofi) Entoksikasyon (alkol, barbiturat, benzodiazepin, TSA)

48 Bunlar içerisinde akut stridor yapan nedenler nelerdir?

49 Beklenen Yanıt Akut ve ateşle Krup Retrofaringiyal abse Trakeit Epiglottitis Akut ve ateşsiz Yabancı cisim aspirasyonu Kostik veya termal injuri Spazmodik krup Anjionörotik ödem Havayoluna bası yapan kitle Hipokalsemi

50 Bu hastada ön tanınız nedir?

51 Yabancı cisim aspirasyonu Beklenen Yanıt

52 Hastamız akciğer grafisindeki bulgular nelerdir?

53 Beklenen Yanıt Sağ Akciğerde atelektazi Sol akciğerde havalanma artışı

54 Solunum Yetmezliğinin Tedavisi Nasıl Olmalı?

55 Amaç, oksijenizasyon ve ventilasyonun sağlanması İlk Müdahale ABCDE Oksijen tedavisi Monitorizasyon ve yakın izlem Nedene yönelik tedavi Mekanik ventilasyon Beklenen Yanıt

56 Oksijen tedavisi Solunum yetmezliğinin en önemli ilacı PAO 2 düzeyi FiO 2 ile ilişkili PAO 2 = FiO 2 (Pb – PH 2 O) – PaCO 2 / SK SpO 2 /PaO 2 normal olsa bile endikedir Oksijen nemlendirilerek verilmeli Çocuk ek strese sokulmamalı

57 Aşağıdakilerden hangisi en fazla oksijen konsantrasyonu sağlayan sistemdir ? a.4 L/dk’dan oksijenle birlikte nasal kanül b.Basit oksijen maskesi c.Oksijen revervuarlı geri solumasız yüz maskesi d.Geri solumalı yüz maskesi

58 Aşağıdakilerden hangisi en fazla oksijen konsantrasyonu sağlayan sistemdir ? a.4 L/dk’dan oksijenle birlikte nasal kanül b.Basit oksijen maskesi c.Oksijen revervuarlı geri solumasız yüz maskesi d.Geri solumalı yüz maskesi

59 Oksijen tedavisi-Yöntem 1. ‘Üfleme’ oksijen <%30-40 2. Basit O 2 maskesi %30-60 3. Yeniden solumalı O 2 maskesi %50-60 4. Yeniden solumasız O 2 maskesi %95 5. Nazal kanül %30-90 6. Manüel resüsitatör* (‘ambu’, ‘balon-maske’)

60 Nazal Kanül ile Oksijen… Yaşa ve kiloya göre % 30-90 O2 sağlayabilir O 2 Nazal kanül 1-2 L/dk (maks. 5 ml/dk) Yüksek akımda güvenli oksijen verilemez

61 Basit Oksijen maskesi 5-10 L/dk akım ile % 30-60 Oksijen sağlar İnspirasyon sırasında açıklıklarından oda havası çekilir 5 L/dk’dan daha az akımda Oksijen konsantrasyonu genellikle < % 40 Acil durumlarda kullanılması önerilmiyor…

62 Rezervuarlı O 2 maskesi (Geri solumalı) 10 L/dk akımla % 50-60 O 2 sağlar Gelen oksijen rezervuarda birikir Ekshale edilen hava kısmen rezervuara dönse de akım yüksek olduğu için CO 2 birikmez. Acil durumlarda kullanılması önerilen maske…

63 Rezervuarlı O 2 maskesi (Geri solumasız) 10-15 L/dk akımla güvenli bir şekilde % 95 O 2 sağlar İnspirasyonda oda havasının alınmasını engelleyen tek taraflı sübap sistemi Ekshalasyonda havanın rezervuara girmesini engelleyen tek taraflı sübap sistemi Acil durumlarda kullanılması önerilen maske…

64 Solunum yetmezliğinde entübasyon ve mekanik ventilasyon endikasyonları nelerdir?

65 FiO 2 ≥0.6 iken PaO 2 < 60 mmHg ise (siyanotik konjenital kalp hastalığı yok) PaCO 2 > 60 mmHg (akut gelişmiş ve tedaviye yanıtsızlık) Fonksiyonel veya anatomik hava yolu obstrüksiyonu Apne veya hipoventilasyon. Nöromusküler güçsüzlük Koruyucu solunum yolu reflekslerinin olmaması(GKS < 8) Hemodinamik dengesizlik (şok) Teröpatik hiperventilasyon (intrakraniyal basınç artışı) Solunum hızının yaş için kabul edilebilir normal sınırların çok üzerinde olması Beklenen Yanıt

66 Hastamızı entübe edelim mi? Asıl tanı için ne önerirsiniz?

67 Beklenen Yanıt Akut solunum yetmezliği (Yabancı cisim obstrüksiyonu) Entübasyon, rijid bronkoskopi

68 Bronkoskopi sonrası

69 Yabancı cisim aspirasyonu Dört yaş altı çocuk ölümlerinin %5’i Olguların 2/3 < 3 yaş Ani başlangıçlı solunum sıkıntısı ve öksürük Yabancı cisimlerin %20’den daha azı radyoopaktır Erken dönemde sıklıkla aereasyon artışı ve mediastinal shift görülürken, geç dönemde atelektazi Olguların 1/3’ünde akciğer grafisi normal

70 TEŞEKKÜRLER


"ÇOCUKLARDA AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE TEDAVİSİ. AYŞE’NİN SOLUNUM YETMEZLİĞİNİ KİM TEDAVİ EDEBİLECEK?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları