Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ TARİHÇE 2009-2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ TARİHÇE 2009-2016."— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ TARİHÇE 2009-2016

2 AMAÇ Üniversite Sağlık Uygulama Araştırma Merkezlerinin (Üniversite Hastaneleri); sorunlarını değerlendirmek, nedenlerini ortaya koymak ve çözüm yolları üretmek, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, çağdaş sağlık hizmetiyle birlikte, eğitim ve araştırma faaliyetlerini etkinleştirmek ve ortak hareket etmeyi sağlamak.

3 KURULUŞ VE SÜREÇ PLATFORM; Nisan 2009, İstanbul I.Toplantı; 18-19 Nisan 2009, İstanbul Üniversitesi, İstanbul II.Toplantı; Mayıs 2009, Hacettepe Üniversitesi, Ankara III.Toplantı; Kasım 2009, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep IV.Toplantı; Ocak 2010, Ege Üniversitesi, İzmir DERNEK; Başvuru 2010 Şubat, Resmi Kuruluş2010 Mart V.Toplantı; Nisan 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun VI.Toplantı; Kasım 2010, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir VII.Toplantı; Ocak 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli VIII.Toplantı; Mayıs 2011, Selçuk ve Konya Üniversiteleri, Konya IX.Toplantı; Haziran 2011, Atatürk Üniversitesi, Erzurum X.Toplantı; Kasım 2011, İstanbul Üniversitesi, İstanbul XI.Toplantı; Ocak 2012, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon XII.Toplantı; Mayıs 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli XIII.Toplantı; Kasım 2012, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu XIV.Toplantı; Şubat 2013, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep XV.Toplantı; Mayıs 2013, Trakya Üniversitesi, Edirne XVI.Toplantı; Ekim 2013, Çukurova Üniversitesi, Adana XVII.Toplantı; Ocak 2014, Ankara Üniversitesi, Ankara XVIII.Toplantı; Şubat 2016, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir XIX.Toplantı; Temmuz 2016, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

4 YAPI VE YÖNETİM PLATFORM İCRA KURULU (Nisan 2009-Nisan 2010) Yunus SÖYLET, İstanbul Üniversitesi Rektörü-YÖK Üyesi Uğur ERDENER, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Candeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Mehmet Yavuz COŞKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Hüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü DERNEK GENEL KURULLARI I.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULNisan 2010, Samsun OLAĞAN GENEL KURUL-IEylül 2010, İstanbul OLAĞAN GENEL KURUL-IIHaziran 2013, İstanbul II.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULAğustos 2015, İstanbul OLAĞAN GENEL KURUL-IIINisan 2016, İstanbul

5 YAPI VE YÖNETİM DERNEK YÖNETİM KURULU (2010-2012) BaşkanYunus SÖYLET, İstanbul Üniversitesi Rektörü-YÖK Üyesi Başkan YardımcısıUğur ERDENER, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Genel SekreterHaluk ÖZSARI, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi SaymanSadık KILIÇTURGAY, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eski Dekanı ÜyelerCandeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Mehmet Yavuz COŞKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Hüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Peyami CİNAZ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İbrahim DEMİR, Akdeniz Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı

6 YAPI VE YÖNETİM DERNEK YÖNETİM KURULU (2012- 28 Haziran 2013’e kadar) BaşkanYunus SÖYLET, İstanbul Üniversitesi Rektörü Genel SekreterHaluk ÖZSARI, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi SaymanLevent ELBEYLİ, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ÜyelerCandeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Mehmet Yavuz COŞKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Hüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Hikmet KOÇAK, Atatürk Üniversitesi Rektörü Şükrü HATUN, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Serhat BOR, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eski Dekanı

7 YAPI VE YÖNETİM DERNEK YÖNETİM KURULU (2013-2015) BaşkanYunus SÖYLET, İstanbul Üniversitesi Rektörü Başkan YardımcısıHüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Genel SekreterHaluk ÖZSARI, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi SaymanŞükrü HATUN, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ÜyelerCandeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Mehmet Yavuz COŞKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Hikmet KOÇAK, Atatürk Üniversitesi Rektörü Erkan İBİŞ, Ankara Üniversitesi Rektörü Mustafa KİBAR, Çukurova Üniversitesi Rektörü

8 YAPI VE YÖNETİM DERNEK YÖNETİM KURULU (2015-2016) BaşkanErkan İBİŞ, Ankara Üniversitesi Rektörü Başkan YardımcısıHüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Genel SekreterHaluk ÖZSARI, Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi SaymanMustafa KİBAR, Çukurova Üniversitesi Rektörü ÜyelerProf. Dr. Yener YÖRÜK, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa SOLAK, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU, Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Prof. Dr.Mert SAVRUN, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yedek ÜyelerProf. Dr. Prof. Dr.Bahattin GÜZEL, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cankon GERMİYANOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent ELBEYLİ, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Başar Sırmagül, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammet GÜVEN, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

9 YAPI VE YÖNETİM ÇALIŞMA KURULLARI (Temmuz 2009) 1.GERİ ÖDEME ÇALIŞMA KURULU 2.TIP EĞİTİMİ MALİYETİ ÇALIŞMA KURULU 3.MEVZUAT ÇALIŞMA KURULU 4.STRATEJİ ÇALIŞMA KURULU 5.PERFORMANS ÇALIŞMA KURULU 6.AFFİLİYASYON ÇALIŞMA KURULU 7.SAĞLIK İNSANGÜCÜ PLANLAMASI ÇALIŞMA KURULU

10 YAPI VE YÖNETİM 22 KASIM 2011 TARİHLİ X. TOPLANTI’DA KURULAN ÇALIŞMA KURULLARI (Aralık 2011) 1.ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÖĞRETİM ÜYELERİ ÇALIŞMA MODELİ OLUŞTURULMASI, 2.ORTAK YÖNETİM VE ORGANİZASYON, 3.GERİ ÖDEME ÇEŞİTLİLİĞİ STRATEJİSİ, 4.SEVK ZİNCİRİ, 5.TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYONU VE PLANLANMASI, 6.ALGI ( İTİBAR ) YÖNETİM 7.ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ARAŞTIRMA

11 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR, 2009-2012 2009-2012 yılları arasında; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN koordinatörlüğünde, Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK, Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER ile ilgili Müsteşarlar, Kurum Başkanı, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler ve Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu İcra/Yönetim Kurulu ve ilgili Çalışma Kurulu Üyelerinin katıldığı, 13 ayrı toplantı yapılmıştır.

12 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR, 2009-2012 Toplantılar sonrasında; Döner Sermaye Gelirlerinden alınan %5 olan Hazine kesintisinin 2010 yılında %3, 2011 yılında %1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Üniversite Hastanelerine yaklaşık 80.000.000 TL/yıl kaynak aktarımı

13 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR, 2009-2012 2010 Mayıs ayı içinde, gelinen nokta; Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetimi tarafından Sayın Başbakan’a arz edilmiş, Sayın Başbakan tarafından, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN Koordinatör olarak görevlendirilerek; 12 ayrı Ortak Çalışma Grubu ile 2 ay süren hazırlıklar sonrasında, 21 Haziran 2010’a kadar kısa dönemde acilen yapılacaklar ile 2010 yılı sonu kadar, orta dönemde yapılacak “Yapısal İyileştirmeler” belirlenmiştir. Üniversite Hastaneleri Birliği “Tıp Fakültelerinde Eğitimin Finansal Boyutu Raporu” Yapılan hazırlıklar, 23 Haziran 2010 tarihinde Sayın Bakanlara sunulmuş, kanun tasarısı hazırlıkları başlatılarak, TBMM’de kabul edilen 23 Temmuz 2010 tarih ve 6009 sayılı Yasa ile Üniversite Hastanelerinin borçlarına yönelik düzenleme yapılmıştır.

14 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR, 2009-2012 Eylül ve Ekim 2010 tarihlerinde, Maliye Bakanlığı’nın 6009 sayılı Yasa’nın uygulanmasına yönelik hazırlıkları tamamlayarak, Yasa kapsamına giren 28 Üniversite’nin borçlarına karşılık yapılacak kaynak aktarımının usul ve esaslarını oluşturmuş, 22 Üniversite Rektörlüğü Maliye Bakanlığı’na Protokol imzalamak kaydıyla kaynak talebinde bulunmuş, 4 taksit halinde 380.723.000 TL.’nın 22 Üniversite Hastanesine aktarımına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 11 Kasım 2010 tarih ve 27756 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

15 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR, 2009-2012 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6111 sayılı Yasa’nın Geçici 15.maddesi ile Üniversite Hastaneleri’nde “Öğretim Üyesi Farkı” alınmamasının karşılık; “Devlete ait üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner sermaye işletme birimlerinde 2011 yılında ortaya çıkabilecek nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; söz konusu işletmelerin 2010 yılında elde ettiği mesai dışı gelirlerine 2011 yılı için öngörülen deflatör oranının uygulanması suretiyle bulunacak tutar ile bu işletme birimlerinin 2010 yılında gerçekleşen toplam gelirlerinin yüzde onuna tekabül eden tutardan fazla olanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2011 yılı içinde her ayın en geç 15 ine kadar eşit taksitler halinde ödenmesi” hükme bağlanmıştır. Aylık taksitler halinde 2011 yılında toplam 487.000.000 TL. kaynak aktarımı

16 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR, 2009-2012 2010 Aralık, 2011 Ocak toplantıları sonucu “kabul edilmeyen Global Bütçe” Önerisi 28 Şubat 2011 tarihli Sağlık Bakanı ve bürokratları Toplantısı, Mart/Nisan 2011, Sağlık Bakanlığı bürokratları Toplantısı, 13 Eylül 2011 tarihli, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve SGK Başkanı ile bürokratları Toplantısı, Eylül/Ekim/Kasım 2011, SGK Başkanı ve GSS bürokratları Toplantıları Ekim 2011, internetten öğrenilen KHK Taslağı’ndaki “Üniversite Hastanelerinin Devri” maddesinin geri çekilmesi,

17 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR, 2013-2015 2011-2013, “Hoca Farkı” ve “Tam Gün” konulu Bakan ve SGK/GSS görüşmeleri; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN, Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI, Sağlık Bakanı Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK SGK Başkanı Sayın Yadigar GÖKALP İLHAN, 6486 Sayılı Yasa 3. madde; “Fiyat Tespit Komisyonu” Üniversite Hastaneleri temsili, 6486 Sayılı Yasa 4. madde; “Hoca Farkı”, 6486 Sayılı Yasa 7. madde; “Yabancı Öğrenciler” GSS kapsamı, 23 Ekim 2013/28800 sayılı Resmi Gazete; ”Tamamlayıcı” Sağlık Sigortası Yönetmeliği

18 SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLERLE YAPILAN ORTAK ÇALIŞMALAR, 2015-2016 Sayın YÖK Başkanı ve Başkan Vekili ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Toplantıları, Ortak Satınalmaya yönelik Sağlık Bakanlığı ile YÖK Başkanlığı arasında Protokol imzası, EKK Üyesi Sayın Bakan ve ilgili Müsteşarlar, Kurum Başkanı, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Toplantıları, Sayın Sağlık Bakanı ve Müsteşarı ile Müsteşar Yardımcılarının Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Toplantıları, Sayın Başbakan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapılan toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı’nın katılımı,

19 SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLERLE YAPILAN ORTAK ÇALIŞMALAR, 2015-2016 Sınırlı ve pilot “Global Bütçe” uygulaması, EKK hazırlık toplantılarına ilgili Sayın Müsteşarlar ile Yönetim Kurulu Başkanının Toplantıları, EKK’nın Üniversite Hastaneleri Gündemli Toplantısına Yönetim Kurulu düzeyinde katılım, Çalışma Grubu, Performans Yönetmeliği değişiklik çalışması, Üniversite Hastaneleri sorunlarına yönelik eylem planı oluşturulması,


"ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ TARİHÇE 2009-2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları