Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEMENTLER VE BİLEŞİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 ELEMENTLER VE BİLEŞİKLERİ

2 ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT Aynı cins atomlardan meydana gelen basit maddelere element denir.

3 ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1- Elementler fiziksel ve kimyasal yollarla kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılmazlar. 2- Elementlerin en küçük yapı taşları atomdur 3- Elementler sembollerle gösterilir. 4- Elementler saf maddelerdir. 5- Elementler saf maddelerdir. 6- Elementleri öz kütleleri ve erime, kaynama noktaları sabittir. 7- Elementler tabiatta hem katı, hem sıvı hem de gaz halinde bulunurlar.

4 ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI Elementler kimyasal özellikleri bakımından üçe ayrılır. 1.Metaller 2.Ametaller 3.Soy gazlar

5 ELEMENT VE BİLEŞİKLER BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle oluşan yeni maddeye bileşik denir.

6 ELEMENT VE BİLEŞİKLER BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ 1-Bileşiğin en küçük parçasına molekül denir. 2-Bileşikler formüllerle gösterilir. 3-Bileşiklerin erime noktası, kaynama noktası ve yoğunlukları sabittir. 4-Bileşikler kimyasal yollarla ayrıştırılırlar. 5-Bileşikler saf maddelerdir. 6-Bileşikler sabit kütle oranlarında birleşirler.

7 ELEMENT VE BİLEŞİKLER KARIŞIMLAR Karışım, birden fazla maddenin yalnız fiziksel özellikleri değişecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan madde topluluğudur.

8 KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ
ELEMENT VE BİLEŞİKLER KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ 1-Karışımı oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar. 2-Saf değildirler. 3-Fiziksel yollarla ayrıştırılırlar. 4-Erime ve kaynama noktaları sabit değildir. 5-Sabit bir yoğunlukları yoktur.İstenilen oranda karışımlar hazırlanabilir.

9 KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI
ELEMENT VE BİLEŞİKLER KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI Karışımlar 2 şekilde sınıflandırılırlar. 1- Her tarafında aynı özelliği göstermeyen ve tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlar. Bunlar heterojen karışımlardır. 2-Her tarafında aynı özelliği gösteren karışımlar. Bunlar homojen karışımlardır. Tek bir madde gibi gözükürler. Şekerli su, tuzlu su homojen karışımlara örnek olarak verilebilir. Homojen karışımlara genel olarak çözeltiler denir.  Maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâli vardır. Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir.


"ELEMENTLER VE BİLEŞİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları