Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1-) Sola dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Hız azaltılır, yolun gidişe ayrılan kısmının sağına yanaşılır, işaret.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1-) Sola dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Hız azaltılır, yolun gidişe ayrılan kısmının sağına yanaşılır, işaret."— Sunum transkripti:

1 1-) Sola dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Hız azaltılır, yolun gidişe ayrılan kısmının sağına yanaşılır, işaret verilir ve dar kavisle dönüşe geçilir B) İşaret verilir, yolun gidişe ayrılan kısmının soluna yanaşılır, hız azaltılır, geniş kavisle dönüşe geçilir C) Yolun orta şeridine geçilir, trafik durumuna göre boş olan şeritten dönüşe geçilir D) İşaret verilir, yolun soluna yanaşılır, hız azaltılır, geniş kavisle dönüşe geçilir Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

2 2-) Bir kavşağa girip sola dönüşe geçtiğiniz sırada geçiş hakkını kime vermek zorundasınız? A) Soldan gelen ve emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış olan araçlara B) Arkadan gelen ve sola dönecek diğer araçlara C) Karşı yönden gelen ve emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış olan araçlara D) Kavşağa girmiş olan ve geri dönüş manevrasına başlamış olan araçlara Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

3 3-) Yerleşim yerleri içinde kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır? A)20 B)30 C)40 D)50 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

4 8-) Trafik ışıkları yanında bir de ışıklı ok varsa ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır? A)Işıklı ok yeşil yandığında B) Işıklı ok söndüğünde C) Ana lamba yeşil yandığında D) Işıklı ok kırmızı yandığında Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

5 5-) Bağlantı yollarıyla tek yönlü yollarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Yavaş gitmek B) Bu yollara girmek C) Herhangi bir sebeple durmak D) Geri gitmek Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

6 6-) Duraklanan veya park edilen yerden çıkarken araç çalıştırılmadan önce ne yapılmalıdır? A) Trafik yetkilisinin talimat verip vermediğine bakılmalıdır B)Yolun tek veya iki yönlü olup olmadığına dikkat edilmelidir C) Taşıt yolunun genişliğine ve düzgünlüğüne bakılmalıdır. D) Araç ve çevresi kontrol edilerek sakıncalı bir durumun olup olmadığına bakılmalıdır. Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

7 7-) Kamyon, otobüs, çekici, römork ve yarı römork takılı bir aracın geri manevrası sürücünün görüşüne açık alanda emniyetle yapılamıyor ise bu sürücü ne yapmak zorundadır? A) Aşağıya inip göremediği alanı kontrol etmek B)Trafik görevlilerden yardım istemek C) Geri manevrasından vazgeçmemek D) Bir gözcü bulundurmak Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

8 8-) Herhangi bir sebeple geri gitmek zorunda kalan sürücülerin, aşağıdakilerden hangisini yapmaları yasaktır? A) Manevra dışında, şerit değiştirmeleri B) Bulundukları şeritte geri gitmeleri C) Yolun sağından geri gitmeleri D) Geri giderken dönüş ışıklarıyla işaret vermeleri Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

9 9-) Işıklı trafik işaretleri izin verse bile,trafik akımı kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak ve diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise sürücü ne yapmak zorundadır? A) Korna çalıp ikazda bulunmak B) Selektör yapıp ikazda bulunmak C) Kavşağa girmemek D) Geri dönüp gitmek Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

10 10-) Aşağıdakilerden hangisinde sürücü geriye gidebilir? A) Bağlantı yollarında B) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamak için C) Tek yönlü yollarda park etme dışında D) Tek yönlü yollarda duraklama dışında Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

11 11-) Geriye dönüşü tamamlayan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? A) Aracının hızını azaltması B) Aynı hızla seyretmesi C) Bulunduğu şeridi izlemesi D) Hızına uygun şeride geçmesi Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

12 12-) Işıksız kavşaklarda sola dönmek isteyen sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Karşıya geçecek yayaları uyararak geçmelerini engellemelidir. B) Yolun sağına yanaşmalıdır. C) Arkadan gelen araca yol vermelidir. D) Sağdan gelen araca yol vermelidir. Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

13 13-) Aşağıdakilerden hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? A) Bağlantı yolunda seyrederken B) Tek yönlü yollarda park ederken C) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken D) Tek yönlü yollarda duraklarken Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

14 14-)Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir? A) Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi B) Hızını artırması C) Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi D) Dönüş sırasında ilk geçiş hakkını yayalara vermesi Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

15 15-) Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A) Arkadan gelen araçlara yol vermek B) İşaret verdiği anda şerit değiştirmek C) Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek D) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

16 16-) Römork takılı aracın geri manevrasını,çevre koşulları nedeniyle emniyetle yapamayan sürücü ne yapmalıdır? A) Aşağıya inip bir süre beklemelidir B) Akan trafiği durdurmalıdır C) Geri manevradan vazgeçmelidir D) Bir gözcü bulundurmalıdır Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

17 17-) Kavşaklara yaklaşırken kaplama üzerine çizilmiş olan oklar neyi bildirir? A) Sağa ve sola dönecek sürücülerin hızlarını azaltmaları gerektiğini B) Durma,duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu C) Sağa ve sola dönülemeyeceğini,doğru gidilebileceğini D) Gidilecek ve dönülecek yöne göre zamanında uygun şeride girilmesini Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

18 18-) Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi B) 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi C) 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride girmesi D) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

19 19-) Şekildeki numaralandırılmış yol bölümünden sağa dönüş yapmak isteyen sürücü hangi şeridi kullanmalıdır? A) 2 numaralı şeridi B) 1 numaralı şeridi C) 3 numaralı şeridi D) İstediği şeridi Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

20 20-) Sağa dönüş yapmak isteyen şekildeki sürücülerin hangisini yapması yanlıştır? A) Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları B) Hızlarını azaltmaları C) Dar bir kavisle dönüş yapmaları D) Dönüşleri en sol şeritte tamamlamaları Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

21 21-) Sola dönüş yapmak isteyen 3 numaralı taşıt sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Hızını artırıp 4 numaralı taşıtın önüne geçmesi B) 1 ve 2 numaralı taşıtların geçmesini beklemesi C) Gidişe ayrılan yolun soluna yaklaşması D) Dönüşü geniş kavisli yapması Test-6-7 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

22 22-) Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? A) Yalnız 1 B) Yalnız 3 C) 1 ve 3 D) 2 ve 4 Test-6-7 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

23 23-) Geriye dönüş yapmak isteyen şekildeki aracın hangi şeridi izlemesi gerekir? A) 2 numaralı şeridi B) 1 numaralı şeridi C) 3 numaralı şeridi D) istediği şeridi Test-6-7 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com

24 24-) Şekle göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A) 2 numaralı taşıtın durarak 3 numaralı taşıta yol vermesi B) 2 numaralı taşıtın, 3 numaralı taşıtın bulunduğu yola girmesi C) 3 numaralı taşıtın, 1 ve 2 numaralı taşıtlar geçtikten sonra sola dönüş yapması D) 1 ve 2 numaralı taşıtların gidiş yönüne göre sağ şeritte seyretmesi Test-6-7 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) www.coskunlarsurucukursu.com


"1-) Sola dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Hız azaltılır, yolun gidişe ayrılan kısmının sağına yanaşılır, işaret." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları