Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİR KÖMÜR ÜRETİM İŞLETMESİNDE KAR OPTİMİZASYONU AHMET EMRE BİBER 140792022.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİR KÖMÜR ÜRETİM İŞLETMESİNDE KAR OPTİMİZASYONU AHMET EMRE BİBER 140792022."— Sunum transkripti:

1 BİR KÖMÜR ÜRETİM İŞLETMESİNDE KAR OPTİMİZASYONU AHMET EMRE BİBER

2 Bu çalışmanın amacı; Bir kömür üretim işletmesi olan GLİ firmasının mevcut müşterilerine talepleri karşılığında ve belli kısıtlar altında sevkiyat miktarlarını belirlemek ve kar maximizasyonu sağlamaktır.

3 GLİ’de altı farklı noktada üretilen farklı özellik ve miktardaki kömürlerin farklı talepleri olan dört farklı tüketim noktasına dağıtım sistemi modellenmiştir. Üretilen kömürler iki adet lavvar’a ve kriblaj tesisine işlem görmek üzere gönderilirken, termik santrale direk satış amaçlı gönderilmektedir. İki adet lavvar ve kriblaj tesislerinde işlem görerek zenginleşen kömür sanayi tesisleri ve bayilere satılmaktadır. Bu durumda üretim noktalarında üretilen kömür dört ayrı noktaya (Tüketim Noktası olarak ifade edilmektedir) taşınmaktadır

4 Çizelge 1 de birim başıma kömür taşıma karlar verilmiştir. Birim Fayda (TL/ton) üretim noktalarıLavvar 1Lavvar 2Kriblaj TesisiTermik Santral ÜN ÜN ÜN ÜN ÜN ÜN

5 İşletme üretim noktalarında yapılacak üretim miktarını, kendi üretim ekipmanları ve beklenen talep doğrultusunda planlayarak gerçekleştirmektedir

6 Çizelge 2; üretim noktalarındaki üretim miktarlarını ve üretilen kömürün özelliklerinin ortalama değerlerini göstermektedir. kömür özellikleri Üretim NoktasıÜretim Miktarı (ton)Kalori(Kcal)Kükürt(%)Kül(%) ÜN ,4440 ÜN ,4837 ÜN ,6538 ÜN ,5943 ÜN ,6538 ÜN ,4540

7 Üretilen kömürün gönderildiği yerlerdeki talep ve kalite ile ilgili kısıtlamalar Çizelge 3’ de verilmiştir. Tüketim noktalarıTalep (ton/yıl)Kalori (Kcal)Kükürt (%) Lavvar (Min) 2300Kısıt yok Lavvar (Min) 2500Max 1.50 Kriblaj Tesisi130000Kısıt yok Termik santral (Min) 2350Kısıt yok

8 Amaç; üretim noktalarında üretilen kömürü, satış gelirini maksimize edebilmek için tüketim noktaları arasında nasıl dağıtmak gerekmektedir? Sistemin kısıtları Bunlar sonucu etkileyen ya da sorun yaratan unsurlardır. Sistemdeki kısıtlar ayrı bir eşitlik ya da eşitsizlikler olarak tanımlanırlar. Buradaki sistemin genel yapısına bakıldığında, dört genel kısıttan bahsetmek mümkündür. Bu kısıtlar; i. Üretim noktalarına ilişkin üretim miktarı kısıtı ii. Tüketim noktalarına ilişkin tüketim miktarı kısıtı iii. Tüketim noktalarındaki kalori değer kısıtı iv. Tüketim noktalarındaki kükürt kısıtı Söz konusu kısıtlamalara ait eşitsizlikler aşağıdaki gibi yazılırlar.

9 Üretim noktalarına ilişkin üretim miktarı kısıtları X11 + X12 + X13 + X14 ≤ ÜN1 üretim miktarı kısıtı X21 + X22 + X23 + X24 ≤ ÜN2 üretim miktarı kısıtı X31 + X32 + X33 + X34 ≤ ÜN3 üretim miktarı kısıtı X41 + X42 + X43 + X44 ≤ ÜN4 üretim miktarı kısıtı X51 + X52 + X53 + X54 ≤ ÜN5 üretim miktarı kısıtı X61 + X62 + X63 + X64 ≤ ÜN6 üretim miktarı kısıtı

10 Tüketim noktalarına ilişkin tüketim miktarı kısıtları X11 + X21 + X31 + X41 + X51 + X61 = Lavvar1 tüketim miktarı X12 + X22 + X32 + X42 + X52 + X62 = Lavvar2 tüketim miktarı X13 + X23 + X33 + X43 + X53 + X63 = Kriblaj tüketim miktarı X14 + X24 + X34 + X44 + X54 + X64 = Termik tüketim miktarı

11 Kalori değerlerin sınırlandırılması, 3100X X X X X X61 ≥ 2300(X11 + X21 + X31+ X41 + X51 + X61) Lavvar1 kalorifik değer sınırlaması bağıntı sadeleştirildiği zaman aşağıdaki bağıntı elde edilir. 800X11+750X21+800X31+200X41+100X51+100X61 ≥ 0 Lavvar1 için sınırlama Benzer şekilde Lavvar 2 ve Termik santral içinde kalori değer kısıtı aşağıdaki bağıntılarla ifade edilir. 600X X X32 + 0X X X62 ≥ 0 Lavvar2 için sınırlama 750X14+700X24+750X34+150X X X64 ≥ 0 Termik santral sınırlaması

12 Kükürt kısıtı Kükürt kısıtı sadece Lavvar 2 için söz konusudur. Bununla ilgili kısıt aşağıdaki gibi gösterilir: 1.44X X X X X X62 ≤ 1.5 (X12 +X22 +X32 +X42 +X52 +X62) bağıntı sadeleştirildiği zaman aşağıdaki eşitsizlik elde edilir X12 – 0.028X X X X X62 ≤ 0

13 Amaç fonksiyonu; Maks Z = X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X64 Problem Excel solver ile çözülmüş karı max yapan miktarlar belirlenmiştir


"BİR KÖMÜR ÜRETİM İŞLETMESİNDE KAR OPTİMİZASYONU AHMET EMRE BİBER 140792022." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları