Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÖTROFİL AKTİVASYONU BAKTERİ KEMOATRAKTAN UYARISI SALGI KOMPLEMAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÖTROFİL AKTİVASYONU BAKTERİ KEMOATRAKTAN UYARISI SALGI KOMPLEMAN"— Sunum transkripti:

1 NÖTROFİL AKTİVASYONU BAKTERİ KEMOATRAKTAN UYARISI SALGI KOMPLEMAN
TROMBOSİT AKTİVASYONU BAKTERİ PAF C5a f-MLP KEMOATRAKTAN UYARISI NÖTROFİL AKTİVASYONU KEMOTAKSİ YAPIŞMA DİAPEDEZ FAGOSİTOZ ÖLDÜRME LTB4 PGE2 SALGI HAZIR GRANÜL İÇERİĞİ SEKONDER MEDİATÖR SENTEZİ SİTOKİN-KEMOKİN ÜRETİMİ

2

3 MONOSİT/MAKROFAJ Kemik iliğinden çıkan immatür formu: Monosit
Olgunlaştıkları dokuda matür formu: Makrofaj Doğal bağışıklık: FAGOSİT SALGI Edinsel bağışıklık: ANTİJEN SUNUCU HÜCRE DENDRİTİK HÜCRELER Kemik iliğinde miyeloid seriden 6 günde gelişir: Kök hücre  Monoblast  Promonosit  Monosit 3 günde dokuya göçer: Farklılaşır Aylarca yaşayabilir Bölünebilir!

4 MONONÜKLEER FAGOSİT SİSTEMİ
Monosit Kan Makrofaj Kemik iliği, Dalak, Lenf düğümü medullası Akciğer (Alveoler ve plevral) Periton Kuppfer hücreleri Karaciğer Osteoklast Kemik Mezengial hücreler Böbrek Tip A hücreleri Sinovyum Mikroglia hücreleri Beyin ANTİJEN SUNUCU HÜCRELER Dendritik hücreler Lenf düğümü parakorteksi Foliküler dendritik hücreler Lenf düğümü folikülleri Langerhans hücreleri Deri

5 MONOSİT IFNg HLA SINIF I KEMOATRAKTAN RESEPTÖRLERİ
FAGOSİTOZ RESEPTÖRLERİ IgE f.MLP-R C5a R IgG1 LTB4 R Bakteri IgE R IgG1R PAF R IgG3 IgG3R CR1 Mannosyl-fucosyl R C3b MONOSİT IL-4 R IL-2 R LFA-1 IFNg L-selektin HLA-SINIF II YAPIŞMA MOLEKÜLLERİ VLA-5 HLA SINIF I

6 MAKROFAJ ÜRÜNLERİ Lizozomal enzimler Lizozim Asit hidrolazlar
Miyeloperoksidaz Kompleman komponentleri C1, C2, C3, C4, C5, B, D, P, I, H Nötral proteazlar SİTOKİNLER İL-1, İL-6, TNFa İL-10, İL-12 CSF İnterferon a KEMOKİN İL-8 Fibronektin Prostaglandinler

7 MAKROFAJ İŞLEVLERİ (I)
DOĞAL BAĞIŞIKLIK Fagositoz Hücre içi öldürme (Oksijenli ve siz) Salgı Sitokinler: Hematopoez (İL-1,İL-6, TNF-a) Lenfositler İNFLAMASYON Diğer makrofajlar Mediyatör Kemoatraktan Pıhtılaşma F Pıhtılaşma reaksiyonu Kompleman F Kompleman aktivasyonu Enzimler Doku hasarı Büyüme F Doku onarımı Anti-tümör etki Doku artığı, yaşlı ve ölü hücre, toksik madde toplama ve yoketme

8 MAKROFAJ İŞLEVLERİ (II)
EDİNSEL BAĞIŞIKLIK Sitokin salgısı: İL-1 İL-6 İMMÜN AKTİVASYON TNF-a Öldürücü etki Sitotoksik (Mikrop ve tümör) Antijen sunma: T LENFOSİT AKTİVASYONU Hücresel immün yanıt Sitokin salgısı Anti-tümör B hücre uyarısı Anti-mikrop Makrofaj uyarısı T hücre uyarısı

9 HLA MOLEKÜLLERİ İNSAN LÖKOSİT ANTİJENİ
Bireyler arasında yaygın çeşitlilik gösterir Hücre membranında bulunan antijen sunucu moleküllerdir: İşlenmiş antijenik yapıları hücre yüzeyine taşır Antijen bağlama bölgesi ile antijen parçalarını T hücre reseptörüne gösterirler SINIF I SINIF II HLA-A, HLA-B, HLA-C HLA-DR, HLA-DQ vb. Tüm hücrelerde ASH de Hücreiçi kaynaklı proteinleri Hücre dışı kaynaklı proteinleri CD8+ T hücresine CD4+ T hücresine sunarlar.

10 ANTİJEN İŞLEME VE SUNMA
T sitotoksik T yardımcı THR HLA sınıf I HLA sınıf II CD8 THR CD4 Lizozomal enzim Post-Golgi + Endojen protein HLA DM ASH Eksojen protein li Değişken olmayan zincir 2 mikroglobulin ER + + + HLA Sınıf II (DR,DQ) HLA I TAP HLA II Proteaozom HLA Sınıf I

11 MAKROFAJ İŞLEVLERİ ÖLDÜRME FAGOSİTOZ SALGI ANTİJEN İŞLEME ve SUNMA
UYARI (İnfeksiyon, sitokin vb.) KEMOTAKSİ FAGOSİTOZ SALGI KOMPLEMAN KOAGÜLASYON FAKTÖRLERİ ÖLDÜRME ANTİJEN İŞLEME ve SUNMA PROTEOLİTİK ENZİM SİTOKİN KEMOATRAKTAN T HÜCRE AKTİVASYONU NÖTROFİL DİĞER DOĞAL BAĞIŞIKLIK ÖZGÜN BAĞIŞIKLIK


"NÖTROFİL AKTİVASYONU BAKTERİ KEMOATRAKTAN UYARISI SALGI KOMPLEMAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları