Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Minterim'den maksterime dönüşüm

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Minterim'den maksterime dönüşüm"— Sunum transkripti:

1 Minterim'den maksterime dönüşüm
Kanonik Açılımların Dönüştürülmesi Minterim'den maksterime dönüşüm 1. kanonik açılımda yer almayan minterimlerin indisleri maksterim olarak seçilir F(A,B,C) = m(1,3,5,6,7) = M(0,2,4) Maksterim'den minterime dönüşüm 2. kanonik açılımda yer almayan maksterimlerin indisleri minterim olarak seçilir F(A,B,C) = M(0,2,4) = m(1,3,5,6,7) Mintermier ile tümleyen ifadenin bulunması Açılımda yer almayan minterimler seçilir F(A,B,C) = m(1,3,5,6,7) F'(A,B,C) = m(0,2,4) Maksterimler ile tümleyen ifadenin bulunması Açılımda yer almayan maksterimler seçilir F(A,B,C) = M(0,2,4) F'(A,B,C) = M(1,3,5,6,7)

2 Kanonik Açılımlar ve De Morgan Teoremi
Çarpımların Toplamı (Fonksiyonun tümleyeni) F' = A'B'C' + A'BC' + AB'C' De Morgan (F')' = (A'B'C' + A'BC' + AB'C')' F = (A + B + C) (A + B' + C) (A' + B + C) kanonik açılım elde edildi Toplamların Çarpımı (Fonksiyonun tümleyeni) F' = (A + B + C') (A + B' + C') (A' + B + C') (A' + B' + C) (A' + B' + C') (F')' = ( (A + B + C')(A + B' + C')(A' + B + C')(A' + B' + C)(A' + B' + C') )' F = A'B'C + A'BC + AB'C + ABC' + ABC kanonik açılım elde edildi

3 1 1 & 1 Lojik Bağlaçlar ANSI/IEEE-1973 ANSI/IEEE-1984
X Y X Y 1 y SÜRÜCÜ (BUFFER) Y=X TÜMLEME (NOT) X' VE (AND) X • Y VEYA (OR) X + Y X Y X Y 1 y X Y Z 1 1 1 X Y Z & z y X Y Z 1 1 1 X Y Z 1 z y

4 & 1 =1 =1 TVE (NAND) (xy)' TVEYA (NOR) (x+y)'
Z X Y Z 1 1 0 & z y TVE (NAND) (xy)' TVEYA (NOR) (x+y)' YA DA (XOR) X Y xy'+x'y EŞDEĞER (XNOR) X  Y xy+x'y' X Y Z 1 1 0 Z X Y 1 z y X Y Z X Y Z 1 1 0 =1 z y X Y Z 1 1 1 Z X Y =1 z y

5 Fiziksel Devre Pozitif Lojik Negatif Lojik Pozitif ve Negatif Lojik
Sıfır ve 1 değerini alan girişler ve çıkışlar, genel olarak, fiziksel bir büyüklüğün 2 farklı seviyesine karşı düşer: Gerilim, akım, basınç v.b. Yüksek seviyeye 1, alçak seviyeye 0 karşı düşürülüyorsa buna pozitif lojik, aksi halde negatif lojik denir. L (Low) düşük seviye, H (High) yüksek seviye olmak üzere, 2 girişli 1 çıkışlı bir kapının giriş-çıkış ilişkisi aşağıda gösterilmiştir. Pozitif lojik kullanıldığı takdirde fiziksel devre bir VE kapısı, negatif lojik kullanıldığı takdirde de bir VEYA kapısı gerçeklemektedir. Bir lojik devrenin tümünde ya pozitif ya da negatif lojik kullanılır. x2 x2 z x1 x2 z x1 x2 z L L L L H L H L L H H H Fiziksel Devre Pozitif Lojik Negatif Lojik

6 Kanonik Açılımların Lojik Bağlaçlar İle Gerçeklenmesi
A B C Çarpımların Toplamı VE(AND) kapıları çarpımları gerçekler (minterim) VEYA (OR) kapısı toplamayı gerçekleştirir Toplamların Çarpımı VEYA (OR) kapıları toplamaları gerçekler (maksterim) VE (AND) kapısı çarpımı gerçekleştirir

7 Doğruluk tablosu verilen fonksiyonun lojik bağlaçlar ile gerçeklenmesi
A B C F F' Doğruluk tablosu verilen fonksiyonun lojik bağlaçlar ile gerçeklenmesi F(A, B, C) = m(1,3,5,6,7) 1. kanonik açılım = A'B'C + A'BC + AB'C + ABC' + ABC = AB+C F(A, B, C) = M(0,2,4) kanonik açılım = (A + B + C) (A + B' + C) (A' + B + C) = (A + C) (B + C) F2 F3 F4 F1 B A C 1. kanonik açılım (çarpımların topl.) indirgenmiş çarpımların topl. 2. kanonik açılım (toplamların çarp.) indirgenmiş toplamların çarp.

8 Bir lojik ifade farklı şekillerde lojik bağlaçlar kullanılarak gerçeklenebilir.
Örnek: Z = A' • B' • (C + D) = (A' • (B' • (C + D))) 3 girişli kapı A B C D Z A B C D C+D B'(C+D) Z Sadece 2 girişli kapılar Elinizde var olan fiziksel kapılara göre lojik ifadeyi düzenlemek gerekir.

9 Buna göre aşağıdaki eşitlikler yazılabilir. x'=x  x x'= x/x = (x ·x)'
Yetkin İşlemler VE, VEYA, TÜMLEME işlemleri ile tüm lojik fonksiyonları gerçeklemek mümkündür (Boole cebrinin tanımından). Bu nedenle bu işlemler yetkin bir işlem kümesi oluştururlar. Bu işlemelerin dışında TVE (NAND) işlemi de tek başına yetkin bir işlemdir. Benzer şekilde TVEYA (NOR) da yetkin bir işlemdir. VE, VEYA, TÜMLEME işlemlerinin herbirini sade TVE veye TVEYA kapıları kullanarak gerçekleştirmek mümkündür.  simgesi TVE işlemini, / simgesi ise TVEYA'yı göstermek için kullanılmıştır. Buna göre aşağıdaki eşitlikler yazılabilir. x'=x  x x'= x/x = (x ·x)' = x' x ·y=(x  y)' x ·y=(x' / y') de Morgan x+y=(x'  y') de Morgan x+y=(x / y)' x' x x x'

10 TVE - TVEYA Arasındaki İlişki
TVE - TVEYA Dönüşümleri de Morgan: (A + B)' = A' • B' (A • B)' = A' + B' diğer bir yazım şekli: A + B = (A' • B')’ (A • B) = (A' + B')' Buan göre: Girişleri tümlenmiş TVE kapısı, VEYA kapısının eşdeğeridir. Girişleri tümlenmiş TVEYA kapısı, VE kapısının eşdeğeridir. Girişleri tümlenmiş VEYA kapısı, TVE kapısının eşdeğeridir. Girişleri tümlenmiş VE kapısı, TVEYA kapısının eşdeğeridir.

11 Lojik fonkisyonları TVE veya TVEYA bağlaçları ile gerçeklenmesi
TVE yetkin bir işlem olduğundan tüm lojik fonksiyonlar sadece TVE bağlaçları kullanılarak gerçeklenebilir. Aynı durum TVEYA bağlaçları için de geçerlidir. Çarpımların toplamı (VElerin VEYAsı) şeklindeki fonkisyonların TVE ile gerçeklenmesi: Bu tür devrelerde tüm VE kapıları ve VEYA kapılarının yerine TVE kapıları yerleştirilebilir. Bu değişiklik devrenin çıkış fonkisiyonunu etkilemez. Aşağıda göserildiği gibi VE kapılarının çıkışları, VEYA kapılarının da girişlerine tümleme elemanı yerleştirilirse TVE kapıları elde edilir. Bir hatta peş peşe iki tümleme elemanı yerleştirilmesi herhangi bir değişikliğe neden olmaz. A B C D Z A B C D Z

12 Cebirsel olarak sınama:
D Z A B Z C D Z = [ (A • B)' • (C • D)' ]' = [ (A' + B') • (C' + D') ]' = [ (A' + B')' + (C' + D')' ] = (A • B) + (C • D) ü

13 VE lerin VEYA lanması şeklinde devreler sadece TVEYA kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Bu durumda girişlere ve çıkışa tümleme elemanları yerleştirmek gerekir. A B C D Z 1. Adım NOR A B C D Z 2. Adım NOR \A \B \C \D Z

14 Toplamların çarpımı (VEYA ların VE si) şeklindeki fonkisyonların TVEYA ile gerçeklenmesi:
Bu tür devrelerde tüm VEYA kapıları ve VE kapılarının yerine TVEYA kapıları yerleştirilebilir. Bu değişiklik devrenin çıkış fonkisiyonunu etkilemez. Aşağıda göserildiği gibi VEYA kapılarının çıkışları, VE kapılarının da girişlerine tümleme elemanı yerleştirilirse TVEYA kapıları elde edilir. Bir hatta peş peşe iki tümleme elemanı yerleştirilmesi herhangi bir değişikliğe neden olmaz. A B C D Z A B C D Z A B C D Z


"Minterim'den maksterime dönüşüm" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları