Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GERÇEKLİK TERAPİSİ. TARİHÇESİ  Gerçeklik terapisi seçim kuramına dayanmaktadır.  Danışanların problemlerinden çoğu, yaşamlarında önemli insanlardan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GERÇEKLİK TERAPİSİ. TARİHÇESİ  Gerçeklik terapisi seçim kuramına dayanmaktadır.  Danışanların problemlerinden çoğu, yaşamlarında önemli insanlardan."— Sunum transkripti:

1 GERÇEKLİK TERAPİSİ

2 TARİHÇESİ  Gerçeklik terapisi seçim kuramına dayanmaktadır.  Danışanların problemlerinden çoğu, yaşamlarında önemli insanlardan en az bireyle başarılı bir ilişki kuramamalarından kaynaklanmaktadır.  Danışanlar problemlerin kendi davranışlarından kaynaklandığını fark edememektedirler.  Teşhis konulmasına karşıdır.  Terapi, temel olarak insan ilişkilerinde daha etkili seçimler yapmayı öğretmektedir.

3  TEMEL KAVRAMLAR  İnsan Doğası Görüşü  Hayatta kalma, sevgi ve ait olma, güç, özgürlük ve eğlence gereksinimleri ile doğarız.  Seçim kuramı, insanların sosyal varlık olmaları nedeniyle sevgi alma ve vermeye daha fazla önem vermiştir.  Kendimizi iyi hissetmiyorsak, bu beş gereksinimden biri karşılanmıyor demektir.

4  Gerçeklik terapistleri danışanın hangi gereksiniminin karşılanmadığını belirlemesine ve bu eksikliği gidermesine yardımcı olur.  Doğumdan sonra hemen yapmaya başladığımız iş, kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan şeylerin izini sürmektir.  Bu bilgiyi beynimizin kalite dünyası denilen özel bir yerinde depolarız.

5  Kalite dünyası fotoğraf albümüne benzetilebilir.  Terapiye gelen insanların kalite dünyasında doyumlu bir ilişki kuramayan bireyler vardır.  Danışanın kalite dünyasına girmek, terapiyi başarıya ulaştıran temel beceridir.  Danışan ihtiyaç duyduğu insanlara nasıl yaklaşması gerektiğini terapistle olan ilişkisinden öğrenir.

6  Davranışın Seçim Kuramına Göre Açıklanması  Bütün davranışlarımızın kendi seçimlerimize dayandığını ifade eder.  Hareket, düşünme, hissetme ve fizyoloji toplam davranıştır.  Olumsuz durumlar genellikle kişisel sorumluluk eksikliğinin işaretidir.  Öfkeli insanlardan çok, kendini kızdıran insanlardan bahsetmek daha uygun olacaktır.

7  Gerçeklik Terapisinin özellikleri  Gerçeklik terapisi, danışanların ilişkilerinde kontrol edebilecekleri şeyler üzerine yoğunlaşır.  Seçim kuramına göre, bireyin kontrol edebileceği tek kişi kendisidir.  Kişinin kendisi ile ilgili şikayetleri kısa bir süre iyi gelebilir, fakat tamamen etkisiz bir davranıştır.  Seçim ve sorumluluğa vurgu yapılır.  Bugün ve geleceğe vurgu yapılır.  Semptomlar üzerinde odaklanmaktan kaçınılır.  İlaçla tedaviyi reddeder.

8 Terapötik amaçlar  Sevgi, ait olma, başarma, bağımsızlık, özgürlük ve eğlence gibi gereksinimleri nasıl karşılayabileceklerini öğretme konusunda yardımcı olur.  Terapistin birinci işleci, iyi bir terapötik ilişki kurmaktır.  Kişisel değerlendirme yapma öğretilir  «Davranışların gereksinim duyduğun ve istediğin şeyleri elde etmeni sağlıyor mu?  Olaylar ne kadar kötü olursa olsun, hala ümit olduğu fikrini aşılamak terapistin görevidir.  Danışman, danışanın kendisi için çalıştığını hissetmelidir.

9 Terapide danışanın rolü  Danışanlar, terapistleri sorgulayıcı bulacaklardır.  Danışanlara sıklıkla: yapmayı tercih ettiğin şey, seni şuan istediğin insanlara yaklaştırıyor mu?  Terapi daima, danışmanın öğretmen, danışanın da öğrenci rolü üstlendiği bir etkileşim sürecidir.

10  TERAPÖTİK TEKNİK VE İŞLEMLER  Danışanlar, kendi toplam davranışlarını derinlemesine inceleyerek istediklerini elde etmede ne kadar başarılı olduklarını değerlendirirler.  Eğer danışanlar yeni davranışlar denemeye karar verirlerse, değişiklik sağlayacak planlar yaparlar.

11  Danışanla yakından ilgilenme, değişimde önemlidir.  Danışmanın ile yaramasının nedeni, adil, kararlı, arkadaşça ve güven dolu bir ortamda işe koyulmasına dayanır.  Danışana, ne beklediğini sorulur.  İlişkilerde yaptıkları seçimler sorulur,  Danışan bunları konuşmaktan kaçınır.  Danışman, kimin davranışını değiştirebilirsin? Şeklinde bir soru yöneltir.  Danışanın nasıl daha iyi seçimler yapabileceği üzerinde durulur.

12  Glaser’e göre, danışanlar  Mevcut davranışların istediklerini elde etmede işe yaramadığını gördüklerinde,  Kendilerini istedikleri şeye yakınlaştıracak diğer davranışları seçebileceklerine inandıklarında değişmeye motive olduklarını vurgular.  «İYDP» SİSTEMİ  1. İstek: Gerçeklik terapistleri danışana «ne istiyorsun?» sorusunu sorarlar.  Nasıl biri olmak isterdin?  Seni alıkoyan engeller nelerdir?

13  2. Yapma ve yön verme  Mevcut davranışa vurgu yapılır.  Şimdi ve gelecekte kendin için ne görüyorsun?  Mevcut davranışın farkına varıp, bunu değiştirmeye odaklanılır.  Şimdi ne yapıyorsun?  Yaptıklarımızı ve düşündüklerimizi değiştirmek, duyguları değiştirmekten daha zordur.

14  3. Değerlendirme  Mevcut davranışın seni istediğin şeye ulaştırma olasılığı nedir?  Şu anda yapmak istediğin şey sana yardımcı oluyor mu?  İstediğin gerçekçi yada ya da elde edilebilir mi?  Bireyler, değişmenin daha avantajlı olduğuna kanaat getirmedikçe değişmezler.  Danışanları davranışlarının sonuçlarıyla yüzleştirmek, etkili seçimler yapmasını sağlamak danışmanın görevidir.

15  4. Planlama  Planları yapıp bunları uygulamak, insanların yaşamları üzerinde etkin bir kontrol edinmelerini sağlar.  İyi bir plan basit, uygulanabilir, ölçülebilir, kısa sürede uygulanabilir, katılımcı ve kontrol ettiği bir yapıya sahip olmalıdır.  Plan, danışanların motivasyon ve kapasiteleri doğrultusunda olmalıdır.  Planlarını tamamlamada her zaman başarılı olamasalar da, danışanların daha iyi seçimler yapabileceğine olan inançlarını yitirmeyen terapistler danışanlarına yardımcı olabilir.

16 STAN OLGUSU İLE ÇALIŞMA  Stan bir kurban rolü oynamakta, diğer insanları suçlamakta ve ileri bakacağı yerde geriye bakmaktadır.  Stan’a kendisi seçmedikçe geçmişinin kurbanı olamayacağını gösterir.  Diğer insanları değiştirme konusunda çok fazla kontrolü olmadığını, kendisinin yapabileceği şeyler üzerinde kontrolü olduğunu fark eder.  Yapmayı tercih ettiğin şey, istediğini elde etmeyi sağlıyor mu?  İnsanların kendisiyle ilişki kurmasını beklemektense, insanları kendisi arar.  Yaptığı şeylerin kaydı tutulur ve değerlendirilir.

17 KATKILARI VE SINIRLILIKLARI  Çok kültürlü uygulamalara uygundur.  Değişik danışan gruplarında planlamalarda kabul edilebilir davranış aralığı belirlenir. Ulaşılan başarılar üzerinde durulur.  Kültür, danışanların ne istediklerini ifade etmelerine engel olabilir.

18  SON SÖZ  Danışanlara, yapmakta oldukları davranışların diğer insanlara herhangi bir zarar vermeden temel gereksinimlerini giderip gidermediğini değerlendirmede yardımcı olur.  Gerçeklik terapisinin özünü «nasıl daha iyi ve daha etkili seçimler yapılacağının ve yaşamında kontrol sahibi olunacağının» öğrenilmesi oluşturmaktadır.  Şu anda yapmak istedikleri üzerinde durulur.  Gerçeklik terapisinin amaçlarını, davranışsal değişim, daha iyi karar verme, geliştirilmiş belirgin ilişkiler, zenginleştirilmiş yaşam ve psikolojik gereksinimlerin daha etkin karşılanması oluşturur.

19  HAYAT GEÇMİŞE BAKILARAK ANLAŞILSA DA GELECEĞE DOĞRU YAŞANIR


"GERÇEKLİK TERAPİSİ. TARİHÇESİ  Gerçeklik terapisi seçim kuramına dayanmaktadır.  Danışanların problemlerinden çoğu, yaşamlarında önemli insanlardan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları