Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hasta Hakları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hasta Hakları."— Sunum transkripti:

1 Hasta Hakları

2 İNSAN HAKLARI Hak: İnsanın doğuştan getirdiği ve daha sonra hukuk düzeninin verdiği maddi-manevi yetkilerdir. İnsan Hakları: Tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit, onurlu ve özgür doğduğu anlayışına dayanır.

3 HASTA HAKLARI NEDİR? Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasabiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder. (Hasta Hakları Yönetmeliği)

4 HASTA HAKLARI İLKELERİ
Herkesin insan olması dolayısıyla saygı görmeye hakkı vardır. Herkes kendi yaşamını belirleme hakkına sahiptir. Herkes fiziksel ve zihinsel bütünlüğe sahip olma hakkına sahiptir.

5 HASTA HAKLARI İLKELERİ
Herkesin özel yaşamına saygı gösterilmelidir. Herkes koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanma ve en yüksek sağlık seviyesine kavuşma hakkına sahiptir.

6 HASTA HAKLARININ AMAÇLARI
Hastalara sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanma konusunda yardım etmek, Hastalarla sağlık çalışanları arasındaki ilişkiyi desteklemek ve geliştirmek, Hastaların sağlık hizmeti sürecine aktif katılımını cesaretlendirmek,

7 HASTA HAKLARININ AMAÇLARI
Hasta eğitimini genel bir uygulama haline getirerek sağlık hizmeti etkinliğini artırmak, Hasta hakları ile ilgili düzenli başvuru mekanizmaları oluşturarak sağlık hizmeti ortamında oto kontrol sağlamak,

8 TEMEL HASTA HAKLARI Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı Sağlık Kuruluşunu, Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı Mahremiyet

9 TEMEL HASTA HAKLARI Bilgilendirilmiş Rıza Güvenlik Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Saygınlık Görme ve Rahatlık Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Başvuru ve Dava

10 TEMEL HASTA HAKLARI Bilgilerin gizli tutulması hakkı Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı

11 HASTA SORUMLULUĞU Bir yerde hak varsa hemen yanı başında sorumluluk da vardır. Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

12 HASTA SORUMLULUĞU Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

13 HASTA SORUMLULUĞU Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.  Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

14 HASTA SORUMLULUĞU Hasta; tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

15 HASTA SORUMLULUĞU Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır . Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

16 HASTA SORUMLULUĞU Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.  Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

17 HASTA SORUMLULUĞU Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.


"Hasta Hakları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları