Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARIŞIMLARIN AYRILMASI Şebnem KIRO Ğ LU-Semanur KARADA Ğ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARIŞIMLARIN AYRILMASI Şebnem KIRO Ğ LU-Semanur KARADA Ğ."— Sunum transkripti:

1 KARIŞIMLARIN AYRILMASI Şebnem KIRO Ğ LU-Semanur KARADA Ğ

2 Karışım Nedir? Karışım,birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur.Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat; maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır. Karışımda karışımı meydana getiren cisimlerin atomlarında bir degişiklik olamaz.Karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır. Karışımların Özellikleri: Saf değildirler. Farklı cins molekül veya atomlar içerirler. Kendilerini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar. Karışım oluşturan maddeler arasında bir oran yoktur.Her oranda biraraya gelebilirler. Erime ve kaynama noktaları,yoğunlukları sabit değildir. Maddelerin özellikleri değişmez.

3 Tanecik Boyutu Farkından Yararlanılarak Geliştirilen Ayırma Yöntemleri Yo ğ unluk Farkından Yararlanılarak Geliştirilen Ayırma Yöntemleri AyıklamaElemeSüzmeDiyaliz Çözünürlük Farkından Yararlanılarak Geliştirilen Ayırma Yöntemleri Kristallendirme Ekstraksiyon (Özütleme) Çöktürme Kaynama sıcaklıkları Farkından Yararlanılarak Geliştirilen Ayırma Yöntemleri Yüzdürme (Flotasyon) Aktarma (Dekantasyon) Karışımların Ayrılması

4 TANECIK BOYUTU FARKINDAN YARARLANILARAK GELIŞTIRILEN AYIRMA YÖNTEMLERI Ayıklama Eleme Süzme Diyaliz

5 AYIKLAMA Heterojen katı-katı karışımların ayıklama yöntemi ile ayrılması.

6

7 GERI DÖNÜŞÜM Ayıklama yoluyla istenmeyen maddelerin ka ğ ıttan ayıklama yöntemiyle ayrılması.

8 ELEME Katı-katı heterojen karışımlarının eleme yöntemi ile ayrılması.

9 SÜZME Heterojen katı-sıvı ve katı-gaz karışımların süzme yöntemiyle ayrılması.

10

11 DIYALIZ Sıvı-katı karışımlarının diyaliz yöntemiyle ayrılması.

12

13 YO Ğ UNLUK FARKıNDAN YARARLANıLARAK GELIŞTIRILEN AYıRMA YÖNTEMLERI Çöktürme Aktarma( Dekantasyon) Yüzdürme ( Flo t asyon )

14 ÇÖKTÜRME

15 AKTARMA

16 YÜZDÜRME (FLOTASYON)

17 ÇÖZÜNÜRLÜK FARKıNDAN YARARLANıLARAK GELIŞTIRILEN AYıRMA YÖNTEMLERI Kristallendirme Estraksiyon

18 KRISTALLENDIRME

19

20 EKSTRAKSIYON

21

22 KAYNAMA SıCAKLıKLARı FARKıNDAN YARARLANıLARAK GELIŞTIRILEN AYıRMA YÖNTEMLERI

23 BASIT DAMıTMA

24 AYRıMSAL DAMıTMA

25 Petrolün Damıtılması

26 Karışımları Ayırma Yöntemleri Katı-Katı Karışımlar Katı-Sıvı Karışımlar Katı-Gaz Karışımlar Sıvı-Sıvı Karışımlar Homojen Ayrımsal Damıtma Heterojen Yoğunluk Farkı Homojen Buharlaşma Heterojen Süzme Yoğunluk Farkı Çözünürlük Farkı Ayrımsal Kristallenme

27 TEŞEKKÜRLER


"KARIŞIMLARIN AYRILMASI Şebnem KIRO Ğ LU-Semanur KARADA Ğ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları