Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kısa Sınav Sonuçları Öğrenci sayısı Doğru yanıt Sınav almayan 0/3 1/32/33/3.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kısa Sınav Sonuçları Öğrenci sayısı Doğru yanıt Sınav almayan 0/3 1/32/33/3."— Sunum transkripti:

1 Kısa Sınav Sonuçları Öğrenci sayısı Doğru yanıt Sınav almayan 0/3 1/32/33/3

2 ARA SINAV

3 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Deneyimsiz Lenfosit Üretimi 2015-2016, Bahar, Trakya Üniv Tıp Fak 6. Kurul, 11.03.2016 Neşe Akış, PhD, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı akisn@trakya.edu.tr http://personel.trakya.edu.tr/akisn

4 1 Deneyimsiz ve deneyimli lenfositlerimiz

5 İnsanda her gün 3000 deneyimsiz yeni lenfosit dolaşıma çıkar. Bunlara yer açmak üzere aynı miktar lenfosit vücutta ölür. Önceden deneyim kazanmış ve hafızalı hale geçmiş edinsel bağışıklığın hücreleri ise ölmeden yaşar.

6 EDİNSEL LENFOSİTlerin farklılaşma EVRELERİ 1.Olgunlaşmamış lenfosit birincil organda reseptör yapıp seçilerek olgunlaşıyor 2.Olgun ama deneyimsiz lenfosit deneyim kazanmak için ikincil organlarda Ag arıyor ► ► ► ANTİJENLE KARŞILAŞMA ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► 3.İkincil organda aktifleşen lenfosit deneyim kazanıyor 4.Deneyimli lenfosit eylemci olmak için antijen odağına savaşmaya gidiyor 5.Eylemci lenfosit savaşırken hafızalı soy üretiyor ve bu tüm dokularda Ag arıyor ► ► ► AYNI ANTİJENLE TEKRAR KARŞILAŞMA ► ► ► ► ► ► 6.Hafızalı lenfosit aktifleşerek eylemci soy üretiyor

7 2 Deneyimsiz B hücre gelişimi

8 Kemiklamelleri Retiküler hücre tarafından geliştirilme Timosit öncüsü hücre timusa göç eder Damara boşalma

9 B1 ve B2 hücre gelişim basamakları ve Merkezi Tolerans Pro B Pre B IgM BHR tamam: Klonal Ayıklama: Negatif Seçilim (Gerekirse hafif zincirin tekrar yapımı) Olgun IgM ve IgD pozitif B

10 IgM ve IgD erken (deneyimsiz) B lenfositinin alternatif transkripsiyonla eşzamanlı ifade ettiği izotiplerdir

11 B Negatif Seçilimin Mekanizması (Merkezi B Hücre Toleransı) Kemik iliği stromal hücreleri (retiküler hücre) AIRE geninin ifadesi yardımıyla genomdan tüm genlerini ifade eder ve proteinleri salgılar. Plazmadan gelen öz antijenler de çevrededir. B hücreleri içinde bulundukları öz antijen çorbasında BHR'lerini oto reaktivite açısından test eder. Bağlanılan öz antijen; – 10 -7 M ve daha yüksek düzeyde tanınmamalı – ancak, en az 10 -3 M düzeyinde tanıyabilmeli Başarısız hücreler yüksek oranındadır, AID geni yardımıyla apoptoza girerler. Debris, makrofajlar tarafından temizlenir. Başarılı hücreler IgD de yapar ve anerjik modda (felçli) dolaşıma boşalır (öz antijeni zayıf tanıyanlar (10 -7 M- 10 -6 M) B1 olur).

12 Antijeni CD4+ T HÜCREYE SUNMAK için 3

13 MHC-II antijen MHC oluğunda, tepeden görünüş yandan görünüş şematik membranı Hücre Ag Ag MHC-II (HLA D proteinleri) : Timik sunucular, profesyonel sunucular ve çok stresli bazı hücreler çevreden topladığı antijenleri işleyerek sitoplazma membranındaki MHC-II üzerinde CD4+ T hücreye sunar

14 Serbest dış antijenin reseptörle alınması Serbest dış antijenin fagositozla alınması FAGOLİZOZOM, hücre dışından toplanan proteinlerden MHC-II için 18-20 aa uzunluğunda peptid kesen makinadır

15 Dış antijenin işlenerek MHC-II ile CD4+ T'ye sunumu

16 CD8+ T ve CD4+ T lenfositlerine SUNUMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 4

17 CD8+ T’nin gördüğü CD4+ T’nin gördüğü -- MHC PEPTİD OYUĞUNA TEPEDEN BAKIŞ

18 DİKKAT: KİTAPTA YAZILAR TERS TARAFLARDA YER ALMIŞ, LÜTFEN DÜZELTİNİZ

19 ÖZET

20 MHC lokusu 5

21 İnsandaki MHC moleküllerinin ismi Human Lökosit Ag'dir (HLA) (her ebeveynden 3 MHC-I ve 4-6 MHC-II alırız, total=14-17)

22 MHC’de antijenin bağlandığı bölge polimorfiktir. Böylece her bir allel farklı antijenleri sunabilir Tepeden görünen oluk içinde polimorfik amino asitler kırmızı ile görülmektedir MHC-I MHC-II

23 Maternal HESAP: 28X142X35X127X3X924X1927X960X1381X2= 25X10 19 (canlı kalmayı engelleyecek kombinasyonların fetusda temizlenmesi düşülmedi) Dünyadaki mevcut insan sayısı= ~7X10 9 Ulaşılan olası MHC çeşitliliği=25X10 19 Paternal Yerküredeki allelik varyantların 2010 yılındaki sayısı

24 6 Deneyimsiz T hücre gelişimi

25 Timus kesitinde trabekulum içinde timositler LENFATİK KORTEKS MEDULLA HEV Timositlerin HEV  Korteks  Medulla trafiği

26 Pro T ( çift negatif: CD4- CD8- ) Pre T ( çift negatif: CD4- CD8- ) αβ THR tamam  ( çift pozitif: CD4+ ve CD8+ ). Şimdi pozitif seçilim MHC’yi tanıma tamam  (tek pozitif: CD4+ veya CD8+). Şimdi negatif seçilim Olgun αβ T NK, γδ T ve αβ T hücre gelişimi timusda olur. αβ T hücre gelişim basamakları ve Merkezi Tolerans Uzun β zincir yapılır Kısa α zincir yapılır

27 T Pozitif Seçilimin Mekanizması Timik korteks-kortikomedullar epitel hücreleri MHC-I ve MHC-II ile T hücrelerine bağlanmaya çalışırlar. MHC’lerden birine 10 -7 M- 10 -12 M düzeyinde bağlananlar yaşar ve ona göre CD4+ veya CD8+ olur, diğerleri ölür. Başarısız hücreler yüksek oranındadır ve apoptoza girer, debris makrofajlar tarafından temizlenir.

28 Epitop CD8 CD4 Çift pozitif T hücresinin CD4+ veya CD8+ olma KARARI VERMESİ bağlanılan MHC’nin çeşidini iyi tanımasına bağlıdır

29 T Negatif Seçilimin Mekanizması (Merkezi Timik Tolerans) Timik epitelyal ve dendritik hücreler AIRE geninin ifadesi yardımıyla genomdan tüm genleri ifade eder, işler ve epitopları αβ-T hücrelere sunmaya başlar. T hücreleri THR'lerini oto reaktivite açısından test eder. Sunulan öz antijen – 10 -7 M ve daha yüksek düzeyde tanınmamalı – en az 10 -3 M düzeyinde tanınmalı Başarısız hücreler %98 oranındadır ve AID geni yardımıyla apoptoza girerler. Debris, makrofajlar tarafından temizlenir. Başarılı hücreler anerjik modda (felçli) dolaşıma boşalır (öz antijeni zayıf tanıyanlar (10 -7 M- 10 -6 M) Treg ve Th17 olur).

30 Tül gibi görünen yapı MHC avucu/oluğu ve içinde sunulan beyaz epitop. Kırmızı ve mavi bölgeler epitopun THR’ye bağlanan kısımları Timik epitel hücreleri tarafından MHC-I ve MHC-II ile sunulan öz epitopun tepeden görünümü

31 Epitop CD4 Tek pozitif T hücrenin öz antijeni tanıma kararı vermesi= NEGATİF SEÇİLİM 1) Epitop ile CD8+ THR ilişkisi 2) MHC-I –ile THR çerçevesinin ilişkisi 1) Epitop ile CD4+ THR ilişkisi 2) MHC-II ile THR çerçevesinin ilişkisi Epitop CD8


"Kısa Sınav Sonuçları Öğrenci sayısı Doğru yanıt Sınav almayan 0/3 1/32/33/3." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları