Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI"— Sunum transkripti:

1 HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Hasta Hakları Birimi HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI

2 HASTA HAKLARI NEDİR? Hak İnsan Hakları
İnsan hakları, Batıda ilk kez 1215 yılında İngiltere’de gündeme gelmiştir. Amerikan Haklar Bildirgesi Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

3 HASTA HAKLARI NEDİR? Dünyada Hasta Hakları; Nuremberg Kanunları
Helsinki Deklarasyonu Lizbon Bildirgesi Amsterdam Bildirgesi Bali Bildirgesi Çocuk Hastaların Hakları Bildirgesi Varşova Toplantısı İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi

4 HASTA HAKLARI NEDİR? Ülkemizde hasta hakları; Anayasa,
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hasta Hakları Yönetmeliği, Hasta Hakları Uygulama Yönergesi ile düzenlenmiştir.

5 HASTA HAKLARI NEDİR? Kazanımlara göre insan haklarının sınıflandırılmış durumu

6 HASTA HAKLARI NEDİR? Hasta Hakları: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

7 HASTA HAKLARI NEDİR?

8 Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

9 Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma

10 Bilgi İsteme Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir.

11 Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale usulleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi istemek hakkına sahiptir

12 Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme

13 Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir

14 Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

15 Hastaya talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir

16 Mahremiyete Saygı Gösterilmesi

17 Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır
Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.

18 Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası

19 Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir
Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır.

20 Güvenliğin Sağlanması

21 Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları vardır.

22 Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma

23 Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır.

24 İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi

25 Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

26 Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır

27 Refakatçi Bulundurma ve ziyaret

28 KURUM İMKANLARININ ELVERDİĞİ ve HASTANIN SAĞLIK DURUMUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖLÇÜDE, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulması istenebilir

29 Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

30 Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali olduğunu düşündükleri hallerde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, öneri ,tavsiye,teşekkür,başvuru ve dava hakları vardır.

31 Bilgi Verilmesini Yasaklama

32 hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir

33 Tedaviyi Reddetme ve Durdurma

34 Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir

35 HASTA SORUMLULUĞU

36 Bir yerde hak varsa hemen yanı başında SORUMLULUK da vardır…

37 Hasta Sorumluluğu : Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

38 1. Genel Sorumluluklar Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

39 Hasta Sorumluluğu : Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir

40 Hasta Sorumluluğu : Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır

41 2. Sosyal Güvenlik Durumu

42 Hasta Sorumluluğu : Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

43 3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

44 Hasta Sorumluluğu : Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir

45 4. Hastane Kurallarına Uyma

46 Hasta Sorumluluğu : Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

47 Hasta Sorumluluğu : Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır

48 Hasta Sorumluluğu : Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

49 Hasta Sorumluluğu : Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir

50 Hasta Sorumluluğu : Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

51 Hasta Sorumluluğu : Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır

52 5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

53 Hasta Sorumluluğu : Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

54 Hasta Sorumluluğu : Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir

55 Hasta Sorumluluğu : Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

56 Hasta Sorumluluğu : Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

57 HASTA HAKLARI BİRİMİ NURAY TALİ


"HASTA HAKLARI ve SORUMLULUKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları