Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULLARDA REHBERLİK HİZMETLERİ-2

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULLARDA REHBERLİK HİZMETLERİ-2"— Sunum transkripti:

1 OKULLARDA REHBERLİK HİZMETLERİ-2
Servet Engin GENÇBAY

2 GELENEKSEL REHBERLİKTE
GELİŞİMSEL REHBERLİK Öğrenciyi anasınıfından lise sona kadar problemli-problemsiz, başarılı-başarısız vb. ayrımı yapmadan tüm öğrencileri gelişimlerini desteklemeye ve onlara çeşitli yaşam becerileri kazandırmaya çalışmaktır. GELENEKSEL REHBERLİKTE Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen odasında problemli öğrencilerle çalışırken GELİŞİMSEL REHBERLİKTE Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen okulun içinde sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte işbirliği yaparak bütün öğrencilere ulaşır. EĞİTİMDE REHBERLİK HİZMETLERİ; Öğrencilerin UYUM SAĞLAMALARINI kolaylaştırıcı, Sağlıklı tercihler yapmaya YÖNLENDİRİCİ, Eğitim-öğretim plan ve programlarını ve okul rehberlik programını AYARLAYICI, Gelişim ödevlerini yerine getirme doğrultusunda GELİŞTİRİCİ, Disiplinsizlik-devamsızlık ve uyumsuzlukları ÖNLEYİCİ, Öğretim etkinliklerini TAMAMLAYICI İşlevlerini yerine getirmektedir.

3 ESKİ OKUL REHBERLİK SERVİSİ DOSYA SİSTEMİ
1. REHBERLİK FAALİYETLERİ DOSYASI 1.1 Rehberlik Faaliyetleri Yıllık Çerçeve Programı 1.2 Sınıf Rehberlik Programları 1.3 Gelen evraklar – Giden evraklar 1.4 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Tutanakları 2. GÖRÜŞME ÖZETLERİ DOSYASI 2.1 Öğrenci Görüşmeleri 2.2 Veli görüşmeleri 3. REHBERLİK TEKNİKLERİ DOSYASI 3.1 Formlar 3.2 Pano Yazıları 3.3 Ölçme Araçları 3.4 Grupla Psikolojik Danışma 3.5 Mevzuat 4. SUNUMLAR ve SEMİNERLER DOSYASI 5. REHBERLİK FAALİYET RAPORLARI DOSYASI 5.1 Aylık Rehberlik Faaliyet Raporları 5.2 Sınıf Yıl Sonu Rehberlik Faaliyet Raporları 5.3 Okul Yıl Sonu Rehberlik Faaliyet Raporu 5.4 Araştırmalar-Çalışmalar-Test Sonuçları 6. SINIF VELİ TOPLANTISI RAPORLARI DOSYASI 7. SINIF DOSYASI İÇERİĞİ ( Her Sınıf İçin Ayrı Ayrı Hazırlanacak) 7.1 Sınıf Yıllık Çalışma Programı 7.2 Yönetmelik ( Sınıf Öğretmenin Görevleri ) 7.3 Rehberlik Faaliyetleri Özet Bilgi Formu 7.4 Sınıf Listesi 7.5 Oturma Planı 7.6 Sosyal Kulüplerde Görev Alan Öğrencilerin Listesi 7.7 Öğrenci Tanıma Fişleri ( Her Bir Öğrenci İçin Ayrı Bir Poşet Dosya İçinde) 7.8 Uygulanan Rehberlik Tekniklerinin Uygulama Kayıtları ( Her Bir Öğrencinin Poşet Dosyasına Konulacak) 7.9 Sınıf Rehberlik Programı Ekleri İlk 6 dosyası rehberlik servisi, 7. dosyası ise sınıf rehber öğretmenleri tarafından oluşturulur.

4 YENİ DESİMAL SİSTEMİNE GÖRE DOSYA BAŞLIKLARI
160 Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 01 Özel Eğitim Hizmetleri Özel Eğitim Sınıfları 02 Kaynaştırma Eğitimi 03 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 04 Özel Eğitimde Aile Eğitimi Çalışmaları 05 Evde Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerle İlgili İşlemler Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Psikolojik Ölçme Araçları Rehberlik Programları Rehberlik Araştırma Merkezleri Modülü Çalışmaları Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Çalışmaları Hayat Boyu Rehberlik Çalışmaları 06 Kariyer Rehberliği Çalışmaları 07 Uyumlu Eğitim Ortamları Oluşturma Çalışmaları 08 Psikososyal Koruma ve Önleme Çalışmaları 09 Öğrenci Tanıma ve Tanılamaya İlişkin Çalışmalar 10 Aile Eğitim ve Rehberlik Çalışmaları 11 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tanıtım ve Yöneltme Çalışmaları Mesleki Rehberlik Şiddet Eylemlerinden ve Zararlı Maddelerden Korunma Şiddet Eylemlerinden Korunma Zararlı Maddelerden Korunma

5 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNDE TUTULMASI GEREKEN DOSYALAR
1 Plan- Program Dosyası • Yıllık Çalışma Programı • Sınıf Rehberlik Planları ve Etkinlik Dosyası 2 Yıl Sonu Raporları Dosyası • Okul Rehberlik Faaliyet Raporu Dosyası • Sınıf Yıl Sonu Faaliyet Raporu Dosyası 3 Eylem Planları (Krize Müdahale, Şiddetin Önlenmesi Psikososyal Müdahale Eylem Planı vb.) Dosyası 4 Gelen – Giden Evrak Dosyası 5 Komisyon Tutanakları Dosyası • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Tutanakları • Okul Psikososyal Müdahale Ekibi Tutanakları • Servisin hizmetleri ile ilgili diğer komisyon tutanakları

6 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNDE TUTULMASI GEREKEN DOSYALAR
6 Görüşme Dosyası • Öğrenci Görüşmeleri • Veli görüşmeleri 7 Faaliyet Dosyası • Seminer, konferans • Gezi, • Toplantı, • Aile ve öğretmen eğitimi vb. 8 Sınıf Dosyası: her sınıf için ayrı ayrı hazırlanacak olup dosya içerisinde; • Ölçek ve envanter değerlendirme sonuçları, • Görme taraması sonuçları, 9 Sınıf Haritası Belirleme Formu 10 Kaynaştırma Öğrenci Dosyası: Her bir kaynaştırma öğrencisi için ayrı dosya oluşturulacak olup, dosya içerisinde; • Özürlü sağlık kurulu raporu, • Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Kararı, • BEP • Destek eğitim odası çalışma planı, • Farklı kurumlardan gelen rapor ve yapılan çalışma dokümanları

7 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİNDE TUTULMASI GEREKEN DOSYALAR
11 Üstün Yetenekli Öğrenci Dosyası: Her bir üstün yetenekli tanısı almış öğrenci için ayrı dosya oluşturulacak olup, dosya içerisinde; • Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Kararı • ZEP • Farklı kurumlardan gelen rapor ve yapılan çalışma Dokümanları 12 Mevzuat dosyası • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği • 2002/11 sayılı MEB, Psikososyal Müdahale Hizmetleri Genelgesi • Hizmet verilen okul türüne göre okulöncesi, temel eğitim ve ortaöğretim yönetmelikleri, • 2014/20 Uyuşturucu ve Madde Kullanımı İle Mücadele

8 SINIF REHBERLİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BAŞLICA BELGELER
Yıllık Rehberlik Çalışma Planı  Sınıf Listesi  Sınıf Haftalık Ders Programı Örneği  Oturma Planı Örneği  Sınıf İçinde Yapılan Başkan, Sınıf Temsilcisi, Onur Kurulu Vb. Seçimlerin Kayıt Tutanakları  Sınıf İçindeki Ödev Alan Öğrencilerin Listesi  Veli Görüşme Notları  Öğrenci Görüşme Notları

9 SINIF REHBERLİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BAŞLICA BELGELER
Öğrencilerin Okul Ve Sınıf İçindeki Gözlem Notları Yardıma Muhtaç Öğrencilerin İsimleri Ve Yapılan Yardımlar Eğitici Kulüplere Öğrenci Dağılım Listesi Gerçekleştirilen Etkinlik Örnekleri (Değerlendirmeleri Yazılmış Olarak) (Lise) Rehberlik Etkinliklerinin Aylık Değerlendirme Formları (Lise) Yıllık Rehberlik Çalışma Planından Yararlanarak Yarıyıl Ve Sene Sonu Rehberlik Faaliyet Raporları

10 Programda yer alan hizmet alanları ve faaliyetler.
A. Rehberlik Müfredatı-Grup Rehberliği a)İlköğretim ve orta öğretim kurumları sınıf rehberlik programında yer alan kazanımlara yönelik rehberlik etkinlikleri. b)Sınıf rehberlik programı dışında, okul çapında öğrencilere yönelik düzenlenen grup rehberliği etkinlikleri. Okula uyum çalışmaları Sınıf rehber öğretmenliği ile ilgili bilgi verilmesi. (S.R.Ö) Öğrencilere okulun birim ve olanaklarının tanıtılması -Sınıf temsilcilerinin seçimi Sosyal Kulüplerin belirlenmesi ve tanıtılması (S.R.Ö) Öğrenciler için öğrenci tanıma formlarının doldurulması, diğer öğrencilerin bilgilerinin güncellenmesi. (S.R.Ö) Disiplin ile ilgili okulda uyulması gereken kurallar (davranış, ahlak, görgü vs.) hakkında bilgi verilmesi (S.R.Ö) Okul rehberlik servisinin öğrencilere tanıtılması, amaçları ve işleyişi hakkında bilgilendirme çalışmaları(O.R.Ö) Verimli Ders Çalışma Semineri (O.R.Ö) ( Sınıflara ) Dengeli Beslenme ve temizlik alışkanlığı kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması (S.R.Ö) Sınav kaygısı semineri ve temel eğitimde ortaöğretime geçiş semineri (8.sınıflar ) (O.R.Ö) Güvenli internet kullanımı Semineri (O.R.Ö) (7-8.Sınıflara ) Televizyon izlemenin olumsuz etkileri konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi çalışmaları (Broşür-okul web sitesinden bilgilendirme) (S.R.Ö-O.R.Ö) Aile eğitim semineri(sınıflar bazında) Üst öğretim kurumları ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi-tanıtım sunularının paylaşımı (O.R.Ö) (8.Sınıflara ) Mesleki Rehberlik-Meslek Tanıtımı semineri meslek gezileri, meslek tanıtım günleri vb. (O.R.Ö) (7-8.Sınıflara )

11 B. Bireysel Planlama: Öğrencilerin eğitsel ve mesleki geleceklerini sağlıklı bir biçimde planlamalarına yardımcı olmak amacıyla; bireyi tanıma, yöneltme, yerleştirme ve izleme hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilecek, bireysel görüşmeler, bireysel ya da grup test veya ölçeklerinin uygulanması, sonuçlar hakkında geribildirim verilmesi gibi tüm etkinlikler bu bölümde yer alır. Okula uyum problemi yaşayan öğrenci ve velileri ile bireysel görüşmeler yapılması (S.R.Ö-O.R.Ö ) Planlı ve etkili çalışma konularında problem yaşayan öğrencilerle bireysel görüşme yapılması Problem Tarama Envanteri Ve Otobiyografi Tek. uygulanması- değerlendirmesi-sonuçların sınıflarla paylaşılması Eğitsel ve Mesleki amaçlı bireysel görüşmeye ihtiyaç duyan öğrencilerle görüşülmesi (S.R.Ö-O.R.Ö) Başarısızlık Nedenleri Anketinin uygulanması (S.R.Ö-O.R.Ö) Başarısızlık Nedenleri Anketinin değerlendirilmesi ve Başarıyı artırıcı tedbirlerin alınması (S.R.Ö-O.R.Ö) Akademik başarı düzeyi düşük olan öğrencilerle görüşülmesi

12 C. Müdahale Hizmetleri:
Her hangi bir yeterlik alanında, sınıf rehberliği dışında yardım gerektiren, yoğun ihtiyaç gösteren ya da sorun yaşayan öğrencilere yönelik her türlü bireysel ya da grupla gerçekleştirilen etkinlikler (bireysel ya da grupla psikolojik danışma, krize müdahale, vb) ile bu hizmetlerden yararlanacak öğrencilerin tespitine yönelik çalışmalar bu bölümde yer alır. Ayrıca önleyici müdahale kapsamında sorun yaşaması muhtemel risk gruplarındaki öğrencilere yönelik çalışmalar da (“Psikoeğitim” ,Hayata Sahip Çıkmak”, “Psikososyal-Kuş Gribi”, “Temel Önleme”,” Eğitim Ortamlarında Şiddetin Azaltılması ve Önlenmesi çalışması” vb.) bu bölümde yer alır. Okuldaki risk faktörlerinin tespiti (riskli, parçalanmış aile çocuklar vb öğrencilerin belirlenmesi (S.R.Ö-O.R.Ö) Risk grubunda bulunan öğrencilerin tespit edilmesi (S.R.Ö-O.R.Ö) Risk grubunda bulunan öğrencilerin devam-devamsızlık durumlarının takip edilmesi (S.R.Ö-O.R.Ö) Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, sınıf öğretmeni ile bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlanması (BEP BİRİMİ) Herhangi bir konuda yoğun ihtiyaç gösteren yada sorun yaşayan veya sorun yaşaması muhtemel risk gruplarındaki öğrencilere yönelik her türlü bireysel yada grupla danışma (O.R.Ö) Risk grubunda belirlenen öğrencilerle görüşmeler yapılması (S.R.Ö-O.R.Ö) Öğrencilerin ders başarı durumları ve devam durumlarının araştırılması, nedenlerinin belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması (S.R.Ö-O.R.Ö) P.T.E ve OTOBİYOGRAFİ sonucu sınıflardaki sorun tespit edilen öğrencilerle, aile ile ve okulda bulunan diğer birim ve kişilerle görüşmeler yapılması (S.R.Ö-O.R.Ö) Disiplin problemi çıkartan öğrenci ile görüşerek nedenlerinin anlaşılmasını sağlamak varsa çözüm üretmeye çalışmak. Öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı çeken öğrencilerin belirlenmesi (S.R.Ö-O.R.Ö)

13 D. Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim:
Okul ve sınıf rehberlik programlarının; planlanması, hazırlanması, uygulanması ve değerlendirmesine yönelik etkinlikler, araştırma etkinlikleri, kurullara, toplantılara, kongre, sempozyum v.b. gibi bilimsel etkinlikler katılma, hizmet içi eğitime katılma, veli, öğretmen ve yöneticilere müşavirlik, halkla ilişkiler gibi tüm etkinlikler bu grupta yer alırlar. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun oluşturulması Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun toplantısının yapılması (O.R.Ö) Okul Rehberlik planının hazırlanması (O.R.Ö) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Programının sınıf öğretmenleri ile görüşülmesi ve tanıtılması Sınıf rehberlik dosyalarının sınıf öğretmenlerine dağıtılması (O.R.Ö) Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler için BEP Biriminin oluşturulması. Özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi gören öğrencilerin durumlarının değerlendirilmesi (BEP BİRİMİ) Verimli ders çalışma yolları ile ilgili sınıf öğretmenlerinin bilgilendirilmesi (O.R.Ö) Sınıf rehber öğretmenlerine etkinliklere ilişkin müşavirlik yapılması (O.R.Ö) Ailevi problem yaşayan öğrencilerle iletişim konusunda öğretmenlerin bilgilendirilmesi Risk grubunda bulunan öğrencilerle ilgili öğretmenlere bilgi verilmesi (S.R.Ö-O.R.Ö) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun toplantısı. Birinci yarıyıl çalışmalarının değerlendirilmesi, olumsuzluklarla ilgili önlemlerin belirlenmesi,(O.R.Ö) Stres ve kaygı ile ilgili öğretmenlerin bilgilendirilmesi (O.R.Ö) Akademik başarısı alt düzeyde olan öğrencilerin öğretmenleri ve velileriyle görüşülmesi Sınıf öğretmenlerinin yılsonu rehberlik çalışma raporunu hazırlamaları ve değerlendirilmesi Rehberlik Hizmetleri çalışmalarının değerlendirilmesi

14 E. Diğer: Programın diğer unsurları içine yerleştirilemeyen etkinlikler bu grupta yer alır (“belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmalar vb.”) Sınıf öğretmenleri tarafından tüm sınıfların rehberlik yıllık çalışma planlarının oluşturulması Okul rehberlik çalışma planının RAM'a gönderilmesi Sosyal yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin belirlenmesi Okul rehberlik panosunun hazırlanması yapılması (O.R.Ö) Rehberlik ve Araştırma Merkezinin okul öğretmenleri, veli ve öğrencilere tanıtılması (S.R.Ö-O.R.Ö) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin RAM/a yönlendirilmesi (S.R.Ö-O.R.Ö) İlköğretim Haftası -29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vb. Yapılan müdahale hizmetlerinin değerlendirilmesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yürütme Komisyonu Yılsonu Toplantısı Yılsonu çalışma raporunun RAM’a gönderilmesi

15 OKUL REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI
Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre rehberlik programının hazırlanması: Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki amaçlı bireysel görüşmelerin yapılması: Herhangi bir konuda yoğun ihtiyaç gösteren ya da sorun yaşayan veya sorun yaşaması muhtemel risk gruplarındaki öğrencilere yönelik her türlü bireysel ya da grupla danışma Okula uyum problemi yaşayan öğrenci ve velileri ile bireysel görüşmeler yapılması. Okuldaki risk faktörlerinin tespiti (riskli, parçalanmış aile çocuklar vb öğrencilerin belirlenmesi ) P.T.E ve OTOBİYOGRAFİ sonucu sınıflardaki sorun tespit edilen öğrencilerle, aile ile ve okulda bulunan diğer birim ve kişilerle görüşmeler yapılması Disiplin problemi çıkartan öğrenci ile görüşerek nedenlerinin anlaşılmasını sağlamak varsa çözüm üretmeye çalışmak. Öğrencilerin ders başarı durumları ve devam durumlarının araştırılması, nedenlerinin belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması

16 OKUL REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI
Öğrencilere yönelik eğitsel-mesleki rehberlik: Öğrencilere çeşitli alanlarda seminer verilmesi Okul rehberlik servisinin öğrencilere tanıtılması, amaçları ve işleyişi hakkında bilgilendirme çalışmaları Verimli ders çalışma yolları semineri TEOG- Sınav kaygısı-Test çözme teknikleri semineri-sınav kaygısı Ergenlik dönemi-Madde kullanımının önlenmesi semineri Güvenli internet kullanımı semineri Mesleki Rehberlik-Meslek Tanıtımı- Orta Öğretim Kurumlarının Tanıtımı Planlı ve etkili çalışma konularında problem yaşayan öğrencilerle bireysel görüşme yapılması Öğrencilere bireysel ders çalışma programının hazırlanmasına yardımcı olmak. Öğrencilerimizin çeşitli meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarına, her meslek hakkında olumlu tutum geliştirmelerine, mesleklerin birbirleri ile ilişkilerini kavramalarına, kendi ilgi ve yeteneklerini, sınırlı ve güçlü yönlerini tanıyarak en uygun alana yönelmelerine ve uygun mesleği seçmelerine yardımcı olunmaktadır.

17 OKUL REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI
Öğrencilere yönelik testlerin uygulanması: Problem Tarama Envanteri Başarısızlık Nedenleri Envanteri Sınav Kaygısı Envanteri Kimdir Bu Envanteri Otobiyografi Envanteri Sosyometri-Arzu Listeleri-Cümle Tamamlama -Snellen Göz tarama çalışmaları

18 OKUL REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI
Sınıf ve Sınıf Rehber Öğretmenlerine Müşavirlik hizmeti:  Rehberlik etkinliklerin değerlendirilmesi, sorunlu öğrencilerin takibi ve işbirliği, rehberlik programların değerlendirilmesi vb. Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Programının sınıf öğretmenleri ile görüşülmesi ve tanıtılması Öğretmen eğitim seminerleri: RYK-Sınıf rehber öğretmenleri Toplantıları, Sınav sistemleri hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi Öğretmen bilgilendirme dokümanları Sınıf Öğretmenleri ile görüşmeler Branş Öğretmenleri ile görüşmeler Okul Yönetimi ile görüşmeler Veli görüşmeleri Veli toplantıları Veli eğitim seminerleri Çocuk eğitimde anne baba tutumları Sınav sistemleri hakkında velilerin bilgilendirilmesi Madde kullanımının önlenmesi ile ilgili aile gerekli bilgilerin verilmesi Veli bilgilendirme dokümanları

19 OKUL REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI
Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, sınıf öğretmeni ile bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlanması Rehberlik panosunun ihtiyaçlara göre hazırlanması ve her ay düzenlenmesi Başarılı ve problemli öğrencilere ev ziyaretlerinin yapılması İhtiyaçlara göre yapılacak diğer çalışmalar… PDR servisinden istenen rehberlik ile ilgili raporları hazırlamak.

20 PSİKOLOJİK DANIŞMANIN BİR GÜNÜ
ETKİNLİK Ort. .SÜRE 1 Kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki amaçlı bireysel Öğrenci görüşmelerin yapılması: (günlük ortalama 5-15 öğrenci) 90 dakika 2 Öğrencilere Çeşitli Alanlarda Seminer Verilmesi (günlük 1 sınıfa seminer verilmesi) 45 dakika 3 Öğrencilere Yönelik Testlerin Hazırlanması-Uygulanması-Değerlendirmesi Rehberlik panosunun ihtiyaçlara göre hazırlanması 4 Veli Eğitim Seminerleri 5 Veli Görüşmeleri (günlük ortalama 3 öğrenci velisi) 6 Sınıf ve Sınıf Rehber Öğretmenlerine Müşavirlik hizmeti Branş Öğretmenleri ile görüşmeler Okul Yönetimi ile görüşmeler 30 dakika 7 Yapılan görüşmelerin tutanaklarının tutulması 8 Rehberlik Ve Psikolojik Danışma İle İlgili Yayınlar Dokümanlar

21 Okullarda Sınıf Veya Branş Öğretmenlerinden Sık Duyduğumuz Sözler
Öğrenci ile görüştünüz ee ne oldu ? Bu öğrenci ile ne yapacağım? vb bu tip sorular karşısında hazır cevap olunmalı ve karşımızdaki kişiyi tatmin etmeliyiz. Cevap: Görüştüğümüz her öğrencinin sorununa çözüm bulacağız diye bir kaygınız olmasın biz rehber öğretmen olarak nasıl her öğrenciye faydalı olamıyorsak siz sınıf öğretmenleri veya branş öğretmenleri de ders verdiğiniz her öğrenciyi ilerde bir meslek sahibi yapamıyorsunuz hatta davranış olarak bile kademe kaydedemediğimiz öğrenciler oluyor. %100 başarılı olan bir meslek yoktur. Bizim alanda %50 büyük başarıdır. Geçenlerde 20 yıllık bir kimyacı bana “kaç deli iyileştirdin “diye çıkışınca ben de ona "sen kaç kişiye kimya öğretiysen ben de o kadar deli iyileştirdim “diye çıkışınca çok bozuldu. Gerektiğinde bir rehber öğretmen öğretmenlerin cevabını vermeyi öğrenmeli. Mesleklerden örnek verecek olursak doktor her hastasına şifa veremez alan alan bakarsak onkoloji hasta kaybı oldukça yüksek kalp aynı ve diğerleri de eee doktora diyor muyuz ne oldu diye……. Polis asayişi sağlar Hırsızlık, kapkaç, adam yaralama, cinayet, uyuşturucu bağımlılığı vb suç işlenmiyor mu? O zaman sorguluyor muyuz polis niye var diye……… Kısacası her meslekte olduğu gibi bizim alanımızda da kayıplar oldu, olacak tek başına bir rehber öğretmenin öğrenci üzerinde etkili olması güç tüm unsurların sağlıklı olması şart.

22 MESLEKTE TÜKENMİŞLİK Özellikle Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mezunu olup yeni atananlardaki bilgi eksikliklerinin sebepleri 1.Üniversitede alınan eğitim tamamen alan bilgisi teori 2. Okullarda alınmayan, verilmeyen veya alınmak istenmeyen staj çalışmaları, yurtdışında gönüllü olarak yazın bile yapılan staj yani işi olduğu yerde öğrenme, bizde angarya olarak görülüyor. Okulda göreve başlanıyor, üniversitede öğrenilenler ya hiçbir işine yaramıyor veya nerede kullanacağını bilinmiyor, okul işleyişi ile görülen eğitim arasında fark var meslekte başarı için öncelikle bu alanda gerçekte iyi çalışkan birinin yanında tam gün staj görmek. Bazen duyuyorum meslekte tükenmişlik; işte bu tip durumlarda kişi öğrenciye faydalı olamayınca kendini sorguluyor Sorgulama meslektaşım her şeyi mükemmel yapamayız Öğrenci aileden her anlamda destek görmemişse, sınıf öğretmeni doğru yaklaşmamış, gerek eğitim anlamında gerekse bireye ahlakı doğru davranışları vermemişse, bizim elimizden gelenler kısıtlı oluyor Pes etme yine görüş çabala ama meslekte tükenmişlik yaşama Ben elimden geleni yaptım de önce kendine Bazen de veli gelir hocam ne yapacağım diye bazı şeyler için geç kalınmıştır kritik dönemler geçmiştir Yapılacak şeyler sonuç vermeyebilir Siz bu açıkça belirtin denerim ama başarı zor diye. Doktorlar demiyor mu ameliyat ederim ama garanti vermem diye biz niye garanti verelim ki…

23 Rehber Öğretmen Olmanın Zor Yanları:
Rehberliğe değer vermeyen öğretmenlerle aynı okulda çalışmak Üniversitede gördüğün kuramların derslerin mesleğe başladığında bir işe yaramadığını anlamak Üniversitede alınan eğitimin psikolojik danışma becerilerinde yetersiz kalınması, yetersiz danışma becerileri sonucu kendimizdeki yetersizliği karşımızdakilere yansıtma eğilimi En büyük sorun senden somut sonuçlar bekleyen ve derse girmeyen idare islerini yapmayan bos derste çocukları oyalamayan öğretmenleri gereksiz hiç bir is yapamayan boşa para ödenen insanlar olarak gören İdareciler Rehber öğretmen olmak işini iyi yapan için zor, işini yapmayıp yatan için en kolay meslek... İşe giderken sihirli değneğinizi alırsanız ve her öğrenciye dokunduğu mükemmel öğrenciye dönüştürürseniz hiç bir sağlık ve ahlak sorunları yasamamalarını sağlarsınız hiç bir zorluğu yok yeter ki o sihirli değneği yanınızdan hiç ayırmayın ve onunla bütün sorunları çözüm Okuldaki idarecilerin ve diğer öğretmenlerin senin elinde sihirli değnek var olduğunu ve bütün sorunları 'çözebileceğini' sanmaları Velilerin sanki tüm sorumluluk bizdeymiş gibi davranması, aslında kendi hatalarını kabul etmeyip süreci zorlaştırmaları...

24 MESLEĞİMİ SEVİYORUM Rehber öğretmen olarak göreve başlanan ilk yıllar sıkıntılıdır Birçok sebebi vardır elbet İnsan olarak sebeplerini her zaman dışarıda arayan bir zihniyetimiz var maalesef Evet, şartlar ve insanlar mükemmel olmayabiliyor, ancak biz ne kadar çabalıyoruz Senelerdir rehber öğretmenlerin çalışıp çalışmadığı hakkında çok konuşulmuştur Meslekte 12.Yılımı dolduruyorum Gittiğim 4 farklı kurum ve kademede hiçbir zaman hazıra konmadım Yani gittiğim yerlerde ne bir rehberlik odası oldu adam akıllı nede rehberlik bilincinde öğrenci, veli, idare, öğretmen Rehberlik dokümanı mı, mevcut bilgi mi, nerde koca bir 0 (sıfır) Her şey sil baştan yaptım Yakınmadım kimseyi suçlamadım Özgüvenimi asla kaybetmedim Aslında hoşuma da gitti Sonuç olarak yaptığım her işin görülmesi fark edilmesi anlamında bana çok avantaj sağladı Ve her kurumumu sahiplendim kendimi verdim Karşılığını her anlamda aldım sevgi saygı değer… Meslektaşlarıma yardım etmekte bana çok iyi geliyor insanların duaları teşekkürleri yetiyor.. Birçok şeyi biliyor ama her şeyi bilmiyorum birçok şeyi değiştirebilir ama her şeyi değiştirmem hata eksik ve yanlışta yapabilir olsun ama mesleğimi seviyorum

25 SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDEKİ SORU VE CEVAPLAR
Kaynaştırma öğrencilerimin adres bilgilerine e okuldan ulaşabileceğim bir yer var mı acaba?  Cevap: E okul Öğrenci işlemlerinden her öğrenciye ayrı ayrı bakılabilir velinin teli yazar Adres bilgisini velilerden alınmalı Öğrencinin kaynaştırma raporlarında yazar RAM a öğrenciyi nasıl sevk ediyoruz ? RAM´a Öğrenci Gönderme Süreci ve Doldurulacak Formlar Okullarımız tarafından RAM´a yönlendirilecek öğrenciler için bazı gönderme formları kullanılmaktadır. Öğrenci probleminin zihinsel, bedensel, özel öğrenme güçlüğü, hiperaktivite gibi durumlarından kaynaklandığı düşünülüyorsa Eğitsel Değerlendirme İsteği Formlarından okul seviyesine uygun olan form sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve okul müdürlüğü tarafından ayrıntılı ve eksiksiz olarak doldurularak müdürlüğümüze resmi yollardan gönderilmelidir. Öğrencinin psiko-sosyal nedenlere bağlı olarak problem yaşadığı düşünülüyorsa okulunda rehber öğretmen yoksa veya rehber öğretmenin çalışmaları sonuç vermemişse Psikolojik Destek Öncesi Gönderme Formu eksiksiz olarak doldurularak müdürlüğümüze resmi yollardan gönderilmelidir. Bu formların müdürlüğümüze gelmesi sonrası ilgili birimimiz tarafından okul aranıp öğrenci ve velinin randevu tarih ve saati verilecektir. Okullarda Kaynaştırma Eğitimi Kararı bulunan öğrencilerden Destek Eğitim Kararı olanların rapor yenilemeleri için okullar tarafından Bireysel Gelişim Raporu doldurulacaktır. Raporda öğrenci için alınan tedbirlere yönelik çalışmalar, BEP toplantı tarihleri, sınıf rehber öğretmeni, rehber öğretmen ve okul müdürlüğünün açıklamaları ile kazanım formu doldurulmalıdır. Formda veli, öğretmen ve idarecilerin imzaları eksiksiz olmalıdır ve form resmi yollardan yada kapalı zarf içerisinde veliye teslim edilerek müdürlüğümüze gönderilmelidir. EĞİTSEL DEĞERLENDİRME İSTEĞİ FORMU BİREYSEL GELİŞİM FORMU PSİKOLOJİK DESTEK ÖNCESİGÖNDERME FORMU

26 SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDEKİ SORU VE CEVAPLAR
Özel eğitim öğrencilerinin sınavlarının yapılması değerlendirme ölçütleri vs ile ilgili yönetmelik maddesi var mı? Cevap: Kaynaştırma öğrencilerinin sınavları hazırlanan bep planı doğrultusunda amaçlanan kısa dönemli ve uzun dönemli amaçlara ulaşılabilecek kriterde olmalı Sınavlar sözlü, yazılı, çoktan seçmeli, vb... yapılabilir. Sorular test, boşluk doldurma, eşleme, doğru-yanlış işaretleme vb.. olabilir. sınavlarla ilgili, "eğer çocuk sınavda gibi yüksek puanlar alıyorsa, bu onun BEP programının çocuğun düzeyine göre kolay olduğunu ve BEP’teki konuların zorlaştırılması gerektiğini gösterir. Eğer yüksek notlar alıyorsa soruları bir basamak daha zor hazırlamanız gerek Başarı değerlendirmesinde BEP’te yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır. Bu kapsamda, öğrencinin bütün dersleri için ayrı ayrı olmak üzere her dönemde kazandırılması  hedeflenen amaçların davranışlarının yer aldığı çizelgeler hazırlanır. Bu çizelgede bir dönem için belirlenen davranışların toplamı 100 puan olacak şekilde her bir davranış puanlanır.

27 SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDEKİ SORU VE CEVAPLAR
4. sınıfta abisi de 7. sınıfta olan ancak okuma yazma, sayı sayma dahi bilmeyen iki öğrencim var RAM' a yönlendirmek istedik aile köyde bu yüzden değil götürmeyi yıllardır hiç okula gelmemiş bu yüzden eğitsel tanılama yapılamıyor ve öğrenciler destek alamıyor ne yapabilirim Cevap: Ailelerin rama yönlendirilmesi şart ancak aileye ulaşılamaz ise ram dan randevu alınamıyor ve eğitsel değerlendirme yapılamıyor Dikkat eksikliği olduğunu düşündüğüm bir öğrencim var öğrencilerin tanılama için yönlendirilmesi nasıl işliyor bu konuda tam emin olmadığım görüşler var çevremde daha önce deneyimi olmuş arkadaşlar varsa yardımcı olurlarsa çok sevinirim Cevap: Ramdan tanılama için randevu alacaksınız sonra randevu tarihine göre öğrenciyi yönlendireceksiniz Sınıf öğretmeni İle Eğitsel değerlendirme formunu doldurtacaksınız kapalı bir zarf içerisinde randevu tarihi yazılı olan ramdan gelen resmi Yazıyı Eğitsel değerlendirme formunu velisine verip Rama göndereceksiniz ramdan istenen fotoğraf falan var onlar zaten gelen resmi yazıda yazar onu da veli hazırlayıp götürecek

28 SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDEKİ SORU VE CEVAPLAR
Öğrenci başarısının gerekirse sadece sözel olarak değerlendirilebilir mi? Disleksi tanısı olan bir öğrenci sadece sözlü sınavla değerlendirilebilir mi? Sınav evrakı gerekmez mi? Cevap: Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü, sözlü ifadede güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi ise yazılı olarak yapılacaktır. Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliği olan bireyler ise davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilecektir.  Disleksi: İlkokula başlayan disleksili çocuklarda eğitim alabilecek zihinsel gelişim henüz tamamlanmadığı için okuyamazlar, yazamazlar ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk çekerler. Disleksi’li çocuklarda dikkat bozukluğu da görülür. Bu nedenle bu çocuklara bir uzman tarafından sistemli bir dikkat eğitimi verilmelidir. Sözel, işitsel, görsel eğitim metodları seçilmelidir. Sınav sorularını çabuk okuyamazlar ve cevapları yazamazlar. Bu nedenle bu çocuklara sözlü sınav yapılması daha etkin olur. Çoktan seçmeli sınavlarda (test) daha başarılı olurlar

29 SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDEKİ SORU VE CEVAPLAR
Ortaokuldan liseye yeni geçen bir öğrencim RAM'dan randevu aldı kurum değişikliği olduğu için tekrar rama gitmesi gerekir mi? Benim herhangi bir belge yollamam gerekiyor mu rama eğitsel değerlendirme formu yada bireysel gelişim raporu, eğitsel değerlendirme isteği filan bilgisi olan varsa ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim. Cevap: Eğitsel değerlendirme formunu doldurup öğrenciyi RAM’a göndermeniz gerekiyor. Tabi öğrenci liseye geçişte ve okula yeni nakil geldiğinde sınıf öğretmeni öğrenciyi yeterli tanımadığından eğitsel değerlendirme formu kısmı doldurulur yani yeterli gözlem yapılamamıştır diye yazmanız yeterli Kademe geçişinde eğitsel değerlendirme formu doldurulur bireysel gelişim formu doldurulmaz.

30 SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDEKİ SORU VE CEVAPLAR
Önerilen Hizmette Özel Eğitim Sınıfı yazan öğrenci için BEP hazırlıyor muyuz? Cevap: Özel eğitim sınıfı mevcutsa özel eğitim sınıfı öğretmenlerine rehberlik ediyorsunuz, eğer mevcut değilse zaten özel eğitim sınıfı olan okullara yönlendirilmesi yapılıyor İlkokulda bedensel yetersizliği tanısı konulmuş öğrencim var. BEP hazırlarken nasıl yol izlemeliyiz Cevap: Zihinsel anlamda bir sıkıntısı yoksa ders bazında hazırlamanıza gerek yok bedensel anlamda hangi derste sıkıntı yaşıyorsa ona yönelik çalışma yapmalısınız bedensel engelli bireylerin bir kısmında zeka problemi olmasa da derse ilgi az olabiliyor bu sebeple branş öğretmenlerine ayrı bir plan yapmanıza gerek yok ama başarısını değerlendirirken dikkatli olunmasını öneriyorum

31 SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDEKİ SORU VE CEVAPLAR
BEP’ te yer alan uzun ve kısa dönemli amaçlar neye göre belirleniyor lütfen yardımcı olur musunuz? Cevap: Bireyin zayıf ve güçlü yönleri belirlendikten sonra müdahale için bir plan yapmak çok önemlidir. Bu planlamada uzun ve kısa dönemli amaçların da belirlenmesi gerekir.  UDA bireyin bir yılsonunda kazanacağı davranışların örüntü olarak ifadesidir. Yani bu amaçlar bir yılsonunda çocuğun ne kadar gelişiminin olacağını tahmini olarak yansıtılmasıdır. Uzun dönemli amaçlara ulaşılması için kısa dönemli amaçlar belirlenir.

32 SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDEKİ SORU VE CEVAPLAR
Okullarda sorun çıkaran veya yetersizliği olan öğrencilerin RAM'lara gönderilme süreci nasıl işliyor. Cevap: Öğretmenin size yönlendirmesi sonucunda çocukla yaptığınız görüşmede zihinsel yetersizlik olabileceği kanısına vardıysanız çocuğun öğretmenine eğitsel değerlendirme formu verilir. Bu formu dolduran öğretmen bunu size verir sizde gözlemlerinizi yazarsınız ve veliye duruma açıklayıp formu imzalatıp RAM’a yönlendirirsiniz, bu forma okul memuru yada gelen giden evrakla ilgilenen kimse resmi bir sayı verir okul müdürü de formu imzalar form bir zarfa koyulup gizlilik acısından ağzı kapatılır. Cevap: Veya direk RAM a sevk edersiniz randevu tarihi verilir ve randevu öncesi veliye eğitsel değerlendirme formu verilir. Cevap: Öğrencinin özel eğitim öğrencisi olmasında şüphelenilmişse rehber öğretme tarafından yapılan ön değerlendirme ile rama sevk edilip edilmeyeceği kararı verilir Cevap: Sorun çıkaran öğrenciler riskliler listesine alırım bu öğrencilerle sürekli görüşürüm uygun görürsem velileriyle de görüşürüm ama tek yapmamız gereken sevgi ilgi değer


"OKULLARDA REHBERLİK HİZMETLERİ-2" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları