Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERGENLERLE Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERGENLERLE Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi."— Sunum transkripti:

1 ERGENLERLE Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

2 ÇOCUKLARIMIZ… Bizim en değerli varlıklarımız… Tüm çabalarımız onların iyiliği için… Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

3 Ergenlik Nedir? Bireyde biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan gelişme ve olgunlaşmanın (değişmenin) olduğu; çocukluktan yetişkinliğe (erişkinliğe) geçiş dönemidir. Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

4 ERGENLER İ N EN SIK YAŞADIKLARI DUYGULAR KORKUENDİŞEÖFKESEVGİ Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

5 ERGENLERDE EN SIK RASTLANAN TUTUM VE DAVRANI Ş LAR YALNIZLIK İ STE Ğİ ÇALI Ş MA İ STEKS İ ZL İĞİ D İ S İ PL İ NE KAR Ş I D İ REN İŞ ÇEK İ NGENL İ K FAZLA HAYAL KURMA DUYGUSALLI Ğ IN ARTMASI Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

6 A İ LELER İ N Ş İ KAYETLER İ  Hırçınla ş tı.  Ders çalı ş mıyor.  Sorumluluk duygusu yok.  Canım sıkılıyor, diyor.  En küçük isteklerini sert bir dille bildiriyor.  Karde ş ini kızdırmaktan zevk alıyor.  Okudu ğ unu anlamıyor gibi.  Durgunla ş tı, dalgınla ş tı.  Çabuk karamsarlı ğ a dü ş üyor.  Ara sıra hiç yoktan huysuzla ş ıyor.  Sert kar ş ılıklar veriyor. Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

7  İ leri derecede alıngan  Derslerinde gene ba ş arılı; ama oyuna, e ğ lenceye çok dü ş tü.  Olur olmaz her ş eye a ğ lıyor.  Evde huzursuz, dı ş arıda sıkılgan…  Her istedi ğ ini yaptırmak istiyor.  Bir yere giderken çok süsleniyor, ayna kar ş ısında çok vakit harcıyor.  Karı ş mamızı istemiyor. Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

8 Ergenlerle Nasıl İletişim Kurmalıyız???

9 İ LET İ Ş İ M NED İ R? İ letişim, iki kişi arasında, karşılıklı mesaj alışverişidir. Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi x

10 ACABA İ LET İ Ş İ M DEY İ NCE AKLIMIZA NE GEL İ YOR? Ona bir şeyler söylemek, Bir şeyler anlatmak, Nasihat vermek, Söz dinletmek.... Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi ? İLETİŞİM TEK YÖNLÜ MÜDÜR?

11 Çocuğumuzla Aramızdaki İletişim Engelleri: EMİR VERMEK GÖZDAĞI VERMEK “SEN DİLİNİ” KULLANMAK AHLAK DERSİ VERMEK NUTUK ÇEKMEK-ÖĞÜT VERMEK YARGILAMA-ELEŞTİRME-SUÇLAMA AD TAKMAK-ALAY ETMEK KIYASLAMA Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

12 1. EM İ R VERME “Yapman gerekir.............”, “Yapmak zorundasın................” * Korku ya da aktif direnç yaratabilir, * Söylenenin tersini “denemeye” davet edebilir, *isyankar davranışa ya da misillemeye yol açabilir. Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

13 2. UYARMA, TEHD İ T ETME (GÖZDA Ğ I VERME) “.........yapmazsan............olur”, “Ya yaparsın, yoksa.........” Korku, boyun e ğ me yaratabilir; Söz konusu sonuçların gerçekten meydana gelip gelmeyece ğ ini “denemeye” yol açar; Gücenme, kızgınlık, isyankarlı ğ a neden olabilir. Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

14

15 3. Ö Ğ ÜT VERME, NAS İ HAT “Ben olsam....”, “Neden.......yapmıyorsun?”, Bizim zamanımızda”, “Sen en iyisi…” Çocu ğ un kendi sorunlarını çözmekten aciz oldu ğ unu ima eder; Çocu ğ un sorunu bütünüyle düşünüp, de ğ işik seçenekler getirip seçenekleri denemesine engel olur. Ba ğ ımlılık ya da direnme yaratabilir. Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

16

17

18 5. YARGILAMA, ELEŞT İ RME, SUÇLAMA “becerseydin şaşardım....”, “Sen zaten tembelsin....” “yine yalan söylüyorsun… Yetersiz, aptallık, yanlış de ğ erlendirme anlamı taşır; Çocu ğ un olumsuz bir yargıya hedef olma ya da azarlanma korkusuyla iletişimi kesmesine yol açar; Genellikle çocuk yargı ve eleştirileri gerçek olarak algılar (Ben kötüyüm!) yada karşılık verir. (Siz de daha mükemmel de ğ ilsiniz!). Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

19

20 6. AD TAKMA, GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜRME “Koca bebek....”, “Hadi bakalım süpermen”, “Geri zekalı”, “Hadi sende sulu göz - Çocu ğ un kendini de ğ ersiz hissetmesine, sevilmedi ğ i kanısına varmasına yol açabilir; - Çocu ğ un öz-imgesi üzerinde çok olumsuzdur; - Genellikle karşılık vermeye iter. Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

21 7.KIYASLAMA Bak kardeşine…abin takdir getirdi ya sen…komşunun kızı….bizimki de… Çocu ğ un kendini işe yaramaz hissetmesine sebep olur Kıyaslanan kişiye içten içe düşmanlık geliştirir Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

22

23 İletişimde kullandığımız bu hatalar; Çocuklarımızla aramıza Duvarlar Örer; Köprüler Kurmaz. Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

24 İ letişim Hatalarının Çocu ğ umuz Üzerindeki Etkileri İ nadına hareket etme, Karşılık verme, Kızgınlık, Anlaşılmadı ğ ını düşünme, Yalan söyleme, Kaygı, endişe, Başarısızlık duygusu, Güvensizlik, Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

25 İ letişim Hatalarının Çocu ğ umuz Üzerindeki Etkileri Gücenme, İ çe kapanma, Sevilmedi ğ ini düşünme, Benlik Saygısının zedelenmesi, Hayata karşı olumsuz bakış, Kendine ve çevresine saygı duymama, Kendini ifade edememe… Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

26 YAŞAMIN YANKISI Bir zamanlar bir baba ile oğul dağlık bir bölgede yürüyüşe çıkmışlardı; Bir ara nasıl olduysa çocuğun ayağı kaydı ve incindi çocuk acıyla bağırdı : Aaa hhh!!!........ Karşı dağlarda yankı yapan sesi geri döndü : Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

27 Aaa hhh!!!........ Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamış çocuk bu kez : “Sen kimsin ?” diye sordu Cevap gelmekte gecikmedi: “Sen kimsin ?” Sinirlenen çocuk : “ Sen bir korkaksın!” diye bağırdı Dağdan “Sen bir korkaksın!” yanıtını aldı. Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

28 Bu olanlara bir anlam veremeyen çocuk neler olduğunu sordu.Onun gülümsediğini gördü.Babası,”şimdi dikkatlice beni izle oğlum” dedi ve yüksek sesle bağırdı:” Hayatı çok seviyorum!” Karşı dağlardan aynı ses geldi: ” Hayatı çok seviyorum!” Baba : “sana hayranım!” Yankı: “sana hayranım!” Baba : “sen harikasın!” Yankı: “sen harikasın!” Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

29 Çocuğun şaşkınlığının daha da arttığını gören baba, ona durumu şöyle açıkladı:” Bu, yankı adı verilen bir tabiat olayıdır. Ama hayatı da çok iyi anlatır. Yani yaşamdan ne istiyorsan önce onu sen vermelisin. Verdiklerin aldıkların olacaktır. Tatlı sözler tatlı yankılar oluşturur sevilmek istiyorsan önce sen sevmelisin. Saygı istiyorsan önce sen saygı duymalısın. Anlayış bekliyorsan bunu önce sen göstermelisin. Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

30 ÇOCUKLARIMIZLA DAHA SAĞLIKLI İLETİŞİM KURABİLMENİN ANAHTARLARI

31 Çocuğunuza sık sık söz hakkı verin Kendini ve Duygularını “Ne Düşünüyorsun, Nasıl Hissediyorsun?” gibi sözlerle anlamaya çalışın. Onun fikirlerine değer verdiğinizi hissettirin. Onun olumlu davranışlarını kesinlikte takdir edin. O konuşurken onun yüzüne bakın ve ciddiye aldığınızı hissettirin. Onun için zaman ayırın. Yaşına uygun görevler verin ve daha sonra başarısını takdir edin. Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

32 Onunla değişik konularda sohbet etme ortamı oluşturun. Aşırı eleştirici ve yargılayıcı olmaktan çekinin. Hatalı davranışlarını konuşarak uyarın ve ona doğru olanı anlatın. Başkalarının yanında onu kesinlikle küçük düşürmeyin. Onu başkaları ile kıyaslamayın. Kabiliyetlerini farkedin ve teşvik edin Topluluk içerisinde söz almasını teşvik edin Ona sık sık sevdiğinizi söyleyin. Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

33 Sonuç olarak… Anne-Baba ve Genç ayrı dünyaların insanları mı?.. Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

34 Gerçek Şudur: Aynı dünyada yaşarız ama dünyayı farklı görürüz. Çünkü dünyaya bakış açımız, algılayışımız farklıdır! Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

35 UNUTMAYALIM !! UNUTMAYALIM !! Siz GENÇ oldunuz Onlar hiç YETİŞKİN olmadı Siz EVLAT oldunuz Onlar hiç ANNE-BABA olmadı Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi

36 GÜLSEREN ÖZ TEŞEKKÜRLER Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi


"ERGENLERLE Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları