Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MODÜLER ARİTMETİK İŞLEM VE İŞLEM : 5 + 3 = 8 olduğunu biliyoruz. Eşitliğin solunda iki sayı olduğu halde,eşitliğin sağında bir sayı vardır. Eşitliğin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MODÜLER ARİTMETİK İŞLEM VE İŞLEM : 5 + 3 = 8 olduğunu biliyoruz. Eşitliğin solunda iki sayı olduğu halde,eşitliğin sağında bir sayı vardır. Eşitliğin."— Sunum transkripti:

1

2 MODÜLER ARİTMETİK İŞLEM VE

3 İŞLEM : 5 + 3 = 8 olduğunu biliyoruz. Eşitliğin solunda iki sayı olduğu halde,eşitliğin sağında bir sayı vardır. Eşitliğin solundaki iki sayıyı (5,3) ikilisi biçiminde yazalım. Şimdi bu ikiliyi 8’e eşleyen bir f fonksiyonu düşünebilirsiniz. f(5,3) = 5+3 olur. Reel sayılar kümesinde yaptığımız, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri reel sayılar kümesinin kartezyen çarpımının bir alt kümesinden reel sayılar kümesine birer fonksiyondur.

4 TANIM : Boş olmayan A,B,C kümeleri verilmiş olsun AxB nin bir alt kümesinden C ye tanımlı her fonksiyona işlem denir. AxA nın bir alt kümesinden A’ya tanımlı her fonksiyona A kümesinde bir işlem denir. İşlemi göstermek için *, +, -, , , , ... gibi işaretler kullanılır.

5 ÖRNEK : A={ -1,0, 1} AxA={ (-1,-1), (-1,0), (-1,1), (0,-1), (0,0), (0,1), (1,-1), (1,1) } f:AxA A fonksiyonu; f(x,y)= x.y olsun. Bu fonksiyon A kümesinde tanımlı bir işlemdir. Bu işlemi  ile gösterirsek, x  y =x.y dir. Tablodan -1  -1 = 1, 0  1= 0, 0  0=0 olduğunu bulunuz

6 ÖRNEK : Reel sayılar kümesinde, x #y =2x-2y+xy olmak üzere, # işlemi tanımlanıyor. a. (2 #3) #4 işleminin sonucu nedir? b. (2 #x) #2=16 eşitliğini sağlayan x değeri nedir?

7 ÇÖZÜM : a. 2#3= 4-3.3 +2.3 =1 olduğundan; ( 2 #3 ) #4= 1 #4= 2-12+4= -6 b. 2 #x=4-3x+2x=4-x olduğundan; (2 #x) #2= (4-x) #2 =2(4-x)-6+( 4-x) #2 =8-2x-6+8-2x =-4x+10 -4x+10=16 -4x=6 x=-6/4 bulunur.

8 İŞLEMİN ÖZELLİKLERİ : A boş olmayan bir küme ve , A’ da tanımlı bir işlem olsun;  x, y  A için x  y  A ise A kümesi  işlemine göre kapalıdır.kapalıdır  x,y  A için x  y= y  x ise işlemin değişme özelliği vardır.  x,y,z  A için (x  y)  z=x  (y  z) ise işlemin birleşme özelliği vardır.  x  A için x  e= e  x=x olacak şekilde bir e  A varsa e’ ye etkisiz eleman denir.

9 A kümesinin  işlemine göre etkisiz elemanı e olsun. x  A için x  x-1= x-1  x=e olacak şekilde bir x- 1  A varsa x-1 ‘e x’in  işlemine göre tersi denir. A da tanımlı bir işlem olsun. x,y,z  A için, x  (y*z)= (x  y)*(z  x) eşitlikleri sağlanıyorsa  işlemini * işlemi üzerine dağılma özelliği vardır denir.

10 ÖRNEK : Z ‘ de  işlemi  x,y,z  A için ; x  y=(x+y) / 2 şeklinde tanımlanıyor.  işlemine göre Z kümesi kapalımıdırkapalımıdır. ÇÖZÜM :  x,y,z  A için, x  x,y,z  A için y  Z dir. Çünkü toplamı çift olan sayıların ikiye bölümü tam sayıya karşılık gelirken, toplamı tek olan sayıların ikiye bölümü tam sayı değildir. Mesela; 2,7  z için 2  7= (2+7) /2= 9 / 2  Z dir.

11 Z ‘ DE  ={ X,Y} : M  (X-Y)}, M  1 VE M  Z + BAĞıNTıSı DENKLIK BAĞıNTıSıDıR. O HALDE  (X,Y)   IÇIN X  Y (MOD M) Örnek : Z de  ={ x,y : 5  (x-y)} denklik bağıntısını inceleyelim. Çözüm : , farklı 5’e bölünen tamsayı ikililerinden oluşmaktadır. Yani (1,6), (74, 69)...  denklik bağıntısı olduğu için  x(x,y)   için x  y (mod 5) MODÜLER ARİTMETİK :

12 Z’ de m=5 modülüne göre  ‘nın denklik sınıflarını ( kalan sınıfları) oluşturalım. 0={....., -10, -5, 0, 5,10,.....} 1={....., -9, -4, 1, 6, 11,.....} 2={....., -8, -3, 2, 7,12.....} 3={....., -7, -2, 3, 8, 13,......} 4={....., -6, -1, 4, 9, 14,......} 5 modülüne göre kalan sınıflarıdır. Z/m={ 0,1,2, 3........... (m-1)} dir.

13 ÖZELLİKLER : x  y ( mod m) ve u= v olsun.  x ve y nin ( u ve y in ) m’ ye bölümünden kalan eşittir.  x-y, (u-v) m2 ye tam olarak bölünür. x+ u  y+v (mod m)  x-u  y-v (mod m)  x.u  y. v ( mod m)  c.x  c.y (mod m), c  Z  x n  y -n ( mod m ), n  Z +

14 ÖRNEK : 7 1962  X ( MOD 11) ISE X NEDIR? Çözüm : 7 10 = 1 dir. Buna göre, 7 1964  (7 10 ) 196. 7 2  11 196. 7 2  5 (mod 11)

15 MATEMATİK SİSTEMLER : Tanım: A boş olmayan bir küme olmak şartıyla  A ‘ da tanımlı bir işlem olsun. ( A,  ) ikilisine bir matematik sistem denir. * ‘ da A ‘ da tanımlı bir işlem ise ( A, ,*) üçlüsüne de bir matematik sistem denir. Tanım : G, boş olmayan bir küme olmak şartıyla  A da tanımlı bir işlem olsun. (G,  ) sistemi aşağıdaki özellikleri sağlıyorsa grup adını alır.

16 Birleşme özelliği; Kapalılık özelliği ; Etkisiz eleman özelliği ; Ters eleman özelliği ; Tanım : (G,  ) grubu değişme özelliği sağlıyorsa değişmeli grup adını alır. Örneğin (Z, +), (R,.), (Z/5, +) sistemleri birer değişmeli gruptur fakat ( N, +), (Z,.) (Z/4,.) sistemleri birer değişmeli grup değildir.

17 Tanım : (H, , &) matematik sistemi aşağıdaki şartları sağlıyorsa halka adını alır. 1.(H,  ) değişmeli gruptur. 2.H kümesi & işlemine göre kapalıdır. 3.& işlemine göre birleşme özelliği vardır. 4.& işleminin  işlemi üzerine dağılma özelliği vardır.

18 Tanım : (H, ,&) halka olmak şartıyla; 1.& işlemi değişme özelliğine sahipse, (H, ,&) değişmeli halka adını alır. 2.& işleminde etkisiz eleman özelliği varsa (H, ,&) birimli halka adını alır.

19 Örnek : (Z, +,.) değişmeli ve birimli halkadır. Tanım : (C, ,&) matematik sistemi aşağıdaki şartları sağlıyorsa, bir cisim adını alır. 1.(C,  ) sistemi değişmeli grup ve birim elemanı e’ dir. 2. (C-{e}, &) sistemi değişmeli gruptur. 3. & işleminin  işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Tanım : ( C, ,&) bir cisim olsun. & işleminin değişme özelliği varsa ( C, ,&) Sistemi değişmeli cisim adını alır.

20


"MODÜLER ARİTMETİK İŞLEM VE İŞLEM : 5 + 3 = 8 olduğunu biliyoruz. Eşitliğin solunda iki sayı olduğu halde,eşitliğin sağında bir sayı vardır. Eşitliğin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları