Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tek girişli, tek çıkışlı lineer zamanla değişmeyen sistemleri nasıl ifade edebiliriz? durum denklemi transfer fonksiyonu Bir başka ifade biçimi: Blok Diyagramları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tek girişli, tek çıkışlı lineer zamanla değişmeyen sistemleri nasıl ifade edebiliriz? durum denklemi transfer fonksiyonu Bir başka ifade biçimi: Blok Diyagramları."— Sunum transkripti:

1 Tek girişli, tek çıkışlı lineer zamanla değişmeyen sistemleri nasıl ifade edebiliriz? durum denklemi transfer fonksiyonu Bir başka ifade biçimi: Blok Diyagramları Her bir elemanın gerçeklediği fonksiyonların görsel ifade edilmesini içerir. Farklı elemanlar arasındaki ilişkiyi belirtir. Matematiksel gösterimlerden farklı olarak gerçek sisteme ilişkin işaret akışını daha açık belirtir. Blok diyagramlarda sistemin dinamiğine ilişkin bilgi vardır, sistemin fiziksel oluşumuna ait bilgi yoktur. Aynı blok diyagram ile ilgisiz bir çok fiziksel sistem ifade edilebilir

2 + -/+ - + + -

3 + - + - + + +

4 Blok Diyagram İndirgeme Kuralları + - + + + - + +

5 + - + + - + + +

6 + + + - - +

7 - + + -

8

9 + + - + + + Blok diyagramı indirgiyerek transfer fonksiyonunu bulunuz.

10 İşaret Akış Diyagramları Sistemdeki işaret akışına ilişkin diğer bir görsel yöntem. Karmaşık bir sisteme ilişkin Blok diyagramı indirgemek zor, sistem değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemenin alternatif yolu İŞARET AKIŞ DİYAGRAMI İşaret akış diyagramı indirgenmeden de sisteme ilişkin değişkenler arasındaki ilişki Mason Kazanç Formülü ile belirlenebilir. İşaret akış diyagramı bir graf ve bir graf nasıl tanımlanır? düğüm kümesi çizgi kümesi İşaret akış diyagramı, yönlü ve kazancı olan çizgileri olan bir graf

11 Tanımlar: Dal Kazancı: İki düğümü birbirine bağlayan çizgiye ilişkin kazanç Yol: G grafının aşağıdaki özellikleri sağlayan G y alt grafına yol denir: G y ‘nin n çizgisi, n+1 düğümü vardır. G y ‘deki çizgiler e 1, e 2,...,e n düğümler d 1,d 2,....,d n+1 olmak üzere sırasıyla öyle numaralanabilirler ki e k çizgisinin düğümleri d k ve d k+1 olur. d 1 ve d n+1 düğümlerinin dereceleri bir diğer düğümlerin dereceleri ikidir. Yol Kazancı: Yolu oluşturan çizgilerin kazançlarının çarpımına yol kazancı denir. G grafının aşağıdaki özellikleri sağlayan G a alt grafına çevre denir G a birleşik bir graftır. G a ‘daki bütün düğümlerin dereceleri ikidir. Çevre: Öz Çevre: Tek bir düğüm ve tek bir çizgiden oluşmuş çevre

12 İŞARET AKIŞ DİYAGRAMINI İNDİRGEME KURALLARI x1x1 x2x2 a x1x1 x2x2 a1a1 x3x3 a2a2 x1x1 x3x3 a 1 a 2 x1x1 x2x2 a b x1x1 x2x2 a+b x3x3 x4x4 c x2x2 a x1x1 a b x4x4 x2x2 a x1x1 ac bc

13 x1x1 x2x2 a x3x3 b c x1x1 ab x3x3 bc x1x1 x3x3 x1x1 a x4x4 x2x2 x3x3 d b c e x1x1 a x4x4 x2x2 x3x3 e

14 BLOK DİYAGRAMLARI-İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI G(s) R(s)C(s) R(s)C(s) G(s) R(s)C(s) E(s) + - R(s)E(s) 1 C(s) G(s) MASON KAZANÇ BAĞINTISI Amaç: Sisteme ilişkin giriş ve çıkış büyüklükleri arasındaki toplam kazancı işaret akış diyagramını indirgemeden elde etmek

15 İşaret akış diyagramının determinantı Tüm çevre kazançları Ortak graf elemanları olmayan çevre çiftlerinin kazançlarının çarpımı Ortak graf elemanları olmayan çevre üçlülerinin kazançlarının çarpımı....... k. yol kazancı k. Yol ile ortak elemanı olamayan alt grafın determinantı


"Tek girişli, tek çıkışlı lineer zamanla değişmeyen sistemleri nasıl ifade edebiliriz? durum denklemi transfer fonksiyonu Bir başka ifade biçimi: Blok Diyagramları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları