Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYA: YİRMİBİRİNCİ YÜZYIL BİLİMİ. KİMYA BİLİMİ BİLİMSEL METOD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYA: YİRMİBİRİNCİ YÜZYIL BİLİMİ. KİMYA BİLİMİ BİLİMSEL METOD."— Sunum transkripti:

1 KİMYA: YİRMİBİRİNCİ YÜZYIL BİLİMİ

2 KİMYA BİLİMİ BİLİMSEL METOD

3 Kimya madde ve uğradığı değişiklikler ile ilgili bir bilimdir. Değersiz maddelerden altın üretme düşü olan SİMYA ile başlayan KİMYA BİLİMİ, Sağlık ve Tıp, Enerji ve Çevre, Malzemeler ve Teknoloji, Yiyecek ve Tarım gibi pek çok farklı disiplinin vazgeçilmez parçasıdır.

4 MADDENİN SINIFLANDIRILMASI Madde: Boşlukta yer kaplayan ve kütlesi olan yani ağırlığı ve hacmi olan her şey maddedir. Cisim: Belirli bir bileşim ve belirgin özellikleri olan bir madde şeklidir. Madde yalnızca görülebilen, dokunulabilen bir şey değildir. Örneğin, çevremizi saran hava da kütle ve hacme sahip olduğuna göre bir maddedir.

5 MADDENİN SINIFLANDIRILMASI Madde bileşimi ve özelliklerine bağlı olarak bazı alt sınıflara ayrılır. MADDE KARIŞIM SAF MADDE Fiziksel Ayırma Yöntemleri HOMOJEN KARIŞIM (ÇÖZELTİ) HETEROJEN KARIŞIM BİLEŞİKELEMENT Kimyasal Ayırma Yöntemleri

6 Saf Madde: Belirli (sabit) bir bileşime ve farklı özelliklere sahip olan maddelerdir. Karışım: İki veya daha fazla maddenin kendi özelliklerini koruyarak bir araya gelmesiyle oluşur. Bileşimi her yerde aynı olan karışımlara Homojen karışım adı verilir Meyve suyu, süt, lehim Bileşimi her yerde aynı olmayan karışımlara Heterojen karışım adı verilir Demir tozu-kum

7 Karışımı oluşturan bileşenler birbirlerine fiziksel yöntemlerle ayrılabilir. Manyet ile ayırma Bir katı ile sıvının süzülerek ayrılması (filtrasyon) Karışımların Ayrılması Yoğunlukları farklı olup birbiri ile karışmayan sıvılar Ayırma hunisi ile ayrılabilir.

8 Karışımların Ayrılması DESTİLASYON ( Ayırımsal damıtma): Kaynama noktası farkından yararlanarak ayırma ÖRNEK: Alkol & su Karışımı (Alkolün kaynama noktası = 78,5  C; suyunki ise 100  C dir) distillation

9 Karışımların Ayrılması Tuzlu su benzer bir sistemle ayrılabilir. Su buharlaştırılıp tekrar yoğunlaştırılarak tuzdan ayrılır.

10 Kromatografi maddelerin çeşitli çözücülerdeki farklı çözünürlük özelliklerinden yararlanılarak ayrılmasına dayanan bir tekniktir. Kromatografi Kağıt kromatografisi Kolon kromatografisi

11 Elementler ve Bileşikler Saf maddeler elementler yada bileşikler olabilir. Elementler kimyasal olarak daha basit maddelere ayrılamayan saf maddelerdir. 117 element tanımlanmıştır. 82 element doğal olarak bulunur. Altın, aluminyum, kurşun, oksijen, karbon, kükürt vb. Sodyum Brom

12 Doğal olmayan elementler de vardır. Bunlar bilimadamları tarafından nükleer süreçlerle oluşturulmuşlardır; teknetyum, amerikyum, seaborgyum vb. 8 yeni element keşfetmiştir.8 yeni element keşfetmiştir. Yaşarken adı bir elemente verilen tek kişidir.Yaşarken adı bir elemente verilen tek kişidir. Glenn Seaborg (1912-1999)

13

14 İki veya daha fazla element atomlarının belirli oranda kimyasal olarak birleşmelerinden oluşan saf maddelere bileşik adı verilir. Bileşikler kendilerini oluşturan saf maddelere (element) ancak kimyasal yollarla ayrılabilir. Lityum florür quartz Kuru buz – karbon dioksit Sodyum klorür (sofra tuzu)

15 Suyun elektrolizi Yaşamın olmazsa olmazı su bir bileşiktir. Elektroliz adı verilen kimyasal bir işlem sonucu kendisini oluşturan iki elemente; hidrojen ve oksijene ayrışır.

16 Maddenin Üç Hali Madde başlıca üç halde bulunur: Katı, sıvı ve gaz Katı Sıvı Gaz

17 Çıldır Gölü - Ardahan Maddenin Üç Hali Katı SıvıGaz

18

19 Maddenin Dördüncü Hali: PLAZMA Plazma maddenin dördüncü halidir. Katı, sıvı ve gazlardan serbestçe hareket eden elektronlar ve pozitif iyonlar olarak farklanır. Bazen de iyonize gaz olarak tanımlanır. Bilinen evrenin yaklaşık % 99 u plazma halindedir. Güneşin yüzeyi sıcak gaz değil plazmadır.

20 Plazmalar bazen elektrik veya manyetik alan tarafından uyarılarak ışın yayınlar. Bunun kanıtı polar auroralardır. Yıldırım da bir Plazma biçimidir. Yeryüzündeki elektrik plazmasının en bilinen örnekleri neon tabelalar ve aydınlatma, televizyon ekranları ve elektrik ark kaynak makineleridir. Aurora Borealis Photograph by Robert Postma, Kanada’nın kuzeyi polar auroraları yakalamak için ideal bir bölgedir. Güneşten kopan yüklü parçacıkların dünyanın atmosferine girmesiyle meydana gelen auroralar kırmızıdan, yeşile, maviye çeşitli renk ve şeklillerdedir.

21 Faz Dönüşümü

22

23

24


"KİMYA: YİRMİBİRİNCİ YÜZYIL BİLİMİ. KİMYA BİLİMİ BİLİMSEL METOD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları