Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Klinik Karar Destek Sistemleri Filiz İŞLEYEN, PhD Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Klinik Karar Destek Sistemleri Filiz İŞLEYEN, PhD Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 Klinik Karar Destek Sistemleri Filiz İŞLEYEN, PhD Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

2 Klinik KDS Nedir? Klinik KDS’ler, klinik kararlar alma noktasında sağlık karar vericilerini asiste etmesi için dizayn edilen bilgisayar programlarıdır. 01 Tedavi hizmetlerini geliştirme konusunda karar almalarına yardımcı olmak üzere uzmanlara ve tedavi hizmet sunucularına klinik bilgi ve hasta odaklı bilgi sunan sistemlerdir. 02 Hastaya ait veri, klinik bir veri havuzuyla, hasta merkezli değerlendirmeler veya önerilerle eşleştirilir ve tedavi esnasında uygun zamanlarda sağlık karar vericilerine efektif bir biçimde iletilir. 03 Klinik KDS, hastanın vakalara yönelik temel risklerini belirlemek ve sağlık karar vericilerine önerilerde bulunmak üzere (durumu hastayla benzeşen, geçmişteki hastalar araştırılır ve onlara ne olduğuna bakılır) hem bireysel hasta verisinden hem de büyük veriden faydalanır.

3 Hatırlatıcı olmasaydı yüksek kan basıncı fark edilemezdi ve hasta da gereken tedaviyi alamazdı. Hekim kan basıncını ölçer, güncel veri 220/110’dur. Klinik KDS otomatik olarak kan basıncına yönelik son verinin üç yıl öncesinden olduğu hatırlatmasını yapar:185/100. 40 yaşında bir adam fıtık şikayetiyle hekimini ziyaret eder. Muayene Hatırlatma Karşılaştırma Sonuç

4 Tedavi kalitesini artırmak için Zamandan tasarruf edebilmek için Doğru zamanda doğru tedavi için Tıbbi hataların önüne geçmek için Neden Klinik KDS?

5 Çıkarımlama motoru İletişim mekanizması Klinik KDS’nin Bileşenleri Bilgi Altyapısı

6 o Tanı, ilaç etkileşimleri ve kanıt bazlı kılavuzlar gibi hususlara ilişkin klinik bilgi kümesidir. o Altyapı içeriği dahili ve harici pek çok kaynaktan beslenmektedir. o Altyapı içeriğini oluşturmak zaman ve uzmanlık gerektirmektedir. Bilgi Altyapısı

7 o Bilgiyi hastaya özgü veriyle birleştiren yapı olmakla birlikte, girdi ve diğer verileri mantıklı bir çıktı şemasına göre birleştiren araçtır. Çıkarımlama Motoru

8 o Hasta verisinin Klinik KDS uygulamasına girişi ve ilgili bilginin klinisyene iletimiyle ilgilidir. İletişim Mekanizması

9 o Klinik KDS bileşenlerinin, olası Klinik KDS müdahaleleri için oldukça önem arz eden parçalar olduğu, o Klinik kararların deneyimlere dayanılarak verildiği, o Bu yüzden bilgi temelinin kesin ve güvenilir olmasının hayati düzeyde önemli olduğu unutulmamalıdır. Dikkat!

10 o Bilgi sisteminin gerektirdiği şekilde kanıt bazlı, aksiyona kılavuzluk etmeye müsait ve güncel şartlara uygun değilse sistemin beklenen sonuçları üretmesi mümkün olmayacaktır. Verimli Bir Klinik KDS İçin Doğru bilgiye erişim: Diyabetin tanı ve sınıflama kriterlerinde yapılan bir değişikliğin klinik KDS’ye yansıtılmaması durumunda sistemin üreteceği öneriler uygun olmayacaktır.

11 o Doğru ve anlamlı sonuçlar elde etmek için bilginin doğru kişiye iletimi önem arz etmektedir. Verimli Bir Klinik KDS İçin Bilginin Doğru Kişiye İletimi

12 o Klinik bir sorunda uygun uyarı, order setleri veya referans bilgisinin söz konusu olması gerekmektedir. Verimli Bir Klinik KDS İçin Doğru Klinik KDS Formatını Kullanmak

13 o Klinik bilgi sistemi, Elektronik Tıbbi Kayıt, Kişisel Sağlık Kaydı, internet veya mobil bir cihaz gibi daha genel bir kanal arasında, çıktıya ulaşabilmek için doğru kanalı kullanmak önemlidir. Verimli Bir Klinik KDS İçin Doğru Kanalı Kullanmak

14 o Karar almada, aksiyon alımında veya ihtiyaç doğduğunda harekete geçmek pozitif sonuçlara ulaşma konusunda oldukça önem arz etmektedir. Verimli Bir Klinik KDS İçin İş Akışının Doğru Noktasında Harekete Geçmek

15 0606 Karar Destek Araçlarının Entegrasyonu 0505 Sistem performansının geçerliliği 0404 Tıbbi verinin gösterimi ve mantıksal çerçevesi 0303 Tıbbi verinin güncelliği 0101 Hasta verisinin alımı ve geçerliliği 0202 Tıbbi verinin modellenmesi Verimli Bir Klinik KDS’nin Önündeki Engeller

16 o Verinin doğru, eksiksiz ve efektif bir biçimde alınmasını sağlayacak etkin tekniklerin kullanılmaması o Bilgisayar programının yorumlayabileceği klinik durumların standardize bir şekilde belirtilmemesi, Verimli Bir Klinik KDS’nin Önündeki Engeller Hasta Verisinin Alımı ve Geçerliliği

17 o Hangi klinik farklılığın ve hasta verisinin «işe yarar» olduğunun belirlenememesi o Olasılıklar arasında karar verme göreviyle ilgili olasılık ve ilişkilerin belirlenememesi o Uygun sonuçlara erişmek üzere ilgili klinik bilgiden faydalanabilecek bir problem çözme stratejisinin belirlenememesi Verimli Bir Klinik KDS’nin Önündeki Engeller Tıbbi Verinin Modellenmesi

18 o Bilgi altyapısının güncelliğinin sağlanamaması, o Bu husus Klinik KDS’ler için oldukça önem arz etmektedir. Verimli Bir Klinik KDS’nin Önündeki Engeller Tıbbi Verinin Güncelliği

19 o Tıp uzmanları tarafından problem çözme sürecinde faydalanılan geniş çaplı bilginin kodlanması için bilgisayar tekniklerinin rafine edilmesi ihtiyacının karşılanamaması, o İnsanların problem çözme psikolojilerinin anlaşılması gerekliliği, böylelikle bu bilginin Klinik KDS’lerin geliştirilmesi için kullanılamaması Verimli Bir Klinik KDS’nin Önündeki Engeller Tıbbi Verinin Gösterimi ve Mantıksal Çerçevesi

20 o Klinik bilgi altyapısını geçersiz kılacak bir bileşenin söz konusu olması, o Bilgiyi kullanan araçların performans değerlendirmelerinin yapılmasında yaşanan zorluklar Verimli Bir Klinik KDS’nin Önündeki Engeller Sistem Performansının Geçerliliği

21 o Bilgi altyapısı temelli bilgisayarlar ile hastaya özgü bilgiyi saklamak ve gerektiğinde geri çağırmak üzere tasarlanmış programları daha iyi entegre edecek yenilikçi araştırmalara ihtiyaç vardır. Verimli Bir Klinik KDS’nin Önündeki Engeller Karar Destek Araçlarının Entegrasyonu

22 Sonuç o Klinik KDS’ler etkin klinik süreçler için vazgeçilmez birer araçtır, o Klinik KDS’ler bilimsel kanıtları ve en iyi klinik pratikleri daha erişilebilir ve anlamlı kılabilecek kapasitededir. o İnsanların doğru zamanda doğru tedaviyi almasına katkı sağlar.

23 Sonuç o Klinik KDS’ler sayesinde Elektronik Sağlık Kayıtlarının kalitesi, standardizasyonu ve kullanılabilirliği artar, o Klinik KDS’lerin kullanımıyla kamuya verilen sağlık hizmetinin daha güvenilir, hızlı, kaliteli ve maliyet etkin olması sağlanacaktır.

24 Teşekkürler… e-posta: filiz.isleyen@saglik.gov.tr


"Klinik Karar Destek Sistemleri Filiz İŞLEYEN, PhD Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları