Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ. Test çözmede 3 unsur önemlidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ. Test çözmede 3 unsur önemlidir."— Sunum transkripti:

1 TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ

2 Test çözmede 3 unsur önemlidir.

3 Bilgi

4 Yorum

5 Hız Hız

6  Bilgi öğrenmeyle kazanılır. Tekrar ile pekiştirilir. Test çözme tekniğini kullanmanın temelini teşkil eder.

7  Yorum,öğrenilen ve tekrar ile pekiştirilen bilgi ile ilgili düşünce geliştirme veya bilgiye farklı açılardan bakabilme gücünü ifade eder.Test çözme tekniğinin geliştirilmesini sağlar.

8  Hız, kazanılan bilgiye ve elde edilen yorum gücüne ait problemlerin zaman kısıtlaması içinde çözülmesidir.Hız test çözerken zaman etkin bir biçimde kullanılmanıza yardım eder.

9 Test çözerken Dikkat Edilecek Hususlar

10  Her sorunun kendine has bir mantığı vardır.Test çözerken kendi mantığınızla değil sorunun mantığına göre hareket etmelisiniz.

11  Soru kökünün iyi okunup anlaşılması, daha sonra cevabın düşünülmesi gerekir.Soru kökü anlaşılmadan cevabı düşünmeye çalışmak hızı düşürür.Zaman kazanmak için soruyu okumadan cevap şıklarına koşmak sizi yanıltır.

12  Soruda sizden ne isteniyorsa, ne eksik, ne de fazla isteneni düşünmelisiniz.Bazı sorular sizin için çok kolay gelir ve cevabın böyle kolay bir şık olamayacağını düşünürsünüz; oysa bazen böyle kolay sorular sormak da işin tekniğinin bir parçasıdır.

13  Her testte bilgi düzeyinizin altında ve üstünde sorularla karşılaşırsınız;ancak testin geneline standart bilgi birikimi ve yorum gücü ile çözülebilecek sorular oluşturur.

14 ÖSS tipi Sınavlarda soruların %10 u çok zor /çok kolay, %20 si zor /kolay ve %40 normal bilgi düzeyindedir.

15  Sorulara önyargılı yaklaşmamalısınız.’Bu soru zor, yapamam ; bu soru kolay,cevap x şıkı.’gibi zaman kazanmaya yönelik aceleci davranışlar, kazanmak yerine kaybettirir.

16  Türlü soru çözme Yöntemi ‘ testteki her soruyu incelemenize yardımcı olur. Cevaplandırılmayan soruları soru kitapçığında bi işaret veya simge ile simgelendirmek soruların ikinci turda daha kolay bulunmasını sağlar.

17  Hatalı okuma alışkanlıkları da önemli sorunlar yaşamamıza sebep olabilir.Olumsuz bir ifadeyi olumlu olarak okumak soruyu veya cevabı hatalı düşünmemize sebebiyet verebilir

18  İnsan psikolojisi soru içindeki ifadeleri olumlu yönde algılamaya eğilimlidir.Bu nedenle soru formlarında altı çizili veya kalın yazı karakterli ifadeleri daha dikkatli okumalısınız

19  Soru kökünün veya soru metninin uzun oluşu sizin için daha fazla ipucu anlamına gelir.Bu nedenle uzun metinli sorular daha kolay çözülebilen sorular olarak algılanmalıdır.

20  ÖSS bütün soruları cevaplama zorunluluğu olan bir sınav değildir.Biliyorsanız cevaplamanızda bir sakınca yoktur;ancak cevabı konusunda tereddüt ettiğiniz soruları gelişigüzel cevaplandırmak size zarar veriri.

21  Cevap şıklarından sorunun çözümüne gitmek de test tekniğinde önemli bir yoldur.Yüzde yüz emin olmadığınız sorularda şıkları eleyerek doğru cevaba yaklaşabilirsiniz.

22  Test çözerken sorunun doğru cevabını bulmak kadar önemli bir diğer olay da cevap olamayacak şıkların tespit edilmesidir.Böylece çözüm alternatiflerini daha netleştirir ve doğru şıkka ulaşabilme hızınızı daha arttırırsınız

23  ÖSS tipi sınavlar hem psikolojik gerilimi olan hem de içerik zenginliği bulunan sınavlardır.Bu sorularda test çözümünü sekteye uğratan en önemli unsurlardan biriside sınav kaygısı ve bu yüksek kaygı düzeyinin soruları anlamayı ve problemleri çözmeyi zorlaştırmasıdır.Test çözümü esnasında testte yer alan konu içeriklerinin dışındaki düşünme prosesleri konsantrasyonu bozar.Bu nedenle hangi testi çözüyorsanız zihin içeriğiniz de o konunun sınırları içinde olması gerekir..

24  Her derse ait test içeriği o dersin özelliklerini taşır.Bu nedenle her ders için aynı test çözme mantığını kullanmak hatalıdır.her ders için farklı test çözme mantığı geliştirmeniz test tekniğinizin gelişmesine yardım eder.

25  Cevap şıklarında cevaba benzeyecek bazen 2 bazen 3 şık bulunur.Bunlara (çeldirici) adı verilir çeldiriciler ilk bakışta cevap gibi algılanabilir; ama ufak bir zihin egzersizi ile doğru cevabı bulmanız mümkündür.Bu tip sorularda cevap genellikle soru metninde saklıdır


"TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ. Test çözmede 3 unsur önemlidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları