Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi GENELGELER/BİLDİRİLER/TAMİMLER 1  Havza Genelgesi(28 Mayıs1919):  Kararları:  Başta İzmir’in işgali.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi GENELGELER/BİLDİRİLER/TAMİMLER 1  Havza Genelgesi(28 Mayıs1919):  Kararları:  Başta İzmir’in işgali."— Sunum transkripti:

1 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi GENELGELER/BİLDİRİLER/TAMİMLER 1  Havza Genelgesi(28 Mayıs1919):  Kararları:  Başta İzmir’in işgali olmak üzere işgaller protesto edilmelidir.  İst. Hükümeti ve İtilaf dev.ne tepki telgrafları çekilmelidir.  Silah ve cephane dağıtılmamalıdır.  Azınlıklara baskı uygulanmamalıdır. *Havza Mitingi(30 Mayıs) ve M. Kemal’in geri çağrılması

2 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Amasya Genelgesi(21- 22 Haziran 1919) 2  Genelgeyi 3’ü resmi görevli (M. Kemal, A. Fuat, R. Bele) 4 komutan imzalamış(Rauf Bey), ordu müfettişi (Cemal Paşa) ve kolordu komutanının da(K. Karabekir) da onayı alınmıştır. *kararlar toplamı ya da komutanlar arası kutsal ittifak olarak adlandırılabilir.  İmzalan metin 6 kararlar toplamı ya da komutanlar arası kutsal ittifak olarak adlandırılabilir.  İmzalan metin 6 maddeden oluşmasına rağmen genelgede 3 maddeye yer verilmemişti.  Milli Mücadelenin ihtilal bildirgesidir.

3 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi  Bu genelgede Milli Mücadelenin *gerekçesi *amacı *yöntemi vurgulanmıştır.  Tepkiler: *Sivas valisi Ali Kemal’in çalışmaları *İngilizlerin(Genarel Milne) çalışmaları *Padişah Vahdettin’in “hava değişimi” önerisi *M. Kemal’in görevden alınması(8- 9 temmuz) *M. Kemal’in askerlikten istifa etmesi ve “sine-i millete” dönüşü  M. Kemal ve R. Orbay’ın tutuklanma girişimleri

4 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi KONGRELER DÖNEMİ  30 Ekim 1918- 23 Nisan 1920 arası “Kongreler Dönemi” olarak adlandırılır(toplam 30 kongre, yaklaşık 1500 delege katılımı söz konusu).  Kongreler, Yerel(YK), Bölgesel(BK) ve Ulusal(UK) olarak toplanmıştır. *Sivas Kongresi’nden önce 15 YK toplandı(Kars, Ardahan, Trabzon, İzmir, Nazilli…) *Sivas, “UK” olarak toplandı. *Sivas Kongresi’nden sonra 11 “YK” daha toplandı( II. Nazilli, Edirne, Lüleburgaz…) *TBMM açıldıktan sonra 4 kongre toplandı(Edirne, Afyon, Pozantı).

5 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi  Kongreler, 4 ana bölümde toplanabilir: A-Doğu Kongreleri(Kars, Ardahan, Batum/ilk 6 kongre) B-Trakya Kongreleri(Batı Trakya’daki hükümetleşme çabaları ve DoğuTrkaya/ Edirne…) C-Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Kongreleri(Trabzon ve 6 doğu ili…) D-Batı Anadolu Kongreleri(İzmir, Balıkesir, Afyon…) YK Kararları: a-Savunma b-Maliye(Hasılatı Milliye) c-Dış ilişkiler(yabancı ülkelere temsilci gönderme)

6 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Erzurum Kongresi(23 Temmuz- 7 Ağ. 1919)  Vilayet-i Şarkiye MHC öncülüğünde 6 Doğu ili ve Trabzon delegelerinin katılımıyla toplandı.  M. Kemal ve R. Orbay, Hasankale ve Tortum delegesi seçildi.  Katılan delege sayısı: 56, 68, 70…  Kararları 10 maddede toplanmıştı: * Ulusal sınırlar, *manda ve himayenin reddi, *Kuvay-ı Milliye’nin etkin, ulusun iradesinin egemen kılınması, *Temsilciler Kurulu’nun oluşturulması, * Meb. Mec.nin toplanması, Şark-i Anad. MHC.nin toplanması….

7 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Sivas Kongresi(4- 11 Eylül 1919) *İst. Hük.nin engelleme çabaları *Ali Galip Olayı *Anadolu’ya “Tahkik/İnceleme” heyetlerinin gönderilmesi *Fransız Komutan Brunot’nun çalışmaları  “Kurtuluş”u başarmada; yerellikten bölgeselliğe, bölgesellikten ulusallığa doğru bir yükseliş söz konusudur.  Sivas Kongresi, ulusallaşmanın asıl dayanağıdır.  Kongreye katılan delege sayısı 31/38.

8 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Kongrede; *başkanlık sorunu * yemin sorunu *manda sorunu ciddi tartışmalara yol açmıştır. Kongrede, Erzurum’da alınan kararlar genişletilerek kabul edildi. Temsil Heyeti(TH) üye sayısı artırıldı(16 üye). TH yaklaşık 500 kararı oy çokluğu ile aldı. Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması gerekliliği dile getirildi. Anadolu’daki cemiyetler Anadolu-Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti(ARMHC) adı altında birleştirildi. TH, A. Fuat Paşa’yı Batı Anadolu Umum Kuvay-ı Milliye Komutanlığına atadı.(TH’nin Yürütme gücü, Hükümet göstergesi)

9 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi  İst. Hük.nin, TH. nin paddişah Vahdettin’le görüşmesini engellemesi  TH.nin İst.la haberleşmeyi kesmesi  Ank., Konya, Kastamonu ve Trabzon valilerin TH tarafından görevden alınmaları  D. Ferit hük.nin istifa etmek zorunda kalması(30 Eylül 1919) ve A. Rıza Paşa’nın yeniden sadrazamlığa getirilmesi  TH.nin İst.a karşı ilk önemli başarısı  İst. Hükümeti’nin Anad. da otoriteyi yeniden kurma girişimleri(Konya Bozkır, Sivas Şeyh Recep ayk)


"Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi GENELGELER/BİLDİRİLER/TAMİMLER 1  Havza Genelgesi(28 Mayıs1919):  Kararları:  Başta İzmir’in işgali." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları