Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BİRİM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BİRİM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BİRİM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BİRİM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI Şükran YILMAZ SOĞUKPINAR Farabi Kurum Koordinatörü 15 Şubat 2013

2

3 Önce Doğruyu Bilmek Gerekir
Önce Doğruyu Bilmek Gerekir. Doğru Bilinirse Yanlış Da Bilinir Ama Önce Yanlış Bilinirse Doğruya Ulaşılamaz. FARABİ

4 Farabi Değişim Programı Protokolü Hazırlanması
Farabi Değişim Programı iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Farabi Değişim Programı Protokolü ile gerçekleştirilir. İmzacı kurumlar, Farabi Değişim Programı Protokolü ile kendi aralarında Farabi Değişim Programı kapsamında ortak faaliyetler ve programlar gerçekleştirme konusunda işbirliği yapmayı taahhüt ederler. YÖK, Farabi Değişim Programı protokollerinin yükseköğretim kurumları arasında dengeli ve etkin dağılımının sağlanması için gerekli tedbirleri alır.

5 Farabi Değişim Programı Protokolü (İş birliği Anlaşması)

6 PROTOKOL SAYILARI YIL ÜNİVERSİTE BÖLÜM/PROGRAM 2009-2012 DEVLET 59
VAKIF 5 130 DEVLET VAKIF -

7 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ VE GEREKLİ BELGELER
“GİDEN ÖĞRENCİ” Öğrenci; Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 nüsha) doldurularak, Transkript ile birlikte Bölüm/ Program Koordinatörüne teslim edilir. Bölüm/Program Koordinatörü; Aday Öğrenci Başvuru Formlarını değerlendirerek Farabi Değişim Programından yararlanması uygun görülen öğrencilere ait formları ve transkriptleri Farabi Kurum Koordinatörlüğüne üst yazı ile gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Aday Öğrenci Başvuru Formları ile Transkriptleri ilgili üniversitelere gönderir. İlgili Üniversite (Farabi Kurum Koordinatörlüğü); Aday Öğrenci Başvuru Formlarını değerlendirerek Farabi Değişim Programından yararlanması uygun görülen Öğrencilere ait listeyi web sayfasında ilan eder ve Uludağ Üniversitesine bildirir.

8

9 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ VE GEREKLİ BELGELER
“GİDEN ÖĞRENCİ” U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Farabi Değişim Programından yararlanması uygun görülen öğrenci listelerini web sayfasında duyurarak, öğrencilerin doldurması gereken evrakları ilan eder.

10

11

12 ÖĞRENİM PROTOKOLÜ Öğrenim Protokolünde açık olarak belirtilmelidir.
Öğrenim Protokolünde dersler eşleşmelidir. Bir dersten kalınca, hangi ders veya derslerin alınacağı, Bir dersten geçince, hangi ders veya derslerden geçmiş sayılacağı, Öğrenim Protokolünde açık olarak belirtilmelidir.

13 Zorunlu durumlarda, Öğrenim Protokolü yıllık da yapılabilir.
Güz/Bahar yarıyıllarında derslerin karşılıklı örtüşmesi, Tek dönemlik fazla kredili bir dersin, gidilen üniversitede 2 döneme yayılmış olması (veya tersi), I.Dönem 1 kredi eksik, II.Dönem 1 kredi fazla (veya tersi).

14 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ VE GEREKLİ BELGELER
“GİDEN ÖĞRENCİ” Öğrenci; a- Öğrenci Başvuru Formunu (2 nüsha), b- Öğrenci Bilgi Formunu (2 nüsha) doldurur, c- Bölüm/Program Koordinatörü ile birlikte ders planlarında yer alan dersleri dikkate alarak Öğrenim Protokolünü (3 nüsha) hazırlar. Bölüm/Program Koordinatörü; Öğrenci tarafından hazırlanan; Öğrenci Başvuru Formu, Öğrenci Bilgi Formu ile Öğrenim Protokollerini Birim Yönetim Kuruluna sunarak Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte üst yazı ile Farabi Kurum Koordinatörlüğüne gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörü; Bölüm/Program tarafından imzalanan Öğrenim Protokolleri Farabi Kurum Koordinatörü tarafından onaylanır. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Öğrenim Protokollerini ilgili üniversitelere gönderir.

15 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ VE GEREKLİ BELGELER
“GİDEN ÖĞRENCİ” İlgili Üniversite (Farabi Kurum Koordinatörlüğü); Bölüm/Program ve Farabi Kurum Koordinatörünce onaylanan Öğrenim Protokolleri (1 nüsha) ile birlikte Öğrenci Kabul Belgelerini Uludağ Üniversitesine gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; a- İlgili üniversiteden gelen onaylanan Öğrenim Protokollerini (1 nüsha) ilgili birimlerin öğrenci işlerine gönderir. b- Öğrencilerin hibe ödemeleri için doldurması gereken evrakları web sayfasında ilan eder. Öğrenci; a- Taahhütname, b- Dilekçe, c- Hesap cüzdanı, tamamlayarak Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim eder. Öğrencilere ait belgeler arşivlenerek dosyalara kaldırılır.

16 Öğrenim Protokolünü İmzalayan Öğrenci;
Öğrenci kaydı, ders kaydı ve ekle/sil uygulamasını gidilen üniversitenin Akademik Takvimi’ne göre yapacağını, Ders geçme notunun, gidilen üniversitenin ilgili Yönetmelik hükümlerine göre belirleneceğini, Kaldığı derslerin karşılığı olan dersleri, kendi üniversitesine döndüğünde yeniden almak zorunda olduğunu, Devamsızlıktan kalması halinde, aldığı bursları iade etmeyi, Disiplin suçları durumunda, gidilen üniversitenin ilgili Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağını kabul etmiş sayılır.

17

18 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ VE GEREKLİ BELGELER
“GİDEN ÖĞRENCİ” Öğrenci; a- Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili üniversiteye giderek ders seçme işlemini yapar. b- Ders uyuşmazlıklarından dolayı Öğrenim Protokolünde yapacağı değişiklikleri belirleyerek, ilgili üniversite Bölüm/Program Koordinatörü ile birlikte akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 (bir) ay içinde Ekle/Sil Değişiklikleri Formunu düzenleyerek Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim eder. İlgili Üniversite (Farabi Kurum Koordinatörlüğü); Ekle/Sil Değişiklik Formunu Uludağ Üniversitesine gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Ekle/Sil Değişiklik Formunu imzalanmak üzere Bölüm/Program Koordinatörüne gönderir.

19 Ekle/Sil Değişiklikleri Formu

20 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ VE GEREKLİ BELGELER
“GİDEN ÖĞRENCİ” Bölüm/Program Koordinatörü; Ders planlarında ki değişiklikleri değerlendirerek Ekle/Sil Değişiklik Formunu onaylayarak Farabi Kurum Koordinatörlüğüne gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Farabi Kurum Koordinatörü tarafından onaylanan Ekle/Sil Değişiklik Formu ilgili üniversiteye gönderilir. Öğrenime başlanan ayı takip eden her ayın ilk haftası içinde (%70’lik ödemelerinden) hibe (burs) ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılır. İlgili Üniversite (Farabi Kurum Koordinatörlüğü); Eğitim süresini tamamlayan öğrencinin almış olduğu derslerin eşleştirilmesinin yapılıp, notların Öğrenci Otomasyon Sistemine girilmesi için Transkriptler ile Katılım Belgelerini Uludağ Üniversitesine gönderir.

21

22 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ VE GEREKLİ BELGELER
“GİDEN ÖĞRENCİ” U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Transkriptlerin aslını ilgili birimlere gönderir ve bir kopyasını da öğrencilerin dosyasına kaldırılır. U.Ü. Birim Öğrenci İşleri; Öğrencinin ilgili üniversiteden aldığı derslerin eşleştirmesi yapılarak Öğrenci Otomasyon Sistemine notları girilir. Öğrenci; Eğitim süresinin bitimini izleyen 15 gün içerisinde Nihai Raporu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim eder. İlgili yükseköğretim kurumlarından gelen Transkriptleri dikkate alarak öğrencinin başarı durumuna göre kalan % 30’luk Hibe Ödemeleri (YÖK’ün belirlediği formüle göre) hazırlanarak hesaplarına yatırılır.

23

24 YÖK % 30 Hibe Ödemeleri Formülü Bursun % 30’luk kısmının ödenmesi;
30 (öğrencinin başarılı olduğu derslerin kredi toplamı) =Toplam burs miktarı X X (öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerin kredi toplamı) ÖRNEK: Toplam burs ödemesi TL olan bir öğrenciye, Kayıtlı olduğu 24 kredilik tüm derslerinden başarılı olduğu takdirde; 2.493 TL x x = 747,90 TL tutarında tam ödeme yapılır. Kayıtlı olduğu 24 kredilik dersin 15 kredilik bölümünden başarılı olduğu takdirde; 2.493 TL x x = 467,44 TL tutarında ödeme yapılır. Bursun % 30’luk kısmının ödenmesi;

25 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ
“GELEN ÖĞRENCİ” İlgili Üniversite (Farabi Kurum Koordinatörlüğü); Farabi Değişim Programından yararlanmak isteyen öğrencilerin Aday Öğrenci Başvuru Formları ile Transkriptlerini Uludağ Üniversitesine gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Aday Öğrenci Başvuru Formları ile Transkriptleri Bölüm/Program Koordinatörlerine gönderir. Bölüm/Program Koordinatörleri; Formları ve Transkriptleri değerlendirerek, Farabi Değişim Programından yararlanması uygun görülen öğrencileri U.Ü. Farabi Kurum Koordinatörlüğüne bildirir. Farabi Değişim Programından yararlanması uygun görülen Öğrencilere ait listeyi web sayfasında ilan eder ve ilgili üniversiteye bildirir. Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Farabi Değişim Programından yararlanması uygun görülen öğrenci listelerini web sayfasında duyurarak, öğrencilerin doldurması gereken evrakları ilan eder.

26 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ
“GELEN ÖĞRENCİ” İlgili Üniversite (Farabi Kurum Koordinatörlüğü); Öğrenci tarafından hazırlanan; Öğrenci Başvuru Formları, Öğrenci Bilgi Formları, Öğrenim Protokolleri ile birlikte Yönetim Kurulu Kararlarını üst yazı ile Uludağ Üniversitesine gönderir. U.Ü. Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Öğrenim Protokollerini değerlendirilip onaylanmak üzere Bölüm/Program Koordinatörlerine üst yazı ile gönderir. Bölüm/Program Koordinatörleri; Onaylanan Öğrenim Protokollerini üst yazı ile birlikte Farabi Kurum Koordinatörlüğüne gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörü; Bölüm/Program tarafından imzalanan Öğrenim Protokolleri Farabi Kurum Koordinatörü tarafından onaylanır. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Bölüm/Program ve Farabi Kurum Koordinatörünce onaylanan Öğrenim Protokolleri (2 nüsha) ile birlikte Öğrenci Kabul Belgelerini ilgili üniversitelere gönderir. Öğrencilere ait belgeler arşivlenerek dosyalara kaldırılır.

27 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ
“GELEN ÖĞRENCİ” U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Gelen öğrenciler için tanıtım toplantısı düzenler ve üniversite tanıtımını yapar.

28

29

30

31 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ
“GELEN ÖĞRENCİ” Öğrenci; a- Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Uludağ Üniversitesine gelerek ilgili birim öğrenci işlerinde ders seçme işlemini yapar. b- Ders uyuşmazlıklarından dolayı Öğrenim Protokolünde yapacağı değişiklikleri belirleyerek, U.Ü. Bölüm/Program Koordinatörü ile birlikte akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 (bir) ay içinde Ekle/Sil Değişiklikleri Formunu düzenleyerek U.Ü. Bölüm/Program Koordinatörü teslim eder. Bölüm/Program Koordinatörü; Onaylanan Ekle/Sil Değişiklikleri Formlarını Farabi Kurum Koordinatörlüğüne üst yazı ile gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörü; Bölüm/Program Koordinatörünün onayladığı Ekle/Sil Değişiklikleri Formlarını onaylayarak Farabi Kurum Koordinatörlüğüne ilgili üniversitelere gönderilmek üzere iletir.

32 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ
“GELEN ÖĞRENCİ” U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Ekle/Sil Değişiklikleri Formunu ilgili üniversitelere gönderir. İlgili Üniversite Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Ekle/Sil Değişiklikleri Formunu Bölüm/Program Koordinatörü ile Farabi Kurum Koordinatörüne onaylattıktan sonra formu (1 nüsha) Uludağ Üniversitesine gönderir. İlgili birim öğrenci işlerine gönderilerek Otomasyon Sisteminden ders değişiklikleri yapılır. U.Ü.İlgili Birim Öğrenci İşleri; Eğitim süresini tamamlayan öğrencilerin başarı durumlarını gösterir Transkriptlerini Farabi Kurum Koordinatörlüğüne üst yazı ile gönderir.

33 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ
“GELEN ÖĞRENCİ” U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Eğitim süresini tamamlayan öğrencinin almış olduğu derslerin eşleştirilmesi ve notlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine girilmesi için Transkriptler ile Katılım Belgelerini ilgili üniversiteye gönderir.

34 HATALAR !

35 Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ ÖĞRENİM PROTOKOLÜ Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler Kodu Dersin Adı Kredi 1 Analitik Kimya 4 Analitik Kimya 6 2 Elektroanalitik 3 Fizikokimya Korozyon 5 NOT? 7 AĞIRLIKLI 8 ORTALAMA 9 10 Toplam Kredi

36 Toplam Kredi 21 Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ ÖĞRENİM PROTOKOLÜ Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler Kodu Dersin Adı Kredi 1 M202 Mimari Proje VI 5 302 Mimari Proje IV 6 2 M322 Kent Kuramları 304 Şehir Bölge ve Planlama İlkeleri 3 Seçmeli 4 Seçmeli (8.yarıyıl) 7 8 9 Toplam Kredi 21

37 Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler
Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler Kodu Dersin Adı Kredi 1 BİY559 BİYOTEKNOLOJİ 3 BİYO5050 MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ 2 Toplam Kredi

38 Öğrenim Protokolünde “Sayılacak Dersler” olarak yazılanlar, karşılığında Alınan Derslerden öğrencinin başarılı olması durumunda; hiçbir koşulda, tekrarlanamaz.

39 Farabi Değişim Programından Yararlanan Öğrenci Sayıları
Giden Gelen 9 26 33 49 64 62 61 164 % 93 - % 95 % 96

40 ÖĞRENCİLERİN FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

41 ÖĞRENCİ GÖZÜYLE FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Eğitim ve sosyal hayatına katkı sağlayacağı için Programa katıldı, Ailesinin (kız-erkek arkadaşının) yanına gelmek için katıldı, Burs miktarı yetersiz, Barınma sorunu , Bu Program yararlı oldu, Tekrar tekrar kendi üniversiteme gitmek zorunda kaldım, Bütünleme sınavları (var), Yaz okulu (var)..

42 YÖK Farabi El Kitabı YÖK Farabi Ofisinin yürütücülüğünde seçilen altı Üniversite tarafından Farabi El Kitabı çalışmaları tamamlanmış olup Anadolu Üniversitesi tarafından basım işlemleri yapılacaktır. (Uludağ Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi)

43

44

45

46 TEŞEKKÜRLER … Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı,
Millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu gösterir. Mustafa Kemal ATATÜRK TEŞEKKÜRLER …


"FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BİRİM KOORDİNATÖRLERİ TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları