Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLİ ÖĞRETİM İÇİN YÖNTEM VE TEKNİKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLİ ÖĞRETİM İÇİN YÖNTEM VE TEKNİKLER"— Sunum transkripti:

1 ETKİLİ ÖĞRETİM İÇİN YÖNTEM VE TEKNİKLER
EĞİTSEL OYUNLAR EYLEM ARAŞTIRMALARI GÖRÜŞME TEKNİĞİ AKRAN ÖĞRETİMİ MİSAFİR KONUŞMACILAR VE PANEL

2 EĞİTSEL OYUNLAR Eğitsel oyunlar bireylerin fiziksel zihinsel sanatsal yeteneklerini ve becerilerini geliştiren etkinliklerdir. Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve tekrar edilmesini sağlar. Eğitsel oyunlarla derste konular daha ilgi çekici konuma getirilebilir Derse katılmayan öğrencilerin derse katılımı sağlanır.

3 Bu tekniğin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için:
Oyunun bir amacı olmalı Oyunun bir planı olmalı Oyunlar öğrenci düzeyine uygun basit ve ilginç olmalı Oyunun kuralları anlaşılır olmalı Öğrenci kendini rahat hissetmeli

4 EYLEM ARAŞTIRMALARI Problem çözme ve bilimsel araştırma sürecini öğretmek için kullanılan önemli bir öğrenme aracıdır. Öğrenciler verilen bir araştırmada nasıl doğru sorular sorulacağını,nasıl veri toplanacağını, sonuçları tablolaştıracağını,ve bulguları nasıl sunacağını öğrenir. Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmek için kullanılır.

5 Bu tekniğin etkili uygulanabilmesi için:
Problem anlamlı olmalıdır. Öğrenciler problemle ilgili ön bilgiye sahip olmalıdır. Öğrencilere araştırma süreci öğretilmelidir. Projeler kubaşık ya da tüm sınıf şeklinde olabilir. Öğrenciler araştırmaya teşvik edilmelidir. Öğretmen rehber konumunda olmalıdır. Sonuç raporu sözlü ya da yazılı sunulabilir.

6 GÖRÜŞME TEKNİĞİ Görüşmeler aktif öğrenme yoluyla öğrencinin bilgi ve güdülenmesini artıran iyi bir toplumsal iletişim aracıdır. Görüşmeler aileler,yerel yönetim liderleri,akranlar,komşular,ya da iş adamlarıyla yapılabilir.

7 Bu tekniğin etkinlikle uygulanabilmesi için:
Görüşmenin planı yapılmalıdır. Görüşmenin nasıl yapılacağı öğretilmelidir. Görüşme sonuçları yazılı ödev şeklinde hazırlanmalıdır. Görüşmeler sınıfta tartışılmalıdır.

8 AKRAN ÖĞRETİMİ Akran öğretimi öğrencilerin birbirine yardım ettikleri ve öğreterek öğrendikleri bir öğretim yöntemidir. Öğretmenin rehberliğinde eğitim almış yetenekli bir öğrencinin aynı sınıf düzeyinde bulunan bir yada birkaç öğrenciye bir kavramı ya da beceriyi öğrettikleri bir süreçtir. Gaustad’a göre akran öğretimi özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için tanımlanan bir eğitim sürecidir.

9 Akran Öğretiminin Yararları
Akran öğretimi öğrencilerin kendi öğrenme adımlarına,algılama düzeylerine ve öğrenme stillerine uyar. Akran öğretiminde dönüt ve düzeltme anında verilir. Öğrenciler kendi adımlarıyla öğrenme görevini başarıyla tamamlayabilir. Yarışmayı azaltır ve daha destekleyici bir sınıf çevresi yaratır. Akran öğreticileri aynı yaşta olan diğer öğrencilerin bilişsel özelliklerine sahip oldukları için onların sorunlarını daha iyi anlarlar.

10 Başarılı Akran Öğretimi Programlarının Özellikleri
Öğreticiler tarafından iyi bir planın hazırlanması. Sınıf öğretmenleri amaçları belirlemeli. Sınıf öğretmenleri öğrencileri değerlendirmeli. Öğretmenler dikkatli bir şekilde içeriği seçmeli ve öğrencilerin içeriği tamamlamaları sağlamalıdır. Akran öğretimi için sistematik eğitim önemlidir. Olumlu sınıf iklimi oluşturmalı ve aktif denetim sağlanmalıdır. Öğrenci günlük olarak ölçülmelidir.

11 Akran Öğretimi Uygulamaları
Akran Öğretimi Programına Başlama Başlangıçta hangi öğrencinin ek öğretime ihtiyaç duyduğu ve hangi öğrencinin davranış problemi olup olmadığı tanımlanır. Diğer bir adım ise öğrencilerin neyi öğrenmeye ihtiyaç duyduğunu belirlenir. Daha sonra gönüllü kişiler arasından öğretim kadrosu seçilir.

12 Tasarım İlköğretim düzeyinde program geliştirmeciler öğretmenlerden potansiyel akran öğreticilerinin isimlerini alır ve onlarla toplantı yapar. Ortaöğretim düzeyinde ise programı öneren kişilerden potansiyel akran öğrenci listesi alınır.Program yöneticisi programı tanıtan sunumlar hazırlar ve sınıf öğretmenlerine bu sunumları aktarırlar

13 Öğreticileri Seçme ve Öğrencilerle Öğreticileri Eşleştirme
İlköğretim öğretmenleri akran öğrencilerini üst sınıflardan tercih ederse bunları eğitmek daha kolaydır daha az denetleme gerektirir ve disiplin problemleri daha az olur. Ortaöğretim düzeyinde öğretmenler derslerine devam eden ya da eski öğrencilerden akran öğrenci seçebilirler.

14 Akran Öğreticilerin Katılımı ve İlgisini Sürdürmek
Öğreticilere,akran öğretimini tanıtmak müdürle,öğretmenlerle,akran öğreticisinin ailesiyle tartışmalar düzenlemek,akran öğreticisine not ve kredi sağlamak ,teşekkür notları,vb… gibi olaylar akran öğreticisinin katılımını ve ilgisini artırır.

15 Programı Değerlendirme
Programı uygularken ve bitirdikten sonra ilerlemeler kontrol edilir.

16 Programın Akran Öğreticilerine Faydası
Akran öğreticileri deneyimlerinden yararlanırlar. Öğrendiklerini pekiştirirler. Sosyal olgunluğa erişirler. İletişim,eleştirel ve üst düzey düşünme becerilerini ve kendilerine saygıyı geliştirirler.

17 MİSAFİR KONUŞMACILAR VE PANEL
Sınıfa misafir konuşmacılar getirme (kollegyum),öğrencilere değerli bir eğitim sağlayabilir. Konuşmacılar öğrencilerin ilgisini artırabilir ve öğrendiklerini gerçek dünya ile ilişkilendirerek dersi zenginleştirebilir. Konuşmacılar;iş sahipleri ,uzmanlar,memurlar,değişik ilgiye sahip kişiler olabilir.

18 Konuşmacılar konuya göre 3-5 bir araya gelerek aktaracakları bilgileri panel şeklinde de anlatabilirler. Öğrenciler de belli bir konuyu panel şeklinde sınıfın önünde tartışabilirler.

19 Bu tekniğin etkili şekilde uygulanabilmesi için:
İyi bir hazırlık ve planlama yapılmalı Konuşmacılara sunumun niçin yapıldığı ve öğrencilere neler kazandıracağı anlatılmalıdır. Konuşmanın günü,konusu,süresi, konuşmanın formatı belirlenmelidir. Sınıfa öğrencilere yararlı olabilecek kişiler getirilmelidir. Konuşmacılara öğrenciler hakkında bilgi verilmelidir. Öğrenciler de konuşmaya hazırlanmalıdır. Sunuların kısa tutulması tercih edilmelidir. ZCZCXCC


"ETKİLİ ÖĞRETİM İÇİN YÖNTEM VE TEKNİKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları