Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ NSAN KAYNAKLARI YÖNET İ M İ İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ NSAN KAYNAKLARI YÖNET İ M İ İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI."— Sunum transkripti:

1 İ NSAN KAYNAKLARI YÖNET İ M İ İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

2 İŞ TANIMI -Görev -Sorumluluklar -İş Koşulları İŞ GEREKLERİ -Bilgi -Beceri -Yetenek -Kişisel Özellikler İŞ ANALİZİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1. İnsan kaynakları planlaması, 2. İnsan kaynakları sağlama ve seçme, 3. İnsan kaynakları eğitimi, 4. İş değerlendirmesi ve ücretleme, 5. Başarı değerlendirmesi, 6. Çalışma ilişkilerini geliştirme, 7. İş güvenliğini sağlama İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1. İnsan kaynakları planlaması, 2. İnsan kaynakları sağlama ve seçme, 3. İnsan kaynakları eğitimi, 4. İş değerlendirmesi ve ücretleme, 5. Başarı değerlendirmesi, 6. Çalışma ilişkilerini geliştirme, 7. İş güvenliğini sağlama ÖRGÜT 1.Örgütsel planlama 2.Örgüt tasarımı 3.Örgüt geliştirme ÖRGÜT 1.Örgütsel planlama 2.Örgüt tasarımı 3.Örgüt geliştirme ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1.İş tasarımı 2.Yöntem geliştirme 3.İş güvenliği tasarımı ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1.İş tasarımı 2.Yöntem geliştirme 3.İş güvenliği tasarımı

3 İK Planlaması Tanımı ve Amacı Tanım: İşletmenin ihtiyacı olan çalışanların nitelik ve sayı olarak önceden belirlenmesidir. Amacı: 1-Optimum düzeyde eleman istihdam etme 2-Çalışanlardan maksimum düzeyde yararlanma

4 1-İK iç değişiklikler ve kısıtlamalar 2-Mevcut personelin eğitimi ve geliştirilmesi 3-Boş kadroların zamanında ilan edilmesi 4-Yeni personel tedariki 5-İşgücü maliyetlerini tahmin etme 6-Toplumsal değişime uyum 7-Teknolojik yeniliklere piyasa şartlarına cevap verme 8-Yasal düzenleme ve mahkeme kararlarına uygun hareket etme 1-İK iç değişiklikler ve kısıtlamalar 2-Mevcut personelin eğitimi ve geliştirilmesi 3-Boş kadroların zamanında ilan edilmesi 4-Yeni personel tedariki 5-İşgücü maliyetlerini tahmin etme 6-Toplumsal değişime uyum 7-Teknolojik yeniliklere piyasa şartlarına cevap verme 8-Yasal düzenleme ve mahkeme kararlarına uygun hareket etme İK Planlamasının Nedenleri

5 1-Bilgi toplama ve analiz 2-İşgücü talebi tahmini 3-İşgücü arzı tahmini 4-Tahmini arz ve talebin dengelenmesi 5-Bütçeye uyarlama 6-Üst yönetimin onayı ve uygulama 7-Kontrol ve değerlendirme 1-Bilgi toplama ve analiz 2-İşgücü talebi tahmini 3-İşgücü arzı tahmini 4-Tahmini arz ve talebin dengelenmesi 5-Bütçeye uyarlama 6-Üst yönetimin onayı ve uygulama 7-Kontrol ve değerlendirme İK Planlaması Süreci

6 Gerekli verilerin elde edildiği aşamadır. Mevcut işlerin analizi yapılarak işgücü ve işlerin envanteri yapılır. Mevcut işler nedir? İşlerin birbiriyle ilişkileri nasıldır? Her bir işi kaç kişi yapmaktadır? İşlerin önem derecesi nedir? Sorularına cevap olacak veriler toplanır. Elde edilen verilerle mevcut işgücünün bir profili çıkarılır. Örgütün İK açısından güçlü ve zayıf yönleri belirlenir. Ayrıca örgütsel yapı ve teknolojideki beklenen değişim belirlenmeye çalışılır. İKP Süreci: 1-Bilgi toplama ve analiz

7 Gelecekte üretim miktarı ne olacak? Yani ne kadar iş yapılacak? Bir insan ne kadar iş yapabilir? Personel devir ve devamsızlık hızı nedir? Bu verilere göre: Genel olarak örgütün personel talebini belirleme Örgüt birimlerinin personel talebini belirleme İKP Süreci: 2-İşgücü talebi tahmini

8 İşletmenin işgücü ihtiyacı belirlenirken (İşgücü talebi tahmini yapılırken) bu ihtiyacı karşılayacak içsel ve dışsal insan kaynakları (işgücü arzı da) belirlenmelidir. Bunun için iki yöntem kullanılmaktadır: 1.Yeniden yerleştirme şemaları (Replacement chart):Bir pozisyon boşaldığında, onu dolduracak personeli gösteren şema 2.Örgütsel yedekleme/ ardışık terfi planlaması (Succession planning): Üst yönetim pozisyonları için aday belirleme ve hazırlama çalışmasıdır. İKP Süreci: 3-İşgücü arzı tahmini

9 Bir pozisyon boşaldığında hemen doldurma ihtiyacı ortaya çıkar. Bir işletmede ardışık terfi planı yoksa, iki şekilde doldurulabilir: İşletme dışından doldurma İşletmede hazır olmayan elamanla doldurma Bu da, düşük performans, yüksek personel devir hızı, yüksek tedarik maliyeti, doldurmak için zaman kaybı ile sonuçlanabilir. İKP Süreci: 3-İşgücü arzı tahmini

10 İşletmenin gelecekteki faaliyetlerini aralıksız yürütebilmesi için işgücü arzı ve işgücü talebi arasında denge sağlaması zorunludur. Denge için alınacak önlemler: 1.Tahmini işgücü arz eksikliği: İçsel işgücü arzının yetersizliği yanında dışsal işgücü arzı da yetersiz kalırsa: Farklı iş piyasalarına başvurma İnternet yoluyla, özendirme ve ödül ile aday çekme Esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma uygulamaları Vasıfsız bireyleri eğiterek hazırlama İKP Süreci: 4-Tahmini arz ve talebin dengelenmesi

11 1.Tahmini işgücü arz Fazlalığı: İçsel işgücü arzı talepten fazla olursa İşgücü maliyeti ve personeli elden çıkarma maliyeti hesaplanmalı İşgücü kullanımında değişikliğe gitme, yeni pazarlara yönelip iş alanı açma, Haftalık çalışma saatlerini azaltma Erken emeklilik Son çare ise, işten çıkarmadır. İKP Süreci: 4-Tahmini arz ve talebin dengelenmesi

12 İKP Süreci: 5-Bütçeye uyarlama İK Planlaması ne kadar mükemmel olursa olsun bütçe imkanlarıyla sınırlıdır. Dolayısıyla bütçe imkanlarıyla tutarlı olması gerekir. İKP Süreci:6-Üst yönetimin onayı ve Uygulama Üst yönetimin onayı ile İKP nihai şeklini alır ve uygulamaya konulur.

13 İK Planlalarının Kontrolü ve Değerlendirmesi: 1.Kadro ihtiyacı ve fiili durum 2.Amaçlanan ve fiili verimlilik düzeyi 3.Arzu edilen ve fiili personel akışı 4.Beklenen çıktılar ve program sonuçları 5.Bütçe işgücü ve program maliyeti İKP Süreci: 7-Kontrol ve değerlendirme

14 1.Kavramsal Modeller: Minnesota Modeli, Şematik Kavramsal Model 2.Global Modeller: Trend Extrapolasyon, Regresyon- Korelasyon Analizi, Eş-anlı Planlama, Geçmişten Kaynaklanan Global Model 3.Ayrıntılı Modeller: İş yükü Analizi, İşgücü Analizi, Yer Planlaması yöntemleridir. 1.Kavramsal Modeller: Minnesota Modeli, Şematik Kavramsal Model 2.Global Modeller: Trend Extrapolasyon, Regresyon- Korelasyon Analizi, Eş-anlı Planlama, Geçmişten Kaynaklanan Global Model 3.Ayrıntılı Modeller: İş yükü Analizi, İşgücü Analizi, Yer Planlaması yöntemleridir. İK Planlaması Modelleri

15 1. Delphi Tekniği 2. Nominal Teknik 3. İş Standartları Yöntemi 4. Regrasyon Analizi 6. Rasyo Analizleri 7. Dağılım Alanları Analizi 8. Trend Extrapolasyonu Yöntemi 9. Simülasyon Yöntemi 5. Bilgisayar Destekli Bilgi Sistemi 1. Delphi Tekniği 2. Nominal Teknik 3. İş Standartları Yöntemi 4. Regrasyon Analizi 6. Rasyo Analizleri 7. Dağılım Alanları Analizi 8. Trend Extrapolasyonu Yöntemi 9. Simülasyon Yöntemi 5. Bilgisayar Destekli Bilgi Sistemi İK Planlamasında Kullanılan Teknik ve Araçlar


"İ NSAN KAYNAKLARI YÖNET İ M İ İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları