Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERSONEL İHTİYAÇ ANALİZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERSONEL İHTİYAÇ ANALİZİ"— Sunum transkripti:

1 PERSONEL İHTİYAÇ ANALİZİ

2 İnsan Kaynakları planlaması esas itibari ile işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyacağı çalışan sayısını tahmin ettiği ve bu çalışanlarda olması gereken özellikleri ortaya koyduğu bir fonksiyondur. İnsan Kaynakları planlaması ile gelecek odaklı olarak işletmenin İnsan Kaynakları talepleri ile işgücü arzı arasında bir denge kurulması amaçlanmaktadır.

3 İnsan kaynakları planlaması
doğru insanları doğru yerde doğru zamanda bulundurma

4 İK Planlama Süreci Açıkları Belirle (İhtiyaç ve Fazlalık
Mevcut İşgücünün Tahmini İşgücü Gereksiniminin Tahmini Karşılaştır Açıkları Belirle (İhtiyaç ve Fazlalık Dış Çevre Taraması İç Çevre Taraması Kadrolama Planları Geliştir

5 Personel Gereksinmesi Türleri
Gerçek Personel Gereksinmesi: Yedek Personel Gereksinmesi: Ek Personel Gereksinmesi: Yeni Personel Gereksinmesi: İşletmede Personel Fazlalığı:

6 Etkin İK Planlamasının Unsurları
İK planlamasında İK yöneticileri sistematik bir süreç veya model izlemektedirler. Bu sürecin üç anahtar unsuru; İş gücü talebini tahmin etme, arz analizi ve arz ve talep değerlendirmelerinin dengelenmesidir.

7 Talep Tahmin Yöntemleri
Yargısal (niteliksel - sayısal olmayan) yöntemler İstatiksel (niceliksel - sayısal) yöntemler

8 İşgücü Arzının Belirlenmesinde Yöntemler
İşletmenin şimdiki durumunu yansıtan bir organizasyon şeması çıkarılmak suretiyle; - örgütte çalışanların pozisyonları, yetki ve sorumlulukları ve yükselme olanakları kolaylıkla izlenebilir

9 Arz ve Talep Değerlendirmelerinin Dengelenmesi
İşgücü talebinin arzdan büyük olması: İşgücü eksikliği (ihtiyacı) İşgücü talebinin arzdan küçük olması: İşgücü fazlalığı İşgücü arz ve talebini eşit olması: Hedeflenen denge durumu

10 Personel Açığı Geçici çalışma uygulanır İstihdam artırılır
Çalışanların işletmede kalması için koşullar iyileştirilir Esnek istihdam benimsenebilir İstihdam artırılır Eğitim yoluyla işgücü verimliliği artırılır Fazla mesai yaptırılır Ek vardiyalar uygulanır İş yükü yeniden yapılandırılır

11 Personel Fazlalığı Yeni personel alımı dondurulur
Fazla mesaiye sınırlama getirilir Yeniden eğitim programları oluşturulur Esnek çalışma uygulanır Ücretsiz izin verilir Ücret kesintisi yapılabilir Erken emeklilik özendirilir


"PERSONEL İHTİYAÇ ANALİZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları