Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Süreç Grupları ve Kapsam Yönetimi Proje Yönetimi 1/32Proje Yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Süreç Grupları ve Kapsam Yönetimi Proje Yönetimi 1/32Proje Yönetimi."— Sunum transkripti:

1 Süreç Grupları ve Kapsam Yönetimi Proje Yönetimi 1/32Proje Yönetimi

2 İçerik : Süreç Grupları, Bilgi Alanları, Proje Başlangıcı,Planlama,Uygulama,Kontrol,Kapama, Proje Kapsam Yönetimi ve Doküman, Örnek Proje Kartı, WBS,Örnekler, 2Proje Yönetimi

3 Proje Yönetimi Nedir? Proje taraflarının, projeden kaynaklanan ihtiyaçlarını karşılamak için bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje aktivitelerine uygulanmasıdır. (PMI*, Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 2000, p. 6) 3Proje Yönetimi Hatırlatma

4 Proje Yönetimi Süreç Grupları Proje Yönetimi birbiri ile ilişkili süreçler bütünü olarak düşünülebilir. –Başlangıç süreçleri –Planlama Süreçleri –Uygulama Süreçleri –Kontrol Süreçleri –Kapama Süreçleri Başlama Süreçleri Başlama Süreçleri Planlama Süreçleri Planlama Süreçleri Kontrol Süreçleri Kontrol Süreçleri Kapama Süreçleri Kapama Süreçleri Uygulama Süreçleri Uygulama Süreçleri 4Proje Yönetimi

5 Proje Kapsam Yönetimi Nedir? Kapsam projede yaratılacak tüm ürünlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm işleri ve süreçleri ifade eder. Yapılacak ve yapılmayacak olanları tanımlar.. Teslimatlar projenin parçası olan ürünlerdir. (Donanım yada yazılım, planlama dokümanları, toplantı notları vb.) 5Proje Yönetimi

6 Proje Kapsam Yönetimi Süreçleri Başlama Kapsam Planlama Kapsam Tanımlama(WBS) Kapsam Onaylama Kapsam Değişim Kontrolü 6Proje Yönetimi

7 Süreç grupları ve Bilgi alanları arasındaki İlişkiler (PMBOK®) PROSES GRUPLARI/BİLGİ ALANLARI BAŞLAMAPLANLAMAUYGULAMAKONTROLKAPAMA 1.Proje Entegrasyon Yönetimi 1.1 Proje Planı geliştirme1.2 Proje Planını Uygulama1.3 Entegre Değişim Kontrolü 2.Proje Kapsam Yönetimi2.1Başlama (Gereksinimlerin Toplanması.) 2.2 Kapsam Tanımlama 2.3 Kapsam Planlama (WBS) 2.4 Kapsam Doğrulama 2.5 Kapsam değ. Kontrol 3.Proje Zaman Yönetimi 3.1 Aktivite Tanımlama 3.2 Aktiviteleri Sıralama 3.3 Aktivite Sürelerini Belirleme 3.4 Çizelge Geliştirme 3.5 Çizelge Kontrol 4.Proje Maliyet Yönetimi 4.1 Kaynak Planlama 4.2 Maliyet Belirleme 4.3 Maliyeti Bütçeleme 4.4 Maliyet Kontrol 5.Proje Kalite Yönetimi 5.1 Kalite Planlama5.2 Kalite Teminatları5.3 Kalite Kontrol 6.Proje İnsan Kaynakları Yönetimi 6.1 Organizasyonel Plan 6.2 Personel Edinme 6.3 Grup Geliştirme 7.Proje İletişim Yönetimi 7.1 İletişim Planlama7.2 Bilgi Dağıtımı7.3 Performans Raporlama7.4 İdari Kapama 8.Proje Risk Yönetimi 8.1 Risk Yönetimi Planlama 8.2 Risk Tanımlama 8.3 Nitel Risk Analizi 8.4 Nicel Risk Analizi 8.5 Risklere Karşı Planlama 8.6 Risk Görüntüleme ve Kontrol 9.Proje Tedarik Yönetimi 9.1 Tedarik Planlama 9.2 Tedarikçi Planlama 9.3 Tedarik Etme 9.4 Kaynak seçimi 9.5 İletişim Sorumlusu 9.6 Tedarik Kapama 7 Proje Yönetimi

8

9 Başlama Süreçleri Başlama Süreçleri Planlama Süreçleri Planlama Süreçleri Kontrol Süreçleri Kontrol Süreçleri Kapama Süreçleri Kapama Süreçleri Uygulama Süreçleri Uygulama Süreçleri Proje Başlangıcı Projeye başlamak yeni bir projeye karar verme yada başlama aşamasıdır. Çıktıları: 1.Proje Yöneticisinin atanması 2.Paydaşların tanımlanması 3.İş planının tamamlanması 4.Proje tanımını tamamlamak ve onaylatmak 9Proje Yönetimi

10 Gereksinimlerin Toplanması :Veri Akış Şeması Gereksinimlerin Toplanması Kapsamın Doğrulanması Proje Başlangıç Belgesinin Geliştirilmesi Payda ş lar ı n Belirlenmesi Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi Tedariklerin Planlanması -Proje Başlangıç Belgesi -Gereksinim dökümantasyonu İAY ‘ nin Oluşturulması Kapsamın Kontrolü Kapsamın Tanımlanması -Gereksinim izlenebilirlik matrisi -Gereksinim dökümantasyonu -Gereksinim dokümantasyonu -Paydaş Listesi

11 4.Grup yeni yöntem geliştirme teknikleri Proje ve ürün gereksinimlerini belirlemek için çeşitli grup aktiviteleri düzenlenebilir. -Beyin fırtınası: Proje ve ürün gereksinimlerine ilişkin çok sayıda fikir üretmek ve toplamak için kullanılan bir tekniktir. -Nominal grup tekniği: Beyin fırtınasını daha da ileriye götürmeyi amaçlayan bu teknikte, bir oylama süreciyle, yeni beyin fırtınalarında kullanılmak ya da öncelik sırasına sokulmak üzere en yararlı fikirler seçilir. Delphi tekniği: Seçilen bir grup uzman, her gereksinim toplama turunda alınan yanıtlara ilişkin olarak kendilerine gönderilen formları doldurur ve geribildirim sağlar. İsimlerin saklı tutulması amacıyla yanıtlara sadece rehberin erişmesine izin verilir. -Fikir/zihin haritalama: Her bir beyin fırtınasında üretilen fikirler, ortaklıkları ve görüş ayrılıklarını yansıtmak ve yeni fikirler üretmek amacıyla tek bir harita şeklinde bir araya getirilir. -Yakınlık şeması: Çok sayıda fikrin gruplandırılarak gözden geçirilmesine ve analiz edilmesine imkan tanıyan bir tekniktir. 1.2.Gereksinimlerin Toplanması: Araç ve Teknikler

12 Proje Planlama Proje planlamanın asıl amacı uygulamaya kılavuzluk etmesidir. Çıktıları: –Takım anlaşması –Kapsam dokümanı –WBS (İş Ayrışım(kırılım) Yapısı) –Proje Programı, Gantt şeması olarak kaynak ve bağlantılarla –Risk listesi Başlama Süreçleri Başlama Süreçleri Planlama Süreçleri Planlama Süreçleri Kontrol Süreçleri Kontrol Süreçleri Kapama Süreçleri Kapama Süreçleri Uygulama Süreçleri Uygulama Süreçleri

13 Kapsamın Tanımlanması İKY 'nin oluşturulması Proje Başlangıç Belgesinin Geliştirilmesi İşletme/ Organizasyon Aktivitelerin Sıralanması Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi -Organizasyonel süreç varlıkları -Proje kapsam bildirimi Proje yönetim planının geliştirilmesi Risk Yönetiminin Planlanması Niteliksel Risk Analizi Proje Belgeleri -Proje Başlama Belgesi Gereksinimlerin Toplanması -Proje belgesi güncellemeleri PROJE KAPSAM YÖNETİMİ Tanımlama : Veri Akış Şeması

14 Kapsamın Doğrulanması Gereksinimlerin Toplanması Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi Kalite Kontrolün Gerçekleştirilm esi Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi Proje yada Fazın Kapatılması -Onaylanan teslimatlar -Gereksinim dökümantasyonu -Gereksinim izlenebilirlik matrisi -Değişiklik talepleri -Kabul edilen teslimatlar -Proje belgeleri güncellemeleri -Kapsam temel çizelgesi PROJE KAPSAM YÖNETİMİ Proje Belgeleri Kapsamın Doğrulanması: Veri Akış Şeması

15 Proje Uygulama En çok zaman alan ve hedeflenen ürünlerin gerçekleştirildiği aşamadır. En önemli çıktısı iş sonuçlarıdır. Proje yöneticileri liderlik yeteneklerini bu aşamayı gerçekleştirmek için kullanırlar Başlama Süreçleri Başlama Süreçleri Planlama Süreçleri Planlama Süreçleri Kontrol Süreçleri Kontrol Süreçleri Kapama Süreçleri Kapama Süreçleri Uygulama Süreçleri Uygulama Süreçleri 15Proje Yönetimi

16 (WBS) İAY'nın Oluşturulması Gereksinimlerin Toplanması Proje Başlangıç Belgesinin Geliştirilmesi İşletme/ Organizasyon Aktivitelerin Tanımlanması Maliyetlerin Tahmin Edilmesi Bütçenin Belirlenmesi -Organizasyonel süreç varlıkları -Gereksinim dökümantasyonu Proje yönetim planının geliştirilmesi Kalitenin Planlanması Proje Belgeleri -Proje Başlama Belgesi -Proje belgesi güncellemeleri Kapsamın Taınmlanması -Kapsam temel çizgisi Risklerin Tanımlanması Tedariklerin Planlanması -Proje Kapsam Bildirimi PROJE KAPSAM YÖNETİMİ W B S W B S : Veri Akış Şeması

17 Örnek : Proje Kartı Proje Adı: IT Güncelleme Projesi Proje Başlangıç Tarihi: 15-12-2008 Proje Bitiş Tarihi: 15-06-2009 Proje Yöneticisi Yusuf Erdem, 05055665658, yerdem@gmail.com Projenin Amaçları: Planlanan süre içerisinde tüm çalışanların donanım ve yazılım ihtiyaçlarını yeni teknolojilere uygun olarak güncellemek. Planlanan donanım ve yazılım maliyetleri 1000000$ ve işçilik maliyetleri de 500000$ olarak bütçelenmiştir. Yaklaşım ve Sonuçlar:  Bilişim teknolojileri envanter veritabanını güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde güncellemek  Projele ve CIO raporları için tahmini maliyetleri detaylandırmak  Belirlenen yazılım ve donanım ihtiyaçlarını yayınlamak  Planlama, analiz ve yürütme aşamalarında mümkün olduğunca dahili personel kullanmak. Görev ve Sorumluluklar İSİMGÖREVSORUMLULUK Ali GülmezCEO,Proje SponsoruKontrol ve Sermaye sağlamak Ahmet FidanCIOProje denetleme ve personel sağlamak Yusuf ErdemProje yöneticisiPlanlama ve projeyi gerçekleştirme Ayfer GülerBilişim ve teknoloji yöneticisiBilişim ve teknolojik bilgi desteği ve ihtiyaçların belirlenmesi Nermin Tuğcuİnsan Kaynakları SorumlusuPersonel sağlamak ve projedeki tüm çalışanların görev dağılımını yapmak Sami KurtuluşSatınalma SorumlusuYazılım ve donanımsal satınalma işlemlerini sağlamak İMZALAR Ali Gülmez Ahmet Fidan Yusuf Erdem Ayfer Güler Nermin Tuğcu Sami Kurtuluş 17 Proje Yönetimi

18 Kapsam Planlama ve Kapsam Dokümanı Kapsam dokümanı proje kapsamının tüm taraflarca aynı şekilde anlaşıldığını gösteren çalışmadır. İçinde; –Projenin açıklaması –Proje Ürünlerinin açıklaması –Proje Teslimatları ve açıklamalar –Proje başarısını belirleyici kriterler yer almalıdır. 18Proje Yönetimi

19 Kapsam Planlama ve Work Breakdown Structure (WBS) Kapsam planlandıktan sonraki adım, yapılacak işlerin yönetilebilir daha küçük parçalara ayrılmasıdır. İyi kapsam tanımlama –Zaman, maliyet ve kaynak tahminlerini daha iyi yapmaya –Performans ölçümü ve proje kontrolü için temel oluşturmaya –Daha iyi iletişime ve iş sorumluluklarının daha net olmasına yarayacaktır. 19 Proje Yönetimi

20 Work Breakdown StructureProje Görev 2 Aşama 1 Aşama 2 Aşama 3 Aşama 4 Aktivite1 Aktivite 2 Görev 1 Aktivite 3 20Proje Yönetimi İş Ayrışım Yapısı (WBS) projenin kapsamı doğrultusunda teslimat temelli olarak işlerin gruplandırılmasıdır.

21 Örnek- Intranet WBS – Ürün temelli INTRANET WEB SİTESİ DİZAYNI ANA SAYFA DİZAYNI PAZARLAMA SAYFALARI SATIŞ SAYFALARI SİTE HARİTASI GARAFİK DİZAYN PROGRAMLAR TEXT GÖRÜNTÜLER BAĞLANTILAR TEXT GÖRÜNTÜLER BAĞLANTILAR TEXT GÖRÜNTÜLER BAĞLANTILAR 21Proje Yönetimi

22 Örnek-Intranet WBS-aşama temeli INTRANET PROJESİ GENEL KAVRAMLAR WEB SİTESİ DİZAYNI WEB SİTESİ GELİŞ. HİZMETE AÇMA VE YAYMA DESTEK MEVCUT SİSTEMİN DEĞ. İHT.IN BELİR. ÖZEL FONK. TANIM. RİSKLERİN VE RİSK YÖN. TANIM. PROJE PLANININ GELİŞ. WEB GELİŞTİRME TAKIMINA TALİMAT VERİLMESİ KULLANICI İHT. NIN BELİR. İÇERİK İHT.NIN BELİR. SİSTEM İHT.NIN BELİR. SERVER İHT.NIN BELİR. 2.SEV İ YE 1.SEV İ YE 3.SEV İ YE 22Proje Yönetimi

23 Intranet WBS – Tablo Formatında 1.0 Kavram 1.1 Mevcut sistemleri Değerlendirme 1.2 Gereklilikleri tanımlama 1.2.1 Kullanıcı ihtiyaçlarını belirleme 1.2.2 İçerik ihtiyaçlarını belirleme 1.2.3 Sistem ihtiyaçlarını belirleme 1.2.4 Sunucu ihtiyaçlarını belirleme 1.3 Spesifik Fonksiyonaliteyi tanımlama 1.4 Riskleri ve risk yönetimi yaklaşımını belirle 1.5 Proje planı geliştirme 1.6 Geliştirme ekibine ön bilgi verme 2.0 Web Sitesi Tasarımı 3.0 Web Sitesi Geliştirme 4.0 Hizmete açma - Yayma 5.0 Destek 23Proje Yönetimi

24 Intranet WBS ve Gantt Şeması 24Proje Yönetimi

25 Intranet WBS ve Gantt Şeması – Proje yönetimi süreç gruplarına göre 25Proje Yönetimi

26 WBS Geliştirme Yaklaşımları Kılavuz kullanma Analoji yaklaşımı Yukarıdan aşağıya yaklaşımı Aşağıdan yukarıya yaklaşımı Mind-mapping yaklaşımı 26Proje Yönetimi 1. WBS’de bir iş sadece bir kere yer alır. 2. İşlerin toplamı bir üst grubun toplamına eşittir. 3. Bir WBS kaleminin tek bir sorumlusu olmalıdır. İşi yapan birden çok olsa da. 4. WBS işin yapılmasında yol göstermelidir. Öncelikle proje ekibine yönelik olmalıdır. 5. Proje ekip üyeleri WBS hazırlamada yer almalı ve mutabakat sağlanmalıdır. 6. Her WBS kalemi yazılmalı ve içeriği ne eksik nede fazla olmak kaydı ile tam olarak anlaşılmalıdır. 7. WBS’ye değişiklikler kolaylıkla girilebilmeli, kapsam dışına çıkılması önlenmelidir. * Cleland, David I. Project Management: Strategic Design and Implementation, 1994

27 Kapsam Değerlendirme ve Kapsam Değişimi Kontrolü Bir proje için iyi bir kapsam dokümanı ve WBS oluşturmak oldukça zordur. Bir o kadarda zor olan projenin kapsamını kesinleştirmek ve minimum kapsam değişikliklerine hazır olmak Birçok BT projesi kapsamdan çıkması ve kapsamın zayıf değerlendirilmesi sebebiyle başarısız olmaktadır. 27Proje Yönetimi

28 Proje Kontrolü Kontrol süreci, işleyişin proje amaçlarına uygunluğu, plandan sapma olup olmadığı ve gerekirse alınacak düzeltici eylemleri içerir. Durum ve gerçekleşme raporları en önemli çıktılarıdır. Başlama Süreçleri Başlama Süreçleri Planlama Süreçleri Planlama Süreçleri Kontrol Süreçleri Kontrol Süreçleri Kapama Süreçleri Kapama Süreçleri Uygulama Süreçleri Uygulama Süreçleri 28Proje Yönetimi

29 Kapsamın Kontrolü Kapsamın Kontrolü, proje ve ürün kapsamının durumunun izlenmesi ve kapsam temel çizgisi esas alınarak değişikliklerin yönetilmesi sürecidir. 1. Proje yönetimi planı 2. Çalışma Performansı Bilgileri 3.Gereksinim dokümantasyonu 4.Gereksinim izlenebilirlik matrisi 5.Organizasyonel süreç varlıkları Girdiler 1.Varyans analizi Araçlar ve Teknikler 1.Çalışma performansı ölçümleri 2.Organizasyonel süreç varlıkları güncellemeleri 3.Değişiklik talepleri 4.Proje yönetimi planı güncellemeleri 5.Proje belgesi güncellemeleri Ç ı kt ı lar

30 Proje Kapama Kapama süreci paydaşların ve müşterilerin proje sonucunda ortaya çıkan ürünü kabul etmeleri, gözden geçirmeleri ve onaylamaları sürecidir. Başlama Süreçleri Başlama Süreçleri Planlama Süreçleri Planlama Süreçleri Kontrol Süreçleri Kontrol Süreçleri Kapama Süreçleri Kapama Süreçleri Uygulama Süreçleri Uygulama Süreçleri 30Proje Yönetimi

31 BT’de Proje Problemleri Oluşturan Faktörler 31Proje Yönetimi

32 Kaynak www.savassakar.comwww.savassakar.com - www.projeyonetimi.com 32Proje Yönetimi


"Süreç Grupları ve Kapsam Yönetimi Proje Yönetimi 1/32Proje Yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları