Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Teknolojileri Öğretim Yöntemleri. Öğretim Yöntemi Nedir?  Hedefe ulaşmak için izlenecek önceden belirlenmiş yol.(Oğuzkan,1981)  Bir sorunu çözmek,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Teknolojileri Öğretim Yöntemleri. Öğretim Yöntemi Nedir?  Hedefe ulaşmak için izlenecek önceden belirlenmiş yol.(Oğuzkan,1981)  Bir sorunu çözmek,"— Sunum transkripti:

1 Bilişim Teknolojileri Öğretim Yöntemleri

2 Öğretim Yöntemi Nedir?  Hedefe ulaşmak için izlenecek önceden belirlenmiş yol.(Oğuzkan,1981)  Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yol.(Demirel, 2008)

3  Öğretim yöntemi seçerken ; Belirlenen kazanımlara, Öğrenci özellikleri ve sayısına, Öğretmenlik becerilerine, Ortama, araç ve gereçlere, Zamana ve ekonomik duruma dikkat edilmelidir.

4 Anlatım Yöntemi  Öğretmenin ya da onun yerinde olan bir öğrencinin bilgilerini ve deneyimlerini; pasif bir şekilde oturarak dinleyen öğrencilere otokratik bir biçimde ilettiği geleneksel bir yöntemdir.  Öğretim yöntemi bir dersin planlamasında ‘Nasıl?’ sorusuna cevap aramak için kullanılmaktadır.  Anlatım yöntemi bir dersin girişinde, öğrencileri güdülemek, konuların açıklanmasında, özetlenmesinde ve anlaşılması güç olan konuların açıklanmasında kullanılır.

5 Anlatım Yöntemi  Sınırlılıkları Dinleyiciler çok PASİFTİR, dinleyicileri tanımak güçleşir. Duygusal tutumlar ve psikomotor öğrenme çok ender oluşur, yüksek seviyeli bilişsel öğrenme olmaz.  Faydaları Anlatım yöntemi etkin bir şekilde kullanıldığında kalabalık sınıflarda bilgi düzeyinde öğrenme kazanımları gerçekleştirmede, gerekli zaman, enerji, materyal ve ortam bakımından en ekonomik ve etkili yöntem olabilmektedir.

6 Soru Cevap Yöntemi  Bu yöntemin esası öğretilmek istenen bilgilerin soru sorularak öğrencinin kendisine buldurulmasıdır.  Soru-cevap yöntemi; anlatım yönteminin sıkıcılığını ve monotonluğunu az da olsa ortadan kaldırarak öğrencileri aktif hale getirmeye çalışır.  Soru-Cevap yönteminin asıl amacı : Öğrencilerin bilgilerini yoklamaktan çok; öğrencileri düşündürmek, önemli noktalara öğrencilerin dikkatini çekmek, cevapları öğrencilere buldurmaktır.

7 Soru Cevap Yöntemi  Faydaları Öğrenme geç olmasına karşın; öğrencilerin hatırlama, düşünme, muhakeme, analiz, sentez ve değerlendirme yeteneklerini geliştirir. Öğretim sürecinde öğretmene dönüt- düzeltme sağlar.  Sınırlılıkları Anlatım yöntemine göre daha yavaş, daha fazla zaman alıcıdır. Kalabalık sınıflarda uygulanması güçtür. Konuların işlenmesinde sadece bu yöntemi uygulamak hem mümkün değil hem de öğretim ilkelerine aykırıdır.

8 Yaratıcı Drama Yöntemi  Doğaçlama ve rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir kavram ya da davranışı bir grup çalışması içerisinde canlandırdığı oyunsu süreçler.(San,1991)  Bu yöntemle hem öğrencilerin hedeflenen akademik beklentilere etkin bir şekilde ulaşması hem de sosyal gelişim, birlikte çalışma alışkanlığı, imgelem gücünü geliştirme, dil ve iletişim becerileri geliştirme, kendine güven duyma, sanat ve estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği geliştirme gibi becerileri kazanması amaçlanmaktadır.(Üstündağ,2006)

9 Yaratıcı Drama Yöntemi  Faydaları İlköğretimden yüksek öğretime örgün eğitimin her basamağında kullanılabilir olması. Öğrencinin doğrudan kendi yaşantılarından yola çıkarak öğrenmede etkin bir rol almasını sağlar.  Sınırlılıkları Amaçları açıklıkla belirtilmezse yalnızca bizzat faaliyete katılanlar için yararlı olur. Küçük grup ve zaman gerektirmesi.

10 110535001 Nur Gizem AK 110535011 Arda CERİT


"Bilişim Teknolojileri Öğretim Yöntemleri. Öğretim Yöntemi Nedir?  Hedefe ulaşmak için izlenecek önceden belirlenmiş yol.(Oğuzkan,1981)  Bir sorunu çözmek," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları