Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİT 101 10. Ders çalışma soruları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİT 101 10. Ders çalışma soruları."— Sunum transkripti:

1 AİT 101 10. Ders çalışma soruları

2 Sivas Kongresi sonrasında seçilen Temsil Heyetinin Erzurum Kongresi sonrasında seçilen Temsil Heyetinden farkı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Başkomutanlığını Kazım Karabekir'in yapması B. Meclis-i Mebusan üyelerinden oluşturulması C. Ülke çıkarları için çalışması D. Halkın sevdiği kişilerden seçilmesi E. Tüm yurdu temsil etmesi e

3 Sivas Kongresi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İstanbul Hükümeti'nce engellenmek istenmiştir. B) Toplanan ilk kongredir. C) Milli bir kurulun oluşturulması sağlanmıştır. D) İstanbul Hükümeti'nde önemli bir değişikliğe neden olmuştur. E) Mandater sistem tamamen reddedilmiştir. b

4 Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki çalışmalardan hangisini "9
Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki çalışmalardan hangisini "9. Ordu Müfettişi" sıfatıyla yapmıştır? A) Amasya Genelgesi'ni yayınlanmasını       B) Erzurum Kongresi'ni C) SivasKongresi'ni             D) İlk TBMM'nin toplanmasını E) Amasya Görüşmeleri'ni a

5 Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin toplanma amacını daha iyi açıklar?
A) Dünya İslam birliğini sağlamak B) Doğudaki Ermeni faaliyetlerine engel olmak C) Türk halkına manda sistemini benim­setmek D) Tüm ulusal kuruluşları bir çatı altında toplamak E) Milli Mücadelenin metodunu belirlemek b

6 Mustafa Kemal Paşa'nın askeri ve resmi görevinden ayrılması hangi iki olay arasın­da gerçekleşmiştir? A) Havza Genelgesi - Sivas Kongresi B) Amasya Genelgesi - Erzurum Kongresi C) Amasya Görüşmeleri - Alaşehir Kong­resi D) Sivas Kongresi - TBMM'nin Açılması E) Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açıl­ması - Amasya Görüşmeleri b

7 Sivas Kongresinde milli cemiyetlerin birleştirilmesiyle öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? A) Düzenli orduyu kurmak B) Kuvay-ı Milliye'yi güçlendirmek C) Milli Mücadele'yi tek elden yönetmek D) Mebusan Meclisi'ni açmak E) işgallere rahatça karşı koyabilmek c

8 Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nın yöntemini ortaya koymaktadır? A) Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır B) Sivas’ta bir millî kongre toplanacaktır C) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır D) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir E) İstanbul Hükûmeti görevini yerine getirememektedir c


"AİT 101 10. Ders çalışma soruları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları