Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalıştayı (TÜBA-DPT-UADMK) 1 Açık Ders Malzemeleri Nedir? Ali Yazıcı Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalıştayı (TÜBA-DPT-UADMK) 1 Açık Ders Malzemeleri Nedir? Ali Yazıcı Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü."— Sunum transkripti:

1 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalıştayı (TÜBA-DPT-UADMK) 1 Açık Ders Malzemeleri Nedir? Ali Yazıcı Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü

2 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 2/20 İçerik Açık Ders Malzemeleri (ADM) Nedir? Dünyada ADM ADM Sinerjisi Engeller eÖğrenme Seviyeleri ve ADM UADMK Gelecek Kaynakça

3 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 3/20 ADM Nedir? Açık Ders Malzemeleri Lisans ve Y.Lisans (belki de orta öğretim) için eğitsel ders materyali/malzemesini hazırlamak ve İnternet üzerinden insanlığa sunmak üzere oluşturulan ve 2002’de UNESCO bünyesinde başlatılan bir GİRİŞİMdir. Massachusetts Institute of Technology (MIT) bu girişimin öncüsü olmuştur.

4 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 4/20 ADM (OCW)/AEK (OER) Tanımlar [11] AEK - UNESCO, 2002  “The open provision of educational resources, enabled by information and telecommunications technologies, for consultation, use and adaptation by a community of users for noncommercial users. AEK - William & flora Hewlett Foundation (ana DONÖR) defines OER as (2008):  Teaching, learning and research resources that reside in the public domain or have been released under an intellectual property license that permits free use or re- purposing by others. OER includes full courses, materials, modules, textbooks, streaming videos, tests, software, and any other tools, materials or techniques to support access to knowledge

5 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 5/20 MIT OCW

6 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 6/20 Dünyada ADM 2007 OECD raporuna göre [1], farklı akademik alanlarda lisans seviyesinde >3000 ders mevcut MIT OCW (>1900 ders) Utah State University OCW University of Notre Dame OCW John Hopkins Bloomberg School of Public Health OCW Open University UK Tufts OpenCourseWare, USA University of Southern Queensland, Australia UCIrvine, OpenCourseWare, Univ. of California, USA Connexions, Rice University http://academicearth.org

7 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 7/20 Open Clip Art Library

8 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 8/20 OCW Konsorsiyumu (Hewlett Packard Foundation)

9 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 9/20 JOCW >3000

10 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 10/20 ADM Sinerjisi ADM, eğiticiler arasında etkileşimi, paylaşımı ve öğrenmeyi destekler. ADM, üniversiteler için ücretsiz bir reklam platformu sunumuna aracılık eder. ADM, içerik geliştiricer ve öğretim elemanları arasında bir rekabet atmosferi yaratır. Böylece, dolaylı olarak ADM’nin kalitesinin artmasına aracı olur. ADM herkesin bedelsiz erişeceği öğrenme ortamlarına erişim sağlar. Yaşam boyu öğrenme için etkin bir olanak sağlar. Akademik geleneklere uygun olarak, bilginin paylaşımına aracılık eder. Hükümetler için Yüksek Öğretim yatırımlarına karşılıksız destek sağlar. Ders malzemelerinin yeniden kullanılabilirliğini sağlar.

11 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 11/20 Engeller Kullanıcı- Sağlayıcı Engel Kısıtlı genişbant özellikli ağlar İnternet erişimdeki güçlükler ADM’nin kalitesi ölçecek araç ve ölçütlerin olmaması [6] Üniversitelerde ADM tasarımı ve geliştirilmesi için yeterli sayıda profesyonelin/destek elemanının olmayışı Üniversite üst yönetimlerinin desteklerinin tam alınamayışı Telif hakları açısından, paylaşılan malzemelerin kullanımı ve geliştirilmesine yönelik korku ve açık lisansla ilgili bilinç eksikliği Öğretim elemanının ders malzemesini paylaşmadaki gönülsüzlüğü ADM projelerine katılım için akademisyenlere yönelik özendirici öğelerin bulunmayışı Eğiticilerin, kültürel engeller, kurumsal tedbirler ve terfi standartları gibi padagojiye ağırlığı düşük etkenlerden ötürü kısıtlı sayıda katılımı [6], [11] ADM için sahiplenme problemi! Hazırlayıcılar – Karar vericiler? [6], [11]

12 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 12/20 eÖğrenme Düzeyleri ve ADM Düzey 1: Yönetim (dersle ilgili bilgiler, öğretim elemanı ulaşım bilgileri, haftalık ders programı, ölçme/değerlendirme kıstasları, kaynaklar) Düzey 2: Doküman ve dağıtım (Yapısal olarak sunuulmuş ders notları ve PowerPoint diyalar, ödevler, örnek sınavlar, ve duyurular) Düzey 3: Gelişmiş yüz-yüze eğitim (izlenebilir ders yapısı, konu tabanlı malzeme, forum, grafik ve kısa sınavlar) Düzey 4: Tam olarak çevrimiçi (esnek sunum, seçimli öğrenme aktiviteleri, çevrimiçi ölçme/değerlendirme ve denetlemeli forumlar ve çevrimdışı yerleşke aktiviteleri) Düzey 5: Gelişmiş çevrimiçi (zengin ortamlı kaynaklar, esnek öğrenme/öğretme ve yerleşke dışı aktiviteler  “Buna göre, ADM Düzey 3+ (zenginleştirilmiş içerik) olarak değerlendirilebilir”

13 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 13/20 TÜBA ADM Ulusal Girişimi YÖK Stratejik Planı A. E. Özkul: Mühendislik eğitiminde eÖğrenmenin önemi ve MIT OCW’in buna katkısı [9] 2004; Veysel Berk, Chairman of Free Scientists and Scholars of Turkey (FSAST), “Biliminsanı Platformu” (http://www.biliminsani.org/) Amaç: Türkçe ADM geliştirilmesi

14 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 14/20 ADMK Turkey (member profiles)member profiles  Middle East Technical University Middle East Technical University  Turkish OpenCourseWare Consortium Turkish OpenCourseWare Consortium

15 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 15/20 …Ulusal Girişim TÜBA Ulusal Konsorsiyum: UADMK (Mart 2007) http://acikders.org.tr/ http://acikders.org.tr/ YÖK-TÜBA-ULAKBİM-TÜBİTAK- ÜNİVERSİTELER (Mayıs 2007) 56 üniversite Yönetim Kurulu (Mayıs 2007) Çalışma Kurulu (Mayıs 2009) TÜBA DPT Projesi (2010-2012)

16 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 16/20 UADMK

17 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 17/20 Çalışma Planı (sonradan değişmiştir) Üniversiteler ADM için gerekli altyapıyı kuracaklar. Bu amaçla, EduCommons yazılımı kullanılacak. Üniversitelerin Eğitim Teknolojileri ofisleri ADM kulanımı, bakımı ve yaygınlaştırılmasında öncü olacak. Üniversiteler öğretim elemanlarını ADM geliştirmeleri ve sunmaları konusunda teşvik edecek. Yeni kurulan ve altyapıları yetersiz olan üniversiteler ADM’ni ULAKBİM sunucularına yükleyerek destek alabilecekler. UADMK ADM’nin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için gerekli önlemleri alacak.

18 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 18/20 ADM Geleceği Akademik programların akreditasyonu sürecinde ADM Telif Hakları  “Creative Commons” Lisansı ve diğerleri Yaygınlaştırma  TÜBA UADMK  DPT projesi  Diğer Standartlar  Sharing open courseware content through learning objects standards, Freschi S, Calvo R, Proceedings of the 23rd Annual Conference of the Australasian-Society-for-Computers-in- Learning-in-Tertiary-Education,Australia, 2006Freschi SCalvo R Mobil sistemler

19 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 19/20 “Creative Commons” Lisansı

20 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 20/20 Kaynakça 1.OECD Report, “Giving Knowledge for Free: The emergence of Open Educational Resources”, Centre for Educational Research and Innovation, OECD 2007 2.Baldi S, Heier H, Mehler-Bicher A, “Open courseware and open source software - Learning from experience?”, COMMUNICATIONS OF THE ACM 46 (9): 105-107 SEP 2003Baldi SHeier HMehler-Bicher A 3.Malloy TE, Jensen GC, Regan A, and Reddick M, “Open courseware and shared knowledge in higher education”, BEHAVIOR RESEARCH METHODS INSTRUMENTS & COMPUTERS 34 (2): 200-203 MAY 2002Malloy TEJensen GCRegan AReddick M 4.Harding RD, Lay SW, Quinney DA, “A consortium approach to courseware design in mathematics”, COMPUTERS & EDUCATION 26 (1-3): 171-178 APR 1996Harding RDLay SWQuinney DA 5.Mallony, T.E., Jensen, G.C., and Regan, A., “Open Courseware and Shared knowledge in Higher Education”, Behaviour Research Methods, Instruments, & Computers 34(2): 200-203, 2002 6.Bissell, A. and Boyle, J., ”Towards a Global Learning Commons: ccLearn”, Educational Technology 47(6): 5-9 November-December 2007 7.Craats, C. van der, McGovern, J., and Pannan, L., “A Five-Düzey Approach to the Large-Scale Development and Delivery of Online Programs”, Proceedings of ASCILITE 2002 8.Higher Education Council of Turkey (T.C. Yükseköğretim Kurulu), “Turkey’s Higher Education Strategy (in Turkish)”, http://www.yok.gov.tr/duyuru/yok_strateji_kitabi.pdf, Last accessed date: January 11, 2008http://www.yok.gov.tr/duyuru/yok_strateji_kitabi.pdf 9.Ozkul A.E., “e-Learning and Distance Engineering Education (in Turkish).”, Elektrik Muhendisligi (Journal of Electrical Engineering), V.41, No.419, 18-27, 2003, http://www.emo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=327&dergi=1, Last accessed date: January 19, 2008 http://www.emo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=327&dergi=1 10.Atkins D.E., Brown S.E., Hammond A.L., A Review of the Open Educational Resources (OER) Movement: Achievement, Challenges, and New Opportunities, Report to The William and Flora Hewlett Foundation, February 2007, http://www.oerderves.org/wp-content/uploads/2007/03/a- review-of-the-open-educational-resources-oer-movement_final.pdf, Last accessed date: January 19, 2008http://www.oerderves.org/wp-content/uploads/2007/03/a- review-of-the-open-educational-resources-oer-movement_final.pdf 11.D’Antoni Susan, “Open Learning Resources: reviewing initiatives and issues”, The Journal of Open and Distance Learning, Vol.24, No:1, Feb 2009, pp.3-10

21 6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalı ş tayı (TÜBA-DPT-UADMK) 21/20 Teşekkürler…


"6/22/2016 I. Ulusal ADM Çalıştayı (TÜBA-DPT-UADMK) 1 Açık Ders Malzemeleri Nedir? Ali Yazıcı Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları