Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ"— Sunum transkripti:

1 26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ

2 1998 yılında Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD) tarafından 26 Ekim  Hasta Hakları Günü olarak kabul edilmiş olup, hasta haklarının gündeme getirilmesi hedeflenmiştir.

3 HASTA HAKLARI NEDİR? İnsan haklarının sağlık alanına yansımasıdır.

4 HASTA HAKLARI Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C Anayasası milletlerarası anlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklar olarak ifade edilir.

5 Sağlıklı olma hakkı kişinin yaşamında sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesine vurgu yaparken; hasta hakkı, kişinin sağlıklı olma durumunu yitirdiğinde, yani hasta olması "özel" durumunda bireysel haklarının gözetildiği, yeterli ve kaliteli tıbbi bakım alarak yeniden sağlığını kazanmasına işaret eder. Ülkemizde de Hasta Hakları Yönetmeliği ile hasta hakları kavramı özel bir boyut kazanmıştır.

6 HASTA HAKLARI 1. Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyet ilkeleri
çerçevesinde faydalanma hakkı

7 HASTA HAKLARI 2. Bilgi talep edebilme hakkı

8 HASTA HAKLARI 3. Bilgi verilmesini yasaklama. İlgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında hasta sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir.

9 HASTA HAKLARI 4. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkı
TÜHHHTÜH

10 HASTA HAKLARI 5. Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini talep etme hakkı

11 HASTA HAKLARI 6. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı

12 HASTA HAKLARI 7. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı

13 HASTA HAKLARI 8. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı

14 HASTA HAKLARI 9. Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı

15 HASTA HAKLARI 10. Tıbbi gereklere uygun teşhis,tedavi ve bakım isteme hakkı

16 HASTA HAKLARI 11. Rıza ve izin hakkı

17 HASTA HAKLARI 12. Güvenliğin sağlanması hakkı

18 HASTA HAKLARI 13. İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı

19 HASTA HAKLARI 15. Dini vecibeleri yerine getirebilme ve
dini hizmetlerden faydalanma

20 HASTA HAKLARI 16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı

21 2012 YILINDA İLK 9 AYINDA 133 BAŞVURU OLMUŞ,BU
BAŞVURULARIN 72 TANESİ KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZE YAPILMIŞTIR.AYRICA 2012 YILI İLK 9 AYINDA 11 ADET TEŞEKKÜR BAŞVURUSU OLMUŞ SİSTEME GİRİŞİ YAPILMIŞTIR.TELEFONLA BAŞVURAN HASTALARA SİSTEM HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILMAKTADIR.

22 HASTANELERDEKİ HASTA HAKLARI BİRİMLERİNE
HASTA HAKLARI SİSTEMİNDE, ŞİKAYET, İSTEK VE ÖNERİLERİN YETKİLİLERE İLETİLMESİ İÇİN; HASTANELERDEKİ HASTA HAKLARI BİRİMLERİNE İNTERNETTEN ADRESİNE ALO 184 SABİM HATTINA BAŞVURABİLİRSİNİZ


"26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları