Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karışımların Ayrılması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karışımların Ayrılması"— Sunum transkripti:

1 Karışımların Ayrılması
Tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırma Yoğunluk farkından yararlanarak ayırma Çözünürlük farkından yararlanarak ayırma Kaynama sıcaklıkları farkından yaralanarak ayırma -Çöktürme -Aktarma (Dekantasyon) -Yüzdürme (Flotasyon) -Kristallendirme -Ekstraksiyon -Damıtma -Ayıklama -Eleme -Süzme -Diyaliz

2 Yoğunluk Farkından Yararlanarak Ayırma;
Çöktürme İki çözelti birbirine karıştırıldığında çözeltideki iyonların birbirleriyle tepkime vererek suda çözünmeyen katı oluşturmasına çökme, oluşan katıya çökelek, yapılan işleme ise çöktürme denir.

3 • Suyun arıtılmasında, içme suyundan demirin uzaklaştırılmasında, atık sulardan fosfatların uzaklaştırılmasında kullanılır. • Laboratuarda çöktürme işlemi büyük taneciklerle çalışılıyorsa bir beherglas içerisinde, küçük taneciklerle çalışılıyorsa bir santrifüj tüpünde yapılır. Aktarma(Dekantasyon) Çöktürme işleminde oluşan çökeleğin tamamen dibe çökmesi beklenir. Üstte kalan sıvının bulandırılmadan dikkatlice başka bir kaba ayrılmasıdır. • Bu işlemde çökeleğin ağır, iri taneli ve kristal yapıda olması gerekir.

4 • Altının saflaştırılmasında, zeytinyağının posasının ayrılmasında kullanılır.

5 Yüzdürme(Flotasyon) Sudan hafif, askıda olan katı taneciklerinin su yüzeyine yükseltilerek uzaklaştırılmasıdır. Bu yöntem özellikle madencilik sektöründe kullanılır. Yüzdürme,üretilecek cevherin su sevme (hidrofilik) ve su sevmeme (hidrofobik) özellikleri kullanılarak ve sıvı içinde kabarcık oluşturarak suda yüzmesi veya batması ile diğer malzemelerden ayrılmasını sağlayan bir zenginleştirme yöntemidir • Bakır, kurşun çinko cevherlerinin ayrılmasında kullanılır.


"Karışımların Ayrılması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları