Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LÖKOSİT FİZYOLOJİSİ KORUNMA MEKANİZMALARI Doğal bağışıklık Özgün bağışıklık Kompleman sistemi İLTİHAP İNFLAMASYON Sitokinler Nötrofil Eozinofil Bazofil.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LÖKOSİT FİZYOLOJİSİ KORUNMA MEKANİZMALARI Doğal bağışıklık Özgün bağışıklık Kompleman sistemi İLTİHAP İNFLAMASYON Sitokinler Nötrofil Eozinofil Bazofil."— Sunum transkripti:

1 LÖKOSİT FİZYOLOJİSİ KORUNMA MEKANİZMALARI Doğal bağışıklık Özgün bağışıklık Kompleman sistemi İLTİHAP İNFLAMASYON Sitokinler Nötrofil Eozinofil Bazofil Monosit/ Makrofaj T lenfositleri B lenfositleri İNFLAMASYON İLTİHAP

2 DOĞAL BAĞIŞIKLIKÖZGÜN BAĞIŞIKLIK Fizikokimyasal engel Deri, mukoza Deri ve mukoza lenfoid dokusu Mukozal antikor salgısı Dolaşan moleküllerKomplemanAntikor Hücresel elemanlarıFagositler NK hücreleri Lenfositler Antijen sunucu hücreler (ASH) Çözünür aracı moleküllerMakrofaj vb. kökenli İFN-  İFN-  TNF Lenfosit kökenli İFN-  Uyarı Bakteri vb Ortak yapıları “PAMP” Antijen (Ö:Bakteri proteini) “Antibody generator”

3 ANTİJEN ile B ve T LENFOSİT UYARISI KLONAL BÜYÜME B1 B2 B3 T3 T1 T2 Farklı klonlar Özgün yanıtlı çoğalan, aktif klonlar Plazma hü

4 İMMÜN SİSTEM Özgün yanıt oluşumundan sorumludur: Uyaranın tipine, özgün yapı taşlarına göre gelişir Bellek özelliği vardır: Aynı uyarana karşı gelişen ikincil yanıt farklıdır Oto (öz) ayrımını yapar: Organizmanın kendi özelliklerini tanır Çeşitliliği çok geniştir Özgün reseptör (R) sayısı kadar farklı sayıda yanıt gelişir T hücre reseptörü (THR) İmmünoglobulin reseptörü (İg) Majör histokompatibilite kompleksi antijenleri (MHC, HLA)

5 HÜCRE MEMBRANI ÖZGÜN RESEPTÖRLER  THR  IgM Fab ABB HLA SINIF II MOLEKÜLÜ   ABB

6 Miyeloid öncül Lenfoid öncül HEMAPOETİK KÖK HÜCRE PLURİPOTENT KÖK HÜCRE İL-7 İL-2, İL-4, İL-7 B lenfosit T lenfosit İL-15 NK TİMUS

7 T LENFOSİTLERİ Morfolojik olarak B lenfositlerinden NK hücrelerinden ayrılamazlar. Moleküler yüzey işaretlerine göre ayrılabilirler Cluster of differentiation: CD

8 LENFOSİT ALTGRUPLARI SINIFİŞLEV ÖZGÜN RYÜZEYKANDA İŞARETİORANI B Antikor yapımı Yüzey İgFcR %10-15 HÜMORAL YANITHLA sınıf II T HÜCRESEL YANITCD3+ Yardımcı B hücre gelişimi, THR  CD4+ %50-60 farklılaşması, Makrofaj aktivasyonu Sitolitik Virus, Tümör, THR  CD8+ %20-25 allograft lizisi, Makrofaj aktivasyonu NKVirus, tümör??FcR %10 lizisi 2 X 10 12 lenfositKaraciğer/beyin kütlesi

9 İMMÜN YANIT HÜCRESEL İMMUN YANIT T hücrelerinin işlevidir Öncelikle hücreiçi mikroorganizmalara karşı gelişir: Virus Mikobakteri Mantar Kanser Graft reddi Yardımcı, Sitotoksik T hücresi ve NK ile gelişir HÜMORAL İMMUN YANIT B lenfositlerinin işlevidir Öncelikle hücredışı mikroorganizmalara karşı gelişir: Bakteri infeksiyonları Antikorlar aracılık eder

10 LENFOİD HÜCRE GELİŞİMİ HEMOPOETİK DOKU TİMUS SEKONDER LENFOİD DOKU Antijen uyarısı ile çoğalma ve farklılaşma LENF DÜĞÜMÜLenfatik DALAKKan LOKAL LENFOİD DOKUMukoza Waldeyer halkası Bronşlarla ilişkili GİS de Peyer plakları Ürogenital sistemde PRİMER LENFOİD DOKU Antijenden bağımsız gelişim B lenfosit T lenfosit Hücresel immün yanıt Antikor yanıtı Antijen HKH Timosit

11 THR T HLA ASH PRİMER T HÜCRE UYARISI için uygun T HÜCRE RESEPTÖRÜ HLA SINIF I ya da II HLA ya bağlı ANTİJENİK PEPTİT GEREKLİ! T HÜCRE AKTİVASYONU

12 TİMUS Kemik iliği kökenli, unipotent öncüller timusa göçer Korteksde yerleşir, prolifere olur  TİMOSİT T hücre reseptörü (THR) (20 x 10 9 ) Yüzey molekülü (CD4 ve CD8) ekspresyonu başlar HLA uyumluluğuna göre seçim:  POZİTİF SEÇİM Kendi HLA ile sunulan antijeni tanıyanlar seçilir THR ye göre seçim:  NEGATİF SEÇİM Kendi antijenini tanıyan timosit ölüme yönlendirilir APOPTOZİS Olgun T hücresi timus medullasından dolaşıma geçer TİMOSİTLERİN %5 KADARI YAŞAR Olgun T hücreleri:Tek çeşit THR taşır CD4 ya da CD8 CD2, CD3 Sinyal ileti molekülleri

13 TİMUS SEÇİMİ THR gelişimi (-) ÖLÜM THR (+) HLA tanımıyor THR (+) HLA tanıyor Kendi peptidini kuvvetle tanıyor ÖLÜM TİMOSİT THR (+) HLA tanıyor Kendi peptidini zayıf tanıyor Dolaşıma geçer POZİTİF SEÇİM NEGATİF SEÇİM THR GELİŞİMİ

14 İNSAN LENF DÜĞÜMÜ Afferent lenfatik Efferent lenfatik Afferent lenfatik Efferent lenfatik Antijen uyarısı öncesiAntijen uyarısı sonrası Lenfositler Afferent lenfatikler Postkapiler venüllerden lenf düğümününe girer Primer lenfoid folikül B hücreleri (Dinlenen) Postkapiler venül Lenfoblast Plazma hücresi Sekonder lenfoid folikül (Germinal merkezli) Aktif B hücreleri Ven ve arter Parakortikal T hücre alanı Korteks (B hücre alanı)


"LÖKOSİT FİZYOLOJİSİ KORUNMA MEKANİZMALARI Doğal bağışıklık Özgün bağışıklık Kompleman sistemi İLTİHAP İNFLAMASYON Sitokinler Nötrofil Eozinofil Bazofil." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları