Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bursa Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bursa Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü"— Sunum transkripti:

1 Bursa Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü

2 HASTA HAKLARI VE TARİHSEL GELİŞİMİ (Kısaca )
HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLİŞKİLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI HASTA HAKLARI UYGULAMALARI

3 Kazanımlara göre insan haklarının sınıflandırılmış durumu
HASTA HAKLARI NEDİR? Kazanımlara göre insan haklarının sınıflandırılmış durumu

4 HASTA HAKLARI NEDİR? Hasta Hakları:
Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları vasfıyla sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

5 HASTA HAKLARI NEDİR? Genel olarak hasta haklarını tarif ettiğimizde; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları olan, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklar olarak tanımlamak mümkündür.

6 SAĞLIK ÇALIŞANI NE İSTER ?
BİR HASTA NE İSTER ? SAĞLIK ÇALIŞANI NE İSTER ? Kendine yeterli süre ayrılmasını ister. Hastasına yeterli süre ayırmak ister. Temiz ve çağdaş sağlık tesisi ister. Temiz ve çağdaş sağlık tesisinde çalışmak ister. Aralarına parasal konuların girmesini istemez. Tıbbi gelişmeleri izleyen hekim ister. Bilimsel gelişmeleri takip etmek ister. Sevgi, saygı ve şefkat görmek ister. Kendisine saygılı davranılmasını ve güvenilmesini ister. Saatlerce poliklinik sırasında beklemek istemez. Kapısında hastaların yığılmasını istemez.

7 Hasta Hakları tarihsel gelişimi
Dünya Tabipler Birliğinin 1981’de yayımladığı Lizbon Bildirgesi 1990 yılında “Dünya Tabipler Birliğinin İnsan Hakları Konusundaki Kararı” Bali Bildirgesi 1995 Amsterdam Bildirgesi 1994

8 HASTA HAKLARI

9 HASTA HAKLARI Personeli tanıma seçme ve değiştirme hakkı
Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyete uygun olarak yararlanma hakkı Bilgi isteme hakkı Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı (hayati tehlike bakımından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi esastır) Personeli tanıma seçme ve değiştirme hakkı

10 HASTA HAKLARI Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı
Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım hakkı Tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı Ötenazi yasağı

11 HASTA HAKLARI Tıbbi özen gösterilmesi hakkı Kayıtları inceleme hakkı
Kayıtların düzeltilmesini isteme hakkı

12 HASTA HAKLARI Mahremiyete saygı gösterilmesi hakkı
Rıza olmaksızın tıbbi işleme tabi tutulmama hakkı Bilgilerin gizli tutulması hakkı Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı

13 HASTA HAKLARI Güvenliğin sağlanması hakkı
Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden yararlanabilme hakkı İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı Refakatçi bulundurma hakkı Müracaat, şikayet ve dava hakkı

14 HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI İLİŞKİLERİ

15 HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI İLİŞKİLERİ

16 “Bir anlaşmazlık olduğunda, muhatabınızın ayakkabılarını giyerek
soruna bakın!” Kızılderili atasözü

17 Hasta sağlık çalışanı ilişkileri
İşin özü sevgi hastayı sevmek, insanı sevmek En cahil insan bile sevgiyi hisseder Soruna değil hastaya odaklanmak Astımı değil, astımı olan bir hastayı tedavi etmek Bir güler yüz, bir tatlı dil hepimiz aslında hayatın her bölümünde güler yüz ve tatlı dil bekleriz Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır… Kendimizle barışık olmak Hiçbir tartışma kazanılmaz. Tartışma varsa herkes kendine göre haklıdır. Sorunu çözmek için doğru iletişim kurmak gerekir.

18 HASTA SORUMLULUKLARI Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir.

19 HASTA SORUMLULUKLARI Genel Sorumluluklar
Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır. Sosyal Güvenlik Durumu Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerini takip etmek ve olası değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme Hastane Kurallarına Uyma Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

20 HASTA HAKLARI UYGULAMALARI
SAĞLIK BAKANLIĞI HASTA HAKLARI UYGULAMALARI

21 HASTA HAKLARI UYGULAMA İLKESİ
KURUM VEYA ÇALIŞAN ODAKLI SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU YAKLAŞIMINDAN “HASTA ODAKLI-KATILIMCI” SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU YAKLAŞIMINA GEÇİŞ

22 BU GÜNE KADAR NELER YAPILDI ?
BAKANLIĞIMIZ SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI VE TIBBİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ HASTA HAKLARI KURULLARI HASTA HAKLARI İLETİŞİM BİRİMLERİ

23 BU GÜNE KADAR NELER YAPILDI ?
BAKANLIK HASTA HAKLARI TIBBİ VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hasta hakları ihlallerinin önlenmesi, uygulamaların geliştirilmesi, izlenmesi ve ülke genelinde koordine edilmesi amacıyla Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı kurulmuştur.

24 BU GÜNE KADAR NELER YAPILDI ?
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Hasta hakları uygulamalarının il genelinde koordine etmek,izlemek,değerlendirmek,gereği halinde uygulamaları yerinde denetlemek amacıyla Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur.

25 BU GÜNE KADAR NELER YAPILDI ?
HASTA HAKLARI İLETİŞİM BİRİMLERİ Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hasta Hakları Uygulamaları konulu genelge hükümlerince, Hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla kamu sağlık tesisleri,üniversite sağlık tesisleri,askeri hastaneler,kamu ve özel ağız diş sağlığı tesisleri,özel hastaneler,tıp merkezleri, poliklinikler ve TSM’ lerde Hasta Hakları İletişim Birimleri oluşturulmuştur.

26 BU GÜNE KADAR NELER YAPILDI ?
HASTA HAKLARI KURULLARI Hasta hakları iletişim birimlerinde değerlendirilerek yerinde çözülemeyen ve kurullarca incelenmesi gerektiği kanaatine varılan başvuruların incelenerek karara bağlanması amacıyla sağlık müdürlüğünce uygun görülen yerlerde kurulmuştur. Kurul biri başkan olmak üzere 5 kişiden teşekkül eder.

27 HASTA HAKLARI KURUL ÜYELERİ
1) Başkan 2) Şikayet edilen personelin varsa üyesi olduğu sendikanın işyeri temsilcisi 3) Şikayet edilen personelin görev yaptığı kurumun ildeki üst yöneticisi tararından görevlendirilen bir kurum temsilcisi(Ünv.rektörlüğü, KHB Genel Sekreterliği, HSM) Şikayet edilen personel özel sağlık kuruluşunda ise kuruluş mesul müdürlüğünce görevlendirilen bir kişi,şikayet edilen personel askeri hastanede ise askeri hastane başhekimliğince görevlendirilen bir temsilci 4) Hasta hakları derneklerinden bir temsilci, hasta hakları derneği yoksa ya da temsilci bildirmemişse tüketici derneklerinden bir temsilci 5) Valilikçe görevlendirilen bir vatandaş. Not: Kurul sekretaryası, sekretarya işlemlerini yürütmek üzere kurulda bulunur ancak oy kullanamaz.

28 HASTA HAKLARI İLETİŞİM BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BAŞVURUNUN ALINMASI (şahsen veya internet yoluyla) BAŞVURU FORMU DOLDURULUR VE HBBS’ ye AKTARILIR VE BAŞVURU YERİNDE ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILIR. ACİL DURUMLARDA AYNI GÜN YÖNETİMİ BİLGİLENDİRİLİR. YERİNDE ÇÖZÜLEMEYEN BAŞVURULARDA, İLGİLİ YÖNETİCİ İMZASIYLA BAŞVURU YAPILAN ÇALIŞAN HAKKINDA BİLGİ İSTENİR VE CEVABI TAKİP EDİLEREK EDİNİLEN BİLGİ VE BELGELER HBBS MODÜLÜ ÜZERİNDEN HASTA HAKLARI KURULUNA İNTİKAL ETTİRİLİR.

29 HASTA HAKLARI İLETİŞİM BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
HASTA İLETİŞİM BİRİMİNCE YAPILAN İŞLEM SONUCUNDA ŞİKAYETİN DEVAMI HALİNDE 7 GÜN İÇİNDE ŞİKAYET EDİLEN PERSONELİN YAZILI BİLGİSİNE BAŞVURULARAK, BAŞVURUNUN BİRİME GELMESİNİ TAKİBEN 10 GÜN İÇİNDE TÜM BİLGİ BELGELER HBBS’ YE GİRİLEREK BAĞLI BULUNUNLAN KURUL SEKRETARYASINA İLETİLİR. KURUL KARARININ SONUCU İLGİLİLERE BİLDİRİLİR. HASTA İLETİŞİM BİRİMLERİNİN İŞLEYİŞİNDE ORTAYA ÇIKAN VE YÖNETİM TARAFINDAN GİDERİLMESİ GEREKEN AKSAMALARIN ÇÖZÜMLENMESİNDEN SAĞLIK KURULUŞU ÜST YÖNETİCİSİ BİRİNCİ DERECEDE GÖREVLİDİR.

30 HASTA HAKLARI KURULLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI
HASTA İLETİŞİM BİRİMLERİNCE YERİNDE ÇÖZÜLEMEYEN BAŞVURULAR KURULA GÖNDERİLİR. KURUL EN GEÇ 15 GÜNDE BİR TOPLANIR VE BAŞVURUNUN KURULA ULAŞMASINI TAKİBEN 30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU HAKKINDA KARAR VERİR. KURUL,KARAR SONUCUNU İLGİLİ KURULUŞA VE BAŞVURU SAHİBİNE BİLDİRİR.

31 HASTA HAKLARI KURULLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI
KURUL KARARINA TEBLİĞ VEYA E-POSTA GÖNDERİM TARİHİNDEN İTİBAREN 10 GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZ EDİLEBİLİR.İTİRAZ KURULDA İKİNCİ KEZ GÖRÜŞÜLEREK NİHAİ KARARA BAĞLANIR.SÜRESİ İÇİNDE BAŞVURULMAYAN İTİRAZLAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ VE SON İTİRA MERCİİ HASTA HAKLARI KURULUDUR. İHLAL KARARI ÇIKMASI HALİNDE KARAR, İLGİLİ KURULUŞA İLETİLİR VE İLGİLİ KURULUŞÇA KURUL KARARININ GEREĞİ YERİNE GETİRİLİR VE YAPILAN İŞLEMLER NETİCESİNDEN İLGİLİ KURULA VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BİLGİ VERİLMESİNİ TAKİBEN ŞİKAYETE BAHİS KİŞİ VE BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLENDİRİLEREK HBBS MODÜLÜNE İŞLENİR.

32 “BİR HASTAYLA İLGİLENİR GÖRÜNMENİN EN İYİ YOLU, ONUNLA İLGİLENMEKTİR”

33 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

34 SAĞLIK BAKANLIĞI HASTA HAKLARI MEVZUATI
Hasta Hakları Yönetmeliği ( ) Hasta Hakları Uygulamaları Genelgesi (2014)


"Bursa Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları