Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)"— Sunum transkripti:

1 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
1-) Sola dönmek üzere bir kavşağa yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Hız azaltılır, yolun gidişe ayrılan kısmının sağına yanaşılır, işaret verilir ve dar kavisle dönüşe geçilir B) İşaret verilir, yolun gidişe ayrılan kısmının soluna yanaşılır, hız azaltılır, geniş kavisle dönüşe geçilir C) Yolun orta şeridine geçilir, trafik durumuna göre boş olan şeritten dönüşe geçilir D) İşaret verilir, yolun soluna yanaşılır, hız azaltılır, geniş kavisle dönüşe geçilir

2 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
2-) Bir kavşağa girip sola dönüşe geçtiğiniz sırada geçiş hakkını kime vermek zorundasınız? A) Soldan gelen ve emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış olan araçlara B) Arkadan gelen ve sola dönecek diğer araçlara C) Karşı yönden gelen ve emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış olan araçlara D) Kavşağa girmiş olan ve geri dönüş manevrasına başlamış olan araçlara

3 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
3-) Yerleşim yerleri içinde kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır? 20 30 40 50

4 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
8-) Trafik ışıkları yanında bir de ışıklı ok varsa ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır? Işıklı ok yeşil yandığında Işıklı ok söndüğünde Ana lamba yeşil yandığında Işıklı ok kırmızı yandığında

5 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
5-) Bağlantı yollarıyla tek yönlü yollarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Yavaş gitmek B) Bu yollara girmek C) Herhangi bir sebeple durmak D) Geri gitmek

6 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
6-) Duraklanan veya park edilen yerden çıkarken araç çalıştırılmadan önce ne yapılmalıdır? A) Trafik yetkilisinin talimat verip vermediğine bakılmalıdır B)Yolun tek veya iki yönlü olup olmadığına dikkat edilmelidir C) Taşıt yolunun genişliğine ve düzgünlüğüne bakılmalıdır. D) Araç ve çevresi kontrol edilerek sakıncalı bir durumun olup olmadığına bakılmalıdır.

7 A) Aşağıya inip göremediği alanı kontrol etmek
Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) 7-) Kamyon, otobüs, çekici, römork ve yarı römork takılı bir aracın geri manevrası sürücünün görüşüne açık alanda emniyetle yapılamıyor ise bu sürücü ne yapmak zorundadır? A) Aşağıya inip göremediği alanı kontrol etmek B)Trafik görevlilerden yardım istemek C) Geri manevrasından vazgeçmemek D) Bir gözcü bulundurmak

8 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
8-) Herhangi bir sebeple geri gitmek zorunda kalan sürücülerin, aşağıdakilerden hangisini yapmaları yasaktır? A) Manevra dışında, şerit değiştirmeleri B) Bulundukları şeritte geri gitmeleri C) Yolun sağından geri gitmeleri D) Geri giderken dönüş ışıklarıyla işaret vermeleri

9 A) Korna çalıp ikazda bulunmak
Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) 9-) Işıklı trafik işaretleri izin verse bile,trafik akımı kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak ve diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak ise sürücü ne yapmak zorundadır? A) Korna çalıp ikazda bulunmak B) Selektör yapıp ikazda bulunmak C) Kavşağa girmemek D) Geri dönüp gitmek

10 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
10-) Aşağıdakilerden hangisinde sürücü geriye gidebilir? A) Bağlantı yollarında B) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamak için C) Tek yönlü yollarda park etme dışında D) Tek yönlü yollarda duraklama dışında

11 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
11-) Geriye dönüşü tamamlayan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? A) Aracının hızını azaltması B) Aynı hızla seyretmesi C) Bulunduğu şeridi izlemesi D) Hızına uygun şeride geçmesi

12 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
12-) Işıksız kavşaklarda sola dönmek isteyen sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Karşıya geçecek yayaları uyararak geçmelerini engellemelidir. B) Yolun sağına yanaşmalıdır. C) Arkadan gelen araca yol vermelidir. D) Sağdan gelen araca yol vermelidir.

13 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
13-) Aşağıdakilerden hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? A) Bağlantı yolunda seyrederken B) Tek yönlü yollarda park ederken C) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken D) Tek yönlü yollarda duraklarken

14 A) Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) 14-)Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir? A) Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi B) Hızını artırması C) Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi D) Dönüş sırasında ilk geçiş hakkını yayalara vermesi

15 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
15-) Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A) Arkadan gelen araçlara yol vermek B) İşaret verdiği anda şerit değiştirmek C) Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek D) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek

16 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
16-) Römork takılı aracın geri manevrasını,çevre koşulları nedeniyle emniyetle yapamayan sürücü ne yapmalıdır? A) Aşağıya inip bir süre beklemelidir B) Akan trafiği durdurmalıdır C) Geri manevradan vazgeçmelidir D) Bir gözcü bulundurmalıdır

17 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
17-) Kavşaklara yaklaşırken kaplama üzerine çizilmiş olan oklar neyi bildirir? A) Sağa ve sola dönecek sürücülerin hızlarını azaltmaları gerektiğini B) Durma,duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu C) Sağa ve sola dönülemeyeceğini,doğru gidilebileceğini D) Gidilecek ve dönülecek yöne göre zamanında uygun şeride girilmesini

18 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
18-) Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A) 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi B) 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi C) 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride girmesi D) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi

19 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
19-) Şekildeki numaralandırılmış yol bölümünden sağa dönüş yapmak isteyen sürücü hangi şeridi kullanmalıdır? A) 2 numaralı şeridi B) 1 numaralı şeridi C) 3 numaralı şeridi D) İstediği şeridi

20 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
20-) Sağa dönüş yapmak isteyen şekildeki sürücülerin hangisini yapması yanlıştır? A) Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları B) Hızlarını azaltmaları C) Dar bir kavisle dönüş yapmaları D) Dönüşleri en sol şeritte tamamlamaları

21 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
Test-6-7 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) 21-) Sola dönüş yapmak isteyen 3 numaralı taşıt sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Hızını artırıp 4 numaralı taşıtın önüne geçmesi B) 1 ve 2 numaralı taşıtların geçmesini beklemesi C) Gidişe ayrılan yolun soluna yaklaşması D) Dönüşü geniş kavisli yapması

22 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
Test-6-7 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) 22-) Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? A) Yalnız 1 B) Yalnız 3 C) 1 ve 3 D) 2 ve 4

23 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
Test-6-7 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) 23-) Geriye dönüş yapmak isteyen şekildeki aracın hangi şeridi izlemesi gerekir? A) 2 numaralı şeridi B) 1 numaralı şeridi C) 3 numaralı şeridi D) istediği şeridi

24 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)
Test-6-7 Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler) 24-) Şekle göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A) 2 numaralı taşıtın durarak 3 numaralı taşıta yol vermesi B) 2 numaralı taşıtın, 3 numaralı taşıtın bulunduğu yola girmesi C) 3 numaralı taşıtın , 1 ve 2 numaralı taşıtlar geçtikten sonra sola dönüş yapması D) 1 ve 2 numaralı taşıtların gidiş yönüne göre sağ şeritte seyretmesi


"Konu : Araçların Manevraları (Dönüşler)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları