Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FARABİ PROGRAMI BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FARABİ PROGRAMI BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 FARABİ PROGRAMI BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI

2 1-ÖĞRENİM PROTOKOLÜNDE DERS DENKLİKLERİNİN YAPILMASI 2-NOTLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 3-NOTLARIN OTOMASYONA GİRİLMESİ

3 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI 1-ÖĞRENİM PROTOKOLÜNDE DERS DENKLİKLERİNİN YAPILMASI

4 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI Ders eşleştirmelerinde; 1-Aynı dersler birbiri ile eşleştirilmeli, 2-Birbirine yakın dersler eşleştirilmeli, 3-Bölüm içerisinde olan bir ders eşleştirmede kullanılmalıdır. NOT: Yukarıdaki her durumda da BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ’nün onayı mutlaka ve zorunlu olarak alınmalıdır.

5 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI Gidilen Üniversitede alınan kredi toplamı Bingöl Üniversitesindeki kredi toplamına ya eşit yada fazla olmalıdır. Öğrenim protokolü doldurulurken her iki Üniversitede aynı kredi sistemi kullanılacak.

6 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI Protokolde ders kredilerinin eşitliği önemli değildir. 1 derse karşılık 2 ders eşleştirilebilir. Zorunlu bir ders seçmeli bir ders ile eşleştirilebilir.

7 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI Birebir aynı ders farklı yıllarda veriliyorsa birbirine eşleştirilebilir. Bingöl Üniversitesinde güz döneminde olan bir ders gidilen Üniversitede bahar döneminde ise birbirine eşleştirilebilir.

8 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI Zorunlu bir durum olursa farklı bir bölümden ders alınabilir. Ders çakışması-aynı saatte olması, özellikle alınacak ders farklı bir bölümde ise… Alttan kalan ders gidilen Üniversitede alınabilir (Özellikle bölüm koordinatörün onayı şart, ders birebir aynı ve devamı alınmışsa gidilen Üniversitede ders devamı alınmaz).

9 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI Her protokoldeki kredi toplamı o protokole aittir. Protokolde dersler eşleştirilirken açıkta ders bırakılmamalıdır. Protokolde dersler eşleştirilirken; birebir isimleri, ders kodları ve kredileri yazılmalıdır.

10 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI Bingöl Üniversitesinden üstten ders alınmaz. Gidilen Üniversitede alttan veya üstten ders alınabilir. Protokol hazırlanırken; gidilen Üniversite derslerinin güz döneminde olan dersler güz protokolüne, bahar dönemindeki dersler bahar protokolüne yazılmalıdır.

11 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI Gerekli durumlarda protokol yıllık hazırlanabilir. Protokoldeki ders değişiklikleri çok büyük bir değişiklik de olmayacaksa, ekle-sil protokolü hazırlanmalıdır.

12 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI Farabi Programı süresince derslerin hangi derslerle eşleştirileceği, kaldırılan ders veya derslerin yerine hangi dersin alınacağı kısacası öğrenim protokolünde yapılacak ders değişiklikleri mutlaka Selçuk Üniversitesindeki ilgili Bölüm Koordinatörlerimiz tarafından uygunluk verilecektir.

13 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI İkinci öğretimde olan öğrencilerin; denklikleri, not dönüşümleri ve otomasyona notların girişleri dönem ortasında hemen yapılmalıdır (% 10’luk dilim için). Öğrenciler gittikleri Üniversitelerde varsa yaz okulundan faydalanabilirler.

14 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI 2- NOTLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

15 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI Öğrenim Protokolü ve transkript (not belgesi) tarafınıza gönderilir. Gönderilen transkriptteki tüm dersler öğrenim protokolünde olmak zorundadır (Güz protokolünde de olabilir bahar protokolünde de olabilir).

16 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI Transkriptte bulunan dersin harf notu veya rakam notu karşı Üniversitenin sınav yönetmeliğine göre geçiyorsa, Bingöl Üniversitesinde de geçmiş sayılır. Transkriptte bulunan dersin harf notu veya rakam notu Bingöl Üniversitesinde karşılık gelen dersin notu olarak sayılacaktır.

17 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI Karşı Üniversitenin harf notu sistemi Bingöl Üniversitesi ile aynı ise, harf notu aynen yazılacaktır. Farklı ise; karşı Üniversitenin harf notu hangi puan aralığında olduğu belirlenerek Bingöl Üniversitesinde o puan aralığına gelen harf notu yazılacaktır.

18 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI Karşı Üniversitede bulunan 1 ders Bingöl Üniversitesinde 2 derse karşı denkleştirilmişse, her 2 dersin harf notu aynı yazılacaktır. Karşı Üniversitede bulunan 2 derse karşılık Bingöl Üniversitesinde 1 ders denkleştirilmişse, 2 dersin harf notunun katsayı ortalaması alınacaktır. Alınan ortalamaya denk gelen harf notu yazılacaktır.

19 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI Akademik not ortalamasına göre şartlı geçip geçmediği ilgili Üniversitenin Sınav Yönetmeliğine bakarak karar verilecektir. Örnek: Bingöl Üniversitesinde Akademik Not Ortalaması 2.00 ve üzeri olan DC ve DD harf notlarından geçer. Karşı Üniversitede ders veya derslerden devam durumundan kalan öğrenci Bingöl Üniversitesinde denk gelen dersin devamını almak zorundadır.

20 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI BİNGÖLÜNİVERSİTESİSİSTEMİANKARAÜNİVERSİTESİSİSTEMİ PuanlarNotlarKatsayılarPuanlarNotlarKatsayısı 90-100AA4.0090-100A4.00 85-89BA3.5085-89B13.50 75-84BB3.0080-84B23.25 70-74CB2.5075-79B33.00 60-69CC2.0070-74C12.75 55-59DC1.5065-69C22.50 50-54DD1.0060-64C32.00 40-49FD0.5050-59F11.50 0-39FF0.0049-AŞAĞISIF20.00 ----F0.00

21

22

23 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI 3-NOTLARIN OTOMASYONA GİRİLMESİ

24 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI Bölüm Koordinatörlerin protokol veya protokoller üzerinde yapmış oldukları denklikler (notlar belirtilmiş olacak) ve transkript öğrenci işleri şeflerine gönderilerek notların otomasyona girilmesi sağlanacaktır.

25 Sabrınız ve dinlediğiniz için teşekkür ederim…


"FARABİ PROGRAMI BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları