Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

K O N G R E L E R D Ö N E M İ Dersin adı :İnkılap Tarihi HAZIRLAYAN Mert ULUS Sınıfı :8/B No:8.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "K O N G R E L E R D Ö N E M İ Dersin adı :İnkılap Tarihi HAZIRLAYAN Mert ULUS Sınıfı :8/B No:8."— Sunum transkripti:

1 K O N G R E L E R D Ö N E M İ Dersin adı :İnkılap Tarihi HAZIRLAYAN Mert ULUS Sınıfı :8/B No:8

2 HAVZA GENELGESİ (28 Mayıs 1919) Mustafa Kemal’in yayınladığı bu genelgenin amacı; ‘’Türk ulusunu tehlikelere (işgallere) karşı uyarmak ve kitlesel olarak harekete geçirip,tepki göstermesini sağlamaktır.’’ Bu genelge ile Mustafa Kemal Türk halkından işgallere karşı;  Protesto mitingleri ve gösteriler yapılmasını,  İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti’ne işgalleri kınayan protesto telgrafları çekilmesini,  Azınlıklara karşı taşkınlıklar yapılmamasını (yeni işgallere karşı ortam hazırlamamak için),  Komuta görevlerini ve silahlarının hiçbir şekilde terk ve teslim edilmemesini ve yurdun her tarafında direnme cemiyetlerinin kurulmasını istemiştir.

3 AMASYA GENELGESİ (22 Haziran 1919)  Mustafa Kemal’in bu genelgeyi diğer komutanlara da onaylatarak yayımlanmasındaki amacı, milli mücadeleyi bireysellikten kurtarmak, genelgenin geçerliliğinin devam etmesini sağlamak ve genelgenin halk üzerindeki etkisini arttırmaktır.  Genelgenin yayınlanma amacı ; Milli Cemiyetleri tek bir çatı altında birleştirmek için, yurdun her bakımdan güvenli bir yeri olan Sivas’ta ulusal bir kongre toplanmasını sağlamaktır.

4 Genelgenin İçeriği:  Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.  İstanbul Hükümeti ve padişah yüklendikleri sorumlulukların gereğini yerine getirememektedir.  Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.  Milletin haklılığını tüm dünyaya duyurabilmek için her türlü baskı ve denetimden uzak, milli bir kurul tez elden kurulmalıdır.  Milletin kararını verebilmesi için Anadolu’nun en güvenli yeri olan Sivas’ta, her türlü etki ve denetimden uzak ulusal ulusal bir kongrenin toplanması gerekmektedir.  Bu kongreye her ilden, milletin güvenini kazanmış 3 delege katılacaktır.  Kongrede halkın istekleri doğrultusunda kararlar alınabilmesi için, delegelerin seçimlerini belediyeler ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri yapmalıdır.

5  10 Temmuz’da Doğu illeri adına Erzurum’da toplanacak olan kongreye katılacak delegeler, dağılmadan Sivas’a gelecek ve ulusal kongreye de katılacaklardır.  Ordular dağıtılmayacak, askeri ve sivil yöneticiler görevlerini terk ve teslim etmeyeceklerdir.

6 ERZURUM KONGRESİ (23Temmuz-7 Ağustos 1919) Doğu Anadolu’da Ermeni, Doğu Karadeniz’de Rum devletlerinin kuruluşunu ve azınlık örgütlerinin katliamlarını önlemek için toplanmıştır.

7 Kongrede Alınan Kararlar:  Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.  İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremezse, geçici bir hükümet kurulacaktır.Bu hükümeti milli kongre seçecektir.  Manda ve himaye kabul edilemez.Sömürge amacı olmaması koşulu ile dış yardım alınabilir.  Hıristiyan unsurlara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi zedeleyici ayrıcalıklar verilemez.  Ulusal kuvvetleri etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.  Toplanacak ulusal güçler, saltanat ve hilafeti de kurtaracaktır.  Mebuslar Meclisi derhal toplanmalıdır.  Doğu illerini temsil edecek 9 kişilik bir Temsil Heyeti oluşturulacaktır.

8 BALIKESİR KONGRESİ(26-30Temmuz 1919) ALAŞEHİR KONGRESİ(16-25Ağustos 1919) Bölgesel nitelikli bir kongredir. Ege Bölgesi’ni Yunan işgallerine karşı korumak amacıyla toplanmışlardır. Kuvayi Milliye resmileştirilirken, Batı Cephesi’nin kuruluşu da sağlanmıştır. Ayrıca İstanbul’a bağlı kalınacağı duyurulmuştur.


"K O N G R E L E R D Ö N E M İ Dersin adı :İnkılap Tarihi HAZIRLAYAN Mert ULUS Sınıfı :8/B No:8." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları