Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ; SÜREÇ, YAPILANLAR, YAPILAMAYANLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ; SÜREÇ, YAPILANLAR, YAPILAMAYANLAR"— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ; SÜREÇ, YAPILANLAR, YAPILAMAYANLAR
Yard. Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri 22 Kasım 2011 / İSTANBUL

2 AMAÇ Üniversite Sağlık Uygulama Araştırma Merkezlerinin (Üniversite Hastaneleri); sorunlarını değerlendirmek, nedenlerini ortaya koymak ve çözüm yolları üretmek, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, çağdaş sağlık hizmetiyle birlikte, eğitim ve araştırma faaliyetlerini etkinleştirmek ve ortak hareket etmeyi sağlamak.

3 KURULUŞ VE SÜREÇ PLATFORM; Nisan 2009, İstanbul
I.Toplantı; Nisan 2009, İstanbul Üniversitesi, İstanbul II.Toplantı; Mayıs 2009, Hacettepe Üniversitesi, Ankara III.Toplantı; Kasım 2009, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep IV.Toplantı; Ocak 2010, Ege Üniversitesi, İzmir DERNEK; Başvuru 2010 Şubat, Resmi Kuruluş 2010 Mart V.Toplantı; Nisan 2010, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun VI.Toplantı; Kasım 2010, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir VII.Toplantı; Ocak 2011, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli VIII.Toplantı; Mayıs 2011, Selçuk ve Konya Üniversiteleri, Konya IX.Toplantı; Haziran 2011, Atatürk Üniversitesi, Erzurum X.Toplantı; 22 Kasım 2011, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

4 YAPI VE YÖNETİM PLATFORM İCRA KURULU (Nisan 2009-Nisan 2010)
Yunus SÖYLET, İstanbul Üniversitesi Rektörü-YÖK Üyesi Uğur ERDENER, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Candeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Mehmet Yavuz COŞKUN, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Hüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü DERNEK GENEL KURULU (Nisan 2010) Nisan 2010, Samsun Eylül 2010, İstanbul DERNEK YÖNETİM KURULU (Nisan 2010) Başkan Yunus SÖYLET, İstanbul Üniversitesi Rektörü-YÖK Üyesi Başkan Yardımcısı Uğur ERDENER, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Genel Sekreter Haluk ÖZSARI, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayman Sadık KILIÇTURGAY, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eski Dekanı Üyeler Candeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Peyami CİNAZ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı İbrahim DEMİR, Akdeniz Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı

5 YAPI VE YÖNETİM ÇALIŞMA KURULLARI (Temmuz 2009)
GERİ ÖDEME ÇALIŞMA KURULU TIP EĞİTİMİ MALİYETİ ÇALIŞMA KURULU MEVZUAT ÇALIŞMA KURULU STRATEJİ ÇALIŞMA KURULU PERFORMANS ÇALIŞMA KURULU AFFİLİYASYON ÇALIŞMA KURULU SAĞLIK İNSANGÜCÜ PLANLAMASI ÇALIŞMA KURULU

6 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ MEVCUT DURUM CARİ GELİR-GİDER, 31. 12. 2010
ÜNİVERSİTE HASTANELERİ MEVCUT DURUM CARİ GELİR-GİDER, (Kaynak:Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, )

7 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ MEVCUT DURUM CARİ GELİR-GİDER, 31. 07. 2011
ÜNİVERSİTE HASTANELERİ MEVCUT DURUM CARİ GELİR-GİDER, (Kaynak:Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, )

8 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ MEVCUT DURUM CARİ GELİR-GİDER, 31. 07. 2011
ÜNİVERSİTE HASTANELERİ MEVCUT DURUM CARİ GELİR-GİDER, (Kaynak:Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, )

9 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ MEVCUT DURUM
DÖNER SERMAYE BÜTÇELERİ BORÇ-ALACAK DURUMU (Kaynak:Üniversite Hastaneleri Birliği Analizi, Eylül 2011) (Bin TL)

10 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR 2009 Temmuz’dan başlayarak; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN koordinatörlüğünde, Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ, Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK, Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer DİNÇER ile ilgili Müsteşarlar, Kurum Başkanı, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler ve Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu İcra/Yönetim Kurulu ve ilgili Çalışma Kurulu Üyelerinin katıldığı, 13 ayrı toplantı yapılmıştır.

11 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR Toplantılar sonrasında; Döner Sermaye Gelirlerinden alınan %5 olan Hazine kesintisinin 2010 yılında %3, 2011 yılında %1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

12 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR 2010 Mayıs ayı içinde, gelinen nokta; Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetimi tarafından Sayın Başbakan’a arz edilmiş, Sayın Başbakan tarafından, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN Koordinatör olarak görevlendirilerek; 12 ayrı Ortak Çalışma Grubu ile 2 ay süren hazırlıklar sonrasında, 21 Haziran 2010’a kadar kısa dönemde acilen yapılacaklar ile 2010 yılı sonu kadar, orta dönemde yapılacak “Yapısal İyileştirmeler” belirlenmiştir. Üniversite Hastaneleri Birliği “Tıp Fakültelerinde Eğitimin Finansal Boyutu Raporu” Yapılan hazırlıklar, 23 Haziran 2010 tarihinde Sayın Bakanlara sunulmuş, kanun tasarısı hazırlıkları başlatılarak, TBMM’de kabul edilen 23 Temmuz 2010 tarih ve 6009 sayılı Yasa ile Üniversite Hastanelerinin borçlarına yönelik düzenleme yapılmıştır.

13 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR Eylül ve Ekim 2010 tarihlerinde, Maliye Bakanlığı’nın 6009 sayılı Yasa’nın uygulanmasına yönelik hazırlıkları tamamlayarak, Yasa kapsamına giren 28 Üniversite’nin borçlarına karşılık yapılacak kaynak aktarımının usul ve esaslarını oluşturmuş, 22 Üniversite Rektörlüğü Maliye Bakanlığı’na Protokol imzalamak kaydıyla kaynak talebinde bulunmuş, 4 taksit halinde TL.’nın 22 Üniversite Hastanesine aktarımına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 11 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

14 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR 25 Şubat 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6111 sayılı Yasa’nın Geçici 15.maddesi ile Üniversite Hastaneleri’nde “Öğretim Üyesi Farkı” alınmamasının karşılık; “Devlete ait üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner sermaye işletme birimlerinde 2011 yılında ortaya çıkabilecek nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; söz konusu işletmelerin 2010 yılında elde ettiği mesai dışı gelirlerine 2011 yılı için öngörülen deflatör oranının uygulanması suretiyle bulunacak tutar ile bu işletme birimlerinin 2010 yılında gerçekleşen toplam gelirlerinin yüzde onuna tekabül eden tutardan fazla olanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2011 yılı içinde her ayın en geç 15 ine kadar eşit taksitler halinde ödenmesi” hükme bağlanmıştır. Aylık taksitler halinde 2011 yılında toplam TL. kaynak aktarımı

15 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ İLE SİYASİ VE BÜROKRATİK KARAR VERİCİLER ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA YAPILANLAR 2010 Aralık, 2011 Ocak toplantıları sonucu “kabul edilmeyen Global Bütçe” Önerisi 28 Şubat 2011 tarihli Sağlık Bakanı ve bürokratları Toplantısı, Mart/Nisan 2011, Sağlık Bakanlığı bürokratları Toplantısı, 13 Eylül 2011 tarihli, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve SGK Başkanı ile bürokratları Toplantısı, Eylül/Ekim/Kasım 2011, SGK Başkanı ve GSS bürokratları Toplantıları Ekim 2011, internetten öğrenilen KHK Taslağı’ndaki “Üniversite Hastanelerinin Devri” maddesinin geri çekilmesi,

16 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ GLOBAL BÜTÇE ÖNERİSİ-TEMMUZ 2009
Üniversite Hastanelerinin “Global Bütçe” uygulaması ile ortaya çıkacak sakınca ve sorunlar ile hizmetlerini sürdürebilmenin asgari gerekleri konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu ile her türlü paylaşıma hazır olunduğu, “Global Bütçe” dağıtımının, Üniversitelerin önerileri dikkate alınarak SGK tarafından yapılmasının daha doğru olacağı, Cironun dağıtım kriterlerinden biri olabileceği, ama temel kriter alınmasının doğru olmadığı, “Global Bütçe” uygulamasının Üniversite Hastaneleri açısından “olmazsa olmazları” olarak; Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin kapsam ve farklılığı nedeniyle SUT fiyatları ile verilemeyeceği, mutlaka her Üniversite Hastanesinin kendi belirleyeceği farklı fiyatlarla verilmesi, 2010 bütçesi için, SUT fiyatlarında (Üniversite Hastaneleri için) yapılacak revizyon için tam gün yasasının muhtemel ek kaynak ihtiyacı olarak hesaplanan yaklaşık 500 milyon TL’nin merkezi bütçeden tahsisi, 4-b kapsamında Üniversite Hastanelerinde çalıştırılanların 4-a kapsamına alınması, Hazine’ye % 5 olarak yapılan kesintinin Üniversite Hastanelerinde de % 1’e düşürülmesi, Tıbbi malzeme ve ilaç alımları konusundaki üniversiteler arasındaki farklı 2008 gerçekleşmelerinin Medulla bilgileri doğrultusunda “Global Bütçe” planlamasında dikkate alınması, ve ayrıca 2010 yılından başlayarak Üniversiteler için bu konuda merkezi ihale yoluna gidilmesi, DRG uygulamasına pilot olarak mutlaka ve ivedilikle başlanması, Sadece bütçe tahsisi yerine, sunulan hizmetin kalitesini de dikkate almak üzere, gerekirse birlikte belirlenecek, hizmet sonuçlarını gösterir kalite göstergelerini ve bağımsız denetim mekanizmalarının oluşturulması ve izlenmesi, Yerinde provizyon uygulamasında pilot uygulamaya mutlaka başlanması, konularının vurgulanması yerinde görülmektedir..

17 Konu: Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği
Sayı : 2 Konu: Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği “Global Bütçe” Görüş ve Önerileri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’ NA (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü) Üniversite Hastanelerinin sorunlarını değerlendirmek ve çözüm yolları üretmek, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, çağdaş sağlık hizmetiyle birlikte eğitim ve araştırma faaliyetlerini etkinleştirilmek ve ortak hareket etmeyi sağlamak amacı ile kurulan Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği; bir yandan tüm üye ve katılımcılarıyla genel değerlendirme toplantıları yaparak sorun ve çözüm önerileri oluşturmakta, diğer yandan da oluşan bu çözüm önerilerini siyasi ve bürokratik karar vericilerle paylaşmaktadır. 2009 yılı Nisan ayından bu yana yaşanan süreçte; İstanbul, Hacettepe, Gaziantep, Ege ve Ondokuz Mayıs, Anadolu Üniversitelerinde 6 ayrı toplantı yapılmış olup, Ocak 2011 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen VII. Toplantı ile Üniversite Hastaneleri'nde uygulanması planlanan "Global Bütçe" konusu da değerlendirilmiştir.

18 Üniversite Hastaneleri Birliği tarafından tüm bu süreçte ifade edilen ve bildirilen görüşlere ek olarak, özellikle son dönemde "Global Bütçe" ile ilgili olarak 7 Ocak 2011 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı davetiyle yapılan toplantı sonrasında gönderilen görüşler ve 14 Ocak 2011 tarihli Protokol örneği ve ekli dosyalarda bildirilen Üniversitelere ilişkin 2011 yılı ayaktan tedavi aylık ve yıllık harcama limitlerine ilişkin görüşler, 19 Ocak 2011 tarihinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'ne iletilmişti. Yapılan bu değerlendirmeler sonrasında, "Global Bütçe" konusunda, aşağıda sıralanan tespit ve önerilerin bir kez daha iletilmesinin, sadece Üniversite Hastaneleri'nde sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin değil, asıl olarak ülkemiz sağlık hizmetlerinin geleceği açısından olumsuz etkilerinin ortaya çıkmadan bildirilmesi açısından gerekli ve hayati olduğu düşünülmektedir. Üniversite Hastaneleri'nde "Global Bütçe" uygulamasına yönelik tüm bu görüşlerin esası; Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek iletilen, Üniversite Hastaneleri ayakta tedavi aylık ve yıllık öngörülen bedellerinin, Üniversite Hastanelerinin kendi belirlediği bedellerle anlamlı farklılıklar göstermesi ile uygulama modeline dayanmaktadır. Belirlenen bu bedellerdeki anlamlı farklılıklar, bir yandan Üniversite Hastanelerinin sunmakta olduğu özellikli sağlık hizmetlerinin sürdürülemezliğine, öte yandan da gelir gider dengesi bozularak tekrar borçlanmalarına yol açabilecek olup, 2011 yılının belirli bir döneminde Üniversite Hastaneleri için, ek bütçe zorunluluğunu gerektirebilecektir.

19 Bu kapsamda, aşağıda sıralanan hususların vurgulanmasında yarar görülmektedir;
2010 yılı için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kısmi götürü bedel (global bütçe) sözleşmesi kapsamına alınması öngörülen 39 Üniversite Hastanesi'nin verilerine göre 12 aylık gerçekleşmesi yaklaşık TL.'dır (Medulla verileri + Manuel Faturalar toplamı olarak). tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yapılan toplantıda, sunulan verilere göre, 2011 yılı harcamaları toplamı; Üniversite Hastaneleri 2010 yılı gerçekleşmeleri üzerinden % 4,49 oranında artışla TL olacağı ifade edilmiştir. 31 Ağustos 2009 tarihinde, Hazine Müsteşarlığında yapılan Sayın Bakanlar ve Sayın Rektörler Toplantısı'nda; 2010 yılı için Üniversite Hastaneleri harcamasının TL olarak öngörüldüğü ve ayrıca 2011 yılında Tam Gün Yasası'nın getirebileceği TL ek yükün de karşılanacağı taahhüt edilmiştir. Sayın Başbakan'ın talimatıyla, 2010 yılı Haziran ayı içinde yapılan toplantılarında, 2010 yılında Üniversite Hastaneleri'nde üretilen gelirle giderin karşılanamayacağı, henüz "Global Bütçe" konusu ve öngörülen rakamlar belli olmadan bile, analiz edilen verilerle görülmüştür. Bu kapsamda, 6009 sayılı Yasa'nın Geçici 9. maddesi ile belirlenen kriterlere göre mali durumu bozuk olarak başvuran 22 Üniversite Hastanesi için 381 milyon TL ödeme yapılmış olmasına rağmen, önerilen "Global Bütçe" kaynakları ile Şubat 2011'de uygulanacak performans yönetmeliği gereklerinin yerine getirilemeyeceği ve çalışanlara ek ödeme yapılamayacağı anlaşılmaktadır.

20 Tüm bunlar dikkate alındığında; Üniversite Hastaneleri için 2011 yılında olması gereken bütçe TL.'dır. Oysa, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Üniversite Hastaneleri için öngörülen "Global Bütçe" sisteminde; ihtiyat akçesi dâhil TL verilmiş olup, bir önceki maddede belirtilen bütçe ile arasında TL fark oluşmaktadır. Ayrıca, Üniversite Hastaneleri için önerilen Protokol'de; yatarak tedavilere belirlenen 1.09 çarpanı, her bir Üniversite Hastanesi için mevcut ayaktan hasta bakımına ilişkin fatura bedellerinden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmesi önerilen miktarların kaybını da karşılamamaktadır. Üniversite Hastanelerinin yaptığı hesaplamalara göre; bu çarpan 1.09 değil, daha önceden de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından taahhüt edildiği gibi en az 1.13 olması gerekmektedir. Üniversite Hastaneleri'nin "Global Bütçe" ile ilgili sıralanan bu görüşleri ve önerileri doğrultusunda konunun yeniden değerlendirilmesi ile Ek'te sunulan taslak Protokol'de yer alan değişiklik önerilerinin dikkate alınması hususunda bilgilerinizi arz ederim. Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı EK: Global Bütçe Taslak Protokolü

21 Sayın Ali BABACAN, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı,
DAĞITIM Gereği için; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na(Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü) Bilgi için; Sayın Ali BABACAN, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Sayın Cevdet YILMAZ, Devlet Bakanı, Sayın Mehmet ŞİMŞEK, Maliye Bakanı, Sayın Recep AKDAĞ, Sağlık Bakanı, Sayın Ömer DİNÇER, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sayın Kemal MADENOĞLU, DPT Müsteşarı, Sayın İbrahim ÇANAKÇI, Hazine Müsteşarı, Sayın Naci AĞBAL, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Sayın Nihat TOSUN, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sayın Birol AYDEMİR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı,

22 Konu: Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği
 Sayı : Konu: Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği “Global Bütçe” Görüş ve Önerileri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’ NA (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü) İlgi: tarih ve 2 sayılı yazımız Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2011 yılında Üniversite Hastanelerinde uygulanması planlanan götürü bedel sözleşmesi; Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği üyeleri, çalışma kurulları ve Yönetim Kurulu tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. 2010 yılı Aralık ayında da gündeme gelmiş olan uygulama önerisine ilişkin ilgi yazımızda detaylı görüşlerimiz sunulmuş olup, yeni önerilen sözleşmede bu hususların büyük bir bölümün dikkate alınmadığı görülmektedir. Gerek dünya uygulamaları, gerekse konunun akademik doğruları açısından bakıldığında; önerilen modelin “Global Bütçe” adıyla bilinen geri ödeme yöntemi ile ciddi farklılıkları olduğunun bilinmesinde yarar vardır. Önerilen modelde esas olarak, tamamen hizmet tabanlı götürü bedel yaklaşımı esas alınmış olup, ne yazık ki kamu sağlık hizmeti sunucularının tedavi maliyetlerini dikkate alan maliyet tabanlı götürü bedel yaklaşımı göz ardı edilmiştir.

23 Ayrıca 18 Şubat 2011'de Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik kapsamında Üniversite Hastanelerinde uygulanmasına başlanan performans sistemi gereklerinin amaçlanan düzeyde yerine getirilmesine de engel olacağı görülmektedir. Bu bağlamda; genelde ülke sağlık sorunlarının çözümünde Üniversite Hastanelerinin rol ve sorumluluğu, özelde de Üniversite Hastanelerinin sürdürülebilir finansman yapısı açısından, önerilen götürü bedel sözleşmesinin aşağıda belirtilen ana başlıkları içermesi halinde uygulanabilir olacağı düşünülmektedir; Götürü Bedel Sözleşmesi, sadece ayaktan tedavi rakamları taahhüdü ile değil, ayaktan ve yatarak tedavi toplamı olmak üzere her bir üniversite için ayrı ayrı yapılmalı ve bu kapsamda her bir Üniversite’nin tavan rakamı mizanında gözüken 2010 yılı toplam gelir ve gider rakamının arasında farka bakılarak, eğer fark negatif ise farkın yarısı kadar tutar toplam gelirine ilave edilerek tavan rakam belirlenmelidir, “Global Bütçe” modelinin en temel koşulu olan ara ödemelerde faturalardan kesinti yapılmaması konusu mutlaka dikkate alınmalı, ilgili Üniversite ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından birlikte belirlenecek yıllık tavana ulaşıldığında gelinen nokta; sadece harcama toplamı açısından değil, aynı zamanda hem hizmet sunumunun hem de geri ödeme mantığının sürdürülebilirliği açısından taraflarla, üçer aylık dönemler ve yıllık olarak birlikte değerlendirilmelidir, Üniversite Hastanelerinin 2011 yılı ayaktan ve yatarak fatura gerçekleşmelerinde 1,30 çarpanı uygulanmalıdır.

24 2009 yılı Temmuz ayından bu yana süren, Üniversite Hastaneleri Birliği ve ilgili Bakanlıklar ortak çalışması ile birlikte oluşturulan çözüm önerilerinde gündeme gelen hususlar da dikkate alındığında, birlikte çalışma yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda; hem “Global Bütçe” hem de 2010 yılından kalan ve henüz incelenmeyen dolayısıyla da ödenmeyen dönem faturaları için uygulanabilir çözümler üretmek kolaylaşacaktır. Bu bağlamda, aşağıda sıralanan hususlarda Üniversite Hastaneleri Birliği’nin görüşlerinin tekrarında da yarar görülmektedir; Geçmişte birlikte yapılan bu çalışmalarda; Hazine payının yüzde 5’den yüzde 1’e düşürülmesi, 2010 yılında yasalaşan 6009 ve 2011 yılında yasalaşan 6111 sayılı Yasalarla Üniversite Hastanelerine sağlanan ek kaynaklar memnuniyet vericidir. Ancak, özel bütçeden karşılanabilecek eğitim ve araştırma ödenekleri ile personel istihdamına ait çözümler (4b’den çalışmakta olanların 4a kapsamına alınması) gibi yapısal iyileştirmeler olarak önerilen hususlarda henüz bir sonuç alınamamıştır. 6111 sayılı Yasa ile Üniversite Hastanelerine 1 Şubat 2011’den itibaren yıllık olarak tahsis edilen kaynağın SGK Global Bütçesi içinde değerlendirilmesinin, Yasa’da tanımlanan ve hedeflenen amaca uymayan bir yaklaşım olduğunun bilinmesinde yarar vardır. 5018 ve 2547 sayılı Yasaların gerektirdiği kamu kaynaklarının ekonomik, verimli ve tasarruflu kullanımına yönelik hükümlerinin Üniversite Rektörlerine getirdiği sorumluluklar da dikkate alınarak, yukarıda sıralanan konuların tekrar değerlendirilmesi hususunu arz ederiz. Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

25  DAĞITIM Gereği için; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na(Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü) Bilgi için; Sayın Ali BABACAN, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Sayın Cevdet YILMAZ, Devlet Bakanı, Sayın Mehmet ŞİMŞEK, Maliye Bakanı, Sayın Recep AKDAĞ, Sağlık Bakanı, Sayın Ömer DİNÇER, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sayın Kemal MADENOĞLU, DPT Müsteşarı, Sayın İbrahim Halil ÇANAKÇI, Hazine Müsteşarı, Sayın Naci AĞBAL, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Sayın Nihat TOSUN, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sayın Birol AYDEMİR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı,

26

27

28 YAPILAMAYANLAR… 26 Ağustos 2011 tarih ve 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname “TAM GÜN” Üniversite’de eğitim/araştırma/hizmetin ayrılamaz bütünlüğünün ortadan kalkması, Öğretim Üyesi Kaybı + Hizmet ve Gelir Azalması,

29 YAPILAMAYANLAR… Gelirin gideri karşılamaması;
Artan hizmet üretimi ve maliyetlerine karşın azalan hizmet bedelleri, döneminde; doğalgaz % 42, su % 44, asgari ücrette ise % 56 artışa rağmen, yaklaşık 6 yıldır artmayan SUT fiyatları, Hatta SUT işlem kalemlerinin üçte birini aşan kısmında ve de bazı işlemlerde % 70’i bulan fiyat düşürülmesi, Özel bütçede aşırı kısıntı, Borç nedeni ile satın alma maliyetlerinin yükselmesi, Üniversite Hastanelerinin verdiği özellikli sağlık hizmetleri ile uyumsuz SUT işlem fiyatları,

30 YAPILAMAYANLAR… Üniversite Hastaneleri’nde Merkezi Stratejik Planlama olmayışı; Yapısal olarak kaynak kullanımı, yönetim ve işletme sorunları ile Gelir, gider, stok, personel yönetimi ve model hataları, Henüz “Birlik” olamama, Tek gelir kaynağının hizmet sunumu olması; Üniversitelerin ana görevi olan eğitim ve araştırmaya ayrı kaynak tahsisinin bulunmaması , Kaynak çeşitliliği kısıtlılığı (Sağlık turizmi, özel sağlık sigortalılara hizmet, özel koşullarda “fiyat farkı”),

31 YAPILAMAYANLAR… Geri ödeme sorunları;
Ödeme süresine yönelik taahütlerin yerine gelmesine rağmen, halen fatura kesintileri ve gecikmeler, Giderek artan satınalma bedelleri, Kamu hastanelerine farklı yaklaşımlar; Başta insangücü (4b) olmak üzere, gelir-gider kalemlerine yatırım/işletme maliyeti yükü,

32 YAPILAMAYANLAR… hizmet sundukça zarar eden ve borçlanan,
SONUÇ : hizmet sundukça zarar eden ve borçlanan, basit ve kısa süren işlemlere ağırlık vermeye yönelmek zorunda bırakılan, bir işletme olarak yönetilemez hale gelen VE NE YAZIK Kİ BU DURUMU DEVAM EDEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİ…

33 SONUÇ OLARAK; “ÜNİVERSİTE HASTANELERİ”NİN SGK’DAN BEKLENTİLERİ
SORUNLARA ÇÖZÜM BULMADA, “ORTAK AKIL” İLE BİRLİKTE HAREKET, TEK GELİR KAYNAĞI SGK OLMAYAN, BAŞKA GELİR KAYNAKLARININ DA KULLANIMI, SGK FİYATLARINDAN ÜST SINIRI BELİRLENMİŞ “ÖZEL KOŞULLARDA FARK ALMA”, RASYONEL /OBJEKTİF GERİ ÖDEME MEKANİZMASI KURULMASI, FİYAT OLUŞTURMA VE FATURA DENETİMİNDE TEMSİLİYET,

34 Saygılarımızla...


"ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ; SÜREÇ, YAPILANLAR, YAPILAMAYANLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları