Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYDARPAŞANUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HASTA HAKLARI BİRİMİ SUAT BAŞAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYDARPAŞANUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HASTA HAKLARI BİRİMİ SUAT BAŞAR."— Sunum transkripti:

1 HAYDARPAŞANUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HASTA HAKLARI BİRİMİ SUAT BAŞAR

2 HASTA HAKLARI NEDİR? Kazanımlara göre insan haklarının sınıflandırılmış durumu Kazanımlara göre insan haklarının sınıflandırılmış durumu

3 Hasta Hakları Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları nedeniyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder. Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları nedeniyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

4 Hasta hakları dünyada çeşitli bildirgelerle güvence altına alınmıştır.Bunlar ; - Lizbon Bildirgesi1981 - Amsterdam Bildirgesi1994 - Lizbon Bildirgesi II1995 - Roma Bildirgesi

5 Ülkemizde Hasta Hakları; - Anayasa, - Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, - Hasta Hakları Yönetmeliği, - Hasta Hakları Uygulama Yönergesi ile düzenlenmiştir. ile düzenlenmiştir.

6 Bu yönetmelikle hasta hakları tek bir yasal düzenlemede ele alınmıştır. Ekim 2003 yılında çıkan hasta hakları yönergesi ile de tüm hastanelerde hasta hakları birimleri kurulmuş oldu. Ekim 2003 yılında çıkan hasta hakları yönergesi ile de tüm hastanelerde hasta hakları birimleri kurulmuş oldu.

7 Yönergenin amacı : Sağlık tesislerinde yaşanan, hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi,sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması sağlık hizmetlerinin insan onuruna yakışır biçimde sunulması ile hastaların hak ihlallerinden korunabilmesi ve gerektiğinde hukuki korunma yolarını fiilen kullanılabilmesine dair esas ve usulleri belirlemektedir.

8 HASTA HAKLARI Hizmetten genel olarak faydalanma Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır. Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

9 - Hastanın bilgilendirilme, aydınlatılma hakkı Bilgilendirme ve bilgi isteme Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

10 - Hastanın sağlık hizmetinden nasıl yararlanacağı konusunda bilgilendirme - Hastanın sağlık personeli hakkında bilgi alma ( görüştüğü kişi ? ) - Hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi alma Hakları vardır.

11 BİLGİLENDİRME : Bilgi, gerektiğinde tercüman kullanılarak, hastanın anlayabileceği şekilde, tıbbi terimler mümkün olduğunca kullanılmadan, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden ve hastanın ruhi durumuna uygun ve nazik bir ifade ile verilir. Bilgi, gerektiğinde tercüman kullanılarak, hastanın anlayabileceği şekilde, tıbbi terimler mümkün olduğunca kullanılmadan, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden ve hastanın ruhi durumuna uygun ve nazik bir ifade ile verilir.

12 - HASTAYA YAPACAĞINIZ HER GİRİŞİMDE HASTANIN ONAYININ ALINMASI ŞARTTIR. (AYDINLATILMIŞ ONAM )

13 Mahremiyet Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır. Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

14 - Hastanın özel yaşamının gizliliğine saygı hakkı (Bu aynı zamanda kişilik hakkıdır.) (Bu aynı zamanda kişilik hakkıdır.) - Hastaya ait bilgilerin gizli tutulması (Hasta sırrının saklanması v.b ) (Hasta sırrının saklanması v.b ) BU BİLGİLERİN HASTANIN YAŞAMINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE KORUNMASI GEREKMEKTEDİR.

15 - Hastanın özel yaşamının gizliliğine saygı hakkı (Bu aynı zamanda kişilik hakkıdır.) - Hastaya ait bilgilerin gizli tutulması (Hasta sırrının saklanması v.b ) BU BİLGİLERİN HASTANIN YAŞAMINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE KORUNMASI GEREKMEKTEDİR.

16 Reddetme, durdurma ve rıza Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır. Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

17 Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır. Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

18 Güvenlik Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

19 Dini vecibeleri yerine getirebilme Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır. Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

20 İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır

21 Ziyaret ve refakatçi bulundurma Ziyaret ve refakatçi bulundurma Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır. Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

22 Müracaat, şikayet ve dava hakkı Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır. Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

23 HASTA SORUMLULUKLARI : Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir.

24 HASTA SORUMLULUKLARI : Genel Sorumluluklar  Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.  Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.  Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

25 Sosyal Güvenlik Durumu Sosyal Güvenlik Durumu  Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.  Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

26 Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme Hastane Kurallarına Uyma Hastane Kurallarına Uyma Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

27 Hasta sağlık çalışanı ilişkileri İşin özü sevgi İşin özü sevgi  hastayı sevmek, insanı sevmek  En cahil insan bile sevgiyi hisseder Soruna değil hastaya odaklanmak Soruna değil hastaya odaklanmak  Astımı değil, astımı olan bir hastayı tedavi etmek

28 Bir güler yüz, bir tatlı dil Bir güler yüz, bir tatlı dil  hepimiz aslında hayatın her bölümünde güler yüz ve tatlı dil bekleriz Kendimizle barışık olmak Kendimizle barışık olmak  Hiçbir tartışma kazanılmaz. Tartışma varsa herkes kendine göre haklıdır. Sorunu çözmek için doğru iletişim kurmak gerekir

29 HASTA NE İSTER ? ÇALIŞANIMIZ NE İSTER ? HASTASINA YETERLİ SÜRE AYIRMAK İSTER. TEMİZ VE ÇAĞDAŞ SAĞLIK TESİSİNDE ÇALIŞMAK İSTER. ARALARINA PARASAL KONULARIN GİRMESİNİ İSTEMEZ. BİLİMSEL GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İSTER. KENDİSİNE SAYGILI DAVRANILMASINI VE GÜVENİLMESİNİ İSTER. KAPISINDA HASTALARIN YIĞILMASINI İSTEMEZ. KENDİNE YETERLİ SÜRE AYRILMASINI İSTER TEMİZ VE ÇAĞDAŞ SAĞLIK TESİSİ İSTER ARALARINA PARASAL KONULARIN GİRMESİNİ İSTEMEZ. TIBBİ GELİŞMELERİ İZLEYEN HEKİM İSTER SEVGİ, SAYGI VE ŞEFKAT GÖRMEK İSTER SAATLERCE POLİKLİNİK SIRASINDA BEKLEMEK İSTEMEZ

30 OLUŞTURULAN KURUL VE BİRİMLER - BAKANLIK HASTA HAKLARI ŞUBESİ - HASTANE HASTA HAKLARI KURULU - HASTA HAKLARI İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ - HASTANE HASTA HAKLARI BİRİMİ

31 HASTA HAKLARI BİRİMLERİ GÖREVLERİ GÖREVLERİ –SAĞLIK ÇALIŞANLARINI HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK –HASTA VE YAKINLARININ BAŞVURULARINI ALMAK –HASTA VE YAKINLARINI HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK

32 HASTA HAKLARI KURULLARI GÖREVLERİ HASTA HAKLARI İHLALLERİNE İLİŞKİN KENDİSİNE ULAŞAN BAŞVURULARI İNCELEMEK, DEĞERLENDİRMEK VE SONUÇLANDIRMAK. HASTANEDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK İÇİN BAŞHEKİME ÖNERİLERDE BULUNMAK

33 HASTA HAKLARI KURULLARI KURUL ÜYELERİ Başkan: Baştabip Yardımcısı Başkan: Baştabip Yardımcısı Hasta Hakları Birim Sorumlusu, Hasta Hakları Birim Sorumlusu, Hakkında başvuruda bulunulan personelin birim sorumlusu, Hakkında başvuruda bulunulan personelin birim sorumlusu, Sivil toplum kuruluşu temsilcisi Sivil toplum kuruluşu temsilcisi Varsa hastanın avukatı Varsa hastanın avukatı Kurumda yetki almış sendika temsilcisi, Kurumda yetki almış sendika temsilcisi, Valiliğin belirleyeceği bir vatandaş. Valiliğin belirleyeceği bir vatandaş. İl genel meclisi üyesi İl genel meclisi üyesi

34 HASTA HAKKI İHLALİNDE NERELERE BAŞVURABİLİRSİNİZ. İNTERNETTEN www.saglik.gov.tr ADRESİNE İNTERNETTEN www.saglik.gov.tr ADRESİNE www.saglik.gov.tr BİMER HATTINA BİMER HATTINA ALO 184 SABİM HATTINA ALO 184 SABİM HATTINA HASTANELERDEKİ HASTA HAKLARI BİRİMLERİNE BAŞVURABİLİRSİNİZ.

35 HASTA HAKLARI BİRİMLERİNİN İŞLEYİŞİ HASTA VEYA HASTA YAKINI HASTANE HASTA HAKLARI BİRİMİ BAŞVURU FORMU DOLDURULUR. WEB ORTAMINA AKTARILIR. (AYNI GÜN) ÇOK ACİL DURUM VARSA HASTANE İDARESİ HEMEN BİLGİLENDİRİLİR

36 HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN HASTANE ÇALIŞANINDAN BİLGİ İSTENİR. (2 GÜN İÇİNDE) TARAFLAR DIŞINDA BİLGİ ALINMASI GEREKEN KİŞİLER VARSA ONLARDAN DA BİLGİ ALINIR (2 GÜN İÇİNDE) HASTANE HASTA HAKLARI BİRİMİ

37 ALINAN TÜM BİLGİ VE BELGELER HASTANE HASTA HAKLARI KURULU ÜYELERİNE DOSYA OLUŞTURULARAK DAĞITILIR. (3. GÜNÜN SONUNDA) ALINAN TÜM BİLGİ VE BELGELER HASTANE HASTA HAKLARI KURULU ÜYELERİNE DOSYA OLUŞTURULARAK DAĞITILIR. (3. GÜNÜN SONUNDA) KURUL HAFTADA BİR TOPLANIR DOSYALARI DEĞERLENDİRİR. OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİR. KARARLAR HASTA HAKLARI BİRİMİNE BİLDİRİLİR. HASTA HAKLARI BİRİMİ

38 KURUL KARARI SONUCU HASTA İLE İLGİLİ YAPILACAKLAR KURUL KARARI HAKKINDA HASTAYA YAZILI BİLGİ VERİLİR. KURUL KARARI HAKKINDA HASTAYA YAZILI BİLGİ VERİLİR. HASTAYA BU AŞAMADAN SONRA YAPMASI GEREKENLER KONUSUNDA BİLGİ VERİLİR. HASTAYA BU AŞAMADAN SONRA YAPMASI GEREKENLER KONUSUNDA BİLGİ VERİLİR. HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ VE YENİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA KURUM TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ VERİLİR. HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ VE YENİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA KURUM TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ VERİLİR. HASTANIN SONRAKİ SÜRECİ TAKİP ETMESİNİ KOLAYLAŞTIRICI OLMAK ÜZERE İRTİBAT VEYA KAYIT NUMARASI VERİLİR. HASTANIN SONRAKİ SÜRECİ TAKİP ETMESİNİ KOLAYLAŞTIRICI OLMAK ÜZERE İRTİBAT VEYA KAYIT NUMARASI VERİLİR. KARARIN SONUCU İDARİ VE ADLİ TAKİP AÇISINDAN HASTANE İDARESİNE BİLDİRİLİR. KARARIN SONUCU İDARİ VE ADLİ TAKİP AÇISINDAN HASTANE İDARESİNE BİLDİRİLİR. HASTA HAKLARI BİRİMİ

39 PERSONEL İLE İLGİLİ YAPILACAKLAR KURULUN KARARI İLGİLİ PERSONELE BİLDİRİLİR. KURULUN KARARI İLGİLİ PERSONELE BİLDİRİLİR. KURUL, İLGİLİ PERSONELİ KUSURLU BULMUŞ İSE DOSYA GEREKLİ İDARİ VE ADLİ TAKİBAT İÇİN BAŞHEKİMLİĞE ÜST YAZI İLE İLETİLİR. KURUL, İLGİLİ PERSONELİ KUSURLU BULMUŞ İSE DOSYA GEREKLİ İDARİ VE ADLİ TAKİBAT İÇİN BAŞHEKİMLİĞE ÜST YAZI İLE İLETİLİR. İDARE, 657 SAYILI KANUNA GÖRE GEREKLİ İDARİ VE ADLİ TAKİBİ YAPAR. İDARE, 657 SAYILI KANUNA GÖRE GEREKLİ İDARİ VE ADLİ TAKİBİ YAPAR.

40

41 “BİR HASTAYLA İLGİLENİR GÖRÜNMENİN EN İYİ YOLU, ONUNLA İLGİLENMEKTİR”

42 TEŞEKKÜR EDERİM..


"HAYDARPAŞANUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HASTA HAKLARI BİRİMİ SUAT BAŞAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları