Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOÇLUK. Koçluk: Müşterilerin kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimize etmek amacıyla düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOÇLUK. Koçluk: Müşterilerin kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimize etmek amacıyla düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık."— Sunum transkripti:

1 KOÇLUK

2 Koçluk: Müşterilerin kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimize etmek amacıyla düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmaktır.

3 Koçluk insanın yaşamının kendisidir. Çünkü koç, kişinin yaşamında birlikte yürüdüğü bir yol arkadaşı ve bununla birlikte koçluk, yaşamın içinde, kişinin kendi adına, yaşamına, kendine ve gelişimine dışarıdan bir gözle bakabilme sürecidir. Koçluk temelde değişim yönetimidir. Değişime adapte olmaktır. Bu pencereden, insanların kendilerini çok farklı alanlarda fark etmelerini sağlayan, yürümek istedikleri yolu farkındalıkla seçmelerini, seçtikleri yolda kararlılıkla adım atmalarını destekleyen ve ulaşmak istedikleri yere onları ulaştıran profesyonel bir süreçtir.

4 Koçluk bir insanı odaklı düşündürebilmektir. Gerçekten odaklanmasını sağlamaktır. Bu yaklaşım karşılıklı iletişim ve bir etkileşimi içerir. Bununla birlikte koçun penceresinden bakıldığında; koç, çok iyi dinleyip oradan hareketle çok güçlü sorular soran ve kişiye alan açarak onu destekleyen kişidir. Bir diğer tanımla Koçluk, insanları gerçekten derin düşündürerek kendi farkındalıklarını ya da kendi potansiyellerini ortaya çıkarmayı sağlayan sistemler bütünüdür. Koç ise, bütün bu sistemleri farkındalıkla bilerek uygulayan kişidir. Bunun için koçun, başlangıcı olup, sonu olmayan bir eğitim sürecine girmesi gerekir.

5 KOÇLUĞUN GELİŞİMİ Koçluk, ilk olarak 60'lı yılların sonunda ABD'de bütün bir kurumun daha etkin çalışması için çalışan örgütsel gelişim danışmanlarının yürüttükleri projelerin parçaları olarak kurumun içindeki liderlerle birebir çalışmaları ile başladı denebilir. Yani koçluk kavramı aslında organizasyonel gelişim çalışmalarının entegre bir parçası idi. 80'li yıllarda Thomas Leonard koçluğu daha geniş kitlelerin de yararlanacağı bir biçimde yapmaya ve profesyonel koçlar yetiştirmeye başladı.

6 Koçluk Türkiye’de son bir kaç yıldır yaygınlaşmaya başlamış bir yöntemdir. Günümüzde pek çok konuda koçluk çeşidi vardır. Bunlardan bazıları; yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, ebeveyn koçluğu, aile koçluğu, ilişki koçluğu, sporcu koçluğu, satış koçluğudur. (Koçluk seansında müşteri konumundaki kişi, konu ne olursa olsun kendisi araştırarak ve eyleme geçerek öğrenir. Koçlar, müşterilerinin yerine her hangi bir eyleme geçen ve bunu söyleyen kişiler değildir.)

7 B IREYSEL K OÇLUK Bireysel koçluk çalışmalarında kişinin mevcut kapasitesini fark etmesi, kendi vizyonunu oluşturması, hedeflerine ulaşması, kendisini sınırlayan durum ve koşulları değiştirmek üzere adım atması ve öz değerlerini yaşaması amaçlanır. Bu süreçte yapılan çalışmalar ile kişi, kendi yaşamının lideri olacağı konuma ulaşmış olur.

8 Koçluk desteği yaşamınızı zenginleştirebileceğiniz bir deneyim elde etmenizi sağlar. Koçluk, yaşantınızı dolu dolu yaşamanız için -iş, özel, sosyal hayat- kendi kaynaklarınızı kullanarak boşlukları tamamlamanızı ve gereksiz dolulukların farkına varıp, gerekli düzenlemeleri yaparak amaçlarınıza erişimihızlandırır. Ancak yanlış anlaşılmasın; koçunuz bu düzenlemeleri yapmayacak, bu düzenlemeleri yapacak olan sizsiniz.

9 Koç size ne yapacağınızı (ve yapmayacağınızı) veya ne yapabileceğinizi (veya yapamayabileceğinizi) söylemez. Koç, ancak gerçekleştireceğiniz eylem adımlarında, sizin en yüksek yararı elde edebileceğiniz farkındalık seviyesinin kapısını aralamanızı ve eğer siz bu kapıdan içeri giriyorsanız, beraber hareket edebilecek imkana kavuşmanızı sağlayabilir.

10 Eylem adımlarınız; ÇÖZÜM ODAKLI bir bakış ile sağlanacak şekilde ve kendi kullanımınıza en uygun olan seçeneği hayata geçirmek üzere sizin tarafınızdan inşa edilir. Atamayacağınız eylem adımlarının karşılığında vermiş olduğunuz sözleri tespit edebilmek, adımlarınızın daha akıllıca değerlendirilmesi yönünde hareket etmek, koçun öncelikli görevleri arasındadır. Tüm bunlara rağmen esas olan, atmayı tercih edeceğiniz adımdır. Bu noktada koç tamamen yargısızdır.

11 T AKıM K OÇLUĞU Takım Koçluğu, kurum çalışanlarını ortak hedef doğrultusunda harekete geçirerek çalışanın ve kurumun performansını artırmada etkili olan bir süreçtir. Bu süreç esnasında iletişim, motivasyon, takım ruhu, aidiyet başlıkları altında yer alması gereken belli yetkinlikler de sürece dahil edilerek çalışanın dolayısıyla kurumun performansının olumlu yönde ivme kazanmasında etkili rol oynar.

12 Takım Koçluğu hizmeti alan kurumlarda bazı önemli alanlarda fark yaratan değişimler ortaya çıkmaktadır; İletişim çatışmaları en aza indirilir; hatta, oluşmadan engellenir. Şirket içi iletişim güçlenir. Ast/üst arasındaki ilişkiler gelişir. Geribildirim sayesinde çalışanlar kendilerini tanır. Kendilerini nasıl geliştirecekleri konusunda bilinçlenir. kendilerini tanır. Kendilerini nasıl geliştirecekleri konusunda bilinçlenir. Potansiyelinin farkına varan çalışanın kendine güveni artar. Risk alma konusunda kendilerini rahat hissettikleri için esneklikleri, yaratıcılıkları ve fikir üretimleri artar. Kendilerine değer verildiğini ve gelişimlerinin desteklendiğini gören çalışanların kuruma bağlılığı artar. Çalışanların gelişimi sonucunda iç ve dış müşteri memnuniyeti artar, maliyet düşer; kurumun performansı ve karlılığı yükselir.

13 Potansiyelinin farkına varan çalışanın kendine güveni artar. Risk alma konusunda kendilerini rahat hissettikleri için esneklikleri, yaratıcılıkları ve fikir üretimleri artar. Kendilerine değer verildiğini ve gelişimlerinin desteklendiğini gören çalışanların kuruma bağlılığı artar. Çalışanların gelişimi sonucunda iç ve dış müşteri memnuniyeti artar, maliyet düşer; kurumun performansı ve karlılığı yükselir.

14 YAŞAM KOÇLUĞU Yaşam koçluğu, en basit anlatımla hayallerinizi planlara, planlarınızı da gerçeğe dönüştürmektir. Koçla yapacağınız çalışma, kararsız kaldığınız noktadan sizi çıkarmayı amaçlar. Bunu yaparken, size yeni bakış açıları kazandırmak gibi farklı teknikler kullanır.

15  Görüşmelerde, sizin önceliklerinizi dikkate alarak birlikte ortak bir strateji geliştirir.  Neden ve niye soruları sorulmaz. Geçmişe bakılmaz. Şu an bulunduğunuz noktadan varmak istediğiniz noktaya nasıl varacağınıza yoğunlaşır.  Yaşam Koçluğu'nda koçun doğruları değil sizin doğrularınız hayata geçirilir.  Yapılan çalışmanın esası, sorularla duruma yeni açılardan bakmanızı, daha önce farkına varmadığınız çözümleri görmenizi sağlamaktır.  Yaşam koçu bir rehberdir. Hedefe varış ancak koçla birlikte yürümeniz, kararlaştırılan haftalık uygulamaları yerine getirmenizle mümkün olur.

16 Kişi, şimdiki yaşamında ne yapmak istediğini, bir süre sohbetle beraber yaşam koçundan almaya çalışır. İlişkiler alanında, Kariyeriyle alakalı, Parasal ilişkileriyle, Aile arkadaşlık ilişkileriyle, Sosyal yaşamı, sağlığı, yaşadığı fiziksel çevre ile ilgili ne olmasını ister? Hayalinde ne var? Sorularına cevap vererek, yaşam koçluğu ile birlikte son derece samimi olarak, kendini rahat ve güvende hissederek iletişime geçer.

17 KOÇLUĞUN HAYATIMIZA ETKİLERİ Yaşamınızı farklı bir pencereden gösterir. Farklı bakış açıları kazandırır. Gerçek hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olur. Gerçek özünüze ulaşmanızı sağlar. Kural ve sınırlarınızı yeniden belirlemenizi sağlar. Sorunlarınızı çözmeye yardımcı olur. Stresle savaşmanızı sağlar. Vasat bir hayattan kurtulmanızı sağlar. Amacı olan bir hayat yaşamanızı sağlar.

18 B IR YAŞAM KOÇU NASıL OLMALı ?

19 B AŞARıLı BIR KOÇTA BULUNMASı GEREKEN ÖZELLIKLER  Yaşam koçu bize hayatta bizim neleri yapabileceğimizi göstermelidir.  Koçlar, etkili sorular sormalı ve harekete geçirmeli, kesinlikle yönlendirmemelidir.  Hedefleri belirlemeniz için size cesaret vermeli.  Yapılan çalışmanın esası, sorularla duruma yeni açılardan bakmanızı, daha önce farkına varmadığınız çözümleri görmenizi sağlamak olmalıdır. Yaşam koçu bunu hedeflemelidir.

20 Y AŞAM K OÇUNUN A NA Y ETKINLIKLERI

21 Empatik İletişim : Hizmet verdiği kişinin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını doğru gözlemlemeli, anlamalı ve uygun davranışı göstermelidir. Uyumlanma; Farklı gündemlere kolayca uyum sağlamalı, meydana gelebilecek beklenmedik durumlarla baş edebilmeli.

22 Analitik Düşünme ; Bir bilgiyi, durumu ya da olayı parçalarıyla birlikte anlamalı, sebep-sonuç ilişkilerini kurarak, mantıklı sonuçlara varmalı. Başkalarını Motive Etme; Hizmet verdiği kişiyi, kişinin gerçekleştirmek istediği hedeflere yönelik gerçekçi bir biçimde cesaretlendirmeli ve harekete geçirmeli.

23 Detay Odaklılık; Durum ve olaylardaki detayları eksiksiz bir şekilde görebilmeli, kritik olanları geribildirim sırasında hizmet verdiği kişiye aktarmalı. Duygusal Kontrol; Duygularını kontrol ederek sakin, dengeli ve objektif davranmalı. İş Standardı ve Etik; Kişiler arası ilişkilerde dürüst ve adil davranış sergilemeli, güvenilir olmalı ve yüksek etik standartlarına sahip olmalıdır. Danışan Odaklılık; Hizmet verdiği kişinin ihtiyaçlarını, isteklerini doğru anlayarak etkin şekilde koçluk hizmeti sunmalı, müşteri memnuniyetini sağlamalı. Sonuç Odaklılık; Kendisinden beklenilenleri doğru bir şekilde uygulayarak, zamanında, kaliteli ve güvenilir şekilde süreci sonlandırmalı.

24 Teknik Uzmanlık; Koçluk mesleğini icra edebilmek için gerekli olan teknik bilgi ve deneyime sahip olmalı ve işine yansıtmalı. Yaratıcılık; Durum ve olaylara yeni bir bakış açısıyla bakmalı ve gerektiğinde yeni bir yöntem ve sistem oluşturabilmeli.

25 Stres Yönetimi; Stres altında profesyonelliğini, iyimserliğini ve mesleki sorumluluğunu korumalı, sakin ve dengeli olabilmeli, kendini kontrol altında tutabilmelidir. Zaman Yönetimi; Görev ve sorumluluklarını zamanında tamamlamak için, zamanını ve diğer kaynakları etkin bir şekilde kullanmalıdır.

26 K OÇLUĞUN DIĞER MESLEKLERDEN FARKı

27 Koçluk görüşmelerinde görüşmenin başında sözlü bir kontrat yapılır. Koçluğun amacı herhangi bir konuda netlik kazanmak, bir yön belirlemek,hedef bulmak ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını keşfetmek olabilir.  Psikolojik görüşmelerde ise kişinin günlük yaşamına, yaşam kalitesine ve işlevselliğine olumsuz etki eden bir problem tezgaha yatırılır. Psikolog ya da terapist sorularıyla sorunun temeline inmeye, konuyu katman katman soyarak problemin kaynağını bulmaya çalışır.

28  Yaşam koçluğunda ise bir konu belirlenir ve doğrudan çözüme odaklanılır. Bir hedef konur ve yaşam koçu hedefe en kısa yoldan götürür. Bunun için danışanı harekete geçirir, motive eder ve istikrar sağlar. Geçmişe odaklanmaz, geleceğe dönüktür. Nedenlerden çok nasıl sorularını sorar. PSIKOLOG: BOYLE HİSSETMENE NEDEN OLAN NE? YAŞAM KOÇU: MUTLU HİSSETMEK İÇİN NEYE İHTİYACIN VAR?

29 Koçluğun bilimsel tanımında “klinik bir rahatsızlığı olmayan birey” tanımı kilit noktasıdır.Bunun anlamı halk arasında söylendiği şekilde “psikolojik bir rahatsızlığı olmayan” bireydir. Yaşam koçu hiçbir şart ve koşul altında klinik durumu olan bireye müdahale edemez. Yaşam koçu kişisel gelişim sektörüyle sınırlıyken, psikologlar sağlık alanında hizmet verir.

30 EĞİTMEN YAKLAŞIMI: En iyi uygulama yöntemi böyledir DANIŞMAN YAKLAŞIMI: Doğru çözüm budur, bu şekilde yapabilirsiniz. MENTOR YAKLAŞIMI: Beni izleyin ve yaptıklarımı örnek alın. KOÇ YAKLAŞIMI: Ne yapmayı istiyorsun? PSİKOLOG YAKLAŞIMI: Kendinizi anlatır mısınız? Şu ankinden farklı hissetmeniz için ne yapabilirim?

31 MENTOR: Hedeflerinize ulaşırken sizi harekete geçirecek ve gelişmeleri sizinle birlikte izleyecek yaşamı sürdür yolculuğunda ortağınızdır. Bilgi ve potansiyelinizi açığa çıkaran, sizi zorlayan ancak kendinizi ve yapabileceklerinizi de görmenize imkan tanıyan kişidir. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için gereken araç,yapı,bilgi ve deneyimi sunar. Olumlu ve olumsuz alışkanlıklarınızı fark etmenizi sağlar. KOÇ: Ulaşmanızda sizi harekete geçirir. Gelişmeleri sizinle birlikte izler. İç zenginliğinizi ve potansiyelinizi açığa çıkarır. Farkındalık yaratırken sizi hem orlar hem de motive eder. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için gereken araç ve desteği temin ederken kendinizi tanımanızı sağlar. Hem olumlu hem de olumsuz alışkanlıklarınızı fark etmenizi sağlar.

32 KOÇLUK VE MENTORLUK BENZERLİKLERİ Dorval, Isaksen ve Noller’a göre (2001) mentorluk ve koçluk kavramları arasında bes ̧ temel benzerlik görülmektedir. Bunlar ş ̧ öyle sıralanabilir: 1 Bireylerin davranış ̧, tutum ve becerilerini geliş ̧ tirmek için farklı konularda ög ̆ renme fırsatları yaratmak. 2. I ̇ leri düzeyde bilgi ve deneyimleri aktararak geliş ̧ im rehberlig ̆ i yapmak, bas ̧ vuru kaynag ̆ ı olmak. 3. Beceri gelis ̧ tirme fırsatları sunmak. 4. Ög ̆ renme ve bag ̆ ımsız düs ̧ ünmeyi harekete geçiren soru sorma stratejileri gelis ̧ tirmek. 5. Bireyin gelis ̧ im hedeflerine ulaş ̧ masını amaçlayan geri bildirim vermek ve onu yönlendirmektir.

33 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.


"KOÇLUK. Koçluk: Müşterilerin kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimize etmek amacıyla düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları