Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY IV: İç Çevre: Firmanın Üstünlük ve Zayıflıkları Kimileri yıldızlara bakarken çukura düşerler…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY IV: İç Çevre: Firmanın Üstünlük ve Zayıflıkları Kimileri yıldızlara bakarken çukura düşerler…"— Sunum transkripti:

1 ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY IV: İç Çevre: Firmanın Üstünlük ve Zayıflıkları Kimileri yıldızlara bakarken çukura düşerler…

2 ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY 1) Dış Çevre Analizi  Uzak Çevre (PEST)  Yakın Çevre (5 GÜÇ)  Pazar Potansiyeli 1) Dış Çevre Analizi  Uzak Çevre (PEST)  Yakın Çevre (5 GÜÇ)  Pazar Potansiyeli 2) İç Çevre Analizi  Kaynaklar, Kabiliyetler  Değer Zinciri  Temel Yetkinlikler  7 S 2) İç Çevre Analizi  Kaynaklar, Kabiliyetler  Değer Zinciri  Temel Yetkinlikler  7 S 3) Stratejik Alternatifleri  Hangi Temelde  Hangi Yönde  Nasıl 3) Stratejik Alternatifleri  Hangi Temelde  Hangi Yönde  Nasıl VİZYON MİSYON

3 ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY SWOT ANALİZİ 3 (İÇ ÇEVRE ANALİZİ) Faktörler GÜÇLÜ YANLAR Nedenleri ZAYIF YANLAR Nedenleri Kaynak ve kabiliyetler Müşteriler Değer Zinciri Temel Yetkinlik 7 S (Strategy, Shared Values, Style, Systems, Skills, Staffing, Structure) Gelecekteki Çevresel Değişim ve Rakiplerin Durumu Veri Alındığında Zayıf ve Güçlü Yanların Belirlenmesi

4 ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY S.W.O.T. Analizi S.W.O.T. Analizi, a-firmanın rakipleriyle karşılaştırıldığında üstünlük ve zayıflıkları ile b-dış çevreden firmaya yönelik fırsat ve tehditlerin belirlenmesi aracıdır.

5 ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY Fırsatlar Yönetimin alternatif durum araştırma içerisinde olması Karşılaşılan yeni durumun bugünkünden daha çekici olması Ortaya çıkan fırsatı değerlendirebilecek kabiliyet ve kapasiteye sahip olmak

6 ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY Tehditler Gelişmelerin işletmeye veya herhangi bir alt sistemine yönelik olması Cevap vermede kaynak ve kabiliyetlerin yetersiz olması

7 ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY Üstünlükler Göreli Pazar durumu Göreli mali yapı Göreli üretim kapasitesi ve tekniği Göreli ar-ge potansiyeli Beşeri kabiliyetler ve yönetimin etkiliği

8 ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY Zayıflıklar Rakiplere göre daha az etkili veya verimli olmak… Çevrede meydana gelen değişikliklere cevap vermeme…

9 ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY SWOT  Firma dış çevreyi (örneğin sosyal yapı) denetlemekte zayıftır ama iç çevrede denetim gücü (örneğin çalışanların motivasyonu) daha yüksektir.  Etkin strateji iç çevrede üstünlükleri artırıp dış çevreden gelen tehditleri savmak, fırsatları ise değerlendirmekle gerçekleşir. Buna stratejik uyum da denir.

10 ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY SWOT  İç Çevre  Güçlü yönler içseldir…  Öz yetkinlik olmalı- iyi yapabilme gücü  Karşılaştırmalı olmalı- rakiplerin performansı baz alınmalı  Zayıflıklar da içseldir…  Rakiplerimiz bir şeyleri bizden iyi yapıyor…  Stratejik seçeneklerimiz sınırlı

11 ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY SWOT analizinden alternatif stratejiler oluşturmak SWOT analizi firmanın mevcut durumunu değerlendirmeye yardımcı olan bir analizdir. Bununla beraber, takip edebileceğimiz alternatif stratejileri oluşturmak için SWOT analizinde elde edilen bilgileri anlamlı bir şekilde kombine etmek gerekir. TOWS matrisi firmanın güçlü ve zayıf yönlerini çevresel fırsat ve tehditlerle eşleştirmek için tasarlanmış bir araçtır.

12 ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY SWOT Analizi Fırsatlar 1. 2. 3. Güçlü Yönler 1. 2. 3. Tehditler 1. 2. 3. Zayıf Yönler 1. 2. 3. İç Çevre Dış Çevre

13 ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY TOWS Matrisi –Dış Çevre Analizinde Fırsatları Tehditleri –İç Çevre Analizinde Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri Kombine ederek strateji formulasyonunda kullanılan bir tekniktir

14 ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY TOWS Matrisi Zayıf yönler: 1. 2. 3. Güçlü Yönler: 1. 2. 3. ZF Stratejileri Zayıflıkların üstesinden gelmek için fırsatlardan yararlanılması GF stratejileri Fırsatlardan yararlanmak için güçlü yönlerin kullanılması Fırsatlar: 1. 2. 3. ZT Stratejileri Zayıflıkları minimize Etmek ve tehditleri Bertaraf etmek İçin savunma stratejileri GF stratejileri Tehditlerden kaçınmak için güçlü yönlerin kullanılması Tehditler: 1. 2. 3. İç çevre analizinden Dış çevre analizinden


"ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY IV: İç Çevre: Firmanın Üstünlük ve Zayıflıkları Kimileri yıldızlara bakarken çukura düşerler…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları